Ny bok: Peter C. Gøtzsche: Vacciner – sanning, lögn och kontroverser

publicerad 14 april 2020
- Extern skribent
Peter C. Gøtzsche
Peter C. Gøtzsche
Peter C. Gøtzsche. Pressfoto

En av världens främsta analytiker av medicinsk forskning utvärderar i denna bok många av våra vanligaste vacciner. Debatten om vacciner präglas av ­polarisering. På den ena sidan finns de som i stort försvarar alla typer av vacciner. På den andra finns de som ser alla vacciner som onödiga eller skadliga. Peter C. Gøtzsche är skeptisk till bägge dessa synsätt.

Text: Förlaget Karneval

I Vacciner – Sanning, lögn och kontroverser hävdar han att det både finns vacciner som alla bör ta och vacciner som ­ingen bör ta. Det enda sättet att göra en tillförlitlig bedömning är att undersöka den vetenskapliga evidensen för varje enskilt vaccin. Och det är just ett sådant grundläggande utvär­de­rings­arbete som han presenterar i boken. Ett arbete som är särskilt viktigt med tanke på att den information som ­cirkulerar om vacciner inte minst på internet kan vara både motsägelsefull och felaktig.

Vacciner – Sanning, lögn och kontroverser förmedlar vad den bästa till­gängliga forskningen säger om många vacciner. Boken ger en utförlig genomgång av vacciner mot mässling, influensa och HPV-virus. Den tar även upp de vanligaste barnvaccinerna samt vacciner mot gula ­febern, denguefeber, smittkoppor och rabies. Boken visar hur falska uppgifter har fått stor spridning av så kallade vaccinförnekare men också att vi inte alltid kan lita på officiella rekommendationer.

Peter C. Gøtzsche om influensavaccinationer

Det finns ingen gedigen grund för det auktoritativa rådet att vi alla borde vaccinera oss varje år, inte bara från vaggan till graven, utan till och med från livmodern till graven.

CDC erkänner att upprepade influensavaccinationer kan försvaga immunförsvaret efter påföljande influensavaccination och tillägger att ”dessa fynd kräver ytterligare undersökningar för att [vi ska] förstå immunresponsen på upprepade vaccinationer”.

Det finns övertygande forskningsresultat som säger oss att det har sitt pris att stimulera immunsystemet och att vaccinerna kan interagera negativt, även om de riktas mot samma virus, vilket är fallet när det gäller influensa. Mot bakgrund av dessa kunskaper verkar det oansvarigt att råda människor att vaccinera sig mot influensa vartenda år under hela livet. Det är ett gigantiskt, okontrollerat experiment med människor.

Peter C. Gøtzsche om läkemedelsmyndigheterna

Det finns överväldigande många belägg för att vi inte heller kan lita på läkemedelsmyndigheterna. De är i sitt arbete alltför beroende av vad läkemedelsföretagen säger till dem, trots att de mycket väl vet att bedrägeri, snedvridning och underrapportering av allvarliga medicinska skador är allmänt förekommande i de läkemedelsföretag som sponsrar dem.

Det tål att upprepas att våra receptbelagda läkemedel är den tredje vanligaste dödsorsaken, och det visar att läkemedelstillsynen inte fungerar; myndigheterna skyddar oss inte mot livshotande skador från läkemedel. Inte desto mindre är bipacksedlar som är godkända av myndigheterna bra informationskällor när vi försöker ta reda på vilka skador vacciner orsakar.

Gardasil - I Love Me reklam - Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice
“Gardasil – I Love Me”-reklam – Foto: NewsVoice

Peter C. Gøtzsche om HPV-vacciner

Kontroversen om HPV-vaccinerna är ett typexempel på krock mellan folkhälsa och individuell hälsa som vi också kunde ­iaktta när det gäller influensavaccinerna.

Folkhälsoperspektivet är att livmoderhalscancer är en förfärlig sjukdom, att vi kan undvika många dödsfall genom vaccination, att skadorna är triviala jämfört med fördelarna och att alla i en viss åldersgrupp bör vaccineras, men som medborgare bör vi alltid ställa oss frågan: Vad får jag ut av ­detta?

Det är mycket ovanligt att kvinnor dör i livmoderhalscancer. Bara omkring 100 dödsfall årligen förekommer i Danmark, ­medan om­kring 14000 personer av båda könen dör av rökning. Därför ­skulle vi åstadkomma mycket mer om vi lade resurser på att hindra unga från att börja röka, istället för att övertyga deras föräldrar om att ­deras döttrar och söner ska vaccineras mot HPV.

Beställ boken “Vacciner – sanning, lögn och kontroverser”

Om Peter C. Gøtzsche

Peter C. Gøtzsche är specialistläkare i internmedicin och professor i klinisk ­försöksdesign och analys vid Köpenhamns ­universitet. Han har publicerat över 75 artiklar i de fem stora veten­skapliga tidskrifterna Annals of Internal Medi­cine, BMJ, JAMA, Lan­cet, och New England Journal of ­Medi­cine. Hans vetenskap­liga arbeten har citerats cirka 50000 gånger.

“Gøtzsche är det närmaste den statistiska analysens värld har kommit en världscelebritet. Hans forskning har gång på gång fått utrymme i New York Times. Hans slutsatser om mammografi har hamnat på förstasidan. Två dokumentärfilmer har gjorts om honom. Han har medverkat i Jon Stewart’s Daily Show där han spelade rollen som läkemedelsindustrins ‘Deep Throat’. Han har av många setts som en obeveklig kämpe som har anklagat hela yrkesdiscipliner för nästan bottenlös korruption. Gøtzsches kamp har förärat honom respekt både från mäktiga personer inom forskarvärlden och från skeptiska lekmän världen runt.” – Daniel Kolitz i Undark, 30 december 2019

“[Gøtzsches] … enastående vetenskapliga kompetens, forskningskapacitet, integritet, sanningslidelse och mod. Gøtzsches erfa­renhet sak­nar motstycke. Han har som läkemedels­konsult arbetat med försäljning åt läkemedelsföretag, prac­kat på läkare piller och varit produktchef.

Han är läkare och medicinforskare och har byggt upp ett förnämligt rykte som ledare för Nordic Cochrane Center. När han talar om bias (snedvridning) base­rar han det på decennier av ingående forskning som har publicerats i tidskrifter efter referentgranskning (peer review).

Han har bred förståelse för statistiken som används för att påvisa bias och analysera resultat av kliniska försök. Han hör till pion­järerna inom utvecklandet av systema­tisk, stringent genomgång och metaanalys av rap­porter om kliniska försök, för att med hjälp av speciella kriterier utvärdera den konkreta effekten av läkemedel och olika diagnostiska försök. Han är ofta irriterande envis, men han ger aldrig avkall på evidensen.” – Drummond Rennie, redaktör för Journal of the American Medical Association, i förordet till Dödliga mediciner och organiserad brottslighet

År 2015 nominerades Peter C. Gøtzsche av Berlingske Tidende till utmärkelsen ”Årets dansk” med följande motivering:

”Professor Peter C. Gøtzsche har särskilt i boken Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse uppmärksammat psykiatrins skadliga behandlingsmetoder. Han har därmed gett ett mycket väsentligt och välbehövligt bidrag till folkupplysning och debatt. Han för en outtröttlig kamp för att mediciner skall användas korrekt. Han har betytt mer än någon annan för att in­leda en livsviktig debatt om övermedicinering.”

Peter C. Gøtzsche om Covid-19

Peter C. Gøtzsche har den senaste tiden skrivit tre artiklar om covid-19 där han bland annat ifrågasätter om det finns evidens för de drastiska åtgärderna som vidtagits av många stater för att bekämpa viruset.

Den 8 mars publicerade han i BMJ, British Medical Journal, artikeln “Covid-19: Are we the victims of mass panic?”.

Den 21 april publicerade han artikeln “Corona: an epidemic of mass panic”.

Den 24 mars publicerade han artikeln “The Coronavirus mass panic is not justified”.

I den sistnämnda artikeln skriver han bland annat:

“Jag förstår inte varför coronan är det enda som betyder något när miljoner människor dör av malaria, tuberkulos eller receptbelagda läkemedel som de inte behöver. Var finns perspektiven? Hysterin har förvisso några goda effekter. Att lära folk att tvätta händerna och inte hosta i ansiktet på andra kommer utan tvekan att reducera dödsfall även när det gäller influensa och andra virus. Men skadorna på våra nationella ekonomier och oss själva är gigantiska. Livskvaliteten har reducerats för miljarder människor och dödligheten på grund av andra orsaker ökar. Företag går i konkurs en masse vilket leder till fler självmord; ökad arbetslöshet leder till fler självmord; antidepressiva läkemedel leder till fler självmord …”

Text: Förlaget Karneval

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Eftersom jag har fått ett recensionsexemplar av boken har jag börjat läsa den. Tidigare hade jag recenserat Dödliga Mediciner av Götzsche och den var toppen. En explosion av obehagliga fakta, välunderbyggda, som vanligt av Peter.
  Denna gången såg jag verkligen fram mot en bok där man väger risker mot
  förtjänster för vaccinationer. Tidigare har jag stått mycket frågande eftersom exempelvis Kuba har ett av världens mest omfattande vaccinationsprogram (utan att jag sett några stora biverkningar) Å andra sidan har jag lyssnat på både de som tillverkat kommersiella vacciner och hoppat av för de sett bakom kulisserna. Någonstans däremellan måste sanningen ligga. Men så kommer jag till de första 50 sidorna av boken och då häpnar jag. Här visar sig nämligen Peter G nämligen mänsklig:
  Det han bara läst in mycket ytligt där är han tvärsäker. Exempelvis sågar homeopatin som bluff och båg på bara några rader. Likadant tar han ställning emot Andrew Wakefield, utifrån mer personliga bias än verklig undersökning av fakta. Nu kan jag bara hoppas, och jag tror det att när Peter kommer in på sitt expertområde att han mera blir ödmjuk. Det är ju nämligen så att om man är oerhört inläst och kunnig på ett område, då vet man också att gränsen mot det outforskade är mycket större och man har hela tiden en osäkerhetsfaktor med i kalkylerna och slutsatserna. Omvänt som sagt så är tvärsäkerheten oftast enfaldens bästa kamrat.
  I min slutrecension ska jag döma Götzsche för hans förtjänster, inte för hans tillkortakommanden. Han behövs om inte annat i debatten om Corona.
  Vad jag ovan skrivet är så tydligt för mig i Coronadebatten. De som vet minst är oftast mest tvärsäkra i sina uttalanden. De som har ordentlig kunskap avvaktar ett tag, men de ställer upp frågor. Sedan kan de redovisa. Detta gäller alla involverade från “experter” till politiker till debattörer.
  Själv hade jag kommit till följande slutsatser http://www.almanova.eu/covid-1984 i förrgår , men så dök det upp nya fakta igår som gjorde att jag fick göra ett kommentarstillägg.
  En som tagit intryck av dessa fakta är Donald Trump som just nu stoppat alla amerikanska pengar till WHO.

  Detta är viktiga parametrar

 • Påven Francis sade den här veckan något som låter som om han tävlar om hyperbolisk absurditet med Greta Thunberg.
  https://www.zerohedge.com/health/pope-francis-suggests-pandemic-natures-revenge-ignoring-climate-change

  Francis antydde faktiskt i nya uttalanden om coronavirus-pandemin att det är naturens hämnd för människor som ignorerar klimatförändringar .
  Påven Francis har sagt att coronavirus-pandemin är ett av ”naturens svar” på människor som ignorerar den nuvarande ekologiska krisen , rapporterar CNN .
  Där beskrev påven vidare krisen som en möjlighet för mänskligheten att ”bromsa produktionen och konsumtionen”.
  ”Vi svarade inte på de delvisa katastroferna. Vem talar nu om bränderna i Australien eller kom ihåg att för 18 månader sedan en båt kunde korsa Nordpolen eftersom glaciärerna alla hade smält? Vem talar nu om översvämningarna?” sa påven.
  ”Jag vet inte om det här är hämnd på naturen, men det är verkligen naturens svar,” tillade han och föreslog starkt att det pågående dödliga COVID-19-utbrottet kan vara en del av naturens ‘svar’ – med tanke på att pandemin var i fokus av intervjun.
  Han sa faktiskt något liknande i en intervju med en spansk journalist för över två veckor sedan, och sa vid den tidpunkten när han pressades om klimatförändringar och coronavirus . Den 83-åriga påven verkade själv dålig för veckor sedan, men har testat negativt för det nya viruset två gånger, enligt rapporter. Han har firat mässa i Vatikanen, inklusive för palmesöndag, i en tom Peterskyrka.

  Minns att nära slutet av förra året var påven Francis så trött på ”förnekare av klimatförändringar” att han var på väg att förklara en ny synd – ”ekologisk synd” .
  ”Vi måste introducera – vi tänker – i katolska kyrkans katekism synden mot ekologi, den ekologiska synden mot det gemensamma hemmet, för det är en plikt,” sa påven till en publik av juridiska experter i Vatikanen i november 2019.
  Men vi bör påpeka att varje försök att jämställa ”människan skapade klimatförändringar” med en global pandemi, hur som helst på distans, är en verkligt ny och konstig uppfattning med tanke på de dödligaste utbrotten i historien som ”Black Death” som utrotade uppskattningsvis 75 -125 miljoner människor på 1300-talet var uppenbarligen långt innan industrin, massförbrukning och hotet om ”koldioxidavtrycket” .

 • När ansvarsfrihet delas ut, i vilket sammanhang det än gäller då finns det inte ren mjöl i påsen.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *