Svenska psykiatrin försökte ”bota” homosexuella med elchocker

publicerad 1 juni 2020
- Peter Larsson
Shutterstock.com (262167626)
Shutterstock.com (262167626)
Temabild: Elchockbehandling mot gayäktenskap? Licens: Shutterstock.com

DEBATT. En kommande radiodokumentär kommer att ta upp psykiatrins elchocker för att ”bota” homosexuella. Psykiatrin klassade homosexualitet som en psykisk sjukdom i Sverige fram till 1979 och försökte ”bota” detta med bland annat elchocksbehandlingar (ECT). Än idag fortsätter psykiatrin övergreppen med tvångsbältning samt elchocker till barn, gravida, äldre och under tvång. Ursprunget till ECT var att bedöva grisar innan slakt.

Text: Peter Larsson, debattör, föredragshållare, ämnesredaktör NewsVoice, medlem i Amnesty, Kommittén för Mänskliga Rättigheter och Röda Korset.

De flesta tror att psykiatrin har slutat med elchocker eller att ECT-behandlingen är en ny, modern, mild och effektiv behandlingsmetod för de som mår dåligt. Psykiatrin beskriver till och med ECT-behandlingen ytterst bedrägligt som ”en mild, hjärnstimulerande mirakelmetod som startar om hjärnan”. Detta är långt ifrån sanningen.

Psykiatrin i Sverige är värst i världen

Sanningen är att psykiatrin använder elchocker mer än någonsin. Ca 50,000-60,000 st om året gör oss till bland de värsta i världen. ECT-behandlingen är förskönad och ser på ytan bättre ut nuförtiden, men själva elchockerna i ECT:n är samma som tidigare eller värre. Upp till 460 volt drabbar den känsliga hjärnan och tankeverksamheten.

Elchockerna i ECT:n kan tillfälligt bedöva, stänga av, orsaka euforiska känslor och glömska, så att patienten tror att det känns bättre. När chocken sedan släpper kommer alla problemen tillbaka och psykiatrin sätter in underhålls-ECT, dvs mer elchocker.

Elchocker till barn och under tvång

Elchocksbehandlingar till barn och under tvång strider mot klara direktiv från FN, WHO och UNICEF.

Förenta Nationernas överkommissionär för mänskliga rättigheter, Mr Zeid Ra’as Al Hussein säger:

”Påtvingad behandling – som innefattar medicinering och elchocksbehandling under tvång, såväl som intagning på sluten avdelning och segregation – skall inte längre användas.”

WHO, World Health Organization:

”Det finns inga indikationer för användningen av ECT på minderåriga, och därmed bör detta förbjudas genom lagstiftning.”

UNICEF:

”Att ge elchocksbehandlingar till ett barn i stället för lämplig eller behövlig vård eller tillsyn på grund av begränsade budgetar och drastisk underbemanning är oacceptabelt.”

Svensk Riksdagsledamot:

”Sverige borde inte agera i strid med WHO. Jag har ofta hänvisat till WHO i mina motioner”.

Psykiatriska övergrepp

1963 utfördes lobotomi i Sverige. I Danmark förekom detta så sent som 1983. 1979 bestämde sig psykiatrin för att homosexualitet inte längre var en mentalsjukdom (de ville väl undvika dålig opinion). Ända fram till 2013 förekom tvångssterilisering i Sverige. Psykiatrin idag begår övergrepp i form av elchocksbehandlingar till bland annat barn, gravida, äldre och under tvång. För att inte tala om tvångsbältningar.

Allt detta har skett och sker under min livstid.

 • Var finns de mänskliga rättigheterna inom psykiatrin?
 • Varför reagerar inte politiker och myndigheter?
 • Finns det ingen som vågar sätta sig upp emot den mäktiga psykiatrin?

Radiodokumentär om ECT för homosexuella

Magnus JohanssonIris Media skall nu göra en radiodokumentär kring ämnet: Psykiatrins elchocksbehandlingar av homosexuella. Är du eller en anhörig drabbad? Känner du till något om detta ämne? Kontakta gärna Magnus och berätta din historia. Se kontaktinformation nedan och du kan vara anonym.

Frågor till politiker och myndigheter

Sverige skrev under FN:s Deklaration om Mänskliga Rättigheter efter andra världskriget och har sett sig själv som ett föregångsland inom detta område.

  1. 1. Gäller inte FN:s Deklaration om Mänskliga Rättigheter inom psykiatrin? Hur kan politiker och myndigheter låta psykiatrin kränka och förtrycka människor på det här sättet?
  1. 2. Hur kunde politiker och myndigheter tillåta att psykiatrin utförde övergrepp mot människor i form av lobotomi och tvångssterilisering?
  1. 3. När dessa saker förbjöds varför ställdes inte de ansvariga till svars och fick sina straff?
  1. 4. Hur kunde politiker och myndigheter tillåta att psykiatrin klassade homosexualitet som en mentalsjukdom?
  1. 5. Varför ställdes inte de ansvariga till svars och fick sina straff?
  1. 6. Hur kan politiker och myndigheter idag tillåta att psykiatrin kränker de mänskliga rättigheter genom att ge elchocker till barn och under tvång samt tvångsbälta? Varför ställs inte de ansvariga till svars och får sina straff?

När skall politiker och myndigheter vakna?

Text: Peter Larsson, debattör, föredragshållare, ämnesredaktör NewsVoice, medlem i Amnesty, Kommittén för Mänskliga Rättigheter och Röda Korset. Kommande föredragshållare för 2000-Talets Vetenskap och NHF Sweden.

Referenser och länkar


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: elchocker