”Vaccinmotståndarna” anmäld till Granskningsnämnden

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 21 juli 2020
- NewsVoice redaktion
Vaccinmotståndarna - BBC reportage

Reportaget ”Vaccinmotståndarna” är anmäld till Granskningsnämnden för Radio och TV. Inslaget anklagas för att vara både osakligt och partiskt. NewsVoice publicerar anmälan.

Vaccinmotståndarna är ett partiskt TV-inslag som gör upp med alla personer som kritiserar vacciner, anser anmälaren Michael Zazzio. Inslaget har producerats av BBC och sänts av SVT Dokument Utifrån, som inleder med att porträttera vaccinkritiker som ”troende” för att därefter genom programmet leda tittarna till uppfattningen att vaccinkritiker egentligen är oansvariga och samhällsfarliga populister.

I slutet av inslaget pekas även Ryssland ut som en aktör vilken anses försöka splittra det västerländska samhället genom att sprida vaccinkritik. En utredare som medverkar i Vaccinmotståndarna påstår att hashtaggen #Vaxxed skapats av ryska bottar.

I själva verket producerades dokumentären Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe av amerikanen och TV-producenten Del Matthew Bigtree som är VD för amerikanska Informed Consent Action Network. Vaxxed regisserades av den brittiska fd läkaren Andrew Wakefield (se NewsVoice dokumentär) som fann en misstänkt koppling mellan vaccin och autism.

Att peka ut Ryssland som skapare av hashtaggen #Vaxxed är alltså mycket långsökt eftersom det är naturligt att hashtaggen togs fram av produktions-teamet bakom den amerikanska dokumentären Vaxxed.

”Vaccinmotståndarna” kan ses på SVT Play tom 16 oktober 2020

Text: NewsVoice


 

ANMÄLAN TILL GRANSKNINGSNÄMNDEN FÖR RADIO OCH TV

Anmält program: Vaccinmotståndarna som sändes i SVT kanal 1 samt i SVT Utbildningskanalen

Svensk producent: SVT, Dokument Utifrån

Tidpunkt för sändningen: SVT kanal 1 den 21 april klockan 22.00, SVT Utbildningskanalen den 22 april klockan 21.00 samt SVT Utbildningskanalen den 25 april klockan 21.00.

Producent: BBC, Storbritannien, 2019 Exekutiv producent på BBC: Mike Radford

Programmet är osakligt och partiskt. Utgångspunkten för programmet anges under de första 30 sekunderna i programmet där det uttrycks att vaccinmotståndare ”tror” att vacciner skulle vara farliga för barn.

Ett korrekt utgångsläge skulle vara att utifrån det existerande vetenskapliga underlaget återge att ”vacciner är skadliga både för barn och vuxna”.

Programmet är ovetenskapligt och innehåller desinformation i form av en mängd osanningar och felaktiga generaliseringar, vilka tas upp i denna tiosidiga anmälan.

Programmet är för övrigt polariserande och stigmatiserar vaccinmotståndare. Programmet är icke vare sig utbildning eller information, utan det är vad som i socialpsykologins lära om påverkansprocesserna definieras såsom indoktrinering och/eller vilseledande propaganda.

Hovmantorp den 20 juli 2020

Michael Zazzio, leg ssk, privatpraktiserande kliniker samt medicinsk forskare

Tidpunkter för de osakliga och partiska påståendena i dokumentärfilmen

00:10
Svensk kommentator: ”I hela världen finns det de som ”tror” att vaccin är farliga för barn, och de ”tror” att myndigheter och läkemedelsbolag döljer sanningen.”

Osakligt och partiskt: Att formulera det som om ”de tror” innebär att programmakaren försöker att inbilla tittarna att vaccinmotståndare enbart skulle basera sina ställningstaganden på tro, när det i själva verket är så att deras övertygelse baseras på vetenskapliga fakta, vetenskapliga studier och faktiska observationer. Om det skulle vara så att programmet skulle ha haft någon neutral hållning till dem som ”tror” att vacciner är skadliga och till dem som ”tror” att vacciner är ofarliga, så skulle båda grupperna ha beskrivits på ett likvärdigt sätt. En sådan beskrivning användes dock enbart om dem som kallades vaccinmotståndare. Programmet har således en osaklig och partisk utgångspunkt och hållning till vaccinmotståndare. Programmet är således osakligt och partiskt.

03:45
Svensk kommentator: ”Många i lokalen här anser att vaccinindustrin utgör ett dödligt hot.”

Osakligt: Det handlar inte om att de i lokalen ”tror” att vacciner utgör ett dödligt hot, utan de”vet” att vacciner utgör ett dödligt hot. Det råder inga vetenskapliga tvivel om att vaccinindustrin de facto utgör ett dödligt hot. Vacciners bipacksedlar innehåller biverkansinformation om att man kan dö om man tar vaccinerna, vilka således utgör ett dödligt hot mot den enskilde konsumenten/patienten. Programmet är därmed osakligt.

05:50
Brittisk politiker uttalar sig: ”Ökningen på sociala medier gör det lättare att sprida lögner om vacciner.”

Osakligt och partiskt: Påståendet görs i anslutning till vaccinmotståndare, men det görs inte i anslutning till dem som tror att vacciner skulle vara ofarliga. Politiker saknar djupgående kunskap om vacciner och andra läkemedel, och de bör därför inte få uttala sig i ett program som påstår sig vara sakligt och opartiskt. Politiker tenderar liksom andra att försvara sina tidigare fattade beslut. Programmet är således osakligt och partiskt.

08:42
Svensk kommentator: ”Konspirationerna bygger på rädslan för att sanningen om vaccinbiverkningarna hemlighålls.”

Osakligt och partiskt: Det finns inga bevis om att det skulle finnas någon konspiration som har spridit ut någon tes om att vaccinbiverkningar skulle hemlighållas. Det finns bevis för att vaccinbiverkningar hemlighålls. Den bifogade rapporten från GSK om barnvaccinet Infanrix Hexa och dess biverkningar var hemligstämplad och läckte ut via en whistleblower (visselblåsare) som arbetade på GlaxoSmithKline. Denna rapport, vilken bevisar att vaccinet leder till allvarliga skador och dödsfall, bevisar även att GSK har försökt att hemlighålla vaccinbiverkningar genom att hemligstämpla rapporten. Italienska Corvelvas genomanalys av barnvaccinet Priorix Tetra visar att MRC- 5-komponenten i vaccinet innehåller olika genetiska koder för 560 cancersjukdomar. TV-Programmet är således osakligt och partiskt.

08:54
Svensk kommentator: ”…men var kommer då den rädslan ifrån? Svaret är Storbritannien för över 40 år sedan. 1974 sändes en brittisk dokumentär om kikhostevaccinet.”

Osakligt: Vaccinationsmotståndet föddes i Leicester i Storbritannien på 1800- talet. På den tiden var smittkoppsvaccinering ett tvång, och det var på den tiden många som dog av smittkoppsvaccinet, vilket för övrigt tillverkades i Tyskland. Händelserna i Leicester ledde inte enbart till att ett vaccinationsmotstånd utvecklades i Storbritannien, utan även till ett tyskhat. Leicester var en av de orter i England där lagen om tvångsvaccinering togs bort. TV-Programmet är således osakligt.

21:01
Svensk kommentator: ”Andrew Wakefields larmrapport och rädslan för kvicksilver skapade ryktena att vacciner orsakar autism och att myndigheterna mörkar alltihop.”

Osakligt och partiskt: En korrekt beskrivning hade varit att skriva att ”rädslan för att vacciner skapar autism baseras på att det finns många fall där nyvaccinerde barn omedelbart efter vaccineringen har blivit autistiska”. Den vetenskapliga studie av Andrew Wakefield som ledde till de så kallade larmrapporterna konkluderade inte alls att autism orsakades av vacciner. I studien skrev forskarna att vacciner möjligen skulle kunna orsaka autism. Forskarna påstod inte alls att kvicksilver i vacciner eller vacciner i sig verkligen orskade autism. Programmet är således osakligt och partiskt.

25:13
Textning: ”Enligt senare studier har thimerosal inga signifikanta biverkningar.”Yttrandet är felöversatt. Det skall vara ”mycket forskning sedan dess har inte antytt att thimerosal är någon orsak till några signifikanta problem”.

Osakligt och partiskt: Kvicksilver är i dag förbjudet i barnvacciner som marknadsförs i Sverige med flera länder. Att en person sitter och säger att ”mycket forskning sedan dess har inte antytt att thimerosal är någon orsak till några signifikanta problem” innebär inte att all forskning säger samma sak eller ens pekar åt samma håll. Det är inte så att forskning på något enda område inom den moderna medicinen är entydig. De studier som i denna anmälan radas upp under ”Länkar till vetenskapliga studier som bevisar att vacciner medför signifikanta skadeverkningar” visar att det visst finns forskning som bevisar att thimerosal enligt senare studier har visat på signifikanta biverkningar, till exempel neurologiska sjukdomar. Programmet är således osakligt och partiskt.

25:23
Kommentator: ”Trots forskningsresultaten fortsatte Kennedy sin kamp.”

Osakligt och partiskt: Det fanns forskningsresultat som pekade på olika resultat (se läkarna på denna anmälans sista sida om bifogade forskningsbevis om thimerosals – kvicksilvers – bevisade skadeverkningar i form av till exempel neurologiska skador och sjukdomar som biverkan). Programmet tar dock enbart ställning baserat på de studier som inte har kunnat visa på något samband mellan biverkningar och vaccinering. Detta kallas inom vetenskapen för medveten filtrering, och inom psykologin benämns det ”confirmation bias”. Programmet är således osakligt och partiskt.

28:49
Originalprogrammets kommentator: ”En udda figur, vars rykte nu ligger i spillror.”

Osakligt och partiskt: Att utpeka Andrew Wakefiled som en ”udda figur” visar att programmet är partiskt. Påståendet är dessutom osakligt, eftersom det inte läggs fram någon förklaring om på vilket sätt som Andrew Wakefield skulle vara någon ”udda figur”. Programmet är således osakligt och partiskt.

33:46
Kommentator: ”Mindre än halva befolkningen litar på att vaccinationer är säkra. En av vaccinmotståndarnas seglivade idéer är stark här. Många tror att vaccin innehåller giftiga ämnen och att det hålls hemligt.”

Osakligt och partiskt: Vacciner framställs i programmet såsom säkra, och det famställs vara en ”tro” att vacciner skulle innehålla giftiga ämnen. Följande ämnen som finns i vacciner är bevisligen toxiska (giftiga): kvicksilver, aluminium, formaldehyd och skvalen, för att nämna några. Vacciner innehåller giftiga ämnen. Det är ingenting som vaccinmotståndare tror, utan det är känt att vacciner innehåller dessa giftiga ämnen. Programmet är således osakligt och partiskt.

35:31
Kommentator: ”Men vad är då sant? Christian Schneider är chef för den brittiska myndigheten National Institute Of Biological Standards And Control, ett organ som kontrollerar och testar vacciner.”

Osakligt och partiskt: Kommentaren säger underförstått att Christian Schneider skulle ha rätt. Det finns ingenting som säger att han skulle ha rätt (se läkarna på denna anmälans sista sida om bifogade forskningsbevis om thimerosals – kvicksilvers – bevisade skadeverkningar i form av till exempel neurologiska skador och sjukdomar som biverkan). Programmet är således osakligt och partiskt.

39:35
Textning: ”Vacciner blir aldrig några storsäljare. Det är därför det finns så få tillverkare. Om det är så lukrativt, varför fanns det då 27 tillverkare 1955 – 18 tillverkare 1980 och 4 tillverkare i dag?”

Detta är felöversatt och det skall i stället vara:

”vacciner kommer aldrig att bli ’stora inkomst’-skapare. De kommer aldrig att bli några stora försäljningsframgångar, vilket är anledningen till varför så få företag tillverkar dem. Jag menar om, om, om vacciner skulle vara så lukrativa – varför är det så att 27 företag tillverkade dem 1955, 18 företag 1980 och fyra företag i dag? Varför lägger de ned om det är så lukrativt?”

Osakligt och partiskt: Vaccinerna skapar stora vinster. Annars skulle de inte fortsätta att tillverkas. Det finns i dag för övrigt i världen inte enbart fyra vaccintillverkande företag. Det finns i dag fler än 200 vaccintillverkande företag. Enbart på WHO:s lista över på förhand prioriterade vacciner återfinns 22 vaccintillverkande företag. Enbart GlaxoSmithKline som är en av dessa tillverkare äger 25 fabriker som tillverkar vacciner. Vacciner är en lönande industri. Läkemedelsbolag är publika aktiebolag vars affärsidé är att ge aktiägarna så hög avkastning som möjligt på deras investerade kapital. Alla vaccintillverkande företag är publika aktiebolag och de, liksom andra läkemedelsbolag, köper inte så sällan upp varandra. Det ödet har till exempel drabbat de två tidigare svenska läkemedelsbolagen Pharmacia och Astra. Läkaren/forskaren Paul Offit ljuger i programmet, och varken programskaparen BBC eller SVT har källgranskat Paul Offits osanna påstående. Programmet är således osakligt och partiskt.

39:50
Textning: ”Ingen skulle acceptera att barn skadas därför att man vill tjäna pengar. Verkligen inte. Det har jag aldrig upplevt. Så det argumentet ska bort! Det finns människor som tror att jorden är platt. Hur ska man få dem att inse att det är fel?” Detta är felöversatt och det skall i stället vara ”Ingen skulle acceptera att barn skadas för vinsters skull, definitivt inte någonsin enligt min erfarenhet. Så jag tycker att det behöver sparkas ut. Det finns mäniskor som tror att jorden är platt, och jag vet inte hur man övertalar dem om att den inte är det.”

Osakligt och partiskt: Vad en person har upplevt är inte sakligt, utan det är en subjektiv ovetenskaplig upplevelse. Som exempel på det motsatta kan nämnas ett läkemedel som var ämnat att användas till barn som hade tillväxtproblem – dvärgväxt eller annan orsak till kortväxthet. Medlet hetter Crescormon och marknadsfördes över hela världen under 1970-1980-talet. Med tiden visade det sig att det var kraftigt cancerframkallande, och det förbjöds därför bland annat i Sverige. Profiten i de publika aktiebolagen är den främsta drivkraften till deras verksamhet. Om aktieägarna inte är nöjda med avkastningen, så byter de helt enkelt ut bolagsstyrelsen. Tiotusentals aktieägare kan inte ha något annat gemensamt intresse än att de årligen vill ha en så hög aktieutdelning som möjligt. Att jämföra vaccinationsmotstånd med uppfattningar om att jorden är platt är minst sagt en kränkning som riktas mot vaccinationsmotståndare, vilka de facto baserar sitt ställningstagande på vetenskapliga studier. Ett annat känt exempel på att läkemedelsindustrin säljer läkemedel som inte är tillräckligt testade är Neurosedyn som gav mycket svåra missbildningar på foster. Dessa biverkningar förnekades under lång tid. Ett tredje läkemedel som har lett till en påtagligt förhöjd dödsfrekvens är NSAID-preparatet Vioxx. Programmet sprider ut en uppenbar osanning. Programmet är således osakligt och partiskt.

41:40
Textning: ”Ett vaccin måste vara säkert och effektivt.”

Osakligt och partiskt: Det finns inga säkra vacciner. Om vacciner inte är säkra, så kan de inte heller vara effektiva, eftersom de inte är säkra. Det finns inte något enda vaccin som någonsin har till fullo testats i någon korrekt uppställd dubbelblind studie. I det amerikanska VAERS-systemet (tillhandalhålls av CDC, Center for disease control and prevention) återfinns en stor mängd skadeverkningar som beror på vacciner. Den amerikanska vaccinationsdomstolen har sedan den kom till utdömt över 4 miljarder USD i skadestånd (> 36 miljarder svenska enkronor) till vaccinskadedrabbade barn och vuxna. Att i programmet påstå att ett vaccin måste vara säkert och effektivt är osakligt och partiskt, och programmet är således både osakligt och partiskt.

42:51
Kommentator: ”Populistiska politiker ser vaccinationsmotståndet som en användbar del av sin kritik mot etablissemanget, även om Donald Trump verkar ta tillbaka sina uttalanden.”

Osakligt och partiskt: Donald Trump har inte tagit tillbaka sina uttalanden om att han tror att vacciner orsakar autism. Detta bevisas av att han tidigare i år inrättade en kommitté som skall utvärdera vacciner med avseende på säkerhet och effektivitet. Som ordförande för rådet har Donald Trump utsett advokat Robert F Kennedy Jr. Att SVT använder ord såsom ”verkar” visar på en partiskhet och ett fullständigt ovetenskapligt förhållningssätt till detta område.

Programmet lägger inte fram något bevis som pekar på att det skulle ”verka” som om Donald Trump skulle ha tagit tillbaka sina uttalanden. Donald Trump har under sommaren 2020 för övrigt beslutat att USA lämnar WHO. I programmet påstås det något som saknar grund, och i programmet läggs det inte fram något bevis som pekar på att det skulle ”verka” som om Donald Trump skulle ha tagit tillbaka sina uttalanden. Programmet är således osakligt och partiskt.

46:15
Kommentator: ”Även utan jämförelsen med Nazityskland är det lätt att förstå att risken är stor att obligatoriska vaccinationer leder till mer motstånd och fientlighet. Frågan är därför om det finns en annan väg att gå.”

Partiskt: Vilken annan väg menar den svenska berättarrösten att vi skall gå? Det är uppenbart att det handlar om en annan väg att gå för att förmå så många som möjligt att vaccinera sig. Detta innebär att SVT är partiskt och förespråkar massvaccinering av så många om möjligt. Detta är en fullständigt oacceptabel hållning, eftersom statlig massmedias uppdrag är att förhålla sig opartiskt. Programmet är alltså partiskt.

Avsaknad av information som är av betydelse för sakligheten i programmet

  • Den amerikanska vaccinationsdomstolen har i dag dömt ut skadestånd på mer än 4 miljarder amerikanska dollar (> 36 miljarder svenska enkronor).
  • Kvicksilver är i dag förbjudet i vacciner som marknadsförs i Sverige och flera andra länder.
  • I programmet påtalas det inte att tvångsvaccinering inte är tillåtet enligt flera internationella konventioner om mänskliga rättigheter.
  • Enligt den officiella amerikanska vaccinskadedatabasen VAERS så dör i USA varje decennium omkring 100 personer på grund av mässlingsvaccinet. Av sjukdomen mässlingen dör i USA under samma period 1-2 personer.

 

Bifogade filer som utgör bevis om att vacciner medför skadliga effekter eller innehåller cancerogena ämnen

1 – GSK-Konfidentiell-rapport-GlaxoSmithKline-2011.pdf: hemlig rapport från GSK om Infanrix Hexa och dess biverkningar som leder till allvarliga skador och dödsfall.

2 – CORVELVA-MRC-5-contained-in-Priorix-Tetra-Complete-genome- sequencing-2015: laboratorieanalys på ett medicinskt genomlaboratorium som för Corvelvas räkning har utfört genomanalys på den humana diploidupsättning som MRC-5 består av och som innehåller 560 gener som kodar för olika cancersjukdomar.

Länk till Corvelvas hemsida om MRC-5 i Priorix tetra

https://www.corvelva.it/speciale-corvelva/vaccinegate-en/vaccinegate-mrc-5- contained-in-priorix-tetra-complete-genome-sequencing.html – Corvelavas hemsida om genomanalysen på MRC-5 i Priorix Tetra.

Länkar till vetenskapliga studier som bevisar att vacciner medför signifikanta skadeverkningar

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15795695/ – Med Sci Monit. 2005 Apr;11(4):CR160-70. Epub 2005 Mar 24. A two-phased population epidemiological study of the safety of thimerosal-containing vaccines: a follow- up analysis är en studie som är publicerad på PubMed och som påvisar signifikanta risker genom användning av thiomersal (kvicksilverbaserad ).

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15764492/ – Int J Toxicol. Nov-Dec 2004;23(6):369-76. doi: 10.1080/10915810490902038. Neurodevelopmental disorders following thimerosal-containing childhood immunizations: a follow-up analysis är en studie som presenterar epidemiologiska bevis som stödjer tidigare bevis om att thimerosalinnehållande vcciner i USA har resulterat i en signifikant mängd barn som har utvecklat neurologiska sjukdomar.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16807526/ – Neuro Endocrinol Lett. 2006 Aug;27(4):401-13. A meta-analysis epidemiological assessment of neurodevelopmental disorders following vaccines administered from 1994 through 2000 in the United States är en studie som visar att det utifrån en tidigare epidemiologisk studie och andra nyligen (före år 2006) publicerade data är uppenbart att exponering för kvicksilver, i synnerhet kvicksilver från vacciner, är förknippade med neurologiska sjukdomar hos barn.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16766480/ – J Toxicol Environ Health A. 2006 Aug;69(15):1481-95. doi: 10.1080/15287390500364556. An evaluation of the effects of thimerosal on neurodevelopmental disorders reported following DTP and Hib vaccines in comparison to DTPH vaccine in the United States är en studie i vilken forskarna konkluderar att en sSignifikant ökad risk för autism, talstörningar, mental retardering, spädbarnsspasmer och kognitiva avvikelser rapporterade till VAERS-systemet hittades efter DTP-vacciner i jämförelse med DTPH-vacciner. VAERS-databasen underhålls av CDC i USA.

Länkar till information om vaccintillverkande företag

https://biopharmguy.com/links/company-by-location-vaccines.php – Biopharmguys förteckning över vaccintillverkande företag i världen. De är enligt denna lista 215 stycken. GlaxoSmithKline (GSK) har enligt listan vaccinproducerande fabriker på 25 orter.

https://extranet.who.int/gavi/PQ_Web/ – WHO:s lista över på förhand kvalificerade vacciner innehåller fler än 20 unika vaccintillverkande företag som tillverkar omkring 250 på förhand enligt WHO kvalificerade vacciner.

Vaccintillverkande företag i världen (215 stycken)

2A Pharma, Abbott, Abcentra, Abcombi Biosciences, Abera Bioscience, Abivax, Adamis Pharmaceuticals, Adimmune, Advaxis, Aelix Therapeutics, Affinivax, AFFiRiS, Agenus, Agilvax, AJ Vaccines, Akers Biosciences, Akorn, Akshaya BIO, Allergy Therapeutics, Alopexx Vaccine, Alpha-1 Biologics, Altimmune, Alzinova, Anergis, Antigen Express, Archivel Farma, AstraZeneca, Aurora Biopharma, Avalia Immunotherapies, AXON Neuroscience, Bavarian Nordic, Bellicum Pharmaceuticals, Berg, Bharat Biotech, Bharat Serums & Vaccines, Bial, Bilthoven Biologicals, BioComo, BioDiem, Biofactura, Biologics Resources, BiondVax Pharmaceuticals, Bionor Pharma, BioNTech, Blue Water Vaccines, BlueWillow Biologics, Calder Biosciences, CanSino Biologics, CC- Pharming, Celldex Therapeutics, CELLID, Clover Biopharmaceuticals, Codagenix, CSL Behring, Curavac, Curevo Vaccine, Cytuvax, DCPrime, Distributed Bio, DVC LLC, Dynavax Technologies, Elios Therapeutics, Emergent Biosolutions, Emergex Vaccines, Enesi Pharma, Enochian Biosciences, EpiThany, EpitoGenesis, EpiVax Oncology, Etna Biotech, Etubics, EuBiologics, Eurocine Vaccines, Evaxion Biotech, EveliQure Biotechnologies, EVOQ Therapeutics, Ferrer, Flow Pharma, FluGen, GC Pharma, Genexine, Genocea Biosciences, GeoVax, GlaxoSmithKline, Gritstone Oncology, Haffkine Biopharmaceuticals, HanaVax, Heat Biologics, Hookipa Pharma, Hubro Therapeutics, Icosavax, IgE Pharmaceuticals, ILIAD Biotechnologies, Imaxio, Immatics Biotechnologies, ImmBio, Immune Response BioPharma, Immunethep, ImmuneTune, ImmunoBiology, Immunomic Therapeutics, Immunophotonics, ImmunoScience, Immunovo, ImmusanT, IMV, Indian Immunologicals, Inhibikase Therapeutics, Inovio Pharmaceuticals, Integrated BioTherapeutics, InterveXion Therapeutics, InvVax, IO Biotech, ISA Pharmaceuticals, ISTARI Oncology, KM Biologics, LG Chem Life Sciences, Lipotek, Matrivax Research and Development, Medicago, Medigen, Medigen Vaccine Biologics, Meissa Vaccines, MerciaPharma, Merck, Microbix, Midatech, MinervaX, Molecular Targeting Technologies, MSD, Mymetics, Najit Technologies, Nanolek, NovaDigm Therapeutics, Novartis, OncBioMune Pharmaceuticals, OncoPep, OncoQr, Opko Health, Organic Vaccines, Oryx Translational Medicine, Osivax, Oxford Vacmedix, Panacea Biotec, Pantarhei Bioscience, Pathens, PathoVax, PCI Biotech, Pfenex, Pfizer, PnuVax, Polynoma, Precision Virologics, Profectus Biosciences, Prokarium , PsiOxus Therapeutics, Quratis, Rational Vaccines, Redbiotec, Regenica Biosciences, Sanaria, Sanofi Pasteur, SapVax, Scancell, Scandinavian Biopharma Holding, Selecta Biosciences, Sementis, Seneca Biopharmaceuticals, Seqirus, Sequoia Sciences, SinoCellTech, Sinovac Biotech, SK Chemicals, Sporegen, s-TARget Therapeutics, SynAm Vaccine, Synklino, TechnoVax, Tella, Themis Bioscience, Theravectys, Tiba Biotech, Tolerion, TOT Biopharm, Treos Bio, TRIA Bioscience, UbiVac, Ultimovacs, United Biomedical, United Neuroscience, Vabiotech, Vaccibody, Vaccitech , Valneva, Vaxart, VaxCyte, VAXDYN, Vaxeal, Vaxinano, Vaxira, Vaxon Biotech, Vaxxas Nanopatch, Vaxxilon, VBI Vaccines, Vectorite Biomedical, Wellstat Group, Vibalogics, Vicinivax, Viravaxx, Virometix, Vironovative, Vitruvian Biomedical, Vivaldi Biosciences, VLP Therapeutics, Xenetic Biosciences.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq