Vad är indexfonder och varför är de så bra?

publicerad 8 juli 2020
- Extern skribent
Gigekonomin växer fram. Foto: Rawpixel. Licens: CC0, Pixabay.com

ANNONS. Valet att investera i indexfonder handlar egentligen om vilka motiv du har för att investera i aktier eller andra tillgångar överhuvudtaget. Vill du ta stora risker för chansen till snabba vinster och få en kick av trading, då kanske inte indexfonder är någonting för dig.

Om du däremot vill sätta av pengar regelbundet och långsiktigt i en relativt trygg och lukrativ sparform då skall du satsa på indexfonder.

Vad är indexfonder?

Indexfonder är fonder vars innehav är relaterade till ett index såsom SIX30RX som följer de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.  Ett index följer värdeutvecklingen i ett antal utvalda aktier eller andra tillgångar som till exempel råvaror.

Ett aktieindex kan vara smalt och basera sig på ett mindre antal aktier som i ovannämnda SIX30RX, eller bredare som S&P 500 som följer 500 stora bolags aktier i USA. Det kan till och med följa över 1600 aktier i 23 olika länder som MSCI World index gör.

Indexfonder är en återspegling av marknaden, ju bredare index desto mer illustrerar det hur det går för hela marknaden. Det finns en tendens att små bolag går sämre än stora bolag när börsen går ner och bättre när den går upp, vilket kan vara en faktor att beakta i valet av en bred eller small indexfond.

ArcanumSkolan 2024

Målet för en indexfond är att följa det underliggande indexet så nära som möjligt. Avvikelsen från det underliggande indexet brukar benämnas med termen ”tracking error” eller ”aktiv risk”. Ingen indexfond följer exakt jämförelseindexet.

Målet är så låg tracking error som möjligt, och helst skall avvikelsen ligga under 0,5 procent. Tracking error kan räknas åt båda håll, att fonden har mindre eller större värdeutveckling än jämförelseindex men i normala fall går indexfonden något sämre än jämförelseindex.

Orsaker till att indexfonder avviker från jämförelseindex är fondernas avgifter, transaktionskostnader för ombalansering, att vissa innehav väljs bort av etiska skäl, valutaskillnader, likvida medel i fonden etc.

Varför är de så bra?

”Om det någonsin reses en staty över den person som gjort mest för amerikanska investerare så borde det självklara valet vara Jack Bogle”  – Warren Buffett

Jack Bogle var en pionjär inom indexfonder och grundare av Vanguard som startade världens första indexfond på 1970-talet. Han sade bland annat: ”leta inte efter nålen i höstacken, köp hela höstacken”. Bogles filosofi var enkelhet och att hålla en stadig kurs även när det blåste hårt på finansmarknaden.

Han hade ingen större tillit till aktie- och finansexperter och förespråkade investeringar före spekulation. Det ideala sättet att placera pengar för Jack Bogle var att investera i en indexfond regelbundet över lång tid.

I stort sett slår indexfonder aktivt förvaltade fonder i värdeutveckling på lång sikt om man ser till genomsnittet. Det finns förstås undantag från den regeln, och man kan hitta exempel på framgångsrika aktivt förvaltade fonder om man så vill.

Världens mest berömda investerare Warren Buffet är dock övertygad om indexfondernas förträfflighet, så till den grad att han år 2008 slog vad om en miljon dollar med Ted Seides delägare i kapitalförvaltningsbolaget Protégé i New York att en indexfond med låga avgifter skulle ge bättre avkastning än fem stycken hedgefonder med höga avgifter under 10 år.

Naturligtvis vann Buffett vadet hans indexfond gav en årlig avkastning på 7,1 procent mot 2,2 procent för hedgefonderna.

Det som talar för indexfonder är att de har betydligt lägre avgifter, det finns till och med indexfonder utan avgift som Avanza Zero. Till skillnad från vanliga fonder är inte indexfonder aktivt förvaltade och därför är avgifterna för en indexfond normalt lägre. Avgifterna brukar ligga någonstans mellan 0 och 0,7 procent med ett genomsnitt på ca 0,4 procent.

I ett långt perspektiv gör avgiften en stor skillnad för återbäringen på grund av ränta på ränta-effekten. För en vanlig sparare kan en skillnad i någon procent i avgift handla om 100 000-tals kronor eller mer över några decennier.

Att investera i indexfonder är ett enkelt sätt att komma igång med sparandet för den oerfarne investeraren, dessutom behövs det inga större summor utan man kan börja med mycket små insatser.

Sammanfattningsvis kan man säga att indexfonderna står för en sund och trygg investeringsfilosofi; man väljer bort spel och spekulation och satsar på enkelhet och uthållighet i tron på att marknaderna går upp över tid om tidsperspektivet är tillräckligt långt.

Framförallt slipper man en del av den ångest som kan vara förknippat med värdepapper och investeringar.

Man slipper välja aktier och våndan om man gjorde rätt eller fel. Om man dessutom investerar månadsvis behöver inte börskrascher vara en katastrof utan en signal att det är dags att dubbla eller tredubbla inköpen.

 

Relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *