Hejdå Sverige – OECD kan sänka Sveriges skatteintäkter med 70 miljarder

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 11 februari 2020
- Jan Norberg
Jan Norberg och OECD:s Generalsekreterare José Ángel Gurría. Foto: NewsVoice respektive OECD-pressfoto. Montage: NewsVoice. OECD-licens: CC BY-NC 2.0

DEBATT. “Bye Bye Sweden, nu hotar OECD att flytta bolagsbeskattningen dit där merparten av affärerna görs. Sverige kan då komma att gå miste om så mycket som 70 miljarder i skatteintäkter från sina hårt exportanknutna bolag”. Norberg kommenterar en artikel i Ekonimistas en tidning skriven av nationalekonomer.

Text: Jan Norberg | Bild: Jan Norberg och OECD:s Generalsekreterare José Ángel Gurría. Foto: NewsVoice respektive OECD-pressfoto. Montage: NewsVoice. OECD-licens: CC BY-NC 2.0

OECD är ännu en i raden av institutioner som Sverige snarast måste gå ur, en instans som på inget sätt befrämjar den samlade beskattningen i Sverige som nation.

Att olika länder med lägre bolagsbeskattning försöker konkurrera om skatteintäkter från bolagssektorn är inget jag ser negativt på, men när globaliststyrda OECD vill införa denna konkurrensbegränsning så är det återigen en intervention mot den fria rörligheten för bolag och ett allvarligt slag mot länder vilka med lägre skatter vill locka bolag till sina resp länder.

Jag vill verkligen att både människor och bolag skall få välja var de betalar sin skatt, givetvis under förutsättning att det finns viss naturlig anknytning i båda fallen. Dvs att bolagen har verksamhet i landet och för individer skall man givetvis vara bosatt i det land där man betalar skatt.

ArcanumSkolan 2024

Varför skulle skatter vara undantagna från fri konkurrens?

Tittar man på Trump så driver han ju tesen om att USA skall attrahera bolagsetableringar med löften om bla skattefördelar. Om jag inte är helt felinformerad så knyts också skattefördelarna till hur många anställda bolagen har, se lyssna och lär Sverige.

Släpp den fria konkurrensen fri och låt länder få konkurrera om skatteintäkterna, på så vis hålls skattetrycket nere på anständiga nivåer. Vi måste med fötterna kunna visa våra politiker att vi flyttar till länder där vi anser att skattetrycket för både bolag och individer är bättre. Då blir vi inte inlåsta som det skattefrälse de betraktar oss utan vi kan visa att vi inte accepterar Ebberöds Bank såsom det håller på att gestalta sig i tex Sverige.

Text: Jan Norberg

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: OECD