Dr Bhattacharya en forskningsprofessor på Stanford ifrågasätter karantänsregler för Covid-19

publicerad 16 april 2020
- Kerstin Unger-Salén
Dr Jay Bhattacharya. Pressfoto: Stanford University
Dr Jay Bhattacharya.

Den 24:e mars 2020 skrev dr Jay Bhattacharya en artikel i Wall Street Journal där han ifrågasatte de underlag som låg till grund för att införa stränga karantänlagar. Precis som dr Peter C. Gøtzsche vid Köpenhamns ­universitet ifrågasätter dr Bhattacharya om det verkligen finns evidens för att vidta de drastiska åtgärder som många nationer genomfört för att bekämpa viruset.

Text: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com

Dr Jay Bhattacharya är professor i medicin vid Stanford University och forskare vid National Bureau of Economic Research samt äldre kollega vid både Stanford Institute for Economic Policy Research och Stanford Freeman Spogli Institute. Han menar att de antaganden man gjort om den procentuella dödsrisken för de som smittats inte grundar sig på egentliga fakta. Än så länge känner man inte till de riktiga dödstalen jämfört med hur många som haft infektionen och överlevt.

Så här skriver tex Ny Teknik i sin redovisning av Covid-19:

“Av 44,672 bekräftade fall av covid-19 dog 2,3%. Bland patienter över 80 år låg dödligheten på 14,8%, för patienter 70-79 år låg dödligheten på 8%.”

ArcanumSkolan 2024

De säger mycket riktigt att procenttalet baserar sig på antalet bekräftade fall av Covid-19, men det är dock en ofullständig siffra eftersom det inte inbegriper alla som haft Covid-19. Exempelvis låter det ju högst alarmerande att dödligheten för över 80 år är 14,8%, men vi vet inte om det finns 80-åringar som haft corona och blivit friska utan att ha testats. Eller att de dött av något annat för att de aldrig testats?

Låt oss säga att man med säkerhet vet att 10,000 haft Covid-19 och av dessa har 100 personer avlidit. Därmed vet vi att procenten av dödlighet är 1%. Om vi emellertid inte känner till det rätta antalet som haft Covid-19 kan våra antaganden bli felaktiga.

Exempelvis låt oss anta att antalet som haft Covid-19 är 1000 istället eftersom man inte känner till mer än de som testat positivt och av dessa har 100 avlidit, betyder det en dödlighet som är väsentligen högre, nämligen 10 %. Det är dessa siffror många baserar sina uttalanden på, helt felaktigt.

Att utföra antikroppstest av befolkningen, är det enda tillvägagångssättet för att förstå den verkliga procenten. Vi måste veta vad vi jämför med och det kan inte basera sig på hur många som testar positivt eller inte. Först när vi vet de exakta talen av hur många som avlidit som varit sjuka kan vi uttala oss om procentuella dödsfall. Någon sådan utvärdering finns inte än så länge, säger professor Bhattacharya. Hans forskargrupp håller just nu på med att göra en sådan bedömning genom att utföra provtagningar hos representativa befolkningsgrupper och de testar för antikroppar.

Interview: Questioning Conventional Wisdom in the COVID-19 Crisis, with Dr. Jay Bhattacharya

Vi måste känna till och utgå från fakta innan vi stänger ner samhällen

Bhattacharya menar att vi måste vara ärliga och känna till väsentliga fakta när vi fattar strategiska beslut som påverkar människor och deras ekonomi.

Professor Bhattacharya förstår och ifrågasätter inte att Covid-19 kan ha en dödlig utgång och att det är ett virus vi i högsta grad bör respektera. Vad han dock påpekar är att vi just nu har en närmast universell karantän vars ekonomiska konsekvenser kan bli en depression av samma magnitud som på 1930-talet.


Frågeställningen handlar inte om att rädda liv, mot att rädda ekonomin. Det är en felaktig jämförelse, menar han. Istället bör man titta på hur många kan dö av coronaviruset och hur många dör om världen, eller ett visst land, hamnar i en djup ekonomisk depression.


Kraschade samhällen kostar också människoliv

Skapad fattigdom med människor som lider, blir desperata och går i självmordstankar, tar också liv. Dr Bhattacharya anser att det inte går att utesluta en global ekonomisk kollaps efter att karantänen upphört, och det kan också förorsaka miljontals dödsfall, påpekar han. Denna frågeställning anser jag är ytterst relevant. I fattiga länder med nedsatta ekonomiska resurser försämras sjukvården och människorna blir lidande. Å andra sidan, när ett lands BNP ökar lever man längre.

Som en röd tråd genom hela den här pandemin hörs en röst som säger: testa, testa och testa. Därför borde man snarast möjligt ta reda på vad det sanna antalet dödsfall är i jämförelse med hur många som haft infektionen. Först då kan vi veta det verkliga talet av dödlighet som denna pandemi för med sig. Samtidigt vill jag poängtera att bakom varje siffra rör sig ett verkligt mänskligt liv. Det här handlar inte om något frivolttänkande utan snarare hur räddar man mest liv.

Det som verkligen kan göra viruset dödligt är ett överbelastat sjukvårdssystem som inte har tillräckliga resurser och därmed inte kan erbjuda adekvat behandling.

Ett sjukvårdssystem som saknar intensivvårdsplatser och respiratorer och vars personal inte blivit testad, och inte har tillgång riktiga skyddskläder eller masker, leder till ökad risk att patienten avlider som annars kunde ha räddats.

Spanien och Italien befann sig i ett sådant läge och därför var det relevant att införa en drakonisk karantän. Efter mer än en månads totalisolering av befolkningen gav det resultat och kurvan planar ut. Nu är frågan vad de ska göra härnäst.

En mer målinriktad karantän och smarta övervakningssystem

Professor Bhattacharya tänker sig en mer målinriktad karantän där de mest utsatta grupperna får genomgå fortsatt isolering. En annan möjlighet är att börja testa befolkningsgrupper och ta reda på hur många som har antikroppar och därmed är immuna, så att de kan få gå tillbaka till jobbet. Han menar att immuniteten endast varar ett tag.

En ny behandling av coronaviruspatienter som man testar just nu, går ut på att ta blod med antikroppar från en som haft Covid-19.  Blodet separeras från plasman och patienten injiceras med antikroppar. Frågan är om man kan använda denna metod som ett slags vaccin?

En karantän inte förhindrar all smittspridning utan kan bara dämpa ner den. Med tanke på hur utvecklingen av nya virus varit under de sista 20 åren tror jag tyvärr att vi måste vänja oss vid att detta är något vi tvingas leva med i framtiden. Kanske ett pris för globalisering, menar professor Bhattacharya.

Bhattacharya föreslår:

”Bygg upp övervakningssystem som regelmässigt tar blodprov från allmänheten för att ha bättre framhållning när ett nytt virus är på gång. Det vore en bättre strategi än att reagera när viruset redan spridit sig.”

Text: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Tack Ivan för information om Stanfordstudien. Många kommer att smittas av Coronavirus men ju fler som är immuna ju mindre smittas… Frågan är ju varför man inför sådana starka begränsningar av rörlighet i de flesta länder som kommer att leda till fruktansvärd misär uppriktigt sagt, om detta virus inte innebär större risker än många andra sjukdomar som man inte gör någonting åt för att förebygga.

 • Stanford-studien finner Covid-19-infektionsgraden troligen 50-85 gånger högre än rapporterat, vilket kan betyda att dödligheten är mycket lägre än man trott.
  Man använde 3 300 invånare i Santa Clara County för att utföra sina tester, som fann att coronavirus kunde ha infekterat mycket fler människor än har rapporterats. Studien skiljer sig från tidigare Covid-19-forskning med hjälp av seroprevalensdata, vilket betyder nivån på en patogen uppmätt i blodströmmarna i en specifik population.
  Under titeln “COVID-19 Antibody Seroprevalence i Santa Clara County, Kalifornien”, publicerades studien på fredag ​​på MedRxiv, en tjänst som skriver ut hälsostudier innan de officiellt har granskats.
  Testerna hittade endast ensiffriga procentsatser när man testade för Covid-19 fall, men dessa ”uppskattningar representerar ett intervall mellan 48 000 och 81.000 personer smittade i Santa Clara County i början av april, 50-85 gånger mer än antalet bekräftade fall. ”
  Även om det kan tyckas vara dåliga nyheter att viruset kan vara så mycket mer utbrett på global nivå – vilket är vad studien avslutar – presenterar det flera positiva faktorer som inte har lyfts fram av tidigare studier, inklusive det faktum att dödligheten skulle vara mycket lägre än det nu tros, och att många människor har symtom så milda att de inte behöver söka medicinsk behandling och återhämta sig ganska snabbt.
  Det finns ingen officiellt fastställd dödlighet för Covid-19, men generaldirektören för Världshälsoorganisationen Tedros Adhanom Ghebreyesus har tidigare nämnt 3,4 procent. Detta skulle innebära över 300 dödsfall per var 10 000 smittade personer. Stanfords studie skulle sänka dödligheten till 0,14 procent eller mindre, vilket innebär 14 dödsfall eller mindre per 10 000 personer smittade.”Dessa nya uppgifter bör möjliggöra bättre modellering av denna pandemi och dess utveckling under olika scenarier av icke-farmaceutiska interventioner,” sade studien.
  Studien drar slutsatsen att Covid-19:s dödlighet bland smittade skulle vara i nivå med, eller till och med mindre, än säsongsinfluensan.
  Michael Mina, en immunolog och biträdande professor i epidemiologi vid Harvard, tweetade överenskommelse med studien på fredag ​​och teoretiserade 30 miljoner människor eller mer kan smittas med Covid-19 i USA, men ytterligare “konsekventa studier” kunde visa att “befolkningsimmunitet håller redan på att byggas upp ”.
  https://www.rt.com/usa/486183-stanford-coronavirus-infection-rate-higher/

 • Och hur går det med pardans på dansbanan? Med populationsminskning i slutändan? Låter bekant eller..?

 • Jag är som sagt absolut inte för massvaccinering och kan mycket väl observera hur hela läkemedelsbranschen avsiktligt avstår från att tala om immunförsvarets roll i denna pandemi. Vad man verkligen vill kväsa är att det uppstår en diskussion som påpekar vilka vitaminer som är anti virala.Jag skrev om detta för ungefär en månad sedan. En synnerligen intressant youtube intervju som belyser detta, är med Dr Shiiva. Han är förvisso Trump anhängare tror jag , men också läkare och bio ingenjör. Han belyser hur man genom COVID vill fösa hela mänskligheten in i rädslans snara och sedan erbjuda ett vaccin som kommer vara vårt ID för att överhuvudtaget få existera i denna världen. Tyvärr tror jag det är full möjligt om vi inte vaknar nu Se gärna intervjun med honom och bedöm själva. Över 6 miljoner har sett denna youtube.
  Dr. SHIVA Ayyadurai, MIT PhD Crushes Dr. Fauci Exposes Birx, Clintons, Bill Gates, And The W.H.O
  6 700 542 visningar för 6 dagar sedan
  Links To Dr. SHIVA Ayyadurai, MIT PhD
  Shiva4Senate.com
  Vashiva.com
  TruthFreedomHealth.com

  • Jag har inte påstått att du är för massvaccinering. Min poäng var att om vi spelar med i denna fejk-pandemi-cirkus så är det där det kommer sluta.

 • Jag är absolut inte för massvaccinering, tro mig. Men om man vill försöka hjälpa människor att få börja arbeta igen kanske det är en bra ide att låta dem som redan är immuna och som således inte smittar, få tillbaka sin frihet och ekonomiska säkerhet.Hur tänker du att man ska göra Sture B?

  • Njurläkaren Suzanne Humphries säger att när kroppen angriper en infektion tex ett influensavirus sker det inte enbart med antikroppar utan på minst 10 olika sätt, om jag minns rätt. Vacciner kan i bästa fall stimulera kroppen att tillverka antikroppar, men vacciner kan inte göra någon annan eventuell nytta.

   Enligt Humphries är detta en del av vilseledningen kring vacciner. Man har helt enkelt genom åratal av medicinsk propaganda tilldelat vacciner överdrivna egenskaper som de inte har.

   Vi kan därför inte säga att vacciner är lösningen. Däremot är naturligt utvecklad flockimmunitet, stärkta immunförsvar och en allmän sund livsföring en del av en universallösning. Vi kan aldrig nå dit med en fantastisk tablett eller en sagolik spruta.

   Jag rekommenderar Humphries bok: Dissolving Illusions: Disease, Vaccines, and the Forgotten History

   • Jon Rappoport’s artikel är oerhört intressant – med tanke på att det nu kan komma att handla om DNA-vacciner:
    https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/14/passport-to-the-brave-new-world-the-vaccine/
    (Passport to the Brave New World: the vaccine)

    Han skriver bl a följande:
    “As Fauci mentioned a couple of months ago, it could be a DNA vaccine—new technology—which means it is really gene therapy. Synthesized genes are injected into the body. They purportedly set up immunity. Actually, they PERMANENTLY alter the genetic makeup of the recipient.

    As you can imagine, this creates the opportunity to put many different genes into humans. To try to invent “new humans.”

    –> Taking a stand against mandatory vaccines—any and all vaccines—is more important than ever. … – Avslutar han artikeln med…
    – Kolla även på kommentarerna…

   • T Sassersson red. 16 april, 2020 at 17:10
    Helt riktigt.
    Det är adjuvanset i vaccinet som triggar immunförsvaret. Många har sagt att “efter jag vaccinerade mig har jag inte haft någon sjukdom alls”.
    Det betyder att de redan har blivit sjuka eller förgiftade av adjuvanset som är ett gift i vätskeform, av formaldehyd, kvicksilver, fenol, aluminiumhydroxid eller nått annat skadligt skit. I deras fall har giftet ännu inte gjort tydlig skada ännu.
    Tillverkarna vurmar just för adjuvanset eftersom, som de säger, “utan ett adjuvant blir vaccinet inte lika effektivt” vilket är osant eftersom vacciner inte är effektiva, om man inte räknar effektivitet i att folk ska bli sämre.
    Det här betyder att immunförsvaret inte triggas av den virala delen i vaccinet men däremot triggas det att ta hand om förgiftningen.
    Det är därför tillverkarna pushar för att man ska ha ett likadant vaccin en eller två gånger till som en booster. För att effekten ska bevaras. Se bara på vaccinschemat i USA. Kroppen kan lyckas att rensa ut giftet och först då kan immunförsvaret vila igen. Vilket innebär att personen inte tillverkar antikroppar längre och då därför ändå kan få sjukdomen.

    Sedan säger man ibland att adjuvanset finns där för att “döda viruset” vilket naturligtvis inte är sant.
    Frågan är då hur kan man döda något som inte lever? Virus anses inte vara en levande organism.
    Det ger också svar på frågan varför folk får den sjukdomen vaccinet ska skydda mot vid vaccineringen, som de sedan kan sprida till andra. Viruset är fortfarande lika dött och inte mer dött, ingen skillnad alltså. Men i mänskliga celler kan viruset fortfarande få “programvaran” att ändras och börja kopiera sig själv. Kanske kan man göra en jämförelse med att “döda” ett USB minne genom att skvätta lite formaldehyd på det. Programvaran i USB minnet kommer den att dödas av det?

    Som sammanfattning kan man säga att vacciner ger ett stressat immunförsvar skador på inre organ och en förgiftning. Detta ger i sin tur kan ge upphov till en lång rad andra sjukdomar.
    Ju fler vacciner och ju yngre individ som injiceras ju värre resultat.

    Har ni som läser detta tänkt på att många människor inte har synkroniserade ansikten längre. Syns speciellt då folk ler. Jämför bilder på barn idag och för 100 år sedan. Det är ofta skador på nerverna som kontrollerar ansiktsmusklerna. Även synnerven kan påverkas, det handlar bara om vart giftet hamnar i hjärnan.
    Vaccin = Poison.

    • Hasse, ditt inlägg är mycket givande att läsa, så insiktsfull du är – särskilt det sista avsnittet är oerhört tänkvärt!! – Och nästa steg med AI – vad händer då med oss – i såna fall att det inte stoppas?? –> Detta är något att omgående och i stor utsträckning engagera sig i, eller hur??

     Jag fann precis ett vederhäftigt videoinslag – som verkligen sätter ord på det vansinniga som pågår i nuet – i koppling till Bill Gates med flera, men också med tanke på den Djupa Staten – som definitivt nu har avslöjat sig själva i alla avseenden…

     Dessa ord behöver vi lyssna på flera gånger – för att kunna använda dem emot det system – och de företrädare för detta – som så länge ansett att de har rättigheter att hantera folket på planeten jorden på det avskyvärda sätt som har pågått så länge:

     Message to the Dark Controllers – Laura Eisenhower:
     https://www.youtube.com/watch?v=0g3aEn7eSyI&feature=emb_title

  • Masstestning där människor ska vänja sig vid en invasiv procedur är definitivt ett sluttande plan emot massvaccinering. Sen vet de ju inte hur länge denna immunitet varar och de har hävdat att de som varit smittade kan bli det igen. Hela den här förkylningscirkusen är full av gissningar varvat med rena lögner.

   Det vettigaste är väl att isolera riskgrupperna och hantera dem professionellt och d.v.s. helt tvärtemot hur de gör nu. Resten av befolkningen kan agera som de gör under en helt normal influensasäsong.

   Konstigt att du som är så skeptiskt till t.ex. sjukvårdens, läkemedelsindustrins och statens hantering av cancervården så okritiskt köper den här hysterin kring något som med största sannolikhet är en helt vanlig influensa.

  • Men jag kan förtydliga mig. Det är inte folket som ska ge efter för förtryck, under förespeglingen att det är för vårt eget bästa, utan det är statsmakten som ska upphöra med förtrycket. Oavsett i vilket land förtrycket än pågår.

 • De vill tvinga fram masschippning genom de här metoderna! Säg NEJ både till tvångtestning och tvångvsvaccinering som för övrigt innehåller celler från aborterade foster!!! Gud kommer att bestraffa alla som inte bryr sig om vad de låter injicera i kroppen som är Gud heliga tempel.
  https://newsvoice.se/2020/04/coronakrisen-globalt-masskontrollsystem/?utm_source=rss
  https://www.naturalnews.com/2020-04-14-catholic-bishop-vows-refuse-coronavirus-vaccine-aborted-fetal-tissue.html
  https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity?fbclid=IwAR0JytNAX_p_lc8LJ_yagmEQi13sC9u-R__M9L-ukZ1ya6CQuM9XRQGvygc

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *