Affärskontinuitet – 7 faktorer som håller din verksamhet flytande

publicerad 17 mars 2020
- av Andrea Andersson
Distansarbete eller kontorsarbete. Foto: Ronnie George. Licens: Unsplash.com
Under krissituationer eller oförutsedda händelser är organisationer i behov av lösningar för att upprätthålla affärskontinuitet.. Foto: Ronnie George. Licens: Unsplash.com
Distansarbete eller kontorsarbete? Foto: Ronnie George. Licens: Unsplash.com

EKONOMI & FÖRETAGANDE. Under krissituationer eller oförutsedda händelser är organisationer i allt större behov av lösningar för att bibehålla verksamheten flytande med andra ord affärskontinuitet. Mjukvarubolaget Citrix har listat de 7 viktigaste elementen för att upprätthålla en säker och produktiv arbetsplats.

Alla företag drabbas någon gång av störningar eller avbrott i verksamheten. Därför är det viktigt att bibehålla affärskontinuiteten. Det omfattar både organisatoriska åtgärder och tekniska lösningar som stödjer oavbruten produktivitet samtidigt som IT-säkerheten kan garanteras. Nedan listas sju faktorer som bör inkluderas i en strategi för affärskontinuitet: 

  1. Ett tydligt definierat team: I en nödsituation bör alla medarbetare veta om sina roller. En tydlig arbetsprocess som genomsyrar hela organisationen är därför en viktig faktor.
  2. En detaljerad plan: Störningar som kan påverka affärskontinuiteten ska kunna förutspås innan det sker. Strukturera och ta fram en återhämtningsplan för att effektivisera åtgärderna.
  3. Effektiv testning: Granska och uppdatera arbetsprocessen åtminstone en gång om året för att återspegla potentiella förändringar i IT-miljön, affärsprioriteringar och driftsstrukturen.
  4. Kriskommunikation: Se till att organisationen är förberedd på att kommunicera under krissituationer. Allt från hur kommunikationen ska se ut till allmänheten, pressmeddelanden, sociala medieuppdateringar till intervjuer med talespersoner.
  5. Personalsäkerhet: Skräddarsy säkerhetsrutinerna till de anställda. Granska och testa arbetsplatsen regelbundet tillsammans med de anställda.
  6. Full åtkomst till affärsdata: Möjliggör säker och lättåtkomlig fjärråtkomst, oavsett enhet och plats, för att upprätthålla produktiviteten under krissituationer.
  7. Avbrottsfri IT-drift: I tider av nätverksstörningar behöver organisationer ha en infrastruktur som gör det möjligt att byta IT-leverantör eller datacenter på ett effektivt sätt.

Text: Citrix, ett företag som tillhandahåller säkra digitala arbetsytorna för bla distansarbete

Relaterat