Coronakrisen – Det globala samhällets kris – Del 1

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 17 mars 2020
- NewsVoice redaktion
Folksamling. Foto: Menna. Licens: Shutterstock.com, 123214138
Folksamling. Foto: Menna. Licens: Shutterstock.com, 123214138
Folksamling. Foto: Menna. Licens: Shutterstock.com

ANALYS & DEBATT. Under lång tid har vårt förutsägbara svenska samhälle bombarderats med det globala samhällets frälsningslära om evig materiell tillväxt. Öppna era hjärtan, här finns plats för hur många som helst och utan öppna gränser och fri handel kommer det inte gå. Stordriftens fördelar har blivit naturlag. Att ifrågasätta och tala illa om den svenska modellen skulle t.o.m. brännmärkas.

Text: Mats Ensér, civilingenjör KTH. Lars-Olof (LO) Landin, Civilekonom DHS, medgrundare och ordförande i kunskapsnätverket Kreaprenör, ideell förening | Coronakrisen – Det globala samhällets kris – Del 2

Dagens pandemihot har på kort tid raserat den globala visionen om den bästa av alla världar. Den globala stordriftens nackdelar – en utarmad planet, en tom demokrati och okontrollerad smittspridning – har föranlett oss att presentera vår väl grundade syn på den svenska situationen. Vi som står bakom detta inlägg är medlemmar i nätverksalliansen Kreaprenör. Vår målsättning är att sprida information om vad som verkligen händer.

Svenska coronastrategin: Smittspridningen med och utan åtgärder. Källa: Folkhälsomyndigheten
Svenska coronastrategin: Smittspridningen med och utan åtgärder. Källa: Folkhälsomyndigheten

De senaste dagarna har många länders invånare matats med ovanstående bild för att illustrera hur man ska platta ut den röda kurvan med den skräckinjagande exponentiella smittan som sprids över världen.

Smittspridning i sker i första fasen exponentiellt, dvs smittan ökar med en viss procentsats varje dag, där procentsatsen beror på hur många osmittade personer som får smittan av varje smittad person. Den grå kurvans första fas har också en exponentiell tillväxt, men procentsatsen är lägre. Genom att bromsa smittspridningen antar myndigheterna att man kan trycka ner den röda kurvan under den streckade linjen, som representerar vad sjukvården kan klara av.

ArcanumSkolan 2024

Problemet är bara att det inte finns några som helst värden på vare sig x eller y axeln i myndigheternas matematiska illustration. Därför lämnas oroliga och intresserade medborgare helt utan information om vilka konsekvenserna kan bli, vilket inte minskar oron. I stora projekt måste man alltid räkna på vad som kan vara ett realistiskt scenario. Gör man inte det har man ingen aning om vad som måste göras, vilket bara späder på osäkerheten och oron. Om människor ska ställa upp och kämpa tillsammans är det mera motiverande att veta vad vi ska kämpa för.

I Norge räknar man

I Norge med 5,5 miljoner invånare räknar man med att under de kommande 12 månaderna ha 2,2 miljoner smittade. Av dessa beräknas 733,000 bli sjuka, varav 22,000 så sjuka att de behöver sjukhusvård.

Av de som behöver sjukhusvård räknar man med att 5,500 behöver intensivvård i fyra veckor. Med åtgärder för att minska smittspridningens hastighet har norrmännen som mål att samtidigt inte ha mer än 68,000 smittade, 29,000 sjuka, 1,700 i behov av sjukhusvård och 600 i behov av intensivvård (IVA).

I Frankrike och Finland förbjuder man nu människor att vara ute i onödan och de tillåts bara träffas i mycket små grupper.

Den svenska metoden går ut på att hålla sjuka personer isolerade i hemmen och släppa ut alla som tror sig vara smittfria. Regeringen har kritiserats för att tro på sina expertmyndigheter och vara mindre handlingskraftig än i andra länder,

För att styra antalet samtidigt smittade i samhället rekommenderar man även friska människor som kan att stanna hemma, för att helt enkelt få lagom många i taget smittade – lagom många för att sjukvården ska kunna ta hand om de som insjuknar svårt. Och fortsätt testa, testa, testa så man vet vilket läget är. Det sista är vad WHO säger.

Konsekvensanalys

Fördelen med att sätta siffror på det människor oroar sig för, är att man ger dem konkreta uppfattningar om vad sjukvården måste kunna hantera.

Vi vet att de allra flesta får relativt milda symtom eller inga symtom alls. Och de blir likafullt immuna mot just Covid-19. Vad vi får veta är att förloppet kan fördröjas genom riktiga smittskyddsåtgärder, vilket minskar trycket på sjukvården så att den klarar att ta hand om det relativa fåtalet allvarligt sjuka.

Det går inte att säga hur mycket den redan ansträngda svenska sjukvården kommer kunna klara utan att tvingas till smärtsamma prioriteringar. Men ger man alla realistiska ingångsvärden vad den streckade linjen innebär för sjukvården, blir det lättare att motivera de åtgärder som krävs.

Vi fick i TV-programmet Agenda uppgift om att det i Stockholm fanns 90-talet IVA-anläggningar. Det innebär alltså att det är vad vården i Stockholm idag har för att ta hand om de svårast drabbade sjuka. Det måste vara lätt för myndighetspersoner att kommunicera var den streckade linjen går för hela landet räknat i antal IVA-vårdplatser, hur många som redan är fullt utnyttjade och sedan tala om hur många nya som krävs för att klara det växande behovet.

Om man bara vill minimera störningarna på samhällsekonomin kan man låta naturen ha sin gång. Men det är troligen alla överens om, att det vill vi inte. Eftersom det endast är de svårast sjuka som behöver intensivvård och IVA-kapaciteten är flaskhalsen, är det viktigt att ge landets invånare information om hur stor IVA-kapaciteten är räknat i antal patienter, om den kan byggas ut och vilka andra sätt det finns att ge patienter andningshjälp i krissituationer. Militären är ett lysande exempel på hur man med begränsade medicinska resurser kan ta hand om de allvarligast skadade i krissituationer.

Det blir enklare att kommunicera vilka uppoffringar som krävs för att se till att vårdkapaciteten räcker till för antalet vårdkrävande utan att samhällsekonomin allvarligt skadas. Att förändra människors beteende är det svåraste som finns. Att ge alla som har riskpatienter i sin närhet konkreta skäl varför vi måste skydda våra mest vårdintensiva patienter från att bli smittade – och framförallt inte på en gång – blir mycket enklare om alla ges konkret och regelbunden information om smittspridningens utveckling, vårdbehoven och hur utbyggnaden av vårdkapaciteten framskrider.

Det är värt att konstatera att vi förr i tiden hade betydligt fler IVA-utrustningar bl.a. i militära förråd, som man efter Berlinmurens fall fick för sig inte behövdes.

När Corona-epidemin blåst över, borde en kommission tillsättas, sammansatt av kunniga medborgare med förmåga att räkna och tänka i nya banor. Många svenskar har nog levt i den fromma förvissningen att detta redan var gjort, men krishantering vid mänskliga katastrofer är långt ifrån svenska regeringars bästa gren. Det är hög tid att våga ifrågasätta globalismen som frälsningslära.

Coronakrisen – Det globala samhällets kris – Del 2

Text: Mats Ensér, civilingenjör KTH. Lars-Olof (LO) Landin, Civilekonom DHS, medgrundare och ordförande i kunskapsnätverket Kreaprenör, ideell förening

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Coronakrisen
 • Vi hade tänkt att skriva ett worst case scenario först men blev uppmanade att inte göra det, efter då börjar man tala om att det kommer att dö många äldre av vilka många kommer att dö ändå. Alltså worst case på ett pragmatiskt plan är inte så kusligt som vi föreställer oss. Men det ansåg vi kunde skrämma upp för mycket, när vi fortfarande inte har en aning om smittkurvorna och därför bara gissar.

  Därför valde vi att istället sätta värden på vilken beredskap vi har och då finner vi att den är ruskigt låg. Och det är kanske det Regeringen inte har velat gå ut med. Istället har man satt igång och bli allt aktivare med att stoppa all spridning och har då hamnat i ett annat problem. Worst case scenariot för ekonomisk depression har också axlar som man borde sätta värden på. “Vi håller på att förstöra livet för en hel generation” sa 3:e AP fondens chef Hessius i TV igår kväll.

  Vilket worst case ska Regeringen prioritera i avvägningen mellan worst case 1 dödstal och worst case 2 förstöra livet för en hel generation.

  Och syftet med vår artikel var egentligen att vi inte som brukligt är ska acceptera att man håller undan information för att man inte vågar prata om, utan istället visa de människor som man vill ska ställa upp och rädda landet, vad det är de ska kämpa för eller emot. Människor är inte dumma. De förstår att jämföra olika dåliga alternativ för att få alternativ. Ovisshet är värre. Anser LO Landin, en av artikelförfattarna. Tack för era synpunkter.

 • Vi hade tänkt att skriva ett worst case scenario först men blev uppmanade att inte göra det, efter då börjar man tala om att det kommer att dö många äldre av vilka många kommer att dö ändå. Alltså worst case på ett pragmatiskt plan är inte så kusligt som vi föreställer oss. Men det ansåg vi kunde skrämma upp för mycket, när vi fortfarande inte har en aning om smittkurvorna och därför bara gissar.

  Därför valde vi att istället sätta värden på vilken beredskap vi har och då finner vi att den är ruskigt låg. Och det är kanske det Regeringen inte har velat gå ut med. Istället har man satt igång och bli allt aktivare med att stoppa all spridning och har då hamnat i ett annat problem. Worst case scenariot för ekonomisk depression har också axlar som man borde sätta värden på. “Vi håller på att förstöra livet för en hel generation” sa 3:e AP fondens chef Hessius i TV igår kväll.

  Vilket worst case ska Regeringen prioritera i avvägningen mellan worst case 1 dödstal och worst case 2 förstöra livet för en hel generation.

  Och syftet med vår artikel var egentligen att vi inte som brukligt är ska acceptera att man håller undan information för att man inte vågar prata om, utan istället visa de människor som man vill ska ställa upp och rädda landet, vad det är de ska kämpa för eller emot. Människor är inte dumma. De förstår att jämföra olika dåliga alternativ för att få alternativ. Ovisshet är värre. Anser LO Landin, en av artikelförfattarna. Tack för era synpunkter.

 • per 18 mars, 2020 at 02:39

  Per – Bra att du refererar till Kelly Brogan, hon är mycket kunnig och har en holistiskt värdefull syn på det mesta!

  Med tanke på tidigare influensor och virus (samt 5G) har Dr. Thomas Cowan en intressant artikel här:
  https://fourfoldhealing.com/blogs/news/an-important-question-about-the-coronavirus-plus-immune-support-tips

  I ovanstående länk refererar Dr. Cowan även till Professor Emeritus Martin Pall – rörande möjliga effekter av 5G (länken som följer nedan har många referenser):
  https://fourfoldhealing.com/blogs/news/massive-predicted-effects-of-5g?mc_cid=8c817edfbb&mc_eid=e08ab2e1e6

 • Observera att denna artikel INTE handlar om 5G. Kommentarer om 5G kommer inte att publiceras. Det finns redan åtskilliga diskussioner i NewsVoice olika kommentarsfält om 5G.

  Nu läggs ordet 5G i kommentarsfältet eftersom väldigt många artiklar oavsett ämne har en tendens att hamna i diskussioner om 5G.

  • “Det är hög tid att våga ifrågasätta globalismen som frälsningslära.” – skrivs det avslutningsvis i den här artikeln! Kreaprenör är ett kunskapsnätverk för opinionsbildning och nytänkande, kan jag läsa mig till på deras sida: http://www.creapreneur.se/

   Deras ansats tilltalar, samtidigt som det är mycket väsentligt att se / försöka förstå helheten i vad som än diskuteras. Idag, just i dessa tider – råkar 5G vara extremt aktuellt att debattera! – Det kan aldrig bli för mycket, och var och en av oss som kommenterar – ser och förstår olika sammanhang, vilket vi även allt som oftast länkar till vidare fördjupande texter, videos eller vad det nu kan vara… Det är just dessa sammanhang som förgyller ens vetgirighet, och andras – eller hur?

   Torbjörn, du skriver: “Nu läggs ordet 5G i kommentarsfältet eftersom väldigt många artiklar oavsett ämne har en tendens att hamna i diskussioner om 5G.” – Skall jag tolka dina ord som att – det är möjligt att mitt inlägg som bland annat berörde 5G – nu är OK att passa in som kommentar just här?

 • per 18 mars, 2020 at 02:39

  Per – Bra att du refererar till Kelly Brogan, hon är mycket kunnig och har en holistiskt värdefull syn på det mesta!

  Med tanke på tidigare influensor och virus (samt 5G) har Dr. Thomas Cowan en intressant artikel här:
  https://fourfoldhealing.com/blogs/news/an-important-question-about-the-coronavirus-plus-immune-support-tips

  I ovanstående länk refererar Dr. Cowan även till Professor Emeritus Martin Pall – rörande möjliga effekter av 5G (länken som följer nedan har många referenser):
  https://fourfoldhealing.com/blogs/news/massive-predicted-effects-of-5g?mc_cid=8c817edfbb&mc_eid=e08ab2e1e6

 • Observera att denna artikel INTE handlar om 5G. Kommentarer om 5G kommer inte att publiceras. Det finns redan åtskilliga diskussioner i NewsVoice olika kommentarsfält om 5G.

  Nu läggs ordet 5G i kommentarsfältet eftersom väldigt många artiklar oavsett ämne har en tendens att hamna i diskussioner om 5G.

  • “Det är hög tid att våga ifrågasätta globalismen som frälsningslära.” – skrivs det avslutningsvis i den här artikeln! Kreaprenör är ett kunskapsnätverk för opinionsbildning och nytänkande, kan jag läsa mig till på deras sida: http://www.creapreneur.se/

   Deras ansats tilltalar, samtidigt som det är mycket väsentligt att se / försöka förstå helheten i vad som än diskuteras. Idag, just i dessa tider – råkar 5G vara extremt aktuellt att debattera! – Det kan aldrig bli för mycket, och var och en av oss som kommenterar – ser och förstår olika sammanhang, vilket vi även allt som oftast länkar till vidare fördjupande texter, videos eller vad det nu kan vara… Det är just dessa sammanhang som förgyller ens vetgirighet, och andras – eller hur?

   Torbjörn, du skriver: “Nu läggs ordet 5G i kommentarsfältet eftersom väldigt många artiklar oavsett ämne har en tendens att hamna i diskussioner om 5G.” – Skall jag tolka dina ord som att – det är möjligt att mitt inlägg som bland annat berörde 5G – nu är OK att passa in som kommentar just här?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *