Varför står svenska kvinnor mer till vänster jämfört med svenska män?

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 5 augusti 2020
- Jan Norberg
Kvinnor som diskuterar. Foto: Elevatebeer.com. Licens: Unsplash.com
Kvinnor som diskuterar. Foto: Elevate Beer. Licens: Unsplash.com
Kvinnor som diskuterar. Foto: Elevate Beer. Licens: Unsplash.com

DEBATT. “Det har förbryllat mig en hel del varför det i Sverige är så pass stor skillnad mellan män och kvinnor då det gäller samhällspolitiska frågor.” Det skriver Jan Norberg i sin debattartikel som kan anses vara kontroversiell. Varning till lättkränkta läsare.

Hade svenska kvinnor röstat som svenska män hade vi haft en annan regering

Jag har tex länge grunnat över varför svenska kvinnor är mer negativt inställda till Sverigedemokraterna än vad  svenska män är. Vill man generalisera så tycks svenska kvinnors politiska sympatier återfinnas längre till vänster än de svenska männen. Det är konstigt kan jag tycka.

Har svenska kvinnor sämre samvete än svenska män?

Jag har försökt analysera dessa skillnader många gånger och i många olika frågor, utan att på ett hyggligt sätt kunna förklara varför skillnaderna finns där. Möjligen har Patrik Engellau i sin artikel “Det dåliga samvetet är Sveriges ryggrad” kommit på varför det förhåller sig på detta sätt.

Har feminism med saken att göra?

Jag trodde ett tag att det var ”kvinnor kan-syndromet” som drev dessa skillnader, men jag insåg ganska snabbt att det nog inte räckte som förklaring. Liksom Patrik E har jag gått tillbaka till historien för att hitta någon slags samband, min egen historiska tillbakablick sträckte sig inte längre än till andra världskriget och de kvinnor vilka på båda sidor och på respektive hemmafront gjorde heroiska insatser för att de och deras män skulle vinna kriget. Patrik E går längre, han går ända tillbaka till Sokrates.

Skuld, skam och självförakt

I min tillbakablick till andra världskriget gjorde jag ingen större skillnad mellan unga, medelålders och gamla kvinnor, men som Patrik Engellau mycket riktigt påpekar, så finns det idag en stor skillnad mellan yngre och äldre kvinnors uppfattning i samhällspolitiska frågor. Skuld, skam och självförakt är ju på modet som förklaringsmodell i många frågor i dag, Klimat-Greta spelar tex just på den moraliska strängen med viss framgång, och då i synnerhet ibland yngre kvinnor.

Den kvinnliga empatin

Den kvinnliga empatin med alla människor vilka har det sämre än dem själva utvecklar ett omfattande skuldkomplex vilket i sin tur utlöser dåligt samvete i en omfattning som männen inte tycks drabbas av i samma utsträckning.

Tidigare fanns det större samstämmighet mellan vad män och kvinnor stod i olika frågor, men med feminismens framväxt så verkar framför allt yngre kvinnor vilja distansera sig från männen genom att peka på behovet av total likvärdighet inte bara mellan könen, utan också mellan olika grupper av olika slag. Yngre kvinnor verkar kort sagt vara förkämpar för total likställdhet oavsett vad frågan gäller eller vilken grupp det gäller.

Struntar kvinnor i ekonomiska realiteter?

Nu kommer jag till den kontroversiella delen av mina slutsatser, det verkar som att männen på ett mer realistiskt sätt kan iakttaga, värdera och intellektuellt koppla vissa problematiska samhällsfrågor till den ekonomiska realitet vi alla lever under. Något som en stor del av de yngre kvinnorna helt eller delvis verkar förbise eller rent ut sagt strunta i då de kräver total jämställdhet för alla grupper oavsett de ekonomiska konsekvenserna.

Kvinnlig beskyddarinstinkt

Mot bakgrund av att yngre kvinnor i dag presterar bättre i skolan än vad deras manliga motsvarigheter gör så kan det knappast bero på bristande kunskapsnivå, det måste finnas andra förklaringar, eller är det återigen kvinnors beskyddarinstinkt som spelar dem ett spratt?

Är kvinnor oansvariga?

Den avgörande skillnaden mellan gårdagens samhälle jämfört med de moderna samhällena tycks vara att kvinnor och då särskilt de med feministisk pk-vurm anser sig ha råd med att strunta i jobbiga saker som disciplin och plikt och ansvar.

Är yngre kvinnor av idag så avtrubbade att de inte förmår att hylla dessa gamla ideal som har givit oss sådan framgång under så många årtionden men som nu verkar ”outdated” ibland yngre kvinnor men för all del också ibland en stor del av de yngre männen?

Text: Jan Norberg

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq