NATO bär skulden för flyktingkrisen

publicerad 7 mars 2020
- Hans Myrebro
NATO-styrkor i Europa - Foto från NATO-video: NATO.int

GEOPOLITIK. Ett enormt terrorattentat den 11 september 2001 i USA fick bli det planerade startskottet för ödeläggelsen av Mellanöstern. Få människor tvivlar numera på att attentatet var ett beställningsarbete, där alla trådar ledar till CIA. Den organisation eller de organisationer som planlagt och genomfört det attentat som dödade flera tusen personer skulle alltså finnas i USA.

Text:Hans Myrebro | Bild: NATO-styrkor i Europa. Foto från NATO-video: NATO.int

För att omedelbart leda bort spåren från den egna makteliten, kunde analytikern Bill Bennett redan dagen efter, alltså den 12 september i CNN konstatera att:

”Kongressen måste förklara krig mot ´det militanta Islam ´och att överväldigande kraft måste brukas.”

Man pekar alltså blixtsnabbt ut den skyldige utan några som helst bevis, det slår naturligtvis tillbaka på den egna trovärdigheten.

Attentatet blev startskottet för vad som kom att kallas, ”Kriget mot terrorismen”, men ytrots att allt pekade på att terrorn kärna stod att finna i USA, utpekades omgående ett antal arabstater som skyldiga och det var uppenbarligen dit man ville komma, att finna en anledning att smula sönder ett antal arabländer som råkade ligga för nära Israel.

Man skred så småningom till verket som kom att innebära att det skapades ett stort antal terrorister där sådana inte fanns, och ödeläggelsen av land efter land innebar naturligtvis också att väldiga flyktingströmmar alstrades. Där står vi nu. NATO-länder med USA i spetsen skulle utföra både det inledande infiltrations-och påverkansarbetet, men också genom betalda proxy-förband som IS, det direkta förintelsejobbet.

I ett vidgat Mellanösterndrama kan vi urskilja fyra aktörer; USA, Nato, Ryssland och Israel. Endast en av dessa aktörer hade som mål att genom terror åstadkomma ett havererat Mellanöstern. Två av dessa aktörer, USA och NATO, ville formellt åstadkomma mer demokratiska stater genom att bomba sönder dem. Ryssland hade under många år åstadkommit förbättrade levnadsvillkor i bla Syrien genom biståndsarbete. På den vägen ville man fortsätta.

Israel manipulerar Washington

Bland annat professorerna Walt och Mershaimer har omsorgsfullt dokumenterat det som är uppenbart för de flesta – nämligen att en lobby med fäste i Israel kraftfullt styr USA. Detta gäller i synnerhet på det utrikespolitikens område. Det innebär i detta fall, att Washington fjärrstyrs från Israel.

Läs mer: Israelisk insider: Jeffrey Epstein och Ghislaine Maxwell arbetade för Mossad

NATO:s operationella funktioner finns i Bryssel, men center för dess målinriktning och idéstyrning finns någonstans i Washington, den stad där Israel självständigt utövar sitt militär-politiska inflytande.

Ryssland har hela tiden motsatt sig ett västligt imperialistiskt och internationellt inflytande, inte minns i det labila Mellanöstern.

Israel är den stat som aldrig behövde sticka under stol med sina avsikter. Detta på grund av att man var och är USA:s skyddsling samtidigt som man utnyttjar och profiterar på USA:s brist på självständighet och självförtroende. Redan 1982 klargjorde Israel i ett manifest, den så kallade Yinon-planen att samtliga arabstater borde smulas sönder och att det då kunde vara lämpligt att börja med Irak. En demolering av stater leder dock till enorma flyktingströmmar, något som man absolut inte beklagade från israeliskt håll, tvärtom. Det underlättade nämligen målsättningen, ett Stor-Israel.

Den väg som Israel hade slagit in på 1982, stadfästes 1996 genom ”New Strategy for Securing the Realm”. Innebörden av detta dokument blev en vidare utstakning av förintelsevägen genom avlägsnandet av Saddam Hussein vid makten som en inledning till demoleringen av ett flertal stater, men man sade också att, ”vägen till Damaskus går genom Bagdad”. Damaskus skulle inte komma undan var det tänkt och de av Israel och NATO-stater tränade och utrustade terroristerna skulle få utföra grovjobbet – för att sedan avrättas.

Först på hösten 2015, sedan Vladimir Putin på en G20-konferens avslöjat att det var just dessa G20-stater som helhjärtat stöttat IS, som han skred till verket och började att med kraft bekämpa de av västmakter omhuldade terroristerna. Detta i ett läge då IS var nära att helt ta över Syrien.

Nu ser vi resultatet av en hjärndöd aggressionspolitik utförd av USA/NATO på order av Israel, den stat som utan omskrivningar redovisad sitt mål, nämligen att krossa Arabstaterna.

NATO ett monster på katastrofkurs - Hans Myrebro
NATO ett monster på katastrofkurs – Hans Myrebro

Följden har blivit en enorm materiel förstörelse och en flyktingkatastrof med hundratusentals familjer drabbade. Detta är något som tynger hela Europa. Där skall vi nogsamt observera att det var inte araberna, fast rotade i sina länder sedan årtusenden, som agerade för att åstadkomma ett sådant dödligt scenario och även om nu EU stänger sina gränser, så kan man inte stänga ute det moraliska ansvaret inför det som EU:s militära gren, dvs NATO, har åstadkommit.

Försvarsorganisationen NATO kommer att för all framtid att stå fjättrad vid skampålen för sitt huvudlösa agerande under i synnerhet de senaste tjugo åren.

Text: Hans Myrebro, mer om Nato finner du i min bok, ”NATO – ett monster på katastrofkurs.”

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq