GEOPOLITIK. Ett enormt terrorattentat den 11 september 2001 i USA fick bli det planerade startskottet för ödeläggelsen av Mellanöstern. Få människor tvivlar numera på att attentatet var ett beställningsarbete, där alla trådar ledar till CIA. Den organisation eller de organisationer som planlagt och genomfört det attentat som dödade flera tusen personer skulle alltså finnas i USA.

Text:Hans Myrebro | Bild: NATO-styrkor i Europa. Foto från NATO-video: NATO.int

För att omedelbart leda bort spåren från den egna makteliten, kunde analytikern Bill Bennett redan dagen efter, alltså den 12 september i CNN konstatera att:

”Kongressen måste förklara krig mot ´det militanta Islam ´och att överväldigande kraft måste brukas.”

Man pekar alltså blixtsnabbt ut den skyldige utan några som helst bevis, det slår naturligtvis tillbaka på den egna trovärdigheten.

Attentatet blev startskottet för vad som kom att kallas, ”Kriget mot terrorismen”, men ytrots att allt pekade på att terrorn kärna stod att finna i USA, utpekades omgående ett antal arabstater som skyldiga och det var uppenbarligen dit man ville komma, att finna en anledning att smula sönder ett antal arabländer som råkade ligga för nära Israel.

Man skred så småningom till verket som kom att innebära att det skapades ett stort antal terrorister där sådana inte fanns, och ödeläggelsen av land efter land innebar naturligtvis också att väldiga flyktingströmmar alstrades. Där står vi nu. NATO-länder med USA i spetsen skulle utföra både det inledande infiltrations-och påverkansarbetet, men också genom betalda proxy-förband som IS, det direkta förintelsejobbet.

I ett vidgat Mellanösterndrama kan vi urskilja fyra aktörer; USA, Nato, Ryssland och Israel. Endast en av dessa aktörer hade som mål att genom terror åstadkomma ett havererat Mellanöstern. Två av dessa aktörer, USA och NATO, ville formellt åstadkomma mer demokratiska stater genom att bomba sönder dem. Ryssland hade under många år åstadkommit förbättrade levnadsvillkor i bla Syrien genom biståndsarbete. På den vägen ville man fortsätta.

Israel manipulerar Washington

Bland annat professorerna Walt och Mershaimer har omsorgsfullt dokumenterat det som är uppenbart för de flesta – nämligen att en lobby med fäste i Israel kraftfullt styr USA. Detta gäller i synnerhet på det utrikespolitikens område. Det innebär i detta fall, att Washington fjärrstyrs från Israel.

Läs mer: Israelisk insider: Jeffrey Epstein och Ghislaine Maxwell arbetade för Mossad

NATO:s operationella funktioner finns i Bryssel, men center för dess målinriktning och idéstyrning finns någonstans i Washington, den stad där Israel självständigt utövar sitt militär-politiska inflytande.

Ryssland har hela tiden motsatt sig ett västligt imperialistiskt och internationellt inflytande, inte minns i det labila Mellanöstern.

Israel är den stat som aldrig behövde sticka under stol med sina avsikter. Detta på grund av att man var och är USA:s skyddsling samtidigt som man utnyttjar och profiterar på USA:s brist på självständighet och självförtroende. Redan 1982 klargjorde Israel i ett manifest, den så kallade Yinon-planen att samtliga arabstater borde smulas sönder och att det då kunde vara lämpligt att börja med Irak. En demolering av stater leder dock till enorma flyktingströmmar, något som man absolut inte beklagade från israeliskt håll, tvärtom. Det underlättade nämligen målsättningen, ett Stor-Israel.

Den väg som Israel hade slagit in på 1982, stadfästes 1996 genom ”New Strategy for Securing the Realm”. Innebörden av detta dokument blev en vidare utstakning av förintelsevägen genom avlägsnandet av Saddam Hussein vid makten som en inledning till demoleringen av ett flertal stater, men man sade också att, ”vägen till Damaskus går genom Bagdad”. Damaskus skulle inte komma undan var det tänkt och de av Israel och NATO-stater tränade och utrustade terroristerna skulle få utföra grovjobbet – för att sedan avrättas.

Först på hösten 2015, sedan Vladimir Putin på en G20-konferens avslöjat att det var just dessa G20-stater som helhjärtat stöttat IS, som han skred till verket och började att med kraft bekämpa de av västmakter omhuldade terroristerna. Detta i ett läge då IS var nära att helt ta över Syrien.

Nu ser vi resultatet av en hjärndöd aggressionspolitik utförd av USA/NATO på order av Israel, den stat som utan omskrivningar redovisad sitt mål, nämligen att krossa Arabstaterna.

NATO ett monster på katastrofkurs - Hans Myrebro
NATO ett monster på katastrofkurs – Hans Myrebro

Följden har blivit en enorm materiel förstörelse och en flyktingkatastrof med hundratusentals familjer drabbade. Detta är något som tynger hela Europa. Där skall vi nogsamt observera att det var inte araberna, fast rotade i sina länder sedan årtusenden, som agerade för att åstadkomma ett sådant dödligt scenario och även om nu EU stänger sina gränser, så kan man inte stänga ute det moraliska ansvaret inför det som EU:s militära gren, dvs NATO, har åstadkommit.

Försvarsorganisationen NATO kommer att för all framtid att stå fjättrad vid skampålen för sitt huvudlösa agerande under i synnerhet de senaste tjugo åren.

Text: Hans Myrebro, mer om Nato finner du i min bok, ”NATO – ett monster på katastrofkurs.”

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
18 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Torbjörn Sassersson red.
Admin
11 mars 2020 kl 13:29

Kommentarsfältet stängs.

Torbjörn Sassersson red.
Admin
10 mars 2020 kl 13:21

Kommentarsfältet har rensats. Alla kommentarer som nämner judar som ursprunget till infiltration etc raderas. Upprepas antydningar att en särskild folkgrupp bär ansvar stängs kommentarsfältet.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
10 mars 2020 kl 15:11

Jag skrev inte att judarna infiltrerade utan att de tvingades bort från UKs rivaler.
Det hade kanske blivit tydligare om jag lagt in ett kommatecken men det brukar man väl inte göra efter ‘och’.
För att rekapitulera:
Det var UK som infiltrerade genom Rhodes stipendiater och Fabianer
Zionismen var britternas skapelse för att utnyttja och kontrollera judar för det brittiska imperiets räkning.

De zionistiska organisationerna sprang fram ur brittiska frimureriet för att tillsammans med de parallellt verkande Rhodes-stipendiaterna och Fabianerna kunna ta tillbaka kontrollen över USA där den senare delen skildras i den länken jag citerade ovan.

Det skrevs 1951 i Chicago Tribune men tigs mestadels ihjäl. Det dokumentet innehåller tydliga uttryck för UKs långtgående avsikter och inflytande.

Trump med sin antifrihandelspolitik, vet rimligen att britterna ligger bakom attackerna tidigare mot honom men sa inte ett knyst om det.

Kanske delvis därför att han även fick assistans av dom för att komma till makten genom sociala mediers datainsamling och styrning.

Den tystnaden, trots den starka motsättningen, illustrerar hur anglosaxerna prioriterar, men också hur skickligt UK manipulerar bakom kulisserna utan att det belyses offentligt.

Och det var britterna som hade motiv för att försvåra för judar att assimilera sig hos britternas rivaler och därför under ett sekel låg bakom bakgrunden till nazismen.

Jag kritiserar inte redaktörn i första hand utan försöker få folk att se detaljerna bättre eftersom majoriteten på altmedierna återger anglosaxernas vinklade uppfattningar.

Torbjörn Sassersson red.
Reply to  Peter Grafström
10 mars 2020 kl 15:19

Tack för förtydligandet.

Ulf ClaréusD
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
10 mars 2020 kl 17:26

Jag svarade Peter Grafström. Det censurerades dock fullständigt. Allt är sig likt, överallt.

Torbjörn Sassersson red.
Reply to  Ulf Claréus
10 mars 2020 kl 19:01

Ok , men varför använder du ÖVERHUVUDTAGET ordet judar som är en folkgrupp för att förklara geopolitiska händelser?

Ulf ClaréusD
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
11 mars 2020 kl 10:02

Jag vill minnas att jag satte citat-tecken runt j-ordet!
En dispyt utspann sig, om det historiskt sett, var britterna eller “judarna” (i Rothschild’s skepnad) som varit den drivande kraften. P G anser det är britterna (den engelska adeln) som utnyttjade “j” för sina koloniala syften. Jag håller med, men påstår att rollerna ändrades radikalt 180 grader, där vi nu är.
Begreppet “jude” har blivit svårhanterligt genom Schlomo Sand’s (och tidigare Arthur Koestler’s) avslöjanden och sentida DNA-forskning. Kort sagt: de flesta judar är s k khazariska judar (även benämnda Aschkenazis); alltså inga “bibliska” “judar” enligt S. Sand’s bok “The Invention of the Jewish People”, en storsäljare i Israel för inte så länge sedan. Khazarerna var en från Östern kommande krigarstam som levde på västra sidan av Kaspiska Havet och med Itil (nära dagens Astrakan) som säte. Man övergick till judendomen under 700-talet, efter att först ha övervägt islam och kristendom som sin religion.
F ö hur i hela fridens namn kan man förklara “sionismen” och den geopolitiska händelsen “övertagandet” av Palestina mm, om man inte får använda ordet på “folkgruppen” “judar”? Tillika de som äger det “mesta” och blivit de som synts mest i media, vareviga dag, de senaste 75 åren. Det ÄR historia och det finns ÖVERHUVUDTAGET ingen anledning att behandla “folkgruppen” “judar” med silkesvantar. (Läs Yuri Szlekine’s bok “The Jewish Century”). Den svenska staten har f ö aldrig krökt ett hårstrå på någon jude. Vi svenskar skall tala öppet och sanningsenligt om allting. Det har vi ju rätt till! Eller?

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
9 mars 2020 kl 23:07

Usa är ända sedan 1600-talet och senare kraftigt intensifierat under 18 och 1900-talen så infiltrerat av det brittiska imperiets mellanhänder där, att snart sagt allt som man kan vara kritisk mot har beröring med det brittiska imperiets manipulerande.

http://phreedomphan-americasenemies.blogspot.com/2008/08/americas-enemies.html

Det ‘Lilla Israel’ är en brittisk skapelse som verktyg för imperiets expansion och det finns logiska skäl att anta att det brittiska imperiets mellanhänder i Usa hela tiden manipulerat fram det stöd Israel får för att vara en aggressiv aktör och inte en allianssökande i MÖ.
Geopolitiken i MÖ är av brittiskt ursprung.

[Raderat]

Det anglosaxiska synsättet sådant det framstår i altmedierna, ter sig som en total undanflykt från ovannämnda förhållande.

Man menar ungefär som herr Clareus att Israel är svansen som viftar på hunden. Byt ut Israel mot UK så stämmer det ännu bättre eftersom UK även ligger bakom zionismen.

I verkligheten råder en symbiotisk relation där Israelerna fingerar en orealistiskt stor makt genom att dom begär det som US/UKs agenda vill.

Den som har verklig makt behöver inte dra igång mediala spektakel för att utnyttja det.

AIPACS mutor är småpengar jämfört med imperiets mål, att lägga beslag på världens naturtillgångar. Och AIPAC härrör i två led från britternas frimureri.

Dvs US/UK/Israel är medbrottslingar, men det var UK som skapade hela situationen.
Usa som infiltrerades av UK och [Raderat] som tvingades bort från UKs rivaler genom att UK även låg bakom nazismen.

På de altmedier svenskar följer, dominerar nog engelskan som andra språk och anglosaxerna vill inte röra vid deras sen länge ingrodda interna konflikt. Antagligen därför att amerikanerna inser att deras och UKs banksystem agerar symbiotiskt och att båda gärna behåller anglosaxisk dominans över sinnena.
Rent praktiskt yttrade det sig tex som kritik i Usa mot kommunistinfiltration utan att kritikerna låtsades om att det var britterna, bla deras Rhodes stipendiater som låg bakom. Och att NWO spreds av dom med det öppet angivna målet av ett sammanväxande med Sovjet i en världsregering.
Och där alltså Moskva blott var en önskad medhjälpare.

Jan Rosbäck
Jan Rosbäck
Gäst
8 mars 2020 kl 18:59

Det som kallas för ett demokratiskt system är egentligen ett toppstyrt sådant där underhuggare manipuleras att “ta ansvar” som de aldrig kan leva upp till eftersom det är ett stort bedrägeri. Politiker som från början vill förändra och förbättra blir undan för undan degraderade till verbala fn*sk.(PK självcensur här). Detta gäller hela västvärlden och många andra länder idag. De allra flesta kommentarer överhuvudtaget, med få undantag går ut på att konstatera symtom utan att reflektera över orsaken som i sin tur är den totala oförmågan hos majoriteten att växa upp och börja förstå sin omvärld. Det är enbart vi själva som kan styra upp detta. Ett par upplysande kommentarer från några medmänniskor https://www.bitchute.com/video/NTspfJtPQlz8/ https://www.bitchute.com/video/riq2e24IG2E/

Helene Karlsson
Helene Karlsson
Gäst
8 mars 2020 kl 10:56

Det är här debattpunkten egentligen skall vara i ett upplyst samhälle.
Vilka länder och organisationer bejakade invasionerna? Vilka har haft störst nytta (follow the money)?

De som ansvarar för dessa vedervärdiga invasioner skall egentligen städa upp och bygga upp länderna igen.

Man behöver inte vara krigsforskare för att förstå att invasioner som bombar sönder nationer – leder till massflykt av söndertrasade människor.

Det finns nyligen publicerad forskning från Holland om att muslimer är svårast att integrera i väst, nästintill omöjligt. Vi behöver inte lägga någon värdering till det men jag skulle vilja tillägga att de lär ju inte bli lättare att integrera muslimska människor i kristna länder när det är kristna länder som bombat sönder deras länder…

Det bästa för alla parter är att de länder som bär ansvaret finansierar uppbyggnaden av deras länder så de som vill kan återvända och bygga upp sina liv och länder igen.

Jag skäms över att vara människa i denna tid.

Ulf ClaréusD
Reply to  Helene Karlsson
8 mars 2020 kl 14:09

@ “Men de verkliga historiska sambanden verkar omöjligt att få svenskar att fatta. Väst-indoktrineringen är allt för grundlig. De flesta skyggar för tanken att ”det stackars lilla Israel” ligger bakom 9/11, liksom USA/UK.” Så skrev jag i min första kommentar, den översta. Artikelförfattaren Hans Myrebro kom så småningom fram till samma värdering av särskilt Israels roll, genom studium av befintliga fakta avseende skuldbördan för den falskflaggade psyk-operationen “9/11”. Visst pekar Myrebro ut NATO som en stor kandidat att stå vid skampålen för flyktingkrisen/kriserna. Det är en följdverkan. Läs Myrebros artikel, den är eljest bra. Men du, Helene Karlsson, verkar vara som klippt och skuren för den roll, att inte vilja begripa historiska fakta, så som min inledande och repeterade mening anger. Inte ett ord om Israel. Varför? Så här efter drygt 18 år har det allra mesta om 9/11 kommit fram genom oräkneliga nätartiklar, böcker, videodokumentärer, vetenskapliga artiklar mm. Personer som har haft fingret med i konspirationen, att peka ut “muslimer” och i synnerhet Osama bin Laden som varande de skyldiga, har identifierats. Enbart det sätt som WTC7 kollapsade på, räcker för att med 100 % visshet säga, att Israel och USA är de främsta skyldiga, även om MI5 och saudiska agenter och pengar, finns med. Fact! Det efterföljande “städningsarbetet” av MSM, politiker mm, är ju en lika stor skandal i sig. Och vilka det är, vet vi också. Där finns ju bland annat helas svenska Eliten, MSM och regeringar. Vänster som höger! “Jag skäms över att vara människa i denna tid.” Så avslutar du din kommentar. Jag vill då säga att människans främsta egenskap och som gjort oss till (nästan) herrar över naturen, är det faktum att vi är flockdjur som underkastar oss hierarkier och starka ledare. Samarbetar och åstadkommer underverk, tja nästan mirakler. Men det är kanske också vår sämsta egenskap, för när visselblåsaren dyker upp och säger obekväma sanningar, som ledargarnityret inte bifaller, kommer rädslan hos oss fram. Inte för allt smör i Småland vill vi bli utslängda ur flockgemenskapen. Bättre att blunda och tiga. Detta beteende har jag nu kunnat iakta i mer än 18 år hos massvis av kollegor och andra bekanta. Deras uppfinningsrikedom med att hitta på nedsättande epitet, är dock beundransvärda, i sin tarvlighet. Att själv kosta på både tid och pengar, är det ytterst sällan någon orkar med, för att bilda sig en egen grundlig uppfattning av materialet. Ja, Helene, man skäms… Read more »

Helene Karlsson
Helene Karlsson
Gäst
Reply to  Ulf Claréus
8 mars 2020 kl 21:49

Ja du missförstod då mina retoriska frågor, så det dammade om det.
Att dina kollegor tigit har ju sin förklaring.

ingemar ljungqvist
Gäst
8 mars 2020 kl 09:47

Mycket bra artikel. Speciellt ingressen. Det är ju i grund och botten den 9/11 som var upptakten till det som skedde sedan. Nu försöker makten ställa upp motsatser mellan olika grupper, grupper som är offer för den händelsen.
Ingemar Ljungqvist

Stella
Stella
Gäst
8 mars 2020 kl 09:12

As Fintech and Big Tech players expand their payments functionality, banks will need to invest in teen banking—or risk being left behind.

The Zooming Z’s

By the year 2034, Gen Z will comprise the largest generation ever in the U.S., peaking at 78 million, according to Morgan Stanley’s population forecasts, which suggest faster growth than do models from the U.S. Congressional Budget Office. As their aggregate borrowing levels increase in the 2030s, Gen Z may account for a third of all U.S. consumer debt by 2040.

Today, however, most of them still are kids, not bank customers. Yet, they could still set the pace for how the industry will evolve. “Why? Because some kids get their cell phones as young as 10 years of age. They can have their own social media account from 13 years of age. But they can’t get a bank account on their own until 18,” says Betsy Graseck, Morgan Stanley U.S. Large Cap Bank Analyst and Global Head of Banks and Diversified Finance Research. “So, banks are missing this critical five year window, where young people are beginning to live their lives connected to their smartphones.”

This includes sending and receiving money and paying at point of sale and online with their phones. As Fintech and Big Tech players expand their payments functionality, banks will need to invest in teen banking—or risk being left behind. “When these kids turn 18, the banks will have to fight to explain why these consumers should use them as their primary financial institution, not just as a back end,” Graseck says.

Indeed, 50% to 80% of smartphone-owning Gen Z are already using mobile banking. This is roughly the same pace as the Millennials, according to the Morgan Stanley survey.

https://www.morganstanley.com/ideas/millennial-gen-z-loan-growth

Redan planer att ta över Europa.
NATO och EU tillhär det förflutna. Med den nya generationen som är beorende av sina telefoner och kan styras genom elektronik behövs inga NATO soldater. Det kommer verka som det råder fred för folk kommer inte att fatta att detta är krigsfångar, arbetsläger för nästa ny gren av krigsekonmin.

https://www.morganstanley.com/ideas/europe-corporate-credit-banks-2019

Stella
Stella
Gäst
8 mars 2020 kl 09:02

Läs om den nya Space Ekonomin:

Today’s high schoolers have a portfolio of online accounts ranging from social media to music streaming but there’s still one account they can’t have without a parent’s signature—bank accounts.

They breathe mobile, juggle payment apps and consider terms like ‘online shopping’ redundant. What’s not online?

Yet, the very anticipation of their coming-to-age could remake the financial landscape in the coming years. After all, Generation Z—roughly ages 6 to 21—has been practically raised with a smartphone within eyeshot at all times. They breathe mobile, juggle payment apps and consider terms like “online shopping” redundant. What’s not online?

https://www.morganstanley.com/ideas/millennial-gen-z-loan-growth

Här är plattformen som ska ta den ekonimiska coupne vidare. Genom att satsa på de unga. 5G spelar sin roll i det hela. Creditenhancemnet som jag redan sagt. Viruset Corona har många uppgifter för framtidens ekonomi många som vi inte ens kan föreställa oss. De unga, när ska de få egna “bankkonton” ??? Blir det en ny åldersgräns där det finns “wealtha managers” som ska sköta deras finanser redan från tidig ålder?

Qinetiq is a British multinational defence technology company headquartered in Farnborough, Hampshire. It is the world’s 52nd-largest defence contractor measured by 2011 defence revenues, and the sixth-largest based in the UK.
Shinplaster was a common name for paper money of low denomination, less than one dollar, circulating widely in the economies of the 19th century where there was a shortage of circulating coinage.
https://www.youtube.com/watch?v=aylGY3DHlso

E-pengar.

Patents / Trademarks / Servicemarks / Eletctronic signatures – Keyes / Contorl Of Trade Name Rights and Intersests / Nanoteknonoly ………………

M.Siipola
M.Siipola
Gäst
8 mars 2020 kl 08:50

“Få människor tvivlar numera på att attentatet var ett beställningsarbete, där alla trådar ledar till CIA.”

Vilken grupp menar skribenten med “få människor”? Av hela jordens befolkning, Sveriges befolkning eller vad? Sådana här påståenden förstör mer, än gör nytta för budskapet. Och åtminstone för mig, gör det innehållet i artikeln mycket suspekt.

Stella
Stella
Gäst
8 mars 2020 kl 07:46

https://dostaffixedacations.files.wordpress.com/2017/08/global-economic-coop1.pdf

9/11 var perfekt för den coup som planerades och som Merrill Lynch var delaktig i. Alla var ju upptagna med terrorn som pågick. Det var det nya banking systemet i det dolda som kunde implementeras 2001-2005. Dessa paraister hade länge velat ha et tsystem utanför banksystemen för att kunna roffa åt sig ännu mera. Det handlar fullt ut om affärer som kalla kalkykerande individer inte skyr några medel att utföra inte heller bryr sig ett dugg om på vilkas bekostnad.

Ulf ClaréusD
7 mars 2020 kl 23:02

Hans Myrebro kringelkrokar sig fram till att utpeka den internationella storskurken alla kategorier, Israel förstås, alltså den stat som hade ett huvudansvar i 9/11-operationen och där välkända neocons inom amerikanska administrationen först krattade manegen väl, för att efter terrorattackerna 9/11, organisera ett mycket omfattande mörkläggningsarbete och bedriva skademinimering på många fronter, där MSM spelade en huvudroll, vilket ju även spillde över på Sverige. Media härstädes blev helt uppstyrt av amerikanska neocons, vilket naturligtvis underlättades av det ägarbyte som skett i svensk press 1998, när både SvD och AB såldes till J P Morgan, Goldman Sachs och Mellon Bank of New York.
Jovisst kommer NATO placeras vid skampålen för sin roll, precis som Myrebro säger. Denna organisation har svenska politiker under lång tid jobbat hårt i skymundan med, för att få Sverige in i, som led i deras globala strävanden till “En Ny Världsordning”. (Detta har journalisten Mikael Holmström skrivit om (2011, “Den Dolda Alliansen”)). Försåtliga smygmetoder, typ “rysk undervattningsverksamhet” kom till användning så sent som 2014. Det var falskspel, rätt igenom, vet vi nu!
Men de verkliga historiska sambanden verkar omöjligt att få svenskar att fatta. Väst-indoktrineringen är allt för grundlig. De flesta skyggar för tanken att “det stackars lilla Israel” ligger bakom 9/11, liksom USA/UK.