Aloe vera water used to treat coronavirus in Africa

publicerad 8 april 2020
- Lilian Neg
Aloe vera. Foto: Magyar. Licens: Pixabay.com
Aloe vera.

Scientists have not yet found a silver bullet medication to fight this deadly disease called coronavirus (Covid-19). Researchers are seeking durable solutions to cure this pandemic. Meanwhile, what could people do to fight it?

Lilian Neg - Press photo: NewsVoice
Lilian Neg – Press photo: NewsVoice

By Lilian Neg, Africa Correspondent for Newsvoice

When we look at the symptoms registered so far, coronavirus is a pandemic closer to a common illness called fever, but the intensity of the virus is more dangerous and uncontrollable. China with its large population is, unfortunately, the place where coronavirus was found for the first time in December 2019 in Wuhan. Rapidly it has spread worldwide.

Europe as a continent has suffered so many casualties on a daily basis. The death rate in Italy, in particular, is alarming. As many as 17,669 people have perished.

Coronavirus could have been avoided if some measures had been taken at the beginning to neutralise the pandemic. Some people after contracting the virus thought it was obvious to signal a case at the hospital, they were counting on a common fever vaccine to eradicate the illness. A common treatment against fever can destroy the virus.

All those allegations were false because the disease significantly was propagated across the globe. It was also said that a cold environment is much more favourable and that the virus cannot resist more than 24 degrees Celsius, however, this may be wrong because there are lots of cases of coronavirus in Africa whereas the climate generally is above 30 degrees Celsius.

As a matter of fact, it is proven that Africans have more chances to survive not because of the climate but the therapy put in place. The majority of Africans who contracted the illness came elsewhere and luckily had the opportunity to be treated properly. The period of incubation may be less than a week.

In Cameroon, for example, the two first patients who contracted the virus have been declared negative to coronavirus after a second checkup. There are similar cases across the Africa sub-Sahara area where it is confirmed that there are fewer cases of death.

Aloe vera water

It is proven that traditional medicine could do a good job. For instance, Africans are usually consuming aloe vera to prevent malaria or typhoid. Since the beginning of this deadly disease, many Africans have decided to prevent it by putting cut aloe vera leaves in a good quantity of water.

After 24 hours the patient can drink the juice twice daily (morning and evening). This remedy is very efficient for patients who are rapidly regaining their health.

Guava, lemon and eucalyptus water

Furthermore, the presence of malaria illness in Africa has permitted the majority of people to seek for prevention means like guava leaves with lemon and eucalyptus leaves all together prepared in a pot of water. The potion will help the patient to recover while absorbing the vapour of the boiling water under a covering towel.

This therapy helps to reduce the patient’s temperature, reduces fever, stabilizes respiration, and eradicates cough and cold.

While waiting for proper solutions, people need to focus on immediate prevention. Laboratories across the world are on a busy schedule but as it is always said prevention is better than cure.

By Lilian Neg, Africa Correspondent for Newsvoice


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • @Newsvoice, är ni tröga på riktigt eller är ni bara akademiker ? Sluta med dessa hittepåölvirusartiklar.

  Det går väl för böveln inte att bota nåt som inte existerar, det som i högsta grad existerar idag är extrem enfald och det om nåt är akut att finna bot för.

  Jösses, skriv hellre om innehållet i befintliga vacciner och vad dom enskilda ingredienserna har för effekt i kroppen, beskriv gärna skillnaden på att injicera dynga eller att svälja den, som ex. vis en sexa nubbe till sillen eller en sexa aquavit i armvecket, är det nån skillnad?

  Snart kommer mirakelvaccinet mot denna fabricerade ickeåkomma och ni med er plattform har möjlighet att få fler att överväga att inte låta sig injiceras med verifierbart skadliga substanser, eller är schekeljakten viktigare ?

  • Jag återger här en kommentar från Krabbes blogg av den ytterst kunnige Göran Åkesson:

   “Enligt flera framstående ‘virologer’ och forskare som Lanka, Kaufhoff, Cowen existerar inget som heter virus, menat som patogen. Skälet är att inget ‘virus’ hittills kunnat genomgå Kochs Protokoll, för bevis. Detta protokoll är enkelt i sin utformning:
   • isolera patogenen
   • injicera den i en icke smittad varelse
   • observera om liknande symptom uppträder hos denne
   • återisolera patogenen därifrån
   Den generella noteringen, att inget ‘virus’ hittills fått godkänt enligt detta protokoll, gäller också Sars-CoV2. Därför existerar enligt detta logiska protokoll inte heller någon sådan patogen.
   Dr. Stefan Lanka, en mycket framstående tysk forskare, vann nyligen en betydelsefull seger i den tyska motsvarigheten till Högsta Domstolen, vad gäller mässlingsvirus. Lanka utlovade en stor pekuniär belöning till den som kunde bevisa existensen av detta ‘virus’. Av detta skäl blev Lanka åtalad av en doktor/läkare inom skolmedicinen. Högsta Domstolen i Tyskland gav Lanka rätt. Trots mycket stora bakomliggande resurser inom den allopatiska medicinens Big Pharma kammade dessa noll. Ingen isolering av detta ‘virus’ kunde ske för slutlig test enl Kochs Protokoll. Detsamma gäller, som jag tidigare framfört, att ingen hittills kunnat isolera HIV för samma testprotokoll. Utan att gå inpå om ‘virus’ är av cellen naturligt producerade exosomer eller restRNA med vidhängande protoner vid misslyckad gensekvensering p.g.a. toxininfluens, störd biofysisk cellmembranselektrisk kapacitet (70-90mV) och därav orsakad öppenhet för patogenangrepp, p.g.a elektromagnetisk störning, etc, drar jag själv följande slutsatser:
   • Test av Sars-CoV2 enl nuvarande testförfarande PCR är totalt meningslös, så länge som isolering och testförfarande enligt Kochs Protokoll inte kunnat ske. PCR-testet är ett kvalitativt, synnerligen känsligt test, som inget säger om kvantiteten av den testade RNA-sekvensen hos den testade, och säger därför inget alls om den testades ‘mängd smitta’ och har därför noll i prediktionsvärde för sjukdom.
   • Testet, som ursprungligen togs fram för forskningsändamål är därför inte tillämpligt för diagnosändamål. Testning bör därför upphöra omedelbart, eftersom det endast skapar ökad panik och stressreaktioner hos stora populationer. Enligt viss expertis förmår testet inte diskriminera mot andra ‘coronavirus’.
   • Aktuell uppföljning inom euroMOMO från 24 europeiska stater är den nuvarande överdödligheten t.o.m. lägre än vad som uppmätts under 2019, 2018 och 2017 års influensaepidemier. Vid dessa tidigare tillfällen diskuterades inte ens nedsläckning av samhällsfunktioner än mindre avsevärd inskränkning av medborgerliga friheter. Dessa åtgärder är därför dikterade av andra skäl.
   • Lungsjukdomar är vanliga vid influensatider. De kan bero på legionellabakterier(norra Italien, misskött sydeuropeisk sjukhusventilation), svårartade luftföroreningar (Wuhan, Lombardiet), stress och hospitalitetssjukan med multiresistenta bakterier, som drabbar ca 1,5 milj personer per år och 25.000 ‘extradöda’ därav etc. Hur många dör av dessa orsaker?
   • Nuvarande ekonomisk belastning p.g.a. överdrivna panikåtgärder genomförda av ignoranta politiker och understödda av okunnigt MSM och ‘experter’ syftar antagligen till att åstadkomma
   ekonomisk härdsmälta för överstatlig reglering, enkannerligen uppsnabbad NWO som ‘räddning’ eftersom skattebetalarna sitter med ‘svartepetter’.

   Jag finner anledning att påminna om det som David Rockefeller yttrade i ett FN-tal 1994: (ungefär) ‘ Vi står på gränsen till en global omstrukturering. Allt vi behöver är den rätta stora krisen och nationerna kommer att acceptera den nya världsordningen’.
   Det var säkert detta Kissinger, högt uppsatt ‘medlem’ i Illuminatiorden, åsyftade.”

   Här beskrivs hur 5G förstör syremolekylen och hindrar hemoglobin att ta det ur lungan till blodomloppet:

   https://www.bitchute.com/video/mWcUoESRO0c5/

   (IMPORTANT INFORMATION ON CORONAVIRUS 5G KUNG FLU)

   • Statistiken från eruoMOMO är extremt viktig att lyfta fram vid varje diskussion eftersom den visar att hela nedstängningen av samhället har helt andra anledningar än folkhälsa. Oavsett om de fortsätter hänvisa alla dödsfall för influensaperioden 2019-2020 till “Corona” så är ändå falsariet så uppenbart eftersom det totalt sett har dött ett mindre antal människor än de tre föregående årens influensasäsonger.

    Men många människor är lite konstiga. Man kan visa dem artiklar som statistik och få responsen “det var intressant” och sen fortsätter de ändå att upprepa ett officiellt narrativ.

    • Förträngning, förvirring…

     För den som hittills under hela sitt liv trott att det som skrivits i tidningarna och sagts i nyhetssändningar på TV och radio var riktigt, välvilligt och sant är det nog svårt att ta in vidden av det bedrägeri man svalt och konsumerat under alla år.

     • Savalle trodde du var virusteoritroende eller silar du mugg o sväljer kameler. Inte illa menat blir lite fundersam bara

      • Kjell, jag är inte särskilt kunnig när det gäller mikrobiologi, men jag har en stark vilja att söka efter det som är sant och riktigt.

       Jag är helt övertygad om att du inte menar illa och jag betraktar dig som en vän och broder i kampen för att nå fram mot sanningen.

       Många av oss är nog rätt förvirrade när det gäller virus.

       Det faktum att så många ytterst trovärdiga människor ställer sig ifrågasättande när det gäller virus, du och Göran Åkesson inräknade, har gjort mig benägen att allvarligt ta i beaktande att det jag trott hittills om virus inte stämmer.

       Jag har ännu inte haft tillräckligt med tid att sätta mig in i detta ämne, men jag avser att göra det.

       Kjell, utveckla gärna detta med kameler och mygg, när det gäller mig.

       Jag tar inte illa upp, tvärtom!

       Jag uppskattar enormt när jag får uppriktig hjälp att korrigera min verklighetsbild.

      • Hoppsan!

       Lite text “trillade bort…

       Här kommer förhoppningsvis denna text:

       Jag har svårt att få ihop det här med bakteriofager, om virus inte finns.

       Kjell, vill du ge din syn på detta?

     • Jo, det där har jag full förståelse för. Men ser man en uppenbar lögn så borde det ändå leda till ett större ifrågasättande även om resten. Sen har det väl även med flockmentalitet att göra då de flesta inte vill sticka ut för mycket.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *