Emmanuel Macron stödjer att ekocid ska räknas som ett internationellt brott

publicerad 3 juli 2020
- av Gästskribent
Emmanuel Macron - Pressfoto: Europaparlamentet
Emmanuel Macron - Pressfoto: Europaparlamentet
Emmanuel Macron – Pressfoto: Europaparlamentet

EKOCID. “När det gäller ekocid tror jag att jag var den första ledaren som använde den termen när Amazonas brann förra året”, säger statschefen. “Så jag delar er ambition, att säkerställa att denna term, ekocid, är förankrad i internationell rätt, så att ledare är ansvariga inför Internationella brottmålsdomstolen.” 

President Emmanuel Macron träffade medborgarrådet Convention Citoyenne pour le Climat (CCC) i Elysée-palatset för att ge respons på rådets förslag för att hantera klimatförändringarna. Det främsta förslaget, att inrätta ekocid som internationellt brott hade stöd av 99,3% av rådets medlemmar. President Macron försäkrade medborgarna om sitt stöd:

Vi kommer att studera tillsammans med er och juridiska experter hur denna princip kan integreras i fransk lag.”

Pella Thiel styrelseordförande, End Ecocide Sweden:

“Den första statschefen någonsin att använda termen ekocid var antagligen Olof Palme, vid Stockholmskonferensen 1972. End Ecocide Sweden har länge arbetat för att Sverige ska agera som ledande röst för hållbar utveckling internationellt genom att föreslå ekocid som brott vid ICC. Nu verkar det som att vi skulle kunna bilda en koalition med Frankrike, vilket är välkommet; ekocid som brott behöver ett brett stöd. Vi hoppas att FN:s miljökonferens 2022, 50 år efter Stockholmskonferensen, ska etablera en internationell lagstiftning mot ekocid.”

Valérie Cabanes, jurist och etablerad röst för ekocidlagstiftning i Frankrike, kommenterade Presidentens uttalande med beslutsamhet:

“Vi tar Emmanuel Macron på orden angående hans önskan att kämpa för erkännandet av ekocid som brott i Internationella brottmålsdomstolen å Frankrikes vägnar. Herr President, vi förväntar oss att du håller dina ord!”.

Milton Soto, Bolivias före detta ambassadör i Sverige, numera internationell talesperson och styrelseledamot i End Ecocide Sweden säger:

“Urfolk världen över har under decennier kämpat för att uppmärksamma obalansen och lyfta miljöbrott – ekocid. Efter misslyckandet Klimattoppmötet i Köpenhamn sammankallade Bolivia till konferensen ”World Conference of Peoples on Climate Change and the Rights of Mother Earth”, i april 2010 i Tiquipaya-Bolivia, där föreslogs en universell deklaration. Att ta hand om naturen är allas plikt och om vi inte gör det måste det finnas en sanktion. President Macron tar ett mycket viktigt steg för att erkänna ekocid som ett internationellt brott och främja dess lagstiftning, vilket ligger i linje med vad urfolken söker. Plikten att ta hand om ”vårt gemensamma hem”, måste fastställas i internationell rätt och dess bristande efterlevnad måste leda till konsekvenser.”

Docent Martin Hultman vid Chalmers kommenterar:

“Ekocidlagstiftning skiftar spelplanen från en linjär utvinningslogik till en cirkulär samtyckeslogik där människan ses som en del av naturen, men samtidigt sätts tydliga gränser inom vilka människan får hålla sig. I och med de senaste 30 årens misslyckande med att hantera klimatkrisen såväl som den sjätte massutrotningen av arter genom ekonomiska styrmedel och internationella förhandlingar, är lagstiftning nödvändig om mänskligheten ska kunna hantera samtidens ödesfrågor. Uppenbarligen kommer de politiker och regeringar, som likt Macron är modiga i dessa frågor, att få folkets stöd.”

Text: Head of Communications, End Ecocide Sweden: Annette Ericsdotter


Så här kan du stötta Newsvoice

  • Driver själv ett projekt i cirkulär ekonomi i en kommun vilket även leder till stora miljövinster, så jag tycker att det här låter mycket intressant.

    Flera kommuner har redan implementerat cirkulär ekonomi och det finns redan ett allt starkare stöd för detta politiskt i landet. Definitivt högt prioriterat i min kommun.

    Så lite mer specifikt, vad är det som människoapan Martin ser som det stora problemet idag? Känns lite som om du är 2:a på bollen.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *