Åsiktsfrihet och “Big Tech Tyranny”

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 18 juni 2020
- Jan Norberg
Paneldebatt om propaganda i Sverige, 5 okt 2016 i Kulturhuset - Foto: NewsVoice
Paneldebatt om propaganda i Sverige, 5 okt 2016 i Kulturhuset - Foto: NewsVoice
Paneldebatt om propaganda i Sverige, 5 okt 2016 i Kulturhuset – Foto: NewsVoice

DEBATT. I min tidigare artikel “De anonyma hotens tid – En debatt om debatter och skadad åsiktsfrihet” tog jag upp dilemmat med den svenska åsikts- och yttrandefriheten, eller närmare bestämt det svenska fenomenet att ”en svensk tiger” hellre än att fritt ge luft åt sina åsikter. Den svenska samhällsmodellen har utvecklat en starkt kollektivistisk syn på individens rätt att fritt och under eget namn torgföra sina åsikter, den svenska Jantelagen har sannolikt också bidragit till rädslan och oviljan att yttra sig.

Text: Jan Norberg

Tonvikten i artikeln lades på hur just den svenska åsikts och yttrandefriheten på olika sätt beskurits av bla vår politiskt korrekta elit, tyvärr är inte politiker ensamma om att utöva förtryck av åsikts och yttrandefriheten. Svenskmedia, det vi i vardagligt tal kallar mainstream media (inkl SVT/SR), har av lätt insedda skäl helt frångått sin roll att värna det fria ordet och med skattebetalarnas pengar har politikerna gjort gemensam sak med denna typ av media.

Jan Norberg
Jan Norberg, 2017 – Foto: NewsVoice.se

Som bidragsberoende har svensk mainstream media ställt sig på det politiska etablissemangets sida och förföljer därför de åsikter som av olika skäl anses som kontroversiella och inte ligger inom den så berömda åsiktskorridoren. Att detta bryter mot svensk grundlag struntar både svensk media och svenska politiker fullständigt i. Individen skall veta sin plats, åtminstone om man får tro vad Richard Sörman skriver i sin artikel “Konsekvent individualism är ren autism” i Det Goda Samhället.

I de moderna tidernas tidevarv har alternativa medier tillkommit och de har på ett samlat plan blivit ett andningshål för svenska människor med åsikter, dessa medier konkurrerar dock inte på samma villkor då de inte åtnjuter några av politikerna utdelade bidrag från skattebetalarnas kassa.

Den svenska åsiktsfriheten har ett grundlagsskydd som borde innebära ett fritt publicerande av i enlighet med yttrandefriheten, samma grundlagsskydd åtnjuter man också i USA, men där residerar också en lång rad av sk Big Tech Tyranny-företag såsom Google, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, och många fler.

Åsiktsförtrycket har på senare tid blivit alltmer uppmärksammat i USA efter det att Twitter vågade utmana President Donald Trump och förse hans twitterinlägg med en sk faktacheckruta. Något som tydligt indikerade att Twitter inte delade Donald Trumps åsikter.

Jag har länge väntat på att åsiktsmaffian hos dessa Big Tech Tyranny-bolag skall ge sig på Donald Trump, går man i land med att tysta honom i sin egenskap av USA:s president så befinner sig åsiktsfriheten globalt sett på ett sluttande plan.

Exemplen på tystade åsikter är förfärande lång, några få exempel:

Agendajournalistiken

Jag skulle kunna fortsätta rada upp väldigt många vars åsikter nu är föremål för åsiktsförtryck från de globalistiskt styrda Big Tech Tyranny bolagen, åsiktsförtrycket tar sig alltmer brutala uttryckssätt.


Skillnaden i USA jämfört med i Sverige är att agendajournalistiken utvecklats till en veritabel konstart i USA.


Där hymlar man inte med vilken politisk agenda man stödjer, polarisation och konfrontation mellan sk cablenews bolag är total. Uppfriskande om någon frågar mig.

Att utläsa trenden i USA brukar normalt påverka övriga världen så småningom, och här finns det ett paradigmskifte på gång. De tydligt socialiststyrda Big Tech Tyranny-bolagen, merparten med säte på den amerikanska västkusten där det demokratiska partiets vänsterflygel har sin hemvist, samarbetar villigt med Wall Streets finansiella oligarker för att kunna få bort Donald Trump så att han förhindras att bli omvald i November. Dvs det är en giganternas kamp om åsikts och yttrandefriheten som är igångsatt i och med Twitters vänsteraktivism.

Big Tech Tyranny-bolagen har ett särskilt undantag i den amerikanska lagstiftningen att de inte kan hållas juridiskt ansvariga för vad olika individer publicerar på deras respektive plattformar, något som gör att de av andra skäl vill censurera åsikts och yttrandefriheten. Detta omfattar också dessa bolags verksamhet i tex Sverige, där man följer den svenska regeringens minsta vink om censur.

Donald Trumps motdrag kom snabbt i form av en sk executive order och har sannolikt ytterligare polariserat förhållandet mellan honom och Big Tech Tyranny-bolagen, Donald Trump försvarar de amerikanska medborgarnas konstitutionella rättigheter gentemot Big Tech Tyranny-bolagen på helt annat sätt än vad politiker med Stefan Löfven i spetsen gör i Sverige. Drömmen om en svensk Trump får aldrig slockna.

Genomsnittsamerikanen är betydligt mer rädd om sina medborgerliga rättigheter och hyllar därför sin President genom att stödja honom så länge han ser sina medborgare som sina uppdragsgivare, något för medelsvensson att fundera lite över. Den amerikanska debatten på olika forum har en helt annan intensitet, något vi helt saknar i Sverige.

Tucker Carlson vilken med sitt program hos Fox News är en verklig förkämpe för åsikts- och yttrandefrihet har under lång tid stridit emot många av dessa Big Tech Tyranny-bolag, han beskriver i ett av sina senaste program hur detta går till i verkligheten. Google är ett av de Big Tech Tyranny-bolag som förefaller vara i blickpunkten under senaste tid. Google äger YouTube och är tillsammans med andra aktörer föremål för Justitiedepartementets närmare undersökning.

I amerikansk lagstiftning finns sk antitrustlagar som snabbt och effektivt skulle kunna åtgärda detta från kongressen och senaten, tyvärr uppvisar många av dessa politiker ingen större vilja att snabbt åtgärda det uppkomna problemet, men i USA agerar tex Fox News utan silkesvantar och hänger snabbt ut de båda partiernas olika företrädare vilka av olika skäl inte agerar till yttrandefrihetens försvar. När skall vi få se tex SVT attackera riksdagsledamöter vilka skyddar lobbyintressen istället för att skydda grundlagsenliga rättigheter?

I amerikansk politik framträder vissa politiker på ett helt annat sätt än vad vi är vana att se i Sverige, så uppmaningen till svenska politiker blir att se och lära av tex kongressledamoten Jim Jordan: “Jordan accuses big tech of censoring, ‘shadow banning’ conservatives”.

Kommentera gärna så att vi får igång debatten här på NewsVoice!

Text: Jan Norberg

Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice