Bull och bear-certifikat inom aktier – Vi lär dig mer

publicerad 21 augusti 2020
- Extern skribent
Bull och bear. Foto: Adam Nowakowski. Licens: Unsplash.com

Bull och bear-certifikat ska betraktas som en typ av produkter med hävstång som påverkas i hög grad av börshandeln med de tillgångar som de är kopplade till.

De investeringsprodukter som är noterade på och följer en börs med dessa tillgångar påverkas i sin tur i hög grad av värdet på dessa. Exempelvis kan den underliggande tillgången vara ett index, en aktie eller helt enkelt en råvara. När du investerar satsar du på bull och bear där bull passar om du tror att tillgången ska öka i värde och vice versa.

  • Uppgång – bull
  • Nedgång – bear

Hur fungerar hävstångseffekt?

De så kallade bull & bear certifikaten har en daglig hävstång som har olika stor effekt när värdet på den underliggande investeringsprodukten utvecklas från dag till dag. Värdet förändras med hävstången multiplicerat med tillgångens dagliga utveckling. När du använder hävstång har du chans att göra större vinst samtidigt som risken ökar.

Du kan både vinna och förlora mer beroende på om värdet får en uppgång eller nedgång. För att lära dig mer om logiken bakom bull & bear-certifikatet läs mer här.

När man tittar på hur värdet på en aktie eller fond påverkas av den underliggande tillgångens värde handlar bull om att satsa på en tillgång som förväntas gå upp och öka i värde över tid.

Om priset på tillgången utvecklas positivt kommer bull-certifikatet som har tillgången som underliggande tillgång att öka i värde.

Om du istället har satsat på ett bear-certifikat kopplat till den aktuella tillgången kommer dina tillgångar att minska i värde. Ett typiskt exempel som används för bull och bear är oljepriset.

Bull och bear – Sprid risken

Att sprida riskerna är en framgångsfaktor i aktiehandel. För att satsa på bull and bear-certifikat är det centralt att du har en start underliggande tro på den underliggande tillgången och hur den kommer att utvecklas framöver.

Du kan satsa antingen på uppgång och nergång. Ett tips är att välja en låg hävstång i början när du börjar handla värdepapper på det här sättet. Då lär du dig hur stora effekterna blir och sen kan du öka gradvis när du har blivit mer säker.

Handla inte aktier och andra värdepapper utan att fördela ut risken på olika investeringar och välj former som matchar den tid du vill lägga på bevakning och handel.

Kombinera gärna olika investeringsformer för att lära dig hur det fungerar. Då kan du jämföra vad som passar bäst för dig. När det gäller bull and bear lämpar de flesta sig för handel intradag vilket betyder att du stänger din position varje dag. Därför bör din investeringshorisont gärna vara kort för att matcha denna typ av handel.

Varför använda bull och bear?

Eftersom bull and bear-certifikat följer värdet på en underliggande tillgång passar denna typ av investering dig som tror på att en viss råvara eller annan investeringsprodukt kommer att öka eller minska kraftigt i värde framöver.

Lyckas du pricka in rätt så har du goda chanser att göra stora vinster via bull and bear certifikat. Via den effektiva hävstångseffekten kan du göra fina förtjänster via den här formen av investering. Ha dock med dig att risken också är större när chansen till vinst är stor.

Extern skribent | Relaterat: Ekonomi

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq