Jan Norberg om Black Lives Matter: Kaos bra för globalisterna och Trump ska bort

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 9 juni 2020
- Jan Norberg
"Black lives matter" och protester mot makten. Foto: Maria Oswalt. Licens: Unsplash.com

DEBATT & SAMHÄLLSANALYS. “Vad som nu händer i USA visar ganska klart vad masspsykos kan göra vad det gäller samhällsutvecklingen i stort”. Det skriver Jan Norberg som analyserar Black Lives Matter-fenomenet som sveper som en politisk tornado över Väst.

Text: Jan Norberg | Bild ovan: “Black lives matter” och protester mot makten. Foto: Maria Oswalt. Licens: Unsplash.com

Vi behöver inte gå längre tillbaka i tiden än till efter 1:a världskriget då tyskarna som förlorare ålades att betala helt osannolika krigsskadestånd. Tyskarna skulle straffas så att de aldrig någonsin mer kom på tanken att starta ett krig. Vi vet ju alla hur bra den strategin fungerade.

Kriminaliteten i Tyskland tilltog snabbt då segrarmakterna materiellt och moraliskt kastat landet åt vargarna, fram växte fattigdom och armod, revanschismen hade därmed fått ordentlig grogrund. Det tog några år innan de olika formerna av socialism inbördes  hade bråkat klart om makten. Nationalsocialismen blev den variant av socialism som till slut tog hem spelet. Hitler hade gjort entré och resten är historia.

Vad vi dock borde kunna lära av historien är att en av de mer påtagliga drivkrafterna som möjliggjorde nazismens framväxt hade, förutom ekonomin, rötterna i en rasfråga, den gången var det judarna som pekades ut som roten till Tysklands olycka.

Genom identitetspolitik, kollektiv projektion och en stenhård stigmatisering kunde en ras pekas ut och förföljas. Det kollektiva skuldbeläggandet blev en av de mer viktiga förklaringsmodellerna för Tysklands krav på revansch, en snabbt ökad våldsanvändning samt förföljelse av en utpekad ras eskalerade och systematiserades så att nazisterna kunde ursäkta sina andra förehavanden där krigsförberedelserna stod i centrum.

Det inverterade rasproblemet

Idag ser vi återigen en rasfråga som förklaring till den masspsykos som drabbat USA, men nu är det de vita i det amerikanska samhället som skall pekas ut som orsak till landets alla orättvisor och därför kommer stigmatisering och förföljelse som ett brev på posten.

I Tyskland var judarna inte den numerärt största folkgruppen, inte heller dominerade de samhällsutvecklingen på det politiska planet, dvs de var en minoritet i det tyska samhället om än ekonomiskt ganska välmående. Dagens vita i USA utgör den numerärt största andelen av befolkningen och dominerar därför den politiska strukturen. Det materiella välståndet fördelas således också utefter dessa numerära fakta. Det behöver dock påpekas att det i de lägre inkomstskikten, och vad gäller generell fattigdom, är skillnaderna mindre mellan de olika folkgrupperna.

Hela USA:s statsbildning bygger på en grundläggande rättighetsbaserad konstitution där fullständig jämlikhet mellan raser och folkgrupper utgör en av hörnstenarna. Den amerikanska konstitutionen tillkom i en era då man avskaffade slaveriet där de svarta varit föremål för en rasbaserad exploatering.

Den mest påtagliga skillnaden mot andra länders statsbildning är att den amerikanska konstitutionen bygger på en uppfattning om individens rätt mot samhällets företrädare. Den baseras till ingen del på rasåtskillnad. Med detta sagt finns det med andra ord ingen systematisk rasism i USA, något som idag torgförs som ett faktum.

Privat villa på landet i USA. Foto: Ryan Bruce. Licens: Burst.com
Bild: Privat villa på landet i USA (fotots källa). Foto: Ryan Bruce. Licens: Burst.com

Det amerikanska samhällsbygget vilar tungt på individens egna drivkraft, något som också gjort USA till en framgångsrik nation på många plan. Alla, oavsett ras, är sin egen lyckas smed, något som dock kräver mer av individen än det rasbaserade kollektivets ständiga mantra om att vara åsidosatta. Något vi för övrigt känner igen från den svenska debatten.

Den statsledda anarkin

Det finns en fara med innebörden av den amerikanska konstitutionen och det är just betoningen på individens ställning gentemot de styrande i samhället. Det öppnar för anarki när individen revolterar mot de samhällsbärande institutionerna. Rätten att tex bära vapen och att använda dem till sitt eget försvar kräver en hög grad av personligt ansvarstagande för att inte komma i konflikt med anna lagstiftning.

Extremvänsterns anarkister har sannolikt som mål att avskaffa staten, myndigheterna såväl som rättsväsendet. Den revolutionära grundidén om ett anarkistiskt samhälle stöds märkligt nog också av ganska många från den förmögna skaran inom corporate America, ett faktum som uppmärksammats av tex Antifa (AFA i den svenska versionen).


Min personliga analys leder mig till slutsatsen att det gemensamma målet är en statsbildning där alla grupper tar sig egna rättigheter utefter eget godtycke och där samhällets styrs av individer i samverkan med en gemensam syn på att staten inte skall lägga sig i vad olika grupper och raser tar sig för rättigheter.


Kaos nödvändigt för globalisterna och Trump ska bort

Global överstatlighet för den globala finanseliten förutsätter att nationer försätts i kaos och så länge globalisterna kan verka genom korrupta organisationer som: FN, IMF, FED, World Bank, ECB, mfl kan de fortsätta sitt gränslösa världsherravälde.

Det är således ingen större överraskning att Antifa och andra terrorgrupper får sin finansiering från George Soros och andra ur den globala finanseliten då de i stort sett har likartade mål för anarki, om än med lite olika syn på den exakta utformningen.

De svarta i USA blir därför bara ännu ett medel för dessa intressen att nå sina respektive mål. George Soros kan med sina 260 miljarder skapa rätt så mycket skada på det västerländska samhällets stabilitet när han beredvilligt finansierar Antifa och andra terrororganisationers framfart. Det behöver dock framhållas att denne George Soros på intet sätt är ensam i sina strävanden. Melinda och Bill Gates, Clintons, Rockefeller, Rotshild, Jeff Bezos och andra globalister med Wall Street som skyltfönster gör honom illustert sällskap i olika sammanhang.

De svarta i dagens USA blir utnyttjade som redskap för Antifas och dessa globalisters strävan om ett samhälle där anarki blir det nya ”normala”.

Det finns emellertid i USA en växande uppfattning att hela detta spektakel snart ska baktända. Vi bör alla komma ihåg att det är valår i USA. Att allt vad vi nu ser utspelar sig under ett valår är sannolikt ingen tillfällighet. Det gäller att till varje pris förhindra att Donald Trump bli omvald i november 2020 och i den kampen går alla kriminella krafter samman.

Antifa och George Soros i skön förening gör vad de kan, om inte den sansade tysta breda majoriteten i USA genom sitt röstande sätter stopp för dessa vansinnigheter.

Text: Jan Norberg

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

  • Lars, det är just den här sortens analys som vi saknar i debatten, tack för länken.

   Vi rör oss alltid med begrepp utan någon enhetlig definition, alla lägger in sina egna värderingar och tolkningar i ett begrepp, rasism som begrepp är inget undantag.

   Vad som på ett intellektuellt plan stör mig är när människor blir föremål för subtila tolkningar och för dem vidare som om de vore sanning. Jag såg i går en rundabordskonferens där Donald Trump i Texas samlat en lång rad svarta och jag kan inte undgå att bli imponerad av Trumps taktiska förmåga att skickligt agera på den social oro vi nu ser i USA.

   Han visar nu upp en ambition att samla alla raser, dvs just det hans motståndare anklagar honom för att inte göra. https://www.youtube.com/watch?v=aS3fcdK4GRE

   Tar vi Sverige så är jag betydligt mer orolig för den rasism som många från den illegala migrantströmmen utsätter etniska svenskar för, i synnerhet de sk förnedringsrånen ibland ungdomar. Att dessa illegala migranter dessutom står för den majora delen av alla våldsbrott gör att vi har att hantera samma problem som vi nu ser i USA.

   Tack ännu en gång för din länk Lars P!!

 • @ Ulf Claréus 10 juni, 2020 at 14:30

  Ulf, jag hyser alltid respekt för dem vilka visar att de besitter detaljkunskap utöver det vanliga, och du är en dem som jag sedan länge insett har en djup kunskap på en del områden. Respekt för det!!

  Men för den skull behöver jag ju ändå inte helt dela dina slutsatser baserad på all den kunskapen, det är korrekt att alltid förhålla sig en smula källkritiskt och i detta fall finns det nog ett visst fog för dina påpekanden då det alltid är segrarmakten som skriver historien.

  Generellt är det lätt att hamna i kategorin konspirationsteoretiker när man hyser de åsikter du systematiskt för fram på en del områden, skillnaden på det här området jämfört med ditt ständiga mantra om 9/11 är att bakgrundsfakta är mer omfattande och majoriteten av de vilka skrivit om just detta område är av en något annan uppfattning än den vilken du för fram. Med det sagt säger jag inte att det kan ligga en del i det du säger, det är ju alltid problemet när man som du representerar en avvikande tolkning av historieskrivningen.

  Jag föreslår på allvar att du skriver en artikel om detta, kanske det behövs en artikelserie i tre delar för att rättvisande kunna föra fram dina slutsatser. Jag är övertygad om att Redaktör Sassersson allvarligt kommer att överväga publicering om du skickar ett förslag.

  Låt mig då få ta mig an dina anmärkningar.

  “Är ”judarna” verkligen en egen ras? P s s som exempelvis ”negrer” anses vara?”

  Jag är inte någon expert på rasbiologi som du tycks vara, jag får väl betraktas som relativt mainstream i den frågan. Då frågan om rasbiologi delvis är en annan fråga så stannar jag där.

  ” Att uppnå en revision av det vidriga Versailles diktatet, var Hitlers och många andra tyskars främsta politiska målsättning. ”

  Det gränsar, enigt min uppfattning, till historierevision att framföra den uppfattningen, åtminstone utan att ange någon mer detaljerad källa som styrker ditt påstående. Det är som sagt segrarmakterna som skriver historien, sen kan man ju som du tycka att Versaillefördragets villkor i sig skapade grogrund för den tyska revanschimen vilket kom att visa sig genom ww2.

  ” 1917 års Balfour-deklaration var ju ställd till Walter Rothschild (med biavsikten att lura in amerikanerna i det pågående kriget i Europa) och var en följd av ”Sykes-Picot” fördraget. ”

  Då var vi där igen Ulf, det är din slutsats att så var fallet men det blir svårt att bevisa, eller hur? Jag har iofs inte tagit till mig av dina referenser.

  Din aversion mot Rotschild kan jag iofs förstå mot bakgrund i deras förehavanden inom den globalistiska finanselitens alla förgreningar, familjen har en mycket betydande roll i denna illustra samling. Lars Bern skrev redan 2017 en artikel som fick mig personligen att förstå deras inblandning i det geopolitiska skeendet nu och tidigare.

  https://anthropocene.live/2017/12/28/en-falsk-bild-av-oligarkin/

  Jag delar din historiska referens om att rasfrågan kan komma att få stor betydelse för mänsklighetens framtida utveckling. Låt mig dock få tillägga att det kanske snarare är religionsfrågan som störtar världen in den globala konflikt som verkar närmast oundviklig, rasfrågan eldas dock på av globalisterna för att nå sina mål om totalt världsherravälde i en nationslös värld.

  Att historielösa och vänsterextrema ungdomar aningslöst vill införa anarki finansierat av denna globala finanselit är dock lika svårsmält som när nazisterna rekryterade ungdomar till sin Hitler Jugend med snarlik argumentation om den överlägsna ariska rasen.

  Ser fram emot din artikelserie!!

 • @Jan Norberg: ” ….. en av de mer påtagliga drivkrafterna som möjliggjorde nazismens framväxt hade, förutom ekonomin, rötterna i en rasfråga, den gången var det judarna som pekades ut som roten till Tysklands olycka.”
  “Det kollektiva skuldbeläggandet blev en av de mer viktiga förklaringsmodellerna för Tysklands krav på revansch, en snabbt ökad våldsanvändning samt förföljelse av en utpekad ras eskalerade …. .”

  En 75-årig myt blir inte sann bara för att den återupprepas var eviga dag!
  Är “judarna” verkligen en egen ras? P s s som exempelvis “negrer” anses vara? Var det den “judiska rasen” som i namn av Judea, förklarade Tyskland krig, den 24:e mars 1933 i London tidningen “Daily Express”? Vilket sedan fortsatte i New York och annorstädes med jättestora antityska demonstrationer och allehanda sanktioner och propaganda, inte minst av Hollywood.
  Att uppnå en revision av det vidriga Versailles diktatet, var Hitlers och många andra tyskars främsta politiska målsättning. Det var inte en “rasfråga”. I NSDAP:s partiprogram punkt 24 krävdes frihet för alla religiösa bekännelser/trossamfund.
  I allt det nesliga avseende krigsreparationer och skuldfrågan, som Tyskland (inbegripet Österrike/Ungern) utsattes för i Versailles, var “judarna”/sionisterna väl representerade. Jag refererar då till Benjamin H Freedman’s tal 1961 i Willard Hotel i Washington D C. Gå gärna till Wikipedia där finns det 87 minuter långa talet med en transkription.
  Första världskrigets tillblivelse och medvetna förlängning har numera beskrivits väl av Jim Macgregor och Gerry Docherty i två stora verk. Världsimperiet Storbritannien styrdes i sin utrikespolitik sedan 1891 av det engelska etablissemanget från sina Secret Societies, samverkande med bankhuset Rothschild, sionisternas gudfader. Att aldrig tillåta en europeisk kontinentalmakt att spela första fiol på europeisk mark, hade varit brittisk baspolitik sedan drottning Elisabeth’s dagar. 1917 års Balfour-deklaration var ju ställd till Walter Rothschild (med biavsikten att lura in amerikanerna i det pågående kriget i Europa) och var en följd av “Sykes-Picot” fördraget. Turkiets arabiska områden lämnades över till Frankrike och England och där Palestina utlovades till “judarna/sionistiska” rörelsen, på lite sikt. Uppfylldes 1948; därefter har vi inte haft en lugn stund på detta plågade klot. Denna “hot spot” har nu i 19 år styrt skeendena, inte minst den förnedrande migration som vi svenskar utsätts för: Folkmord, således!
  Benjamin Disraeli påpekade f ö profetiskt för 150 år sen’, att “rasfrågan” kommer bli mänsklighetens stora ödesfråga. Kanske vi är där nu, fast “De Svartas Befrielsekamp” i USA, med både fredliga och våldsamma metoder, inleddes redan under sextiotalet, tillsammans med Vietnam-, student- och hippierörelser, plus mycket annat otyg. Något som vi fyrtiotalister har väl i minne. “68-orna” har verkligen haft media med sig då, liksom nu. Orsaken är ju förstås den, att den är ägd av superrika oligarker, som sedan dess har expanderat till nära på en monopolställning i Väst, knappast någon större hemlighet. Härstädes har vi ju Bonniers som exempel.
  Jag har dristat mig att komma med några tillägg till Jan Norbergs artikel, som beskriver väl, vad det hela rör sig om.

 • För att underbygga min slutsatser betr det faktum att anarkister och Big Corporate America har samma mål och att Black lives matter bara är ännu en omedveten gruppering som dessa båda kriminella grupperingar hänsynslöst utnyttjar.

  Amazing Polly är en kvinna med huvudet på skaft och hon gräver verkligen ned sig för att kunna bygga under sina ställningstaganden.

  https://www.youtube.com/watch?v=tGYx2-aYVHw

 • Tack Harriet, vi verkar uppenbarligen dela grundsyn på många saker och vi behöver göra våra röster hörda i det vänsterdominerade nyhetsflödet.

  Vår inställning är baserad på erfarenhet, jämförelse och analys, något som den yngre generationen saknar. Historielösheten är påtaglig och de yngre verkar tro att allt är samhällets ansvar och att individens eget ansvar för sitt liv är underordnat kollektivets.

  Din slogan kan man omformulera till All Lives Matter, jag följer Joshua Philipp som driver en blogg och han intervjuade en svart kille som lystrar till namnet Kingface. Ta en titt på länken nedan, den killen har rätt inställning.

  Crossroads som är bloggens namn är en av många källor som jag följer då det gäller utvecklingen i USA. Extremvänsterns framfart dominerad av kriminella terrornätverk som Antifa och består ofta av väldigt unga och militanta anarkister. Att deras mål sammanfaller med extremhögerns företrädare inom corporate america verkar vara slutsatsen som också andra än jag själv kommer fram till.

  Anarkisternas rop på att slopa polisväsendet är ett sånt exempel där anarkisterna på båda sidor drivs av samma intressen. Trump är ju pass listig att han med sitt twittrande tvingat ut Joe Biden till ett ställningstagande mot avskaffandet av polisen, därmed kommer demokraterna ännu en gång att få problem inom partiet gentemot den (för amerikanska förhållanden) extremt radikala grupperingen som främst drivs av AOC. Dvs anarkisternas framfart får motsatt effekt i de bredare folklagren jämfört med med vad man får intryck av då MSM rapporterar, alltfler i USA blir RedPilled. Dvs blir anhängare av Republikanerna vars partifärg är röd (märkligt för en svensk men så är det).

  https://www.youtube.com/watch?v=JN5mUbjE3D8

  En lite mer underhållande kanal som jag ibland tittar på är den här.

  https://www.youtube.com/watch?v=lj3AiiFoyLE

  Woke = politiskt korrekt

 • Den historia som jag har läst så var det inte Tyskland som startade första världskriget. De fick dock skulden för det. Dessa s.k. fredsförhandlingar som följde fick de ju inte ens deltaga i. Och därigenom skapades grogrund för nästa världskrig.

  • Anders, du har ju självklart rätt i att det inte var Tyskland som var orsak till första världskrigets start men följande citat sätter fingret på varför Tyskland ändå förberedde sin krigsinsats.

   “I och med att Ryssland började förbereda sig till krig mot Österrike-Ungern betydde det att Tyskland skulle dras med i kriget som allierad till Österrike-Ungern. När Ryssland började mobilisera sin armé räknade Tyskland med att Rysslands allierade Frankrike skulle förklara krig mot Tyskland. För att undvika tvåfrontskrig räknade tyska ledningen ut att man först borde koncentrera armén mot Frankrike medan Ryssland mobiliserade och förberedde sin armé. Tyskland anföll alltså först Frankrike.”

   Vill man läsa mer så klicka denna länka.

   https://svenska.yle.fi/artikel/2016/03/11/hur-borjade-forsta-varldskriget

 • Varmt Tack för en klarsynt artikel sett i ett historiskt perspektiv. Allt går igen, med nya aktörer.
  “Black lives matter-rörelsen ser alltmer ut som en religiös väckelse. Men det är inte längre jämlikhet man eftersträvar, utan vitas underkastelse.” skriver Ivar Arpi i dagens SvD.
  “Black Lives Matters” dominerar nu media, tidigare var det Greta och klimatångset. När skall vänsterns gråterskor uppmärksamma att “Old Lives Matters”, när corona sjuka gamla på våra äldreboenden enkelt har sorterats ut ur livet?
  Kanske knäböjning med sänkt huvud nu blir polisens nya giv, när varken pizza bjudningar, gemensamt boll spel eller operation Rimfrost fått förortens lymlar att bli snälla. Det kan också vara en bekväm strategi för inkvoterade unga kvinnor, som saknar pondus och tillräcklig muskelstyrka, att i stället för att fånga in buset, faller på knä för dessa samhällsförstörande unga män, som nu kräver förståelse för sina laglösa gärningar. Förståelsen är stor hos statsministern för denna proteströrelse, som får den korrekta elitens applåder, men förståelsen är totalt bortblåst, när det handlar om otaliga offer för hans och Reinfeldts humanitära stormakt.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *