Jari Ehrnrooths kritik mot Tegnell och svensk coronastrategi är orwellsk och auktoritär

publicerad 11 juli 2020
- av Torbjörn Sassersson red.
Jeremy Elliott och Jari Ehrnrooth, 2020
Jeremy Elliott och Jari Ehrnrooth, 2020
Jeremy Elliott (foto: The Iconic Podcast) och Jari Ehrnrooth (pressfoto: Petri Juntunen, Kuvaaja). Montage: NewsVoice.se

REPLIK. Podcast’aren Jeremy Elliott menar att coronakrisen handlar om en systematisk nedbrytning av republiken till förmån för det korporativa. Han tar upp flera ologiska manövrar som akrobatiskt har tillämpats i många länder under lockdown. En förespråkare för det auktoritära samhället är Jari Ehrnrooth som är finländsk docent i sociologi och kulturhistoria. Han försöker mana in Sverige i ledet genom att ge prov på en typisk orwellsk tvärtom-logik.

Jari Ehrnrooth frågar sig i en debattartikel i Expressen om Sverige håller på att bli en mjuk totalitär demokrati där en uniform värdegrund byggs upp som republikens mål, allt pådrivet av en socialistisk kollektiv idealism. Så lyder anklagelsen.

Han menar de facto att den svenska coronastrategin är ett tecken på totalitär utveckling och statsepidemiologen Anders Tegnell får skulden. Ehrnrooth skriver att Tegnell-strategin offrar enskilda individers liv för att säkra fördelar för hela samhället.

Jari Ehrnrooth skriver:

“En annan och ännu mer pessimistisk förklaring skulle kunna vara att den exceptionella svenska coronastrategin är en följd av den västerländska kulturens förfall, som i Sverige verkar ha gått längre än någon annanstans” och han fortsätter med att beskriva Sverige som: “en kultur som har förlorat sin kreativitet, sin segervilja och värdehierarki”.

Jari Ehrnrooth kallar detta för Sverigesjukan och att det onda är Tegnells expertmakt. Han skriver att detta bör behandlas så att “människolivets omätliga värde återtar sin plats i politikens centrum”.

Det som är toxiskt för Anders Tegnell i debatten är att alltför många dödsfall i Sveriges statistik anses bero på Sars-CoV-2 när dödsfallen egenligen borde härledas till andra allvarliga sjukdomstillstånd som fanns innan den drabbade fick Sars-CoV-2. De överdrivna dödstalen utnyttjas därför flitigt av förespråkare för auktoritär kontroll.

Läs mer: Anders Tegnell kan gå ut som en segrande coronastrateg

Jari Ehrnrooth vill att Sverige ska bli en totalitär stat

Så vad handlar egentligen Ehrnrooths debattartikel om? Den handlar om att han anser att den svenska coronastrategin är ett tecken på en totalitär utveckling i Sverige, vilket också är rubriken på hans artikel. Hur är det möjligt, kan man undra? Sveriges coronastrategi är ju liberal och tillåtande (halv lockdown) till skillnad från Finlands coronastrategi som i realiteten är totalitär eftersom den bestod av total lockdown.

Här faller Ehrnrooths argumentation och logik. Sverige är ett av de få i-länderna (kanske det enda) i världen som inte tillämpat total lockdown medan majoriteten av alla andra länder tillämpat just auktoritär lockdown. Med andra ord försöker Ehrnrooth straffa ut Sverige som ett otäckt litet auktoritärt land för att man inte kollektivt kopierar andra länders auktoritära lockdown-strategi.


Ehrnrooth tycks mena att människolivets omätliga värde ska få tillbaka sin plats i centrum av kulturen genom att total lockdown tillämpas! Logiken är typisk orwllisk och tvärtom-logisk.


 

Statistiken visar samtidigt att de flesta yngre och medelålders människor, de som i hög grad upprätthåller samhällets ekonomi egentligen inte drabbas speciellt hårt av viruset Sars-CoV-2 som ger sjukdomen Covid-19. Genom att låta dessa människor få ha sina verksamheter igång, genom att låta dem gå till jobbet, skyddas Sveriges ekonomi och sysselsättning. Samtidigt slapp Sverige tillämpa en auktoritära strategi.

Det nya “normala”

Tillbaka till Podcast’aren Jeremy Elliotts reflektioner. Elliott beskriver vad han misstänker är ett totalitärt och globalilistkt projekt som avvecklar det fria samhället. Han påpekar att den obligatoriska masskarantänen i världen för friska människor är extrem och att manövern egentligen borde kallas husarrestering. Han menar att instängningen av miljontals människor “för allas bästa”, med husarresteringar som förstör miljontals småföretag, är allt annat än “för allas bästa”.

Vi måste sluta kalla detta för “det nya normala”. Det finns inget normalt med påtvingad isolering – trots att du är frisk – där du betraktar din sannolikt friska granne som en smittrisk. Det finns inget normalt med att andas genom syrebegränsande andningsskydd i rädsla för att du ska bli smittad av någon som förmodligen är frisk, menar Jeremy Elliott. Han frågar retoriskt varför alla inte hade andningsskydd förra året då 1,5 miljoner människor dog av tuberkulos.

Elliott sammanfattar mycket bra i sina reflektioner den kritik som senaste tiden riktats mot Covid-19-krisens polisiära härförare.

En sak är övertydlig för de flesta tänkande människor: coronakrisen drar in världssamhället i ett psykat tillstånd där genuin vetenskap, riktiga fakta, verklighetsbaserade erfarenheter och sunt förnuft inte ska tillämpas eftersom det tycks störa en ny rädslobaserad världsordning, det nya normala, en värld där du blir mer lättstyrd för att du är misstänksam och osäker.

Text: Torbjörn Sassersson