Globalistmaffian möter potent motstånd från Donald Trump – Upphandlingsområdet ännu ett PK-monster

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 12 februari 2020
- Jan Norberg
Ash Carter och Jeff Bezos. Foto: Senior Master Sgt Adrian Cadiz. Licens: Public Domain

DEBATT. Som jag skrev om i november 2019 så pågår en kamp i det fördolda mellan Wall Street och Trump-administrationen om skattebetalarnas medel. Globalistmaffian möter potent motstånd från Donald Trump

Text: Jan Norberg | Ash Carter och Jeff Bezos. Foto: Senior Master Sgt Adrian Cadiz. Licens: Public Domain

Utan att i exakta termer kunna redogöra för upphandlingsreglerna i USA så är de nog i stort sett ganska lika med de vilka finns i Sverige och EU.

De svenska upphandlingslagarna kan jag dock redogöra för i detalj efter att ha varit en av de vilka i myndighetsvärlden fick äran att omforma EU:s upphandlingsdirektiv till svensk lag i början av 90-talet och implementera. Nämnden för Offentlig Upphandling med Margareta Henze och Hans Sylwan i ständig åminnelse nu när LOU (Lagen om offentlig upphandling) utvecklats till en veritabel bojsten för all offentlig upphandling.

Upphandlingsområdet – ännu ett PK-monster

När politiker lämnar fältet fritt för myndighetsmissbruk på upphandlingsområdet kan vi alla vara säkra på en sak, skattebetalarnas pengar tas inte tillvara på ett optimalt sätt. Det är för mig helt obegripligt att man också på upphandlingsområdet kan politisera en från början ganska vettig lagstiftning till ännu ett PK-monster.

I USA trodde en maktfullkomlig elit på Wall Street att de på samma sätt som tidigare skulle kunna korrumpera även Donald Trump, något som verkar ha baktänt rejält då det gäller en prestigefylld upphandling av försvarets samlade behov av sk molntjänster. Se min debattartikel “Skattebetalarnas pengar är en drivkraft för korruption” i Nya Dagbladet.

Min reflektion är att Wall Street och Jeff Bezos på Amazon trodde sig kunna infiltrera det amerikanska försvaret så att de vann detta gigantiska kontrakt, men de misstog sig å det grövsta då Trump inte räds hin håle själv.

Misstaget Bezos och andra globalister gör är att de tror sig förmögna att via sina ägda MSM-kanaler kunna fortsätta lögnernas lov och att alla vilka är rädda för medial förföljelse inordnar sig under den illa dolda myndighetskorruption som vi ser rakt under näsan både i USA  och Sverige.

Trump som inte gillar globalist oligarkernas försök att styra myndigheter liksom presidentämbetet ilsknade till och slog tillbaka mot en av globalisternas absolut värsta profilfigurer, Jeff Bezos på Amazon.

Nu försöker samma korrupta globalister samla sig till en motattack, men det verkar som att de jobbar i lite motvind för närvarande. Läs gärna denna artikel “Amazon attackerar Trump – kräver svar om upphandling” så förstår du vad jag pratar om.

Kommentera gärna artikeln då jag tycker att vi pratar alldeles för lite i Sverige om hur självgoda myndighetspersoner med alla till buds stående medel försöker implementera PK-narrativet också på det offentliga upphandlingsområdet.

Text: Jan Norberg

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq