Hejdå Sverige – OECD kan sänka Sveriges skatteintäkter med 70 miljarder

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 11 februari 2020
- Jan Norberg
Jan Norberg och OECD:s Generalsekreterare José Ángel Gurría. Foto: NewsVoice respektive OECD-pressfoto. Montage: NewsVoice. OECD-licens: CC BY-NC 2.0

DEBATT. “Bye Bye Sweden, nu hotar OECD att flytta bolagsbeskattningen dit där merparten av affärerna görs. Sverige kan då komma att gå miste om så mycket som 70 miljarder i skatteintäkter från sina hårt exportanknutna bolag”. Norberg kommenterar en artikel i Ekonimistas en tidning skriven av nationalekonomer.

Text: Jan Norberg | Bild: Jan Norberg och OECD:s Generalsekreterare José Ángel Gurría. Foto: NewsVoice respektive OECD-pressfoto. Montage: NewsVoice. OECD-licens: CC BY-NC 2.0

OECD är ännu en i raden av institutioner som Sverige snarast måste gå ur, en instans som på inget sätt befrämjar den samlade beskattningen i Sverige som nation.

Att olika länder med lägre bolagsbeskattning försöker konkurrera om skatteintäkter från bolagssektorn är inget jag ser negativt på, men när globaliststyrda OECD vill införa denna konkurrensbegränsning så är det återigen en intervention mot den fria rörligheten för bolag och ett allvarligt slag mot länder vilka med lägre skatter vill locka bolag till sina resp länder.

Jag vill verkligen att både människor och bolag skall få välja var de betalar sin skatt, givetvis under förutsättning att det finns viss naturlig anknytning i båda fallen. Dvs att bolagen har verksamhet i landet och för individer skall man givetvis vara bosatt i det land där man betalar skatt.

Varför skulle skatter vara undantagna från fri konkurrens?

Tittar man på Trump så driver han ju tesen om att USA skall attrahera bolagsetableringar med löften om bla skattefördelar. Om jag inte är helt felinformerad så knyts också skattefördelarna till hur många anställda bolagen har, se lyssna och lär Sverige.

Släpp den fria konkurrensen fri och låt länder få konkurrera om skatteintäkterna, på så vis hålls skattetrycket nere på anständiga nivåer. Vi måste med fötterna kunna visa våra politiker att vi flyttar till länder där vi anser att skattetrycket för både bolag och individer är bättre. Då blir vi inte inlåsta som det skattefrälse de betraktar oss utan vi kan visa att vi inte accepterar Ebberöds Bank såsom det håller på att gestalta sig i tex Sverige.

Text: Jan Norberg

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: OECD
 • I förlåtelsen tid, får jag också be Jan om ursäkt för mina många gånger hårde och onödigt sårande ord. Förlåt.

 • Till Lisa, Erik, Savalle, Kjell, Carina och alla andra vilka kommenterar här på Newsvoice.

  Jag skall nu göra något oväntat, jag ber oförbehållsamt om ursäkt om jag med mitt skrivande har sårat er självkänsla. Det har i alla fall inte varit min avsikt.

  Mitt syfte är och har alltid varit att försöka bidra till att detta debattforum rensas från alla de vilka själva uppvisar tendenser att anlägga synpunkter vilka med självsäkerhetens alla signum påstår saker som de inte kan förklara närmare än på rubriknivå när man skrapar lite på ytan.

  Det finns utrymme för alla att kommentera och det skall man verkligen göra, men om man får mothugg måste man vara beredd på att kunna ta debatten på en lite mer detaljerad nivå. Att spotta ur sig floskler på rubriknivå kommer man inte långt med i min värld.

  Om en debatt skall betraktas som vederhäftig måste den penetrera sakfrågan debatten handlar om, det krävs dock inte att alla kan lika mycket i alla sakfrågor men de som med förutfattade meningar ger sig in i debatten och kräver att andra skall redovisa grund för sitt tyckande får räkna med att också själv bli synad på korten.

  Jag sätter personligen en ära i att verkligen kunna lämna väl underbyggda synpunkter, om jag lyckas märks i debatten. Dvs om alla lämnar debatten så drar jag slutsatsen att ingen vill sätta sig in i sakfrågan debatten handlar om, eller så kommer man med synpunkter och förklaringsmodeller som befinner sig på klyschig rubriknivå. Dvs utan substans.

  Tar vi nu just detta ämne om OECD och skatter så är det ingen enkel sakfråga, det krävs en del knapptryckande informationshämtning. Tycker man att det är för jobbigt ja då har artikeln endera skjutit över målet, eller så är kretsen av debattörer här på Newsvoice obenägna att röja sin ovilja att verkligen debattera sakfrågor annat än på agitatorisk rubriknivå.

  Jag tycker att vi alla har ett gemensamt ansvar att verkligen debattera sakfrågor på en mer seriös nivå. Självklart har vi alla olika synpunkter och de personliga preferenserna kan variera samt att debattstilarna vara olika, men kvaliteten på diskussionerna måste upp från den ytliga nivå den ofta befinner sig på.

  Notera att det är fullt ok i min värld att tycka helt fritt, påstå saker, attackera när så är befogat, dvs ingen skall känna att det är obehagligt att kommentera här på NV.

  Själv har jag alltid ett frågande förhållningssätt när jag tar mig an ett ämne som jag själv inte tycker mig behärska särskilt väl. Om jag frågar här på NV eller om jag söker svar på mitt frågande nån annanstans kan variera. I de fall jag inte anser mig sitta på tillräckliga insikter så avstår jag ifrån att kommentera.

  Avslutningsvis så vill jag bara säga att den brutala samtalstonen som ibland uppstår här ser jag som uppfriskande då detta eviga svenska sökande av konsensus och samförstånd utvecklats till ännu en svensk folksjukdom. Släpp bojorna och säg vad du tycker, men säg bara vad du kan stå för.

  • OECD är enligt egen utsago en mellanstatlig ekonomisk organisation med syfte att stimulera ekonomisk framgång och världshandel och bla bla bla. Men om denna organisation har en överstatlig beslutanderätt över t.ex. skatter så är den ju bara ytterligare ett huvud på globalisthydran à la FN, EU och alla de andra styggelserna. Detta är ju långt mycket viktigare än hur skiten fungerar i detalj. Precis på samma sätt som jag själv tycker det är viktigare att identifiera själva tjuven än att snöa in på med vilken teknik han stjäl min plånbok.

   Hela etablissemanget oavsett om det gäller politik, ekonomi eller “what so ever” är lika riggat som amerikansk proffsbrottning. Det är ingenting som går att härledas till någon enstaka bevisföring utan det är något man kommer till insikt om när man ser mönstret gå igen i alla dess delar. Men är man för fokuserad på detaljstudier är det lätt att missa det övergripande mönstret som leder till den helhetsbilden.

   Sen är det aldrig någon som kan såra min självkänsla, men tack ändå för ursäkten även om den var smått inlindad i en ny förolämpning, eftersom det inte ligger någon prestige i mitt synsätt. Sen har jag inte heller något behov av att försöka “poppa” någon annans illusionsbubbla eftersom det är något var och en är tvungen att göra helt på egen hand.

   • Intressant att du tar upp prestige. Brukar tänka att den är onödig. Ligger man i överläge behöver man den inte. Ligger man i underläge har man inte råd med den.

    • Om man är fixerad av att söka “sanningen” måste man ha en lite ödmjuk insikt om att man kommer ha en hel del fel på vägen, för annars skulle man ju redan ha det man söker efter. Själv tycker jag det är personligt utvecklande när någon kan få mig att inse att jag har fel, eftersom jag då fått hjälp att inte fortsätta ha det. Sen kommer jag i och för sig fortsätta ha fel i så mycket annat men hela grejen är ett pågående utvecklingsarbete.

   • Lisa, det tar sig sade mordbrännaren.

    Jag kan ge dig cred för att alla sakfrågor är mer eller mindre svåra att behärska, du skriver:

    “Precis på samma sätt som jag själv tycker det är viktigare att identifiera själva tjuven än att snöa in på med vilken teknik han stjäl min plånbok.”

    Förvisso rätt, men det är väl ändå viktigast att försöka hitta ett sätt att förhindra stölden öht.

    Du skriver vidare:

    “Men är man för fokuserad på detaljstudier är det lätt att missa det övergripande mönstret som leder till den helhetsbilden.”

    Djävulen finns i detaljerna och därför måste vi alla försöka hitta lösningarna, om tex OECD lyckas i sitt uppsåt att förflytta rätten till bolagsbeskattning från länderna där man har sitt HQ och betalar sin skatt så är ju detta ett dråpslag för svenska bolag med stor andel export.

    Det är en helt annan diskussion vilken syn man sedan har på frihandel och var bolag medelst interna koncerntransaktioner själva väljer att betala sin skatt.

    Utan att veta skulle jag gissa att Frankrike är pådrivande i detta arbete inom OECD eftersom de krävt vissa amerikanska bolag på skatt för verksamhet de bedriver i Frankrike.

    Något som Trump reagerat kraftigt på, det är en synnerligen viktig principdiskussion var bolag skall betala sin skatt.

    Om OECD skall bestämma detta så förlorar nationer sin bestämmanderätt och globalisterna kan då via institutioner som OECD återigen utarma skattebasen för vissa länder på godtyckliga grunder.

    Sverige är därvidlag ett mycket litet land och kommer att bli överkörda på samma sätt som man blir då det gäller medlemsavgiften till EU och de pengar man betalar till FN.

    Sverige måste därför fortast möjligt lämna alla dessa organisationer för att kunna upprätthålla sitt nationella självbestämmande.

    Om det råder fri konkurrens i ordets rätta bemärkelse så inkluderar det också skatter. Dvs vi som individer och bolag skall kunna utnyttja den fria konkurrensen och själva välja var vi vill betala skatt.

    Självklart måste det finnas anknytning till var man betalar skatt, detta gäller både bolag och individer.

    • Jag vet att djävulen finns i detaljerna men som vår värld ser ut så verkar han löpa amok precis överallt. Sen har jag aldrig påstått att detaljerna är oviktiga men dom är onekligen så tråkiga att få orkar sätta sig in i dem. Det där trista är säkert avsiktligt.

     Men grejen är att du närmar dig frågan från ett semi-normalt perspektiv, och det är ingen förolämpning då normalnormen är en stor trist köttmassa och själv är jag ett djävla UFO, men utifrån det perspektivet blir det bara fel. Du måste tänka ur perspektivet organiserad brottslighet typ Maffian. Men till skillnad från Don Corleones variant så är det den här Maffian som har satt upp spelreglerna för den egna kriminaliteten och på så vis är den inte ens brottslig. Vad fan kan man göra åt det?

     Sen kan säkert Frankrike ha ett finger med i spelet. Frankrike är ju t.ex. minst lika hårt drabbat av massinvandring som Sverige. De håller ju på och försöker spara in genom bl.a. pensions-“reformer” m.m. Eftersom vansinnet kostar är det naturligt att sociopaterna går på varandra länder i mellan och försöker få något annat land att stå för den egna notan.

     Ungefär som du kan se här hemma på kommunal nivå där lojaliteten kommuner emellan inte längre existerar eftersom de dumpar oönskade nya som gamla medborgare på varandra. Såväl statliga sociopater som deras kommunala diton har insett att de måste överföra kostnaderna på någon annan. Det går inte att spara hur mycket som helst på medborgarna såvida du inte har tänkt ta ut dem i skogen och ge dem ett besparingstekniskt nackskott och detta är väl mer en sista utväg, om än inte en omöjlig sådan.

  • Men när jag ändå håller på så kan jag lika väl fortsätta ösa ur min outsinliga källa av obevisbar visdom.

   Stöldprincipen är lika gammal som mänskligheten där det började med att någon hårig grottmänniska kom på den lysande idén att han kunde få andra halvludna att plocka bär, rötter och jaga för honom i utbyte mot hans ledarskap. Under årtusenden så förfinades förhållandet mellan ledare och drängar så att det nu är så invävt i allting vi har omkring oss att de flesta inte ens ser det lika lite som de ser lufthavet vi har omkring oss.

  • Men när jag ändå håller på så kan jag lika väl fortsätta ösa ur min outsinliga källa av obevisbar visdom.

   Stöldprincipen är lika gammal som mänskligheten där det började med att någon hårig grottmänniska kom på den lysande idén att han kunde få andra halvludna att plocka bär, rötter och jaga för honom i utbyte mot hans ledarskap. Under årtusenden så förfinades förhållandet mellan ledare och drängar så att det nu är så invävt i allting vi har omkring oss att de flesta inte ens ser det lika lite som de ser lufthavet vi har omkring oss.

   Blir det dubbelkommentar har de något med felmeddelande att göra.

   • Jag känner en stor värme och glädje inom mig att du fortsätter här, Lisa!

    Och jag känner stor värme över att vi går mot enighet och samförstånd – så långt det går – i all vår olikhet.

    Vi alla ärliga och sanningssökande människor här vill uppnå ett rättfärdigt samhälle, där alla kan känna trygghet och livsglädje.

    Nu ska vi samverka för att nå många fler med nödvändig insikt – för att kunna uppnå befrielse från förtryck, mörker och manipulation.

   • Angående självkänsla, så är den något skört för många människor eller i vart fall för mig. Jag ser det mer som att så ett frö. Det betyder inte med automatik att fröet gror, växer och blommar samt ger frukt. Det vill säga självkänslan är beroende av den omgivande miljön. Självkänsla är en fission mellan hur andra betraktar än samt hur man ser på sig själv – en levande växelverkan.

 • Det är ok Lisa. Gillar din allmänbildning, rörliga intellekt och träffsäkra skriftspråk. Olika människor betonar lite olika delar av samma verklighet.

  Sedan finns grundläggande strukturella skillnader i hur människor närmar sig omvärlden. För egen del är förståelsen det övergripande. Att förstå, är att bli befriad. Förståelsen är inte större än den hög av information den vilar på – ju större hög, ju mer urskiljer man mönster, som till sist återkommer. Det är förståelse. Att kunna se helheten samt detaljerna på en och samma gång. Mönster ljuger aldrig. Då blir att tvingas “ta ställning” underprioriterat. I de perspektivet blir att ta ställning liktydigt mer att stänga dörren för ökad förståelse. Istället blir att ta ställning något som görs under tiden man ökar på sin förståelse.

  Detta provocerar den “ideologi människan” vars ideologi (eller värdegrund) avgör vad som är rätt och fel, istället för vad som är sant och falsk. Att tvingas ta ställning blir i förlängningen att “ta rätt ställning” för att få vara med i den rätta ideologiska gemenskapen. Det förkastar den förståelsedrivna varelsen.

  Dessa grundläggande strukturella skillnader hindrar inte att den ideologiska människan och den förståelsedrivna varelsen kan vara överens, som fallet är här på NewsVoice till kanske upp till 90%.

 • Vi är, har varit statens slavar allihopa. Visst när långt mer än 50% av våra surt inarbetade lönepengar går till staten till vilken nytta kan man ju fråga sig?

  • Kjell!

   Nu får du börja räkna! Med all respekt…

   Robert David Steele har kommit fram till 90 %. Och det är i USA.

   Sverige är långt värre!

   Skatt på skatt på skatt på skatt … Och nästan allt går till BIS-I-BASEL.

   Och NIX-BANKS-CHEFEN, Bildt, Knugen-Kungen och Wallenberg – de får nog sin beskärda del.

   Och snart har vi en välplanerad finans-kris igen. Mums mums för en och annan oligark i MAMMONS mördande lekpark!

   • Jag drog med flit gränsen vid 50% för slaveribegreppet. Annars har jag alltid hävdat att vi arbetar mer än 4 dagar för staten och 1 dag i veckan till ja vaddå?

    • INFLATIONEN är en av “våra” dolda skatter.

     Vi befinner oss redan nu i ett slaveri.

     En liten klick människor utnyttjar alla andra.

     Och många av dessa utnyttjade människor är deras medlöpare!

     Detta slaveri-maskineri är noggrant uttänkt.

  • Jag såg först nu att du i hela tre kommentarer vill att jag ska recensera ditt privata googlande. Men varför skulle jag vilja göra det? Sen gick jag på Erik eftersom jag tyckte han gick på lite oförtjänt hårt mot dig. Tror att jag är skyldig honom en ursäkt. Förlåt Erik, ty nu har jag skådat ljuset…

   • Vik inte ner dig, Lisa! Du är så oerhört viktig här på bloggen – tillsammans med Erik, Jan och alla andra som kämpar här för sanningen!

    Ge Jan svar på tal! Det gillar han. Och du, Lisa, som är så klok, kan ge honom ytterligare någon ny insikt, för han lär sig väldigt snabbt.

    Och vi MÅSTE kämpa ihop – samarbete är oerhört viktigt för att besegra ondskan!

    Konfrontation oss emellan är en nödvändig förutsättning för att slipa våra vapen!

    • Men en diskussion blir rätt meningslös om man diskuterar t.ex. den riggade representativa demokratin och motparten envisas med att vilja diskutera vad enskilda politiker gjort eller sagt. Utan att denna inser att vi lika väl skulle kunna ha en blomlåda fylld med krukväxter som regering utan att förd politik skulle ändra sig ett skit.

     Likaså är det riggade ekonomiska systemet ett enda stort pyramidspel där några procents ränta upp eller ner också är skit samma för slutpoängen är att vi alla är förlorare. Vi är alla slavar och de som har det lite bättre ställt är bara slavar med lite mer privilegier. Men lik förbannat slavar som bara råkar vara lite uppe i smeten så att de “inte ser skogen för alla träden”.

     Jag har ingen som helst lust att diskutera detta förbannade bluffsamhälle utifrån de regler detta förbannade bluffsamhälle satt upp för då är det ju förlorat redan på diskussionsstadiet. Så det handlar mer om att försöka undvika det meningslösa än vad det är att vika ner sig.

     • Du dök upp, helt plötsligt, full av insikt – och nu – som en stucken ballong – är inget kvar!

      Vad var din bevekelsegrund för dina ord här, Lisa?

      • Om andra ser verklighet där jag ser ren illusion så blir ju diskussionen lika meningslös som om du diskuterar Gud med en ateist, eftersom det i båda fallen handlar om såväl tro som avsaknad av densamma. Och det är ingen kommentar gällande din tro i sig utan jag ville bara belysa svårigheterna att hitta gemensamma beröringspunkter i diskussionen och därför blir den i förlängningen också meningslös.

     • Lisa, du är jätteviktig och vi behöver din klokhet.

      Men du behöver inte svara på Jans eller någon annans provokationer.

      Men fortsätt att delge oss av det som är sant! Du har ordets gåva.
      Använd din gåva i det godas tjänst!

      Vi måste nå människor snabbt.

      Snart kommer taggtråds-lagar.

      Om vi inte har väckt upp dem som ännu inte förstått att vi är på väg in i ett fascistiskt förtryck, kommer livet att bli ett helvete för dem som förslavas.

      Och ännu många fler kommer att dö i förtid, om vi inte lyckas stoppa de ondas planer.

      Eugenikerna har för avsikt att starkt reducera befolkningen.

      Vi måste hålla ihop.

      Vi måste hålla ut!

 • Åke, du har i en annan slinga publicerat detta och jag tog mig tid att titta igenom detta klipp.

  Åke i Sörmland 12 februari, 2020 at 09:59
  Titta in på: https://x22report.com/ammunition-running-low-no-step-5-swamp-trapped-and-drained-panic-sets-in-episode-2094/

  Ibland måste jag medge att det lite svårt att förstå allt du skriver och därför undviker jag att kommentera vad du skriver.

  Men här är du onekligen väldigt ganska nära min egen uppfattning, tänk om det faktiskt är så här det gått till.

  Så till Lisa, kan du nu försöka reda ut all denna information utan att hemfalla till övergripande klyschor.

  https://x22report.com/ammunition-running-low-no-step-5-swamp-trapped-and-drained-panic-sets-in-episode-2094/

 • Lisa, jag har ju ingen aning om din utbildningsbakgrund eller din allmänna kunskapsnivå betr ekonomi men det vore intressant att få dina konkreta synpunkter på innehållet i denna artikel, den innehåller väl inga grafer och/eller power point presentationer (som du efterlyste av mig för ett tag sedan) men du borde nog kunna tillgodogöra dig innehållet ändå.

  Undvik nu att avfärda detta som helt irrelevant och kom framför allt inte dragandes med några generella klyschor om vilka som egentligen styr världen osv. Bemöt innehållet i artikeln seriöst och ge gärna dina personliga synpunkter.

  https://www.fplus.se/ekonomer-nu-kommer-notan-for-riksbankens-ranteexperiment/a/0nl2eM?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=fplus_morgonkoll&utm_term=fplus_morgonkoll

  • Jan jag läste ungefär halvvägs och det var ungefär lika stimulerande som att se färg torka. Jag behöver inte i detalj känna till hur det t.ex. fungerar vid alla spelborden på ett kasino för att inse att hela kasinosystemet är uppbyggt så att huset alltid vinner i längden även om en och annan ibland drar in en mindre jackpot. Hela “vårt” s.k. ekonomiska system är vår tids slavbojor. Den övergripande insikten väger tyngre än detaljstudier av enskilda länkar i kedjan.

   Sen är “vår” riksbankchef nere varannan månad på BIS (Bank of International Settlement) kontor i Basel Schweiz för hemliga överläggningar med andra riksbankchefer. På dessa möten får inga anteckningar tas och efter mötet råder det yppandeförbud. Med tanke på att riksbankchefen är mäktigare än regeringen så är det lite märkligt att han håller på med något som inte tål dagens ljus.

   Men jag avfärdar inte slavbojorna som irrelevanta utan ser dem mer som ointressanta då jag i alla fall mentalt sätt är en fri själ. Sen borde du, som själv är rätt bufflig, inte gå och hänga läpp i över en vecka för grafer och Power-point.

 • Ja, och eftersom den inhemska importindustrin mest består av ROT, RUT och PUT lär det inte bli mycket klirr i statskassan. Besten kommer dö svältdöden och vi med den.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *