Norberg: Civilisationers uppgång och fall – Sverige följer USA

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 8 augusti 2020
- Jan Norberg
Black Lives Matter-protest i St. Paul, Minnesota. Foto: Fibonacci Blue

DEBATT. Civilisationer byggs upp och bryts ner. Historien upprepar sig. Idag bryts samhället ner av unga generationer som vill utplåna varenda orättvisa i hela världen och samtidigt kompensera för en oförmåga att bygga upp en stark privatekonomi. USA:s öde hänger samman med Sveriges framtid.

Text: Jan Norberg | Bild: Black Lives Matter-protest i St. Paul, Minnesota. Foto: Fibonacci Blue

Som vanligt skriver en lång rad människor initierat och med stor passion pamfletter rörande olika företeelser i vår samtid. Några gör väl som jag, en del historiska tillbakablickar och kommer då in på en del oförklarliga fenomen som uppstått i vår tid. Inte sällan landar man många gånger i en del existentiella frågor som ofta är svåra att förstå då man har svårt att se de historiska parallellerna med vår samtid.

Har världen blivit galen?

Personligen tillhör jag väl inte den särskilt grubblande typen, men allt oftare kommer jag på mig själv med att uppleva frustration över svårförklarade fenomen i den omtumlande samtid vi nu lever i. En annan som också verkar fundera en del över detta är Patrik Engellau på DGS. Hans artikel ”Hur kommer sig PK-ismen” refererar i och för sig till stor del på en bok av Douglas Murray med titeln ”Kollektiv galenskap” (The Madness of Crowds). Utan att själv ha hunnit läsa boken så verkar den peka på att religionen har mist sin betydelse som ledstjärna och att den istället ersatts av något annat.

Jag citerar ett stycke som ger anledning till reflektioner:

”Dragningskraften hos denna nya uppsättning trossatser är uppenbar. Varför ska en generation som inte kan bygga upp ett kapital tycka om kapitalismen? Och det är inte svårt att förstå att en generation som inte tror att de någonsin kommer att kunna äga ett eget hem attraheras av en ideologisk världsbild som lovar att utplåna varenda orättvisa, inte bara i deras eget liv utan varenda orättvisa i hela världen.

Att förklara världen genom filter som ”social rättvisa”, ”identitetspolitik” och ”intersektionalitet” är förmodligen den djärvaste och mest omfattande ansatsen att skapa en ny ideologi sedan det kalla krigets dagar.”

Fred Markert. Foto: eget arbete
Fred Markert. Foto: eget arbete

Störtandet av världsordningen

Efter att ha läst Engellaus artikel finns anledning att fundera över hur det sett ut historiskt och kunde då snabbt finna den här intervjun ”Civilization expert Fred Markert warns there’s only ONE way to save America from catastrophic collapse” där Mike Adams får en historielektion av Fred Market. Den är sevärt. Sensmoralen av dennes konklusioner är att allt går igen ur ett historiskt perspektiv. Det är en helt klart intressant analys som redovisas i denna intervju. Även om jag själv inte är ett dugg religiös så spelar också i Fred Markets värld religionen en viss betydelse.

USA:s ledande roll som stormakt lever på övertid och kommer, om inget radikalt görs, att falla samman. Funderar man ett varv till på detta blir frågan vad som ska komma istället. Det förefaller vara en brytningstid vi alla lever i då olika subversiva krafter tycks ha gjort gemensam sak för att störta den nu gällande världsordningen. Frågan är vad som väntar oss. Men framför allt vad väntar för våra efterkommande generationer?

Jag uppmanar därför alla att se denna intervju och kommentera här nedan.

Text: Jan Norberg


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq