Åsiktsfrihet och “Big Tech Tyranny”

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 18 juni 2020
- Jan Norberg
Paneldebatt om propaganda i Sverige, 5 okt 2016 i Kulturhuset - Foto: NewsVoice
Paneldebatt om propaganda i Sverige, 5 okt 2016 i Kulturhuset.

DEBATT. I min tidigare artikel “De anonyma hotens tid – En debatt om debatter och skadad åsiktsfrihet” tog jag upp dilemmat med den svenska åsikts- och yttrandefriheten, eller närmare bestämt det svenska fenomenet att ”en svensk tiger” hellre än att fritt ge luft åt sina åsikter.

Den svenska samhällsmodellen har utvecklat en starkt kollektivistisk syn på individens rätt att fritt och under eget namn torgföra sina åsikter, den svenska Jantelagen har sannolikt också bidragit till rädslan och oviljan att yttra sig.

Text: Jan Norberg

Tonvikten i artikeln lades på hur just den svenska åsikts och yttrandefriheten på olika sätt beskurits av bla vår politiskt korrekta elit, tyvärr är inte politiker ensamma om att utöva förtryck av åsikts och yttrandefriheten.

Svenskmedia, det vi i vardagligt tal kallar mainstream media (inkl SVT/SR), har av lätt insedda skäl helt frångått sin roll att värna det fria ordet och med skattebetalarnas pengar har politikerna gjort gemensam sak med denna typ av media.

Jan Norberg
Jan Norberg, 2017 – Foto: NewsVoice.se

Som bidragsberoende har svensk mainstream media ställt sig på det politiska etablissemangets sida och förföljer därför de åsikter som av olika skäl anses som kontroversiella och inte ligger inom den så berömda åsiktskorridoren.

Att detta bryter mot svensk grundlag struntar både svensk media och svenska politiker fullständigt i. Individen skall veta sin plats, åtminstone om man får tro vad Richard Sörman skriver i sin artikel “Konsekvent individualism är ren autism” i Det Goda Samhället.

I de moderna tidernas tidevarv har alternativa medier tillkommit och de har på ett samlat plan blivit ett andningshål för svenska människor med åsikter, dessa medier konkurrerar dock inte på samma villkor då de inte åtnjuter några av politikerna utdelade bidrag från skattebetalarnas kassa.

Den svenska åsiktsfriheten har ett grundlagsskydd som borde innebära ett fritt publicerande av i enlighet med yttrandefriheten, samma grundlagsskydd åtnjuter man också i USA, men där residerar också en lång rad av sk Big Tech Tyranny-företag såsom Google, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, och många fler.

Åsiktsförtrycket har på senare tid blivit alltmer uppmärksammat i USA efter det att Twitter vågade utmana President Donald Trump och förse hans twitterinlägg med en sk faktacheckruta. Något som tydligt indikerade att Twitter inte delade Donald Trumps åsikter.

Jag har länge väntat på att åsiktsmaffian hos dessa Big Tech Tyranny-bolag skall ge sig på Donald Trump, går man i land med att tysta honom i sin egenskap av USA:s president så befinner sig åsiktsfriheten globalt sett på ett sluttande plan.

Exemplen på tystade åsikter är förfärande lång, några få exempel:

Agendajournalistiken

Jag skulle kunna fortsätta rada upp väldigt många vars åsikter nu är föremål för åsiktsförtryck från de globalistiskt styrda Big Tech Tyranny bolagen, åsiktsförtrycket tar sig alltmer brutala uttryckssätt.


Skillnaden i USA jämfört med i Sverige är att agendajournalistiken utvecklats till en veritabel konstart i USA.


Där hymlar man inte med vilken politisk agenda man stödjer, polarisation och konfrontation mellan sk cablenews bolag är total. Uppfriskande om någon frågar mig.

Att utläsa trenden i USA brukar normalt påverka övriga världen så småningom, och här finns det ett paradigmskifte på gång.

De tydligt socialiststyrda Big Tech Tyranny-bolagen, merparten med säte på den amerikanska västkusten där det demokratiska partiets vänsterflygel har sin hemvist, samarbetar villigt med Wall Streets finansiella oligarker för att kunna få bort Donald Trump så att han förhindras att bli omvald i November. Dvs det är en giganternas kamp om åsikts och yttrandefriheten som är igångsatt i och med Twitters vänsteraktivism.

Big Tech Tyranny-bolagen har ett särskilt undantag i den amerikanska lagstiftningen att de inte kan hållas juridiskt ansvariga för vad olika individer publicerar på deras respektive plattformar, något som gör att de av andra skäl vill censurera åsikts och yttrandefriheten. Detta omfattar också dessa bolags verksamhet i tex Sverige, där man följer den svenska regeringens minsta vink om censur.

Donald Trumps motdrag kom snabbt i form av en sk executive order och har sannolikt ytterligare polariserat förhållandet mellan honom och Big Tech Tyranny-bolagen, Donald Trump försvarar de amerikanska medborgarnas konstitutionella rättigheter gentemot Big Tech Tyranny-bolagen på helt annat sätt än vad politiker med Stefan Löfven i spetsen gör i Sverige. Drömmen om en svensk Trump får aldrig slockna.

Genomsnittsamerikanen är betydligt mer rädd om sina medborgerliga rättigheter och hyllar därför sin President genom att stödja honom så länge han ser sina medborgare som sina uppdragsgivare, något för medelsvensson att fundera lite över. Den amerikanska debatten på olika forum har en helt annan intensitet, något vi helt saknar i Sverige.

Tucker Carlson vilken med sitt program hos Fox News är en verklig förkämpe för åsikts- och yttrandefrihet har under lång tid stridit emot många av dessa Big Tech Tyranny-bolag, han beskriver i ett av sina senaste program hur detta går till i verkligheten.

Google är ett av de Big Tech Tyranny-bolag som förefaller vara i blickpunkten under senaste tid. Google äger YouTube och är tillsammans med andra aktörer föremål för Justitiedepartementets närmare undersökning.

I amerikansk lagstiftning finns sk antitrustlagar som snabbt och effektivt skulle kunna åtgärda detta från kongressen och senaten, tyvärr uppvisar många av dessa politiker ingen större vilja att snabbt åtgärda det uppkomna problemet, men i USA agerar tex Fox News utan silkesvantar och hänger snabbt ut de båda partiernas olika företrädare vilka av olika skäl inte agerar till yttrandefrihetens försvar.

När skall vi få se tex SVT attackera riksdagsledamöter vilka skyddar lobbyintressen istället för att skydda grundlagsenliga rättigheter?

I amerikansk politik framträder vissa politiker på ett helt annat sätt än vad vi är vana att se i Sverige, så uppmaningen till svenska politiker blir att se och lära av tex kongressledamoten Jim Jordan: “Jordan accuses big tech of censoring, ‘shadow banning’ conservatives”.

Kommentera gärna så att vi får igång debatten här på NewsVoice!

 

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • @ Jan Norberg

  USA har fler partier och kandidater. Mina favoriter är Tulsi Gabbard, Jill Stein och Michael Parenti som kan och borde valsamverka i en regnbågsallians.

  AFA är till för att ge riktig vänster dåligt rykte och för etablissemanget att själva framstå som godheten. Ingen av dem är “socialist” på riktigt, i min mening, eftersom de motverkar den.

  Frågan om giljotinering inför folkdomstolar har med det moralfilosofiska “Spårvagnsproblemet” att göra, d.v.s. vad som kommer avskräcka eliten på ett sätt som räddar flest oskyldiga barn från elitens ständiga massmord?

  Vår yttrandefrihet är inte absolut, men reglerad i brottsbalken.

  Jag är emot SVT:s propaganda. Vad jag menade med att vi måste betala för SVT är att den kostnaden numera är införd på skattsedeln. Visst är det socialistiskt på så vis att betalningen är kollektiv, men betalningen är procentuellt lägre ju rikare du är, vilket är Tatcheritiskt, propagandan på SVT är dessutom marknadsliberal, asylbaronsvurmande, EU-vurmande och krigsförbrytare-vurmande, inte “socialistisk” i verklig bemärkelse.

  Jag tror inte på anarkismen och fördömer våld annat än i självförsvar. Giljotinen utformades för att göra avrättning så human som möjligt. Att den är teatral kan utnyttjas för att skapa rädsla hos den klandervärda elit som försöker göra folket fattigt eller skickar ut folket i meningslösa krig för att mörda folk av andra raser, d.v.s. rasism på riktigt.

  Big Tech Tyranny-bolag bör överges. Det är rätt lösning, anser jag. Då slipper man inte enbart ifrån hela det lagliga tjafset, men slipper även hjärnförsmutsingen, gynna de klandervärda ägarna och deras integritetskränkande verksamhet

  Och det är därför jag INTE klickar på spionerande fulmedia-länkar som vill köra icke-triviala skripts på min dator, men gärna på duktigt komprimerade mp3- mp4- ogv- eller ogg-filer.

  • Martin, du skriver:

   “AFA är till för att ge riktig vänster dåligt rykte och för etablissemanget att själva framstå som godheten. Ingen av dem är ”socialist” på riktigt, i min mening, eftersom de motverkar den.”

   Så du är alltså av uppfattningen att det finns en fulvänster och finvänster (den du självklart definierar). Intressant Martin, att ingen har torgfört detta förut. Att vara “socialist” på riktigt lyder under en definition som Du allsmäktigt formulerat, så talar någon med narcissistiska föreställningar om vad rätt eller fel socialism.

   Du skriver vidare:

   “Frågan om giljotinering inför folkdomstolar har med det moralfilosofiska ”Spårvagnsproblemet” att göra, d.v.s. vad som kommer avskräcka eliten på ett sätt som räddar flest oskyldiga barn från elitens ständiga massmord?”

   Nu kommer du på klassiskt socialistmanér med reträtten betr din vurm att avrätta oliktänkande, moralfilosofiskt eller inte så backar du inte helt ned då du rättfärdigar “lite” avrättningar i avskräckningssyfte. Bra jobbat Martin!!

   Du skriver:

   “Jag är emot SVT:s propaganda. Vad jag menade med att vi måste betala för SVT är att den kostnaden numera är införd på skattsedeln. Visst är det socialistiskt på så vis att betalningen är kollektiv, men betalningen är procentuellt lägre ju rikare du är, vilket är Tatcheritiskt, propagandan på SVT är dessutom marknadsliberal, asylbaronsvurmande, EU-vurmande och krigsförbrytare-vurmande, inte ”socialistisk” i verklig bemärkelse.”

   Individens fria val, som var den tidigare ordningen betr SVT (att frivilligt betala licens) är inget som du hyllar, då föredrar du hellre att vi alla som ett kollektiv skall betala oavsett om vi tittar på statspropagandan eller inte. Skatten drabbar ju också progressivt dem med högre inkomster och rättfärdigar i din värld att licensavgiften istället tas ut som en kollektiv skatt. Hmmmm…..

   Big Tech Tyranny skall överges, där är vi nog närmast varandra åsiktsmässigt men du funderar ju i vanlig ordning inte en sekund på hur detta skall gå till och hur detta skall ersättas med vad. Dessa tyranner har ju genom framgångsrikt lobbyarbete fått undantag i den amerikanska lagstiftningen som tillsammans med deras monopolställning fullständigt dominerar marknaden. Där inte särskilt konstruktiv då du tar till orda vissa ämnen.

 • Big Tech Tyranny fortsätter och tilltar i styrka, nu är Fox News, Tucker Carlson attackerad på vanligt socialistmanér.

 • Belysande artikel av med träffande kommentarer av Jan. Big Tech agerar över bred front tillsammans demokraterna och Soros med all sina paraplyorganisationer under Open Society med åtgärder som kommer till uttryck med bland annat BLM-rörelsen som ingalunda är en spontan medborgarrörelsen, utan i allra högsta grad orkestrerade av samma agenda – NWO går all in mot Trump inför valet i USA och den svenska svanen följer slaviskt efter.

  BLM bygger sin retorik på lögner, omvänd rasism samt hyckleri.

  Faktum är att: Svartas våld mot andra svarta samt vita är betydligt mer förekommande men detta kommer naturligtvis aldrig fram. Färre människor skjuts av polisen under Trump än under Obama. Risken är större att polisen dödar en vit än en svart. Svarta begår fler bott mot vita än tvärtom. Svarta dödar fler poliser än poliser dödar svarta. Fler svarta poliser skjuter svarta än vita poliser skjuter svarta.

  Fler utvisades under Obama än nu under Trump. USA för betydligt färre krig (om något alls?) under Trump än under Obama. Det ger vid handen att även färre krigsrelaterade dödsfall regisserats än någon tidigare president i modern tid. På nästan ett sekel har svartas löner ökat mest, och deras arbetslöshet har minskat mest – innan Coronan då. Så här kan man försätta nästan hur länge som helt, men allt förtigs i MSM.

 • Det finns en historie i Sverige som många har säkert glömd. På 70 talet var det fortfarande möjligt att i Dagen Nyheter eller Svenska Dagbladet yttrar sin åsikt. Men där hände det redan att om någon hade en åsikt som inte passade den agendan man hade planerat för Sverige då blev vederbörande uthängt och till slut en “Icke människa”. Det är få som klarar av att blir offentligt verbalt avrättat utan att ha möjlighet att försvara sig. Detta har lett till att svensken blev allt tystare respektive man tog sällan upp felaktigheter för att inte riskerar något. Denna smygande process har lett till att man visst pratar långt och brett om yttrandefrihet men som det mesta appliceras den inte. Vad de flesta dessutom inte vet så finns det ingen chans i Sverige att gå till domstol med anklagelser att de ledande bryter mot grundlagen då domstolar är lika korrupta.

 • @ Martin Gustavsson

  Du skall ha heder för din envishet att fortsätta debattera, jag skall därför göra mitt bästa för att bemöta dina synpunkter.

  Du skriver:
  “När genomsnittsamerikanen vaknar ur sin slummer från ”den amerikanska drömmen” så kommer de varken rösta på Wallstreet-demokrater eller eller Wallstreet-republikaner,”

  Du kanske inte själv inser att konsekvensen av det du säger i stort sett är vad som händer i dag då USA snart står på randen av inbördeskrig. Du undviker att redovisa vad alla amerikaner istället skall rösta på i deras två-parti system. Kanske de skall rösta på den amerikanska motsvarigheten till Vetenskapspartiet?? Anarkister från Antifa/AFA skiter ju fullständigt i demokratin, de är ju i vanlig socialistisk anda bara intresserad av våld och kaos och att skicka räkningen till skattebetalarkollektivet, precis som alla våldsutövande kriminella kollektiv med migrantbakgrund i Sverige.

  Du skriver:
  “Jag misstänker att du har rätt om SVT, men vet inte om grundlagen är det instrument vi bör använda i en framtida folkdomstol, men snarare brottsbalken och trolöshet mot huvudman, samt ev. giljotinering, eftersom alla som betalar skatt som går till public service också har rätt att få den, samt att deras brottslighet faktiskt har lett till massmord.”

  Du talar på annan plats i din kommentar om vikten av en fredlig och hövlig samtalston för att snabbt glömma dig och förespråka giljotinering inför folkdomstolar i sann kommunistisk anda. Kanske är det därför grundlag inte betyder nåt särskilt i din kommunistiska värld?

  Du skriver:
  “Big Tech-tyranniet är frivilligt. Man kan logga ut från dem.”

  Iofs helt korrekt men du undviker den grundläggande frågan om vår oinskränkta rätt till grundlagsenligt skydd av vår åsikts och yttrandefrihet. Eller du kanske menar att vi alla skall börja läsa Proletären istället, där är det ju högt i tak har jag hört.

  Du skriver:
  “SVT måste vi betala för. Vi svenska medborgare har inget val. Vill vi sluta betala för SVT måste vi sluta arbeta och sluta tjäna pengar.”

  Vi måste inte alls betala för SVT, du vägrar envist att protestera mot statligt finansierad propaganda. Det kanske återigen är din kommunistiska vurm för statsägd media som slår igenom?
  Du slutar hellre att arbeta för att med dina skatter betala för SVT:s socialistiska propaganda, så talar en sann anarkist med kommunistvurm!!

  Du skriver:
  ” Polarisering och konfrontation kommer leda till kaos och leda oligarkin in i ren diktatur bort från demokrati.”

  Du skriver det inte rent ut men du fördömer inte den anarkism som sprider sig i USA och som redan börjat få fotfäste i övriga världen inom den bortskämda snöflinge generationen. Men det kanske är för att de har socialist sympatier, I am just saying??

  Du skriver:
  “Den deliberativa diskussionen är demokratins själ, den bygger INTE på ohövlig agenda-konflikt, men att vi talar samma språk, använder orden rätt och presenterar fakta och evidens.”

  Här är du helt ute och cyklar min gode Martin, vi måste vädra ut den unkna luften ur den socialistiska åsiktskorridoren genom att ställa upp dörrarna på vid gavel. Och på ditt kommunistiska hus saknas ju taket har du sagt, så då borde det ju gå ganska snabbt att få debattklimatet återställt.
  Du kan inte dölja din vurm för att på socialistens sätt alltid vilja kupera debatten mot oliktänkande. När dina kommunistiska argument tryter då återkommer du av alla med klagomål och krav på hövlighet, tillåt mig le.
  Vad som är fakta och evidens är just det som nu debatteras i den pågående konflikten där Big Tech Tyranny bolag som Google, Twitter, Facebook, mfl just förbehåller sig rätten att på bästa socialist manér förbehålla sig tolkningsföreträdet för vad som är “fakta”.

  Ta till dig lite av debatten som nu snabbt eskalerar i USA och som förhoppningsvis snart leder till lagändringar så att dessa Big Tech Tyranny bolag blir åtalbara för sin stämpling mot oliktänkande.

  https://www.youtube.com/watch?v=Kxbl_Q8Eeg4&feature=em-lsp

  https://www.youtube.com/watch?v=XoI6e60-87I

 • Varför blir landsförrädare i Sverige aldrig uthängda till beskådande för svenska folket?
  SR/SVT och tidningarna fungerar som socialisternas effektiva CENSORER!
  När kommer svenska folket att upptäcka det?

 • @Jan Norberg

  Jag misstänker att du har rätt om SVT, men vet inte om grundlagen är det instrument vi bör använda i en framtida folkdomstol, men snarare brottsbalken och trolöshet mot huvudman, samt ev. giljotinering, eftersom alla som betalar skatt som går till public service också har rätt att få den, samt att deras brottslighet faktiskt har lett till massmord. Ensidig politisk indoktrinering är vare sig i folkets eller demokratin intresse. Att bestraffa dem hårt är i framtidens generationers intresse.

  Big Tech-tyranniet är frivilligt. Man kan logga ut från dem. Trump kan ha en egen WordPress-blogg baserad på öppen fri programvara, helt utan faktacheckruta där han kan göra Twitter till ett SPAM-ord, om han vill det. SVT måste vi betala för. Vi svenska medborgare har inget val. Vill vi sluta betala för SVT måste vi sluta arbeta och sluta tjäna pengar.

  Polarisering och konfrontation kommer leda till kaos och leda oligarkin in i ren diktatur bort från demokrati. Den deliberativa diskussionen är demokratins själ, den bygger INTE på ohövlig agenda-konflikt, men att vi talar samma språk, använder orden rätt och presenterar fakta och evidens.

  Den som tror att Donald Trumps svärddans med saudiuer och landstjuvar är en antipod till finanskapitalisterna lurar sig nog rejält, tror jag. Att kalla finanskapitalister för “vänsteraktivster” är (återigen) att nedvärdera läsarnas intelligens, även om finanskapitalister säkert finansierar BLM- och AFA-konflikten i syfte att försmutsa vänstern, skapa konflikt och själva undvika rampljuset eller enbart framstå som godheten.

  När genomsnittsamerikanen vaknar ur sin slummer från “den amerikanska drömmen” så kommer de varken rösta på Wallstreet-demokrater eller eller Wallstreet-republikaner, eftersom de inte är på det amerikanska folkets sida, men har sin egen klubb.

 • Debatten om Free Speech i USA tilltar i styrka och senatorn Ted Cruz som sitter på vissa legala möjligheter att klämma åt dessa Bit Tech Tyranny bolag har just skickat ett brev till Google, så nu är bollen i rullning.

  Striden som utlöst detta krig handlar om kommentarsfälten hos två konservativa nyhets plattformar, Google påstår att det i kommentarsfältet funnits kommentarer vilka bryter mot Googles policy.

  Detta trots att Google inte är lagligt bundna av vad som skrivs på det innehåll som använder Google som bärare av detta innehåll. Dvs Google själva censurerar innehåll och åsikter vilka inte stämmer med deras egna åsikter. Det är allvarligt i USA då det direkt hotar åsikts och yttrandefriheten, liksom i Sverige finns det i USA ett konstitutionellt skydd till förmån för Free Speech (åsikts och yttrandefrihet).

  Detta valår kommer sannolikt denna fråga att bli avgörande för utgången av valet i November, frågan blir väl om dessa Big Tech Tyranny bolag går all in mot Trump och satsar hela slanten på att försöka förhindra honom att bli omvald.

  Ivrigt påhejade och med ekonomiska bidrag från hela den finansiella eliten via Wall Street har valtemperaturen nu stigit maximalt hos dessa Big Tech Tyranny bolag.

  https://www.youtube.com/watch?v=_RRaCmffCIg

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *