Europaunionens framtid -“Live or let die?”

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 20 juni 2020
- Jan Norberg
Gargoyle på Notre-Dame. Foto: Pedro Lastra. Licens: Unsplash.com
Gargoyle på Notre-Dame. Foto: Pedro Lastra. Licens: Unsplash.com
Gargoyle på Notre-Dame. Foto: Pedro Lastra. Licens: Unsplash.com

SWEXIT-DEBATT. EU står nu inför ett avgörande slag för sin framtida roll, EU trampar vatten och har gjort så under många år. Som den byråkratiska koloss den är så är dess främsta mål att tjäna sina globalistiska herrar inom den internationella finanseliten. Företrädda av ECB ser nu EU sin chans att genom enorm gemensam skuldsättning förhindra att fler länder än UK lämnar detta korthus.

Text: Jan Norberg, text uppd. kl 22:23

Gigantisk upplåning är målet för att kunna förhindra fler än UK att lämna EU

På solidaritetens altare skall nu närmare 800 Miljarder EURO (8000 MILJARDER SEK) gemensamt lånas upp varav ca 500 Miljarder EURO skall distribueras som villkorslösa bidrag till de länder vilka drabbats värst av Kinesviruset (corona). Återstående ca 250-300 Miljarder euro skall distribueras som långfristiga lån med återbetalning som börjar först 2028. Som av en händelse är det mestadels socialistiska regeringar som dominerar de länder med största behoven, varför är det viktigt att nämna kanske någon undrar?

Pågående brott mot EU:s stabilitet och tillväxtpakt

Dessa socialiststyrda länder har det gemensamt att de har en sedan många år vanskött ekonomi, statsskulden är uppe på nivåer som gör dessa länder klart konkursmässiga. Enligt EU:s stabilitets- och tillväxtpakt får medlemsstaternas offentliga skuldsättning inte överstiga 60 % av BNP. Värstingligan leds inte oväntat av Grekland med en statsskuld på ca 180 % av BNP, tätt följd av Italien på närmare 140 %, Portugal, Belgien, Frankrike, Cypern och Spanien ligger som ett samlat kluster runt ca 100 % av BNP.

Sveriges statsskuld förefaller vid en jämförelse som relativt blygsam (ca 35 %) men då skall man ha i minnet att Sveriges kommunala skuldsättning inte ingår som underlag i denna redovisning, inte heller den privata skuldsättningen, läs främst bostadrelaterad belåning och där ligger svenska hushåll mycket illa till. Som vanligt försöker Sverige tricksa sig förbi reglerna för hur man redovisar sin statsskuld.

Stefan Löfven har fått instruktioner av EU-nämnden

Förhandlingarna om detta sk Coronalån inleds nu i Midsommarhelgen och det finns anledning och tro att det inte kommer bli lätt för Stefan Löfven då han till tillsammans med tre andra länder är starka motståndare till den lösning som EU föreslagit. Han har dock redan börjat signalera sin vilja att kompromissa då han vid EU nämnden sökte sitt förhandlingsmandat. Han fick klartecken till en benhård attityd i enlighet med dessa 4 länders tidigare protester mot den föreslagna EU-lösningen. SD vill dock helt skippa denna lösning utan de hänvisade till att varje land får lösa sina egna problem. Liberalerna ställer sig dock oreserverat positiva till EU:s föreslagna lösning. Läs mer om det på Europaportalen.

Den som är satt i skuld är icke fri

Den famöse socialistiska stormogulen Göran Persson sade ju vid ett bevingat tillfälle att ”den som är satt i skuld är icke fri”, dvs ställer Sverige nu upp för att rädda länder med misskötta statsfinanser så kan man jämföra detta med om Du som privatperson får frågan om att ställa personlig borgen för någon till dig okänd granne med ekonomiska problem och stora lånebehov. Hur många skulle ställa upp det? Särskilt om man betänker att din personliga borgen mot långivaren ligger fast även din granne fortsätter sitt utsvävande liv och leverne. Låt oss anta din granne så småningom gör en personlig konkurs och långivaren knackar på din dörr och vill ha sina pengar av dig, vad svarar du då??

De globala hyenorna

För att ytterligare komplicera bilden så kan man ju tillägga att långivaren med sin generösa utlåning senare vill kunna köpa upp såväl din grannes hus som ditt eget då ingen av er kan infria era respektive åtaganden. Dvs de globalister vilka ligger bakom dessa gigantiska lån kanaliserade via ECB (Europeiska Central Banken) har som sitt mål att dels tjäna pengar på sin utlåning och likt hyenor äta aset som blir kvar när länderna med misskötta ekonomier rasar och tvingas sälja sina tillgångar till underpris.

Löfven skuldsätter våra kommande generationer

Gör Stefan Löfven de eftergifter som EU kräver skuldsätter han sina medborgare för lång tid framåt, vilken ”gåva” han ger våra efterkommande generationer när han själv inom kort drar sig tillbaka med sin feta pension finansierad av svenska skattebetalare. Får jag gissa så kommer han att vika ned sig och skuldsätta sina medborgare för att kunna upprätthålla den socialistiska godhetssignaleringen att Sverige är den utan jämförelse största moraliska stormakten. Att det är svenska skattebetalare som står för kalaset skiter han ju i vanlig ordning i som den gode socialist han är, makten framför allt.

Europaunionens framtid – ett EU som kan implodera

Om Sverige inte stödjer EU:s krav på solidaritet öppnar sig en realistisk möjlighet att snart lämna EU. Det starkaste argumentet mot att stötta EU:s föreslagna lösning är rimligen att Sverige inte ingår i Eurosamarbetet. Faller EU:s nu föreslagna lösning så är Euron i stor fara och då kan Sverige genom att stå utanför klara sig minst lika bra som de sk Euroländerna. Har vi riktig flax så faller flera av de mest misskötta EU-länderna som Grekland, Italien och kanske Spanien. De får då begära utträde ur EU och återinföra sina respektive valutor och starta sin mödosamma väg tillbaka genom att devalvera sig ur sina resp prekära lägen.

Tvingas dessa länder ut ur EU så faller snart hela EU-bygget ihop av sin egen tyngd, det hela kan gå väldigt fort om EU-länderna inte kommer överens nu inom den närmaste tiden.

Vad tror Du?

Text: Jan Norberg

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq