Coronakrisen är extremt överdriven – Släpp Coronaviruset “fritt”

publicerad 20 mars 2020
- av NewsVoice
Jan Hard af Segerstad -Pressfoto
Jan Hård af Segerstad - Pressfoto
Jan Hård af Segerstad - Pressfoto

ANALYS & DEBATT. Covid-19-pandemin är grovt överdriven av politikerna med mycket allvarliga samhällskonsekvenser. Det framkommer om statistik och erfarenheter från normala säsongsinfluensor undersöks. Jan H. af Segerstad har kontaktat flera massmedier, men de är faktaresistenta. Istället publiceras hans beräkningar i NewsVoice.

Text: Jan Hård af Segerstad, senior strategisk rådgivare (arkitekt och marknadsekonom) | #coronaskandalen, #Covid19GetReal | This article in English

Kalkyler

Sverige har 10,500,000 innevånare. 2019 dog i Sverige ca 35,000 personer i hjärt-kärlsjukdomar och ca 25,000 personer i cancer utav totalt 95,000 döda.

Torsdagen den 19 mars 2020 hade Sverige 1,439 smittade i coronavirus och 11 äldre personer döda, som också bar på andra sjukdomar. Det motsvarar ett dödstal på knappt 8 promille, av samtliga smittade. Skulle man relatera dödstalet till årsdöda i Sverige (ca 95,000) är dödstalet 0,12 promille.

Fakta: En promille definieras som: 1 ‰ = 10−3= 1/1000 = 0,001 = 0,1 %

Om detta scenario skull 20-faldigas, så får vi 28,780 smittade i Coronavirus och 220 gamlingar döda (lika många som årligen dör av vanlig influensa). Det motsvarar också ett dödstal på 8 promille av de smittade. Skulle man relatera dödstalet till årsdöda i Sveriges (ca 95,000) är dödstalet endast 2,3 promille.

Att släppa Coronaviruset "fritt" är därför den enda vägen för Sveriges ekonomiska överlevnad.

Människor under 70 år har ett försumbart dödstal. Enstaka svårt sjuka i den gruppen kan naturligtvis lätt omhändertas.

Endast ca 10% av Sveriges befolkning är över 70 år och det är denna riskgrupp man uteslutande bör fokusera på. Håll dessa så isolerade som möjligt, lokalisera dem efter postnummer och anvisa vilka sjukhus som är aktuella i krisläge.

Med tanke på hur liten denna åldersgrupp är och hur få i denna grupp som kommer att angripas, räknat i andel av nedsmittade, så borde man ha tid att stegvis organisera sig och ge råd efter läge.

Text: Jan Hård af Segerstad, senior strategisk rådgivare | This article in English

Källor