Fd muslimen Mona Walter: Jihadisterna i Sverige måste stoppas

Publicerad

Författare

Ämne

Fd muslimen Mona Walter som idag lever med skyddad identitet pga dödshot från jihadister vilka angriper avhoppare från Islam, säger i ett samtal med NewsVoice att religionsfriheten är allvarligt hotad i Sverige. Dessa jihadister beskyddas i princip av den svenska Regeringen.

Text: NewsVoice | Bild: Modellen på bilden representerar Mona Walter. Redaktionell licens och foto: Shutterstock.com

Mona Walter säger att jihadister kränker avhoppade svenska muslimers demokratiska och mänskliga rättigheter. Problemet är även att den svenska Regeringen inte har en aning om vad de håller på med, menar Walter. Istället för att skydda människors åsiktsfrihet och rätt att välja religion, eller att lämna en religion som Islam, försöker Regeringen förtrycka de som kritiserar Islam samtidigt som de vänder bort blicken från övergreppen mot ex-muslimer och islamkritiker. En särskilt utsatt folkgrupp i Sverige är kristna somalier.

Läs mer i Dagen: Kristna somalier i Sverige dödshotas efter att ha hängts ut i filmer

Lösningen på båda dessa problem är att byta ut den svenska Regeringen och att förvisa kriminella jihadister. Hon tillägger att om jihadisten är en etnisk svensk ska denne tjäna av sitt straff här i Sverige eftersom denne inte har ett annat ursprungsland.

Mona Walter säger:

”Vi måste i nästa val rösta fram en regering som kan stifta nya lagar där vi kan upphäva islamisternas/jihadisternas uppehållstillstånd och medborgarskap samt utvisa dem till sina ursprungsländer.”

Orsaken till att framför allt Socialdemokraterna inte sätter gränser mot den extremislamska utbredningen i Sverige handlar om att fiska efter röster inför riksdagsvalen, anser Walter, men dessa politiker vet inte vad de håller på med. Utvecklingen är extremt farlig och den går åt fel håll.

Svenska värderingar var fantastiska

Walter betraktar egentligen Sverige, med den svenska friheten, som ett fantastiskt land att bo i, särskilt för ateister, religionsbytare och ex-muslimer. Här råder religionsfrihet, men denna religionsfrihet är inte gratis och den kräver gränsdragningar, gränser som nu snabbt luckras upp av Regeringen.

Hon hedrar de traditionella värderingarna i Sverige med orden:

”Gud välsigne er, alla dessa människor som har byggt upp detta fria och fantastiska Sverige för att jag vet att vissa människor tar för givet den frihet och demokrati som vi i Sverige lever i idag.”

Svensk jihadist - eget verk
Svensk jihadist dödshotar folkgrupp på Facebook. Foto: eget verk

Dödshot vanliga mot de ”otrogna”

Walter argumenterar att jihadisternas handlingar är tillräckliga bevis på att dessa helt enkelt inte hör hemma i ett öppet demokratisk samhälle som Sverige. De hör istället hemma i länder där medeltid och islamiska sharialagar råder, menar hon. Den sittande regeringen tar nu stora kliv för att undergräva det svenska demokratiska arvet. Ett exempel på detta är – enligt uppgifter – att nästan alla Tingsrätter i Sverige infiltrerats av muslimer som diskret försöker tillämpa sharialagar. Vissa av dessa överträdelser mot svensk lagar har i media uppmärksammats, men bara i enstaka fall.

Idag lever Mona Walter under dödshot från bland annat en jihadist i Frankrike. Walter uppmanar alla som drabbas av dennes bannor att polisanmäla denne och hans gelikar istället för att möta dessa hot med tystnad och följsamhet. Jihadisten dödshotar ex-muslimer medan han själv sitter i ett flyktingläger.

”Vi ex-muslimer ska inte dödshotas och hållas i fångenskap av islamister/jihadister här i västvärlden, utan att detta får en negativ konsekvens för dem…” – Mona Walter

Eftersom Sverige och flera andra europeiska länder på sikt kan bli muslimska kalifat krävs nu snabba och starka åtgärder. Folkliga påtryckningar kan vara avgörande eftersom politikerna fortfarande är avvaktande. Det har inte ens hjälpt att Försvarshögskolan och Säkerhetspolisen tydligt varnat för den extremistiska religiösa utvecklingen i Sverige, konstaterar NewsVoice.

Mona Walter nämner folkliga initiativ som Set My People Free som arbetar för konvertiter från Islam så att dessa kan leva tryggt och utöva sin nya tro. Organisationen vill upphäva islamska avfällingslagar och hädelselagar i muslimska länder och man hänvisar till artikel 18 och 19 i de mänskliga rättigheterna. Walter uppmanar andra att direkt påverka svenska riksdagsledamöter att ta ställning för våra demokratiska och religiösa friheter samt yttrandefriheten i Sverige.


Walter påpekar det absurda med dagens situation när demokratiska länder i västvärlden ger miljontals dollar i bidrag till islamska länder där det råder dödsstraff eller fängelse för de som försöker lämna Islam. Politikerna gör alla tänkbara fel, menar hon.


Det är dags att sätta ner foten

”Miljontals ex-muslimer och andra minoriteter ska inte behöva fly från sina ursprungsländer. Vi som lever i demokratiska länder här i västvärlden måste lägga press på våra valda politiska partier och kyrkliga organisationer.”

”Vissa muslimer som ringer till Mowliid Abdilahi, bland annat från Sverige säger att de är redo att dö för sin religion”.

Mona Walter vill att vi bemöter dessa hot med styrka. Hon skriver på Facebook:

”Ju mer folk som polisanmäler desto bättre samtidigt som ni visar Mowliid Abdilahis Facebook-sida.”

Det är viktigt att stoppa denna skadliga utveckling rent preventivt. Det är dags att sätta ner foten. En religion som har medeltida värderingar, dödshotar islamska avhoppare och som förtrycker kvinnor hör inte hemma i ett modernt demokratiskt land som Sverige, säger Mona Walter.

Mona Walter är aktiv på Facebook.

Text: NewsVoice | Redaktionell licens och foto: Shutterstock.com

11 KOMMENTARER

 1. På grund av de särskilda svårigheter som det innebär för en medlem att lämna en organisation med sekteristiska drag, där man varit innesluten i en tät gemenskap, finns organisationer som, när någon vill lämna en sekt, erbjuder hjälp till att hitta ett nytt socialt nätverk. Exempel på sådana är Föreningen Rädda Individen (FRI), Föreningen Rådgivning om sekter (ROS) och Hjälpkällan.

  Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sekt

  [Övrig text är off topic… Ta det lokalt på din sajt, Vetenskapliga Partiet. I övrigt tack för din kommentar. / red]

 2. Här ser man exakt den av två ingredienter som är drivmotorn bakom ”historien upprepar sig”, emotionen HAT.
  Den andra är lömskt hat – läs marxism.
  De är de exakta tillstånd som vandrar genom historien och är den konstant som får historien att upprepa sig.

 3. Ett litet empiriskt experiment kunde göras med jihadister för att utröna deras personliga överlevnadsförmåga.
  T.ex. ta några hundra ”raketforskare” och ilandsätt dem på Kergulean Islands med endast en metrev och de kläder de går i. Och jag kan sätta en tunna på att den som kan att överleva är den som är mest konservativ. Mest troligen blir den konservative frukost till kannibaler. Orwells Djurfarmen. Sedan, Alles finito!!

 4. Tack för en verkligen informativ och trovärdig artikel som berör vår samtids i särklass viktigaste fråga. Islam är ett gissel som kommer att bidra till ökande spänningar varhelst den drar fram och som slutligen kommer att vara anledningen till nästa stora krig.

  Stoppar vi inte islam så väntar undergång för alla.

 5. Dessa Människor som är muslimer vill inte anpassa sig till vårt land. Så de MÅSTE FLYTTA TILLBAKA.
  Jag vill inte bli avskydd, misshandlad, rånad , våldtagen, skändad på alla möjliga sätt i mitt eget land
  av några som flyttat hit från ett annat land utanför Europa. Europa ÄR EUROPEERNAS LAND.
  Vi har vår kultur, heder, förmåga att känna tillhörighet osv. med varandra. Ni har er dito, MEN ni kan inte få den i det här landet. Vi vill inte ha Moskeer och minareter i vårt land. Dessa företeelser hör hemma i ert land, som ni TILLFÄLLIGT HAR LÄMNAT. ÅK HEM! Vi har lämnat Klankulturen för så många år sedan så vi kommer inte ens ihåg när vi lämnade den. Jag kan åka till grannkommunen utan att behöva oroa
  mig för att bli överfallen av någon ”annan klan”

 6. Polen, men även Ungern, två i huvudsak katolska medlemsstater i EU, anklagas av huvuddelen av det ”svenska politiska etablissemanget” för att vara reaktionära bakåtsträvare ifråga om HBTQ och jämställdhetsfrågor. Demonstrationer på Sergels Torg och partianknutna Facebooksidor fullsprängda av Prideflaggor och protester. Må så vara, men har någon eller några av våra folkvalda företrädare överhuvudtaget frågat Sveriges 8,1 % (eller ca 800.000) muslimer, hur dom förhåller sig till dessa frågor? Islamiseringen av Sverige går fort idag och Islam som religion är väl inte direkt känd för ”tubba på sina principer”? MP har ju bl.a. haft problem med muslimska kandidater till partistyrelsen, som konsekvent vägrar att ta ”kvinnor i hand”. Är det inte bättre att vi börjar med att hanterar våra ”egna svenska” problem med ”reaktionära bakåtsträvare” vad gäller HBTQ och jämställdhetsfrågor, innan vi själva ”börjar kasta sten på omvärlden”?

  ”Vill vi behålla vår demokrati och yttrandefrihet, så är det hög tid för ett Swexit, dvs. ett ”svenskt” Brexit.”

 7. Islamiseringen är en symptom, ett av vapnen för att förstöra de västerländska folken och nationalstaterna.
  Om inte fokus läggs på de som använder detta vapen, samma kretsar av människor, som inte bara äger ”vår” media utan också ”våra” poltiker och ”våra” myndigheter, kan man prata om islamister hur länge som helst och det löser inte ett enda verkligt problem.

 8. @Anders Svensson
  Inte enbart islamismen är ett problem, men även andra sekter som skapar den konflikt som sektledarna är ute efter, eftersom sektledarna lever på denna konflikt. Konflikten ställer sektmedlemmarna i en osund motposition, eftersom sektmedlemmarna så känner att de står under attack.

  Bättre således att angripa fenomenet sekterism, anser jag, eftersom sekterismen även kan vara s.k. ”kristen”, eller t.o.m. kan kalla sig ”vetenskaplig”, fastän Jesus själv lämnade sin egen sekt-tro, p.g.a. meditation i stillhet och ett högre medvetande. Jesus påtalade även kritiskt att vissa av hans eget folk tillhörde ”djävulens synagoga”.

  Kristna i USA och Sverige som stödjer USA:s och Israels krigsförbrytelser tillhör, i min mening, denna ”djävulens synagoga”, vare sig de vill se den sanningen eller vill leva i lögn. De som envisas med att leva i lögn är, i min mening, medbrottslingar och följer alls inte Jesus budskap. Jesus var en fredsprins.

 9. Rätten att utöva sin religion är “helig” i ett demokratiskt samhälle, så länge denna rätt inte står i konflikt med andra grundläggande demokratiska rättigheter såsom yttrandefrihet, jämlikhet, rättssäkerhet och individens rätt till integritet och frihet. Så långt allt väl. När religiösa organisationer, subventionerade med svenska skattemedel, börjar ställa separatistiska krav på att få upprätta egna enklaver, med egna religiöst motiverade rättsstrukturer, mitt i det svenska samhället, så förändras bilden. Det liberala begreppet “jämlikhet” innebär att “ingen skall särbehandlas på grund av kön, ras eller religion. Här står religiöst motiverade, separatistiska krav på egna rättsstrukturer, i skarp kontrast till grundläggande demokratiska fri och rättigheter. Detta är inte en fråga om rasism eller islamofobi. Det är heller inte en fråga om religionsfrihet eller multikulturalism. Detta är en fråga om respekt för mänskliga fri och rättigheter såsom yttrandefrihet, jämlikhet, rättssäkerhet och individens rätt till integritet och frihet. Kan man inte acceptera dessa mänskliga fri och rättigheter, så bör man nog välja att bosätta sig i ett annat land än Sverige.
  ”Vill vi behålla vår demokrati och yttrandefrihet, så är det hög tid för ett Swexit, dvs. ett ”svenskt” Brexit.”

 10. Låt oss börja med att konstatera att det snart bor en miljon muslimer i Sverige. Andelen muslimer av befolkningen som helhet, kommer med all säkerhet också att öka och det sannolikt i en alltmer accelererande takt. Hur ser då islam på västerländsk demokrati? Hur ser man på begrepp som yttrandefrihet, jämställdhet, rättssäkerhet och individens frihet? Svaret är enkelt. Det gör man inte. Att som svenska politiker, tro att vi kan integrera muslimerna i det svenska samhället, är mer än lovligt naivt. Islamisterna bidar sin tid. Deras enda mål i alla nya områden som de lyckas ”kolonisera”, är att på sikt etablera sharialagar. Att politiker och media inom det svenska etablissemanget, fortfarande tycks vara helt omedvetna om denna växande hotbild mot vår traditionella demokrati, väcker en del obehagliga frågor. Styrs det svenska politiska etablissemanget så fullständigt av en globalism på frammarsch? Dominerar de tre stora globala aktörerna EU, FN samt Världsbanken politiken så fullständigt, att man helt enkelt inte vågar opponera sig? Eller ännu värre, är man så indoktrinerad av den svenska PK-ismen, så att man inte förstår vad som håller på att hända? Förmodligen kan man anta att ”tystnaden” beror på en mix av subtila globalistiska styrningar och en PK-istisk naivitet. Hur som, så är det snart försent att vända på den här utvecklingen. Endast ett ökat nationellt självbestämmande, kan ge förutsättningar för en nödvändig politisk kursändring.
  ”Vill vi behålla vår demokrati och yttrandefrihet, så är det hög tid för ett Swexit, dvs. ett ”svenskt” Brexit.”

KOMMENTERA [Se kommentarsregler]

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Mer läsning

Porsche Taycan, elbil. Produktfoto: Porsche.se

Tege Tornvall: Porsche Taycan elbil klarade 21 mil på 9 timmar

3
TEKNIKDEBATT. Med snittfarten 23 km/h klarade sig ett engelskt par 21 mil hem med en Porsche Taycan elbil. På vägen försökte de förgäves ladda...
Klaus Schwab, grundare av och ordförande för World Economic Forum. Foto: Remy Steinegger.

World Economic Forum: En global covid cyberpandemi kommer – Värre än Covid-19

9
World Economic Forum varnar världen för en oundviklig covidliknande och global cyberpandemi som sprider sig snabbare än ett biologiskt virus.
Modellfoto: NewsVoice-läsare med laptop. Foto: Damir Spanic. Licens: Unsplash.com

Nu kan du donera en slant för varje artikel du gillar – MediaLike

0
MEDIA. Net Media Systems lanserar MediaLike ett donationssystem för läsare som vill stödja nätmedier och bloggare. Några av de första som hakade på är...
Elisabeth Backteman (foto: Estlands regering) och statsminister Stefan Löfven (foto: Kristian Pohl, Regeringskanlsiet)

Regeringen: Coronakrisen ska plåga dig till 2022 – Vaccinskeptiker omhändertas

23
DEBATT. Regeringens krischef, Elisabeth Backteman, uppger att svenska folket ska ha mental beredskap för att leva med coronakrisen hela 2021, men även 2022. Regeringen...
Foto: Bambi Corro. Licens: Unsplash.com https://unsplash.com

World’s Airports and Airlines Roll-out vaccine passports ”The CommonPass”

11
AIR TRAVEL. The World Economic Forum and The Commons Project Foundation today welcomed the Airport Council International (ACI) World, representing nearly 2,000 airports globally,...

Våldsamma protester i Paris mot globalister och nytt repressivt lagförslag

4
VÄRLDEN. Demonstranter i Paris tände eld på bilar och försökte även sätta eld på Frankrikes centralbank efter att den franska Regeringen vill införa ett...
Stefan Löfven (foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet), Richard Bergström (eget verk) och Lena Hallengren (foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet)

Regeringen måste besvara frågor om DNA-vacciner mot Covid

16
Frågor till statsminister Stefan Löfven, folkhälsominister Lena Hallengren och regeringens vaccinsamordnare Richard Bergström, inför förestående massvaccinering mot Covid-19 COVID-SVERIGE. Hälsoprofilen Kerstin Unger-Salén ställer krav på...
Demonstrationer mot corona-lockdown i London, 28 nov 2020. Foto: Ruptly.com

Våldsamma protester mot coronarestriktioner i London

7
 VÄRLDEN. Minst 150 personer arresterades när demonstranter mot coronarestriktioner marscherade i London och samtidigt trotsade polisens varningar. Bilder visar att polisen hårda metoder när...
NewsVoicehttps://newsvoice.se
NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser av händelser i samhället och världen.