Skatteverket knäcker ensamstående bloggmamma

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 24 augusti 2020
- NewsVoice redaktion
Helena Edlund. Foto: Sverigebilden
Helena Edlund. Foto: Sverigebilden
Helena Edlund. Foto: Sverigebilden (Källa: Intervju från 2018)

DEBATT. Prästen, författaren och bloggaren Helena Edlund är utsatt för en attack från Skatteverket för att hon tagit emot swish-donationer. Myndigheten börjar med att tvinga henne att betala 214,000 kronor i skatt. Det här kan betyda att alla andra bloggare måste sluta ta emot swish-donationer från läsarna. Edlund varnar i debattartikeln “Kriget mot Swish-hororna har inletts”. NewsVoice återpublicerar texten.

Text: Helena Edlund, präst, författare, skribent. Stockholmsbaserad norrlänning med faiblesse för det fria ordet och den franska revolutionen

Svenska makthavare har fått nog av kritiska röster. Under senaste året har det klagats på de så kallade ”Swish-hororna”, det vill säga de fria skribenter som får ekonomiskt stöd genom gåvor från privatpersoner.

Justitieminister Morgan Johansson har förgäves försökt inskränka yttrandefriheten, men utan att lyckas få igenom den önskade lagstiftningen. Men nu tycks man ändå ha hittat en väg att nå det önskade målet, även om det innebär att gå bakvägar. Samtidigt som Aron Flam inväntar rättegången där han står åtalad för upphovsrättsbrott och riskerar skadestånd och vite på en och en halv miljon kronor, ska frilansande och systemkritiska skribenter nu knäckas på samma sätt som Al Capone – med hjälp av Skattemyndigheterna.

Det första kuvertet från Skatteverket damp ned på mitt hallgolv i juni förra året. En handläggare meddelade att Skatteverket noterat att jag bloggade och på denna blogg angav ett swishnummer för donationer. Nu skulle jag granskas.

ArcanumSkolan 2024

”Syftet är att fastställa om insättningarna är kopplade till de texter som du har publicerat på bloggen helenaedlund.se, samt att fastställa om de insättningar som är kopplade till bloggen kan anses utgöra skattebefriade gåvor eller är skattepliktig inkomst”.

Visserligen var donationer genom Swish skattefria, erkände handläggaren, men det kunde inte helt uteslutas att de som swishat mig gåvor vid något tillfälle hade läst något jag hade skrivit. Även om det var gratis att läsa min blogg, så kunde swish-donationerna eventuellt kunna vara en uppskattning för texter jag producerat och i så fall kunde gåvorna betraktas som beskattningsbar inkomst.

Skatteverket hade därför, flera månader tidigare, begärt ut kontoutdrag från min bank för samtliga mina konton. Handläggare hade sedan manuellt gått igenom samtliga insättningar som gjorts under 2017 och 2018, plockat bort alla insättningar som rubricerats ”Lön” eller ”Försäkringskassa” och skickat resten i ett dokument till mig. Uppgiften de gav var tydlig.

Jag instruerades att redogöra för varje enskild insättning:

 • Vad avsåg insättningen?
 • Vem hade gjort insättningen?
 • Vilket var syftet bakom insättningen?

Framför mig låg en 1,5 cm tjock bunt med listor på omkring 1,500 transaktioner med allt från egna insättningar, returer från butiker, lån… Jag satte mig ner, bara för att snabbt inse att det var ett omöjligt uppdrag.

Skatteverket struntar i disclaimer

Men allt var ju, vid närmare eftertanke, egentligen enkelt: På bloggen fanns ett swish-nummer som var kopplat till ett specifikt konto, där bara swishen från bloggen kom in. Donationerna var därför vattentätt separerad från min övriga ekonomi.

Dessutom har jag haft en disclaimer vid mina blogginlägg:

”Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd insättning bekräftar gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller. Swish 0723 56 77 56, glöm inte att skriva ‘Gåva’ i meddelandefältet.”

Hur mycket tydligare kunde det bli? Enligt en skattejurist var disclaimern omöjlig att ifrågasätta – den som swishade pengar gjorde det i form av en gåva.

Jag skrev ett utförligt svar och förklarade detaljerna, samtidigt som jag bifogade tio bilagor bestående av intyg från personer som anordnat crowdfunding, lånat mig pengar eller gett gåvor. Jag hänvisade även till att de gåvor bloggen genererat understigit den summa vi alla får tjäna skattefritt, genom det så kallade skattefria avdraget för hobbyverksamhet.

Därmed borde problemet vara löst. Men icke. Skatteverket godtog inte min förklaring, handläggaren hade ”en kompletterande fråga” han ville ha svar på. Man krävde ännu en gång att jag skulle redogöra för varje separat insättning på samtliga tre konton. I runda slängar ettusenfemhundra poster, vissa två och ett halvt år tillbaka i tiden.

Jag gjorde ett försök. ”349 kronor. Retur av tröja, Vila-butiken på Götgatan. Ånger av köp.” ”199 kronor. Retur av hundkoppel, SoFo Petshop. Ånger av köp.” ”200 kronor. [Namn på väninna]. Ersättning vid gemensam lunch”. ”1 000 kronor. [Min mammas namn]. Födelsedagspresent”. Sida upp och sida ner, timmar blev till dagar och allt skulle göras parallellt med mitt vanliga arbete och innan Skatteverkets dead line.

Jag skickade in en ny förklaring, och bad samtidigt att Skatteverket skulle förklara hur man menade att jag skulle ha redovisat swishen från bloggen:

”Redan i mitt ursprungliga svar har jag betonat att endast ett av tre granskade konton har varit knutet till officiellt utlämnat swish- och kontonummer för donationer. Detta går självfallet att kontrollera med SHB. Redogörelse för detta konto, Allkonto med kontonummer XXXXXXXXX, har redan lämnats, varför Skatteverkets fråga gällande granskning av donationer kopplade till min blogg får anses besvarad.

Övriga konton är inte, och har aldrig varit, kopplade till mitt bloggande eller knutna till ett offentligt tillgängligt swish-nummer. I det fall Skatteverket inte anser denna komplettering eller tidigare inlämnat svar fullgoda, emotser jag ett besked om hur Skatteverket anser att de mottagna gåvorna bör ha redovisats.”

Så gick tiden. Under sommaren fick jag veta att handläggaren ringt runt till personer som swishat gåvor till mig, och bett dem att redogöra för donationerna. En av de uppringda personerna mailade mig och meddelade att det hela kändes väldigt olustigt. Han menade att handläggaren genomfört något han liknade vid ett förhör med honom. Personen ville inte medverka i någon utredning, men ville samtidigt inte sätta mig på pottkanten. Med ojämna mellanrum kom brev från myndigheten:

”Skatteverket kommer inom kort att meddela ett förslag till beslut”.

Något svar på hur jag skulle ha redovisat swishen fick jag inte.

Nu har Skatteverkets handläggare, efter snart ett och ett halvt års granskande, underkänt alla mina förklaringar. Hur beslutet löd? Sammanfattningen av handläggarens tio sidor långa dokument är att alla insättningar på alla mina konton kan betraktas som ”oredovisade inkomster för inkomstbringande hobbyverksamhet”, även insättningar som inte skett via Swish och på konton som inte har något med mitt bloggande att göra.

Insättningarna inkluderar bland annat de lån jag tvingades ta när min dåvarande arbetsgivare slutade betala ut min lön och jag gick helt utan inkomst under ett halvår (församlingen avskedade mig eftersom jag var en av grundarna till Mitt Kors), lånen jag fick ta för att betala delar av mina advokatkostnader (som uppgick till närmare 300,000 kronor när jag tvistade mot församlingen) och crowdfundingen där mina vänner hjälpte mig att betala resten av dem.

Intygen till Skatteverket uppges ha ”ett lågt bevisvärde” och avvisas därmed. Handläggaren har dessutom lanserat en tes om att jag måste ha haft inkomster som föreläsare (jag har endast föreläst gratis) och från mitt skrivande på Det Goda Samhället (korvören som har fakturerats genom ett nu avsomnat aktiebolag).

Jag åläggs nu att betala inkomstskatt för allt. Plus 40 procent i skattetillägg, förstås. Summa summarum kräver Skatteverket att jag betalar in 214,880 kronor till Farbror Staten, eftersom jag bloggar och har fått gåvor via Swish, gåvor som har gjorts efter det att givaren läst disclaimern på min blogg.

Men handläggaren underkänner även den av skattejuristen formulerade, vattentäta, disclaimern:

”Eftersom donationerna i detta fall ges för en prestation så är det inte en skattefri gåva utan en skattepliktig inkomst. Detta gäller även om de som ger donationerna gör det frivilligt. Det saknar betydelse inkomstskattemässigt att du har uppgett på hemsidan att donationerna är att anse som en ovillkorad förutsättningslös gåva”.

Visst kan jag överklaga, men i Sverige är det så finurligt att det inte spelar någon roll om du överklagar – för att undvika att hamna hos Kronofogden måste kravet betalas in ändå. Vem har en kvarts miljon som ligger och skräpar? Och vem har resurser att driva process mot Skatteverket, med alla dess handläggare och jurister? Inte jag, i alla fall.

Det finns många aspekter i denna historia. Skatteverket vill inte svara på varför man granskar just mig, hur man gjort urvalet på bloggare som granskats eller varför man inte begränsar granskningen till insättningarna som gjorts via bloggens swish-nummer, vilket ju var granskningens ursprungliga syfte.

Om intäkterna via Swish är högst modesta, som i mitt fall, visar handläggarens beslut att man är beredd att uppfinna ”inkomster” för att effektivt krossa tillvaron för den man väljer att granska. Intyg och juridiska texter tillmäts inget värde.

Justitieminister Morgan Johansson, Almedalen 2018. Foto: Politikerveckan (Flickr.com). Licens: CC BY-SA 2.0
Justitieminister Morgan Johansson, Almedalen 2018. Foto: Politikerveckan (Flickr.com). Licens: CC BY-SA 2.0

Morgan Johansson är förmodligen själaglad nu. Han uppnår sin önskan att begränsa yttrandefriheten och tysta regeringskritiska röster – och han gör det på ett mycket smartare sätt än via lagstiftning: En lag stiftas ju genom en formell och transparent process som kan stöta på patrull och hindras (vilket ju var fallet med Johanssons lagförslag SOU 2017:70). En lag träder dessutom i kraft ett visst datum, vilket ger berörda parter framförhållning. Genom att låta Skatteverket utföra ”granskningar” och besluta två år retroaktivt, åsamkar man bloggande privatpersoner en mycket större skada.

Skatteverkets beslut innebär ju inte bara att möjligheten till skattefria donationer via Swish i praktiken upphör för de bloggare som aktivistiska handläggare beslutar sig för att granska, utan även att bloggande i framtiden endast kommer att vara möjligt för vissa grupper.

De som bloggat och mottagit swish-donationer under de senaste två åren riskerar dessutom, genom den retroaktiva granskningen, skattesmällar som kan tvinga dem från hus och hem.

Framtidens bloggare är därför antingen en företagare som är knuten till Företags-Swish, en person med tillräckligt stark privatekonomi för att kunna skriva helt gratis, eller någon som saluför åsikter som inte anses granskningsvärda.

Att det anses vara en prioriterad uppgift för Skatteverket att begränsa bloggares möjlighet att ta emot donationer, bekräftas av de enorma resurser de lagt på mitt ärende.

Vän av ordning frågar sig självklart:

 • Hur mycket har det kostat Skatteverket att ha en eller flera handläggare som gått igenom varje liten insättning på mitt konto?
 • Hur mycket har det kostat i löner under ett och ett halvt år?
 • Hur mycket tror de att jag kan betala?

Jag är ensamstående tvåbarnsmamma, bostadssökande och diagnosticerad med PTSD sedan min tur i Afghanistan och mina erfarenheter av Svenska kyrkan. Det finns inte en möjlighet i världen att jag kan hosta upp en årslön på ett bräde, skulden hamnar självklart hos Kronofogden vilket innebär att mina förhoppningar om att jag och sönerna någonsin ska få en egen bostad grusas.

I förlängningen är det en enorm personlig katastrof, i ordets rätta bemärkelse, både för mig och mina barn. Dessutom är det som en jurist påpekade:

”Snart kommer de med kraven för år 2019 och 2020 också…”.

Det hela blir ännu värre eftersom jag bara är en bricka i ett större spel. De är inte ute unikt efter mig, de är ute efter att skapa prejudikat. Kan Skatteverket nu få ett prejudikat som visar att alla (!) insättningar på en Swish-horas konton kan betraktas som beskattningsbar inkomst, är det sedan fritt fram att angripa de riktigt stora bloggarna.

Många drar in stora summor på Swish och har tiotusentals läsare – och det är just därför som Skatteverket inte har gått på dem direkt. Skatteverket vet ju att det finns mängder av duktiga skattejurister som gärna skulle ta sig an deras ärenden pro bono, och läsare som skulle gå samman för att betala kraven. Då skulle det inte bli något prejudikat. Men genom att driva sitt krav gentemot en person utan resurser, som inte kan driva process mot staten, garanteras Skatteverket en smidig vinst. Sedan kommer de att vara redo att ta nästa steg.

Genom att kräva in skatt två år tillbaka, även för inkomster som aldrig funnits, knäcker Skatteverkets aktivistiska tjänstemän de bloggare de väljer att granska. Rösterna kommer att tystna, och inga nya kommer våga att skriva. För egen del kommer jag inte att orka kämpa längre. Det här var droppen. Nu börjar avvecklingen av det som är min och barnens tillvaro. Vad som väntar oss nu, vet jag inte.

Text: Helena Edlund

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Andreas, jag tolkar dina inlägg som att du därmed indirekt tar avstånd från den regering där Miljöpartiet ingår. Är det korrekt uppfattat??

  Jag ser heller inte att du längre har något sk förtroendeuppdrag åt Miljöpartiet i Gävle. Om det är så att du inte längre är medlem i MP så har du nog skäl att gå ut med den informationen, annars hycklar du kraftigt Andreas.

  Ditt påpekande om att varje svensk är skuldsatt till ett värde av 6 miljoner kan ev diskuteras storleksmässigt men visst är det i rätt härad.

  Kanske du kan skriva en artikel som utvecklar ditt resonemang om svensk skuldsättning?? Eller blir det för känsligt då m a p ditt engagemang inom MP??

 • Andreas, jag tolkar dina inlägg som att du därmed indirekt tar avstånd från den regering där Miljöpartiet ingår. Är det korrekt uppfattat??

  Jag ser heller inte att du längre har något sk förtroendeuppdrag åt Miljöpartiet i Gävle. Om det är så att du inte längre är medlem i MP så har du nog skäl att gå ut med den informationen, annars hycklar du kraftigt Andreas.

  Ditt påpekande om att varje svensk är skuldsatt till ett värde av 6 miljoner kan ev diskuteras storleksmässigt men visst är det i rätt härad.

  Kanske du kan skriva en artikel som utvecklar ditt resonemang om svensk skuldsättning?? Eller blir det för känsligt då m a p ditt engagemang inom MP??

 • Så javisst vi återta 100% frihet till våra åsikter yttrandefriheten som eliten redan begränsat men allmänheten får inte veta att de är förtryckta redan idag vi nästan alla skulder och är slavar under skuldberget som bara växer och växer. Varje svensk är belånad och pantsatt upp till ett värde till 6 miljoner kr jag du läste rätt. 6.000.000 kr.

 • Jag instämmer, men vi har redan en liten ägargrupp till all gammelmedia, vilket många fortfarande läser, lyssnar på och använder som källor för information.
  -Tyvärr skulle jag vilja säga.

 • Så javisst vi återta 100% frihet till våra åsikter yttrandefriheten som eliten redan begränsat men allmänheten får inte veta att de är förtryckta redan idag vi nästan alla skulder och är slavar under skuldberget som bara växer och växer. Varje svensk är belånad och pantsatt upp till ett värde till 6 miljoner kr jag du läste rätt. 6.000.000 kr.

 • Jag instämmer, men vi har redan en liten ägargrupp till all gammelmedia, vilket många fortfarande läser, lyssnar på och använder som källor för information.
  -Tyvärr skulle jag vilja säga.

 • @ Erik Forsman 4 september, 2020 at 08:26
  @ Torbjörn Sassersson red. 4 september, 2020 at 09:06

  Så här tänker jag, om jag inte missminner mig så har det tidigare förekommit en hel del skärmytslingar i kommentarsfältet mellan olika kommentatorer. Jag själv kan erinra mig en hel del tillfällen då kommentarsfältet gått i diket.

  Jag vill poängtera att jag minsann kan ge svar på tal, och det har nog stört en del konfliktobenägna mesiga svenskar. Det gemensamma för dessa är dock att de alltid kräver anonymitet för att kunna gå i svaromål.

  Om man bara kan ge uttryck för sina åsikter under anonymitet saknar man ryggrad och då jag själv alltid står upp för mina åsikter med full transparens och med angivande av mitt korrekta namn som är verifierbart, så blir det spel mot ett mål.

  Vi har fört den här debatten flera gånger tidigare och jag är av den bestämda uppfattningen att om vi endast kan föra en debatt med krav på full anonymitet så sitter vi fast i den rädsla som den sozialistiska hjärntvätten åstadkommit under många årtionden. Vem och Vad är man rädd för??

  Mitt valspråk är att bara säga och tycka om olika saker som jag verkligen också kan stå för. Det är också en bra katalysator som begränsar en något så att man i stridens hetta inte går för långt.

  Världen därute är komplicerad och inte alltid snäll eller god. Skall vi tillsammans komma ur den tvångströja som den sozialistiska hjärntvätten och pk-rännan åstadkommit så måste den svenska fegheten att själv inte kunna stå för sina åsikter bekämpas.

  Det är ett mentalt nederlag för sunt förnuft om det finns människor som bara känner sig trygga nog att uttrycka åsikter under förutsättning att de får vara anonyma. Den stigmatisering och de hot som från tid till annan framförs också här hos NV är det ultimata beviset att det finns en hel del ackumulerad ilska och frustration hos de “anonyma” kommentatorerna.

  Det känns iofs visset att en eldsjäl som Torbjörn Sassersson blir hotad av dessa “anonyma” då de inte får skriva under anonymitet, men ä andra sidan bevisar det bara att det är en lång väg att vandra innan vi tillsammans rätat på ryggen och befriat oss från pk-oket.

  Torbjörn gjorde tydligen ett undantag med signaturen PB Juristerna och vad jag kan förstå så har genast hoten mot honom börjat hagla in då han inte fortsätter göra dessa undantag. Det lär oss en sak, göra inga undantag från kommentarsreglerna om korrekta och verifierbara namnuppgifter. Stick to the concept!!

  • Jag tycker det är ett bra initiativ av oss bakom och för NewsVoice att uppmana människor att öppet stå för sina åsikter i kommentarsfälten.

   Det är först när eller om Sverige blir en ren Stasination som vi får återinföra anonymitet för våra åsikter, men då är det ju å andra sidan ingen ide längre att försöka ha fria åsikter överhuvudtaget.

 • Jan, vi som är lite äldre läsare av newsvoice känner igen Porobono Juristernas språkbruk; och kopplar det men den smått legendariska skribenten Lege Net. Sök på newsvoice. Detts högtravande omständliga juridiska språk där inte ens författaren begriper vad hen vill ha sagt.

  • Jag associerar även till alias Nätverkselev skrivmässigt komplicerade kommentarer, men han har aldrig skrivit aggressivt.

   Två hotfulla och allmänt förvirrade, extremt långa kommentarer från “Probonojuristerna” har skickats in till NV senaste dagarna och de har inte publicerats pga av deras infekterade och konfliktsökande karaktär.

   Den enda andra kommentator som tidigare hotat undertecknad är alias Karl Wang.

   • Jag har med stort intresse följt signaturen Karl Wang. Jag fick först upp ögonen för denne skribent för något eller några år sedan här på Newsvoice. Hans framtoning var ovanligt aggressiv och hans debatteknik gick ut på att förringa och förtala alla personer och källor som stod i vägen för hans budskap. “Grottmänniskor” och liknande epitet strödde han ut om ytterst kunniga professorer och andra experter – och många av dem kom från Blåkulla och liknande platser, enligt Karl Wang.

    Hans första signatur var “Karl”. Sedan blev signaturen “Karl Wang” eller “Karl W”.

    Hans kommentarer var ordrika och många.

    Hans agenda var att slå ner på all kritik mot 5G och att göra PR för Kina.

    Ett tag härjade han på Peter Krabbes blogg, men där blev det stopp.

    Sedan gick han vidare till Lars Berns blogg. Där var hans framtoning försiktigare och han blev nog rätt populär i kommentarsfältet hos en hel del läsare genom sina ofta intressanta och initierade kommentarer om nästan allt som inte berörde 5G och Kina.

    Karl Wangs språkliga stil påminner till viss del om en annan legendarisk kommentator här på Newsvoice, nämligen signaturen Anders Åberg, som även han var ytterst aggressiv, ordrik och producerade mängder med kommentarer.

    Det förvånar mig att sådana sluggers kommer till insats. I längden borde de ju vara kontraproduktiva.

    • Jag vill tillägga att Karl Wang fick spel och under en period i juni 2020 då han intensivt och omotiverat hotade med att skicka ett 100-tal dildos till min hemadress. De kom inga, tack o lov. Jag har nu säkrat upp mitt privatliv genom en tjänst hos ett företag som skyddar mot bedragare på nätet.

 • @ Erik Forsman 4 september, 2020 at 08:26
  @ Torbjörn Sassersson red. 4 september, 2020 at 09:06

  Så här tänker jag, om jag inte missminner mig så har det tidigare förekommit en hel del skärmytslingar i kommentarsfältet mellan olika kommentatorer. Jag själv kan erinra mig en hel del tillfällen då kommentarsfältet gått i diket.

  Jag vill poängtera att jag minsann kan ge svar på tal, och det har nog stört en del konfliktobenägna mesiga svenskar. Det gemensamma för dessa är dock att de alltid kräver anonymitet för att kunna gå i svaromål.

  Om man bara kan ge uttryck för sina åsikter under anonymitet saknar man ryggrad och då jag själv alltid står upp för mina åsikter med full transparens och med angivande av mitt korrekta namn som är verifierbart, så blir det spel mot ett mål.

  Vi har fört den här debatten flera gånger tidigare och jag är av den bestämda uppfattningen att om vi endast kan föra en debatt med krav på full anonymitet så sitter vi fast i den rädsla som den sozialistiska hjärntvätten åstadkommit under många årtionden. Vem och Vad är man rädd för??

  Mitt valspråk är att bara säga och tycka om olika saker som jag verkligen också kan stå för. Det är också en bra katalysator som begränsar en något så att man i stridens hetta inte går för långt.

  Världen därute är komplicerad och inte alltid snäll eller god. Skall vi tillsammans komma ur den tvångströja som den sozialistiska hjärntvätten och pk-rännan åstadkommit så måste den svenska fegheten att själv inte kunna stå för sina åsikter bekämpas.

  Det är ett mentalt nederlag för sunt förnuft om det finns människor som bara känner sig trygga nog att uttrycka åsikter under förutsättning att de får vara anonyma. Den stigmatisering och de hot som från tid till annan framförs också här hos NV är det ultimata beviset att det finns en hel del ackumulerad ilska och frustration hos de “anonyma” kommentatorerna.

  Det känns iofs visset att en eldsjäl som Torbjörn Sassersson blir hotad av dessa “anonyma” då de inte får skriva under anonymitet, men ä andra sidan bevisar det bara att det är en lång väg att vandra innan vi tillsammans rätat på ryggen och befriat oss från pk-oket.

  Torbjörn gjorde tydligen ett undantag med signaturen PB Juristerna och vad jag kan förstå så har genast hoten mot honom börjat hagla in då han inte fortsätter göra dessa undantag. Det lär oss en sak, göra inga undantag från kommentarsreglerna om korrekta och verifierbara namnuppgifter. Stick to the concept!!

  • Jag tycker det är ett bra initiativ av oss bakom och för NewsVoice att uppmana människor att öppet stå för sina åsikter i kommentarsfälten.

   Det är först när eller om Sverige blir en ren Stasination som vi får återinföra anonymitet för våra åsikter, men då är det ju å andra sidan ingen ide längre att försöka ha fria åsikter överhuvudtaget.

 • Jan, vi som är lite äldre läsare av newsvoice känner igen Porobono Juristernas språkbruk; och kopplar det men den smått legendariska skribenten Lege Net. Sök på newsvoice. Detts högtravande omständliga juridiska språk där inte ens författaren begriper vad hen vill ha sagt.

  • Jag associerar även till alias Nätverkselev skrivmässigt komplicerade kommentarer, men han har aldrig skrivit aggressivt.

   Två hotfulla och allmänt förvirrade, extremt långa kommentarer från “Probonojuristerna” har skickats in till NV senaste dagarna och de har inte publicerats pga av deras infekterade och konfliktsökande karaktär.

   Den enda andra kommentator som tidigare hotat undertecknad är alias Karl Wang.

   • Jag har med stort intresse följt signaturen Karl Wang. Jag fick först upp ögonen för denne skribent för något eller några år sedan här på Newsvoice. Hans framtoning var ovanligt aggressiv och hans debatteknik gick ut på att förringa och förtala alla personer och källor som stod i vägen för hans budskap. “Grottmänniskor” och liknande epitet strödde han ut om ytterst kunniga professorer och andra experter – och många av dem kom från Blåkulla och liknande platser, enligt Karl Wang.

    Hans första signatur var “Karl”. Sedan blev signaturen “Karl Wang” eller “Karl W”.

    Hans kommentarer var ordrika och många.

    Hans agenda var att slå ner på all kritik mot 5G och att göra PR för Kina.

    Ett tag härjade han på Peter Krabbes blogg, men där blev det stopp.

    Sedan gick han vidare till Lars Berns blogg. Där var hans framtoning försiktigare och han blev nog rätt populär i kommentarsfältet hos en hel del läsare genom sina ofta intressanta och initierade kommentarer om nästan allt som inte berörde 5G och Kina.

    Karl Wangs språkliga stil påminner till viss del om en annan legendarisk kommentator här på Newsvoice, nämligen signaturen Anders Åberg, som även han var ytterst aggressiv, ordrik och producerade mängder med kommentarer.

    Det förvånar mig att sådana sluggers kommer till insats. I längden borde de ju vara kontraproduktiva.

    • Jag vill tillägga att Karl Wang fick spel och under en period i juni 2020 då han intensivt och omotiverat hotade med att skicka ett 100-tal dildos till min hemadress. De kom inga, tack o lov. Jag har nu säkrat upp mitt privatliv genom en tjänst hos ett företag som skyddar mot bedragare på nätet.

 • Vad var det Reinfeldt fick för att kasta svenska FOLKET i gapet på ”globalisterna”, 20 millar i gåva på ett konto med B of America?

 • Intressant kommentar (tyvärr anonym och därmed helt i strid med kommentarsreglerna). Även om det finns en del att invända mot den bristande språkbehandlingen så ämnar jag anlägga synpunkter på denna kommentar om den inte tas bort innan vill säga.

  ProBono juristerna skriver:

  “Förutsättning för att gåvor är skattefria är att de – inte – ges som ersättning för någon prestation (8 kap. 2 § IL) och eftersom donationer givna för av bloggare redovisad prestation så är det
  – inte – en skattefri gåva, utan är en skattepliktig inkomst av tjänst, även om dem som ger donationer gör det frivilligt och inkomsten ska tas upp som självständig verksamhet i inkomstslaget tjänst på blankett 2 och de facto gör att Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet hypotes ”Kan gåvorna” i själva verket ha varit förtäckt lön? I så fall är inte Skattemyndigheten ute och cyklar alls, är de facto.”

  Låt oss börja med lite grundläggande begrepp så att också amatör juristerna Marie Andrée ? och Johan Andrée ? också förstår.

  Oneröst fång
  Ett laga fång som kräver någon typ av motprestation, exempelvis köp eller byte.

  Benefikt fång
  Ett sätt att få äganderätt till egendom utan att betala eller på annat sett motprestera.

  Typexempel är gåva, bodelning, testamente eller arv. Även situationer där det finns en motprestation, men denna är så liten att den inte står i rimlig proportion till egendomens värde, räknas som benefikt fång.

  Jämför oneröst fång, dvs situationer där en faktisk motprestation finns.

  Den lagrumhänvisning som ProBono Juristerna skjuter in sig på är Inkomstskattelagen Kapitel 8 och 2 §. Så låt oss då titta närmare på vad denna § egentligen säger.

  Arv, gåva m.m.
  2 § Förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria.

  En fastighet anses dock avyttrad om den överlåts till en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag mot ersättning som överstiger

  1. fastighetens skattemässiga värde om den är en näringsfastighet, eller
  2. fastighetens omkostnadsbelopp om den är en privatbostadsfastighet. Lag (2017:625).

  Uppenbarligen tar denna paragraf sikte fastigheter som överlåts, men för säkerhets skull tittar vi in lite på vad Skatteverket säger med anledning av just denna paragraf.

  “Skatteverket om olika förmåner.”

  “I vissa fall kan gåvomottagaren ge något i utbyte mot gåvan, blandat fång, utan att det innebär att den helt tappar sin benefika karaktär. Enligt delningsprincipen räknas det som ges mot ersättning som köp, medan den överskjutande delen är gåva och därmed skattefri. För fastigheter gäller särskilda regler. Om ersättningen är lägre än fastighetens taxeringsvärde räknas hela transaktionen, inte bara en del av den, som gåva.”

  De rättsfall som finns är följande:

  HFD 2013 ref. 28: Utbetalning av ett kapital i enlighet med ett testamentsförordnande har ansetts…
  HFD 2016 ref. 69: En förmögenhetsöverföring i form av aktier i ett bolag från föräldrar till en…
  HFD 2017 ref. 38: Fråga om förvärv av aktier utan ersättning ska leda till att förvärvaren…

  Jag har mycket svårt och se att den lagrumshänvisning som görs av ProBono Juristerna alls har något med den situation som Helena Edlund befinner sig i. Det finns m a o inte ens anledning att bemöta stolligheterna från PB Juristerna vad avser lagrum.

  Den springande punkten är nog om gåvan avser vederlag för utfört arbete, något jag har mycket svårt att föreställa mig är aktuellt i Helena Edlunds fall. Hon skriver sin blogg utan några som helst avsikter eller krav på ersättning från någon, det är heller inget villkor att utge någon ersättning för att läsa vad hon skriver.

  Ta gärna en titt på vad Skatteverket ger för vägledning här:

  https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.1/1339.html

  Slutligen kan jag enkelt avfärda påståendet/frågan om detta varit förtäckt lön. Det måste då ha funnits någon form av anställningsförhållande, och det kan ju inte ens PBJ hävda.

  PBJ avslutar sin kommentar med påpekandet att Helena Edlund efter Skatteverkets påförda skattetillägg ändrat sin text betr gåvor. Jag misstänker på ganska goda grunder att hon fått det rådet av en riktig jurist att förtydliga denna text.

  Utan att helt säkert veta så kommer nog kärnfrågan i detta mål att handla om vad som gäller i all den stund hon bedriver sitt skrivande i någon form av näringsverksamhet eller om hon skriver i sin egenskap av privatperson.

  Men det är ju en helt annan historia.

 • Vad var det Reinfeldt fick för att kasta svenska FOLKET i gapet på “globalisterna”, 20 millar i gåva på ett konto med B of America?

 • Intressant kommentar (tyvärr anonym och därmed helt i strid med kommentarsreglerna). Även om det finns en del att invända mot den bristande språkbehandlingen så ämnar jag anlägga synpunkter på denna kommentar om den inte tas bort innan vill säga.

  ProBono juristerna skriver:

  “Förutsättning för att gåvor är skattefria är att de – inte – ges som ersättning för någon prestation (8 kap. 2 § IL) och eftersom donationer givna för av bloggare redovisad prestation så är det
  – inte – en skattefri gåva, utan är en skattepliktig inkomst av tjänst, även om dem som ger donationer gör det frivilligt och inkomsten ska tas upp som självständig verksamhet i inkomstslaget tjänst på blankett 2 och de facto gör att Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet hypotes “Kan gåvorna” i själva verket ha varit förtäckt lön? I så fall är inte Skattemyndigheten ute och cyklar alls, är de facto.”

  Låt oss börja med lite grundläggande begrepp så att också amatör juristerna Marie Andrée ? och Johan Andrée ? också förstår.

  Oneröst fång
  Ett laga fång som kräver någon typ av motprestation, exempelvis köp eller byte.

  Benefikt fång
  Ett sätt att få äganderätt till egendom utan att betala eller på annat sett motprestera.

  Typexempel är gåva, bodelning, testamente eller arv. Även situationer där det finns en motprestation, men denna är så liten att den inte står i rimlig proportion till egendomens värde, räknas som benefikt fång.

  Jämför oneröst fång, dvs situationer där en faktisk motprestation finns.

  Den lagrumhänvisning som ProBono Juristerna skjuter in sig på är Inkomstskattelagen Kapitel 8 och 2 §. Så låt oss då titta närmare på vad denna § egentligen säger.

  Arv, gåva m.m.
  2 § Förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria.

  En fastighet anses dock avyttrad om den överlåts till en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag mot ersättning som överstiger

  1. fastighetens skattemässiga värde om den är en näringsfastighet, eller
  2. fastighetens omkostnadsbelopp om den är en privatbostadsfastighet. Lag (2017:625).

  Uppenbarligen tar denna paragraf sikte fastigheter som överlåts, men för säkerhets skull tittar vi in lite på vad Skatteverket säger med anledning av just denna paragraf.

  “Skatteverket om olika förmåner.”

  “I vissa fall kan gåvomottagaren ge något i utbyte mot gåvan, blandat fång, utan att det innebär att den helt tappar sin benefika karaktär. Enligt delningsprincipen räknas det som ges mot ersättning som köp, medan den överskjutande delen är gåva och därmed skattefri. För fastigheter gäller särskilda regler. Om ersättningen är lägre än fastighetens taxeringsvärde räknas hela transaktionen, inte bara en del av den, som gåva.”

  De rättsfall som finns är följande:

  HFD 2013 ref. 28: Utbetalning av ett kapital i enlighet med ett testamentsförordnande har ansetts…
  HFD 2016 ref. 69: En förmögenhetsöverföring i form av aktier i ett bolag från föräldrar till en…
  HFD 2017 ref. 38: Fråga om förvärv av aktier utan ersättning ska leda till att förvärvaren…

  Jag har mycket svårt och se att den lagrumshänvisning som görs av ProBono Juristerna alls har något med den situation som Helena Edlund befinner sig i. Det finns m a o inte ens anledning att bemöta stolligheterna från PB Juristerna vad avser lagrum.

  Den springande punkten är nog om gåvan avser vederlag för utfört arbete, något jag har mycket svårt att föreställa mig är aktuellt i Helena Edlunds fall. Hon skriver sin blogg utan några som helst avsikter eller krav på ersättning från någon, det är heller inget villkor att utge någon ersättning för att läsa vad hon skriver.

  Ta gärna en titt på vad Skatteverket ger för vägledning här:

  https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.1/1339.html

  Slutligen kan jag enkelt avfärda påståendet/frågan om detta varit förtäckt lön. Det måste då ha funnits någon form av anställningsförhållande, och det kan ju inte ens PBJ hävda.

  PBJ avslutar sin kommentar med påpekandet att Helena Edlund efter Skatteverkets påförda skattetillägg ändrat sin text betr gåvor. Jag misstänker på ganska goda grunder att hon fått det rådet av en riktig jurist att förtydliga denna text.

  Utan att helt säkert veta så kommer nog kärnfrågan i detta mål att handla om vad som gäller i all den stund hon bedriver sitt skrivande i någon form av näringsverksamhet eller om hon skriver i sin egenskap av privatperson.

  Men det är ju en helt annan historia.

 • Peter Eriksson. Att du säger till andra att “det är så djävulskt noga att skriva ”gåva” när man swichar” är behjärtansvärt tillika finns bloggare som inte tar emot goda råd teotta påtalande att just gåva – utan motprestation- måste framgå klart annars är swishinkomsterna enligt lagen, skattepliktig inkomst.

  Av nedan bloggtexter utgör en text skattepliktig inkomst och den andra inte skattepliktig inkomst.

  I många år text.
  Textskrivande är tid och tid är pengar. För att kunna skriva är jag beroende av tid, som finns när ekonomin tillåter. Vill du läsa mina texter kan du göra det möjligt för mig att skriva genom att stödja mig, Swish…..Bankkonto,,,,,,.

  Förutsättning för att gåvor är skattefria är att de – inte – ges som ersättning för någon prestation (8 kap. 2 § IL) och eftersom donationer givna för av bloggare redovisad prestation så är det
  – inte – en skattefri gåva, utan är en skattepliktig inkomst av tjänst, även om dem som ger donationer gör det frivilligt och inkomsten ska tas upp som självständig verksamhet i inkomstslaget tjänst på blankett 2 och de facto gör att Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet hypotes “Kan gåvorna” i själva verket ha varit förtäckt lön? I så fall är inte Skattemyndigheten ute och cyklar alls, är de facto.

  Vill man veta hur en ändrad blogg såg ut tidigare så gör man det via Wayback Machine https://web.archive.org/ och där framgår att ett år efter skattetillägget år 2019 ändrades texten augusti 2020 till – Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en villkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentlagen. Genom utförd betalning bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.
 Swiss,,,,,,,,,.
  Ordval är av yttersta vikt när bloggare ber om donationer via swish eller bankonto och första texten utgör klart inkomst och all inkomst ska beskattas.
  Mvh.

  • Tack för era kommentarer från ProBono Juristerna. Jag har gjort ett undantag och släppt igenom tre kommentarer från er bakom anonymitet eftersom ni hävdat att det finns säkerhetsrisker med att gå ut med era namn.

   Jag kan inte bedöma om det finns några egentliga risker eftersom det enda ni diskuterar är donationer, skatt, Swish och Aron Flam. Diskussionerna handlar ju inte precis om Swish/Aron Flam i kombination med grov kriminalitet.

   Jag kan inte heller verifiera att det finns något som heter “ProBono Juristerna”.

   Det betyder att ni måste träda fram i ljuset med era riktiga namn om ni vill fortsätta diskutera på samma villkor som alla andra. Det finns inget att skämmas för att stå för sina åsikter. / redaktören

 • Peter Eriksson. Att du säger till andra att “det är så djävulskt noga att skriva “gåva” när man swichar” är behjärtansvärt tillika finns bloggare som inte tar emot goda råd teotta påtalande att just gåva – utan motprestation- måste framgå klart annars är swishinkomsterna enligt lagen, skattepliktig inkomst.

  Av nedan bloggtexter utgör en text skattepliktig inkomst och den andra inte skattepliktig inkomst.

  I många år text.
  Textskrivande är tid och tid är pengar. För att kunna skriva är jag beroende av tid, som finns när ekonomin tillåter. Vill du läsa mina texter kan du göra det möjligt för mig att skriva genom att stödja mig, Swish…..Bankkonto,,,,,,.

  Förutsättning för att gåvor är skattefria är att de – inte – ges som ersättning för någon prestation (8 kap. 2 § IL) och eftersom donationer givna för av bloggare redovisad prestation så är det
  – inte – en skattefri gåva, utan är en skattepliktig inkomst av tjänst, även om dem som ger donationer gör det frivilligt och inkomsten ska tas upp som självständig verksamhet i inkomstslaget tjänst på blankett 2 och de facto gör att Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet hypotes “Kan gåvorna” i själva verket ha varit förtäckt lön? I så fall är inte Skattemyndigheten ute och cyklar alls, är de facto.

  Vill man veta hur en ändrad blogg såg ut tidigare så gör man det via Wayback Machine https://web.archive.org/ och där framgår att ett år efter skattetillägget år 2019 ändrades texten augusti 2020 till – Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en villkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentlagen. Genom utförd betalning bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.
  Swiss,,,,,,,,,.
  Ordval är av yttersta vikt när bloggare ber om donationer via swish eller bankonto och första texten utgör klart inkomst och all inkomst ska beskattas.
  Mvh.

  • Tack för era kommentarer från ProBono Juristerna. Jag har gjort ett undantag och släppt igenom tre kommentarer från er bakom anonymitet eftersom ni hävdat att det finns säkerhetsrisker med att gå ut med era namn.

   Jag kan inte bedöma om det finns några egentliga risker eftersom det enda ni diskuterar är donationer, skatt, Swish och Aron Flam. Diskussionerna handlar ju inte precis om Swish/Aron Flam i kombination med grov kriminalitet.

   Jag kan inte heller verifiera att det finns något som heter “ProBono Juristerna”.

   Det betyder att ni måste träda fram i ljuset med era riktiga namn om ni vill fortsätta diskutera på samma villkor som alla andra. Det finns inget att skämmas för att stå för sina åsikter. / redaktören

 • Det är just för dessa händelser som jag säger till andra att det är så djävulskt noga att skriva “gåva” när man swichar . . . Skatteverket bemannas av humanoida hyenor och man ska mota bort dom så mycket det går !

 • Det är just för dessa händelser som jag säger till andra att det är så djävulskt noga att skriva “gåva” när man swichar . . . Skatteverket bemannas av humanoida hyenor och man ska mota bort dom så mycket det går !

 • Dessa personer från skatteverket bör visas upp med namn och bilder samt anmälas, tjänsteman ansvaret skulle ju införa 2018, vi väntar fortfarande på det.

 • Dessa personer från skatteverket bör visas upp med namn och bilder samt anmälas, tjänsteman ansvaret skulle ju införa 2018, vi väntar fortfarande på det.

 • När diktaturstaten och Sozzeadelns kontaktnät sträcker sig in i statens lunga – Skatteverket då ligger de gigantiska diktaturstaterna i lä. Fy fan vilken framtid. Glöm Kina, glöm Amerika glöm zionisternas frammarch nu gäller det vår, alla Svenskars överlevnad i vårt en gång så fina land.

 • När diktaturstaten och Sozzeadelns kontaktnät sträcker sig in i statens lunga – Skatteverket då ligger de gigantiska diktaturstaterna i lä. Fy fan vilken framtid. Glöm Kina, glöm Amerika glöm zionisternas frammarch nu gäller det vår, alla Svenskars överlevnad i vårt en gång så fina land.

 • @Mayne Sundewall Hopkins

  Själv tycker jag att det är skillnad på hora och luder.

  “Hor” betyder utomäktenskapligt förhållande. Medborgarjournalister, som inte går i äktenskap med det militärindustriella komplexet, stör nog fulmedias chefredaktörer och journalister enormt, eftersom de vet att de själva i realiteten är bombliberala terror-vurmande presstituerade massmördare.

  Fulmedias hetsande journalism skapar konflikt och stödjer att barn av olika raser slits i bitar, men de vill inte att deras hemliga äktenskap med det militärindustriella komplexet uppmärksammas. Därför bör även detta betraktas som horeri. Ett mycket värre horeri, i min mening.

  Att man blev kallad “swish-hora” av dessa klandervärda hor-fulmedier kommer i framtiden sannolikt bäras som en medalj med stolthet.

  I övrigt, som ateist, så är jag för utomäktenskapliga förhållanden. Jag ser inte ned på horor alls. Jag är definitivt en horbock själv och stolt över det, även om mitt fokus ligger på politiken, inte på jakten av kvinnfolk. Man ska givetvis inte gifta sig om man inte vill det.

  Prostituerade som tar pengar för sina sexuella tjänster är en helt annan sak. Det vill jag varken göra själv eller köpa. Det känns helt fel för mig.

  • …och störst inkomsttagaren blir hallicken – skatteverket.

   Va själv med om en liknande händelse som egenföretagare gör 10 år sedan. Horribelt! Tänker aldrig mer starta eget företag. Idag lyckligt anställd.

 • Jag känner inte Helena Edlund, men jag är givetvis bekant med svenska skattemyndigheter.

  Principen om omvänd bevisbörda och orimliga redovisningskrav på enskilda människor i ekonomiskt utsatta situationer, är väl snarare vardagsmat än undantag idag. Jag var tvungen att begära mitt eget AB i konkurs, när jag krossade ena axeln i en arbetsplatsolycka.

  Förväntade preliminära intäkter som under denna period bara fanns i skatteverkets fantasier skulle beskattas. Själv satt jag hemma sjukskriven, nyopererad, orörlig och utslagen av morfin. Att i detta läge få göra en “time out”, på grund av den rådande situation var helt uteslutet. Preliminär skatt på pengar som i verkligheten inte hade tjänats in, skulle bara betalas enligt plan. Konkurs – kronofogden – skuldsanering. Detta som “vingklippt”, ensamstående tvåbarnspappa.

  Det fanns tillfällen under den här perioden, då man allvarligt funderade på meningen med livet. Endast ansvaret för barnen, gjorde att man orkade härda ut och kämpa vidare. Hur skulle samhället se ut om polis, åklagare och domstolar, skulle börja tillämpa principen om “omvänd bevisbörda”, på samma sätt som skattemyndigheten? Det skulle definitivt inte kunna kallas för ett rättssamhälle och därmed inte heller för en demokrati. Medborgarna i ett sådant samhälle, skulle i praktiken vara helt rättslösa.

  Det är med dom här erfarenheterna i bagaget, som man kan bli lite irriterad på alla de människor som hävdar att Sverige är ett rikt land och att vi därför alltid är skyldiga att hjälpa all världens “flyktingmigranter”.

  Att skattemyndigheten jagar livet ur samhällets egna medborgare, för att sociala myndigheter i andra änden av samhället skall ha råd med att försörja all världens flyktingmigranter, känns inte helt rättvist.

 • Jag orkar knappt (men känner att jag måste!) kommentera längre på vad svenskar är utsatta för i sitt eget land, av sin egen regering och diverse myndigheter – för att inte tala om gammelmedia! Dessa ständiga påhopp av rakryggade människor som inte följer med strömmen måste få ett slut. Jag skrev en gång för länge sedan, här på NewsVoice, att det nog var dags för ”en fransk revolution” i Sverige – men börjar tro att det nog är ”så dags” för det ..suck. Många har redan flytt(at) utomlands ..och säkert blir det fler.

  Dessutom, vad f-n har hänt med svenska språket??!! Man ska verkligen inte accepera uttryck som ‘..hora..’ – oavsett vad det gäller!!

 • @Mayne Sundewall Hopkins

  Själv tycker jag att det är skillnad på hora och luder.

  “Hor” betyder utomäktenskapligt förhållande. Medborgarjournalister, som inte går i äktenskap med det militärindustriella komplexet, stör nog fulmedias chefredaktörer och journalister enormt, eftersom de vet att de själva i realiteten är bombliberala terror-vurmande presstituerade massmördare.

  Fulmedias hetsande journalism skapar konflikt och stödjer att barn av olika raser slits i bitar, men de vill inte att deras hemliga äktenskap med det militärindustriella komplexet uppmärksammas. Därför bör även detta betraktas som horeri. Ett mycket värre horeri, i min mening.

  Att man blev kallad “swish-hora” av dessa klandervärda hor-fulmedier kommer i framtiden sannolikt bäras som en medalj med stolthet.

  I övrigt, som ateist, så är jag för utomäktenskapliga förhållanden. Jag ser inte ned på horor alls. Jag är definitivt en horbock själv och stolt över det, även om mitt fokus ligger på politiken, inte på jakten av kvinnfolk. Man ska givetvis inte gifta sig om man inte vill det.

  Prostituerade som tar pengar för sina sexuella tjänster är en helt annan sak. Det vill jag varken göra själv eller köpa. Det känns helt fel för mig.

  • …och störst inkomsttagaren blir hallicken – skatteverket.

   Va själv med om en liknande händelse som egenföretagare gör 10 år sedan. Horribelt! Tänker aldrig mer starta eget företag. Idag lyckligt anställd.

 • Jag känner inte Helena Edlund, men jag är givetvis bekant med svenska skattemyndigheter.

  Principen om omvänd bevisbörda och orimliga redovisningskrav på enskilda människor i ekonomiskt utsatta situationer, är väl snarare vardagsmat än undantag idag. Jag var tvungen att begära mitt eget AB i konkurs, när jag krossade ena axeln i en arbetsplatsolycka.

  Förväntade preliminära intäkter som under denna period bara fanns i skatteverkets fantasier skulle beskattas. Själv satt jag hemma sjukskriven, nyopererad, orörlig och utslagen av morfin. Att i detta läge få göra en “time out”, på grund av den rådande situation var helt uteslutet. Preliminär skatt på pengar som i verkligheten inte hade tjänats in, skulle bara betalas enligt plan. Konkurs – kronofogden – skuldsanering. Detta som “vingklippt”, ensamstående tvåbarnspappa.

  Det fanns tillfällen under den här perioden, då man allvarligt funderade på meningen med livet. Endast ansvaret för barnen, gjorde att man orkade härda ut och kämpa vidare. Hur skulle samhället se ut om polis, åklagare och domstolar, skulle börja tillämpa principen om “omvänd bevisbörda”, på samma sätt som skattemyndigheten? Det skulle definitivt inte kunna kallas för ett rättssamhälle och därmed inte heller för en demokrati. Medborgarna i ett sådant samhälle, skulle i praktiken vara helt rättslösa.

  Det är med dom här erfarenheterna i bagaget, som man kan bli lite irriterad på alla de människor som hävdar att Sverige är ett rikt land och att vi därför alltid är skyldiga att hjälpa all världens “flyktingmigranter”.

  Att skattemyndigheten jagar livet ur samhällets egna medborgare, för att sociala myndigheter i andra änden av samhället skall ha råd med att försörja all världens flyktingmigranter, känns inte helt rättvist.

 • Är det kanske dags att klippa alla former för bankkort och DELETA “Swishen”. Därefter kan man med gott samvete banka på “socialens” dörr.
  Förr i tiden tog man ut sina kontanter, vad gör befolkningen nu? Svara på det den som törs!!!
  Alltihop är ULF KRISTERSSONS och Andreas Norléns fel. De skulle avsatt Socialisterna för länge sedan.
  Rättare sagt, de skulle aldrig släppt fram dem!!!

 • Jag använder inte Swish själv och donationerna till mig är hittills pinsamt blygsamma, vilket gör att de inte kommer upp i beskattningsbara nivåer och jag tvingas nu söka jobb febrilt.

  I övrig är jag för att alla ska betala skatt i vårt samhälle, även de som får stora donationer via Swish, samt att skatten skall användas för framtidens generationers väl, men det är inte riktigt det som JÖK:en eller borgarna håller på med, tyvärr. De sänker istället sin egna skatt och andra rika knösars skatt och höjer sina egna arvoden. Att majoriteten av folket fortfarande röstar för detta är bisarrt för mig.

  MEN hur har det gått för henne och hennes fall? Har hon fått en human avbetalningsplan på skatteskulden? Har ingen kristlig vrede uppkommit som välter månglarnas bord över ända än? Varför inte?

 • Efter att jag läst boken ” Konsten att överleva Svenska kyrkan ” av prästen Helena Edlund som redogjorde för det hon som präst och människa hade blivit utsatt för så kunde man förstå att hela det svenska samhället skulle svara med en hämnd och Nu har myndighets Sverige svarat med just detta! Man blir shockad, hur orkar dom??? Finns det ingen spärr på allt myndighets-personer tar sig för kan man fråga sig! Men handläggaren blev nog rikligt belönad för sitt ” nit “! Man kan likna detta förfarande med en modern häxjakt där häxbålet numera är utbytt mot ekonomiskt utblottande, man värnar bara de som har ” rätt värdegrund ” vi är snart rättslösa. Detta är rent bedrövligt som Helena Edlund redogjort för i sin artikel. Man blir helt matt och önskar att man inte hade blivit medveten om detta hemska!

 • Jag orkar knappt (men känner att jag måste!) kommentera längre på vad svenskar är utsatta för i sitt eget land, av sin egen regering och diverse myndigheter – för att inte tala om gammelmedia! Dessa ständiga påhopp av rakryggade människor som inte följer med strömmen måste få ett slut. Jag skrev en gång för länge sedan, här på NewsVoice, att det nog var dags för ”en fransk revolution” i Sverige – men börjar tro att det nog är ”så dags” för det ..suck. Många har redan flytt(at) utomlands ..och säkert blir det fler.

  Dessutom, vad f-n har hänt med svenska språket??!! Man ska verkligen inte accepera uttryck som ‘..hora..’ – oavsett vad det gäller!!

 • Helena, du frågade:

  “Skatteverket vill inte svara på varför man granskar just mig…”

  Här har du de mest sannolika svaret:

  1. Du har inflytade på samhället
  2. Du är ensamstående tvåbarnsmamma
  3. Du är kristen, präst

  Jag minns den ensamstående tvåbarnsmamman i USA som piratnedladdat några biofilmer. Hon fick miljonbelopp i copyrightavgifter. Massmedia hakade på och hela USA chockades av straffet och det var meningen. Att sätta ett grymt exempel.

  Jag har märkt att många religiösa konservativa människor i mina ögon ofta har sunda värderingar som ogillas av auktoritära statsmakter. Dessa straffas först och hårdast.

  • Helena Edlund har i sin bok Konsten att överleva Svenska kyrkan avslöjat det enorma hyckleriet inom en institution som tycks ledas av ett väloljat skohorn som har som mål att lägga hela svenska kristenheten under en romersk stövel.

   Vi kan stödja Helena Edlund ekonomiskt genom att köpa hennes böcker.
   Hon skriver ENORMT bra. Hon är ärlig och hon berättar öppet om sitt väldigt intressanta och händelserika liv, fyllt av ovanliga upplevelser i krigshärjade områden, i extrema mobbingsituationer, i glädje och kärlek.

   Hon skriver så att alla kan läsa: enkelt, glasklart, iakttagande.

   KONSTEN ATT ÖVERLEVA SVENSKA KYRKAN är en ögonöppnare!
   https://www.bokus.com/bok/9789188809063/konsten-att-overleva-svenska-kyrkan/

 • Vilket myndighetsövergrepp av astronomiska mått! Vi ger oss ditt fulla stöd Helena. Förslagsvis startar vi en crowdfunding för att läka det ekonomiska såret för dig.

  Det handlar förmodligen mest om en sak, Socialdemokraterna måste vinna nästa val och de tar till alla metoder de kan för att stoppa all regimkritik.

  Jag har tagit bort samtliga Swisha-mig-bilder som ligger i en lång rad av NewsVoice skribentartiklar, för att skydda dessa från att bli angripna av Skatteverket. Återkommer med en ny lösning. Jag tror skribenterna måste öppna utländska stödkonton på något sätt, kanske i ett land med levande erfarenheter av en diktatur, i ett land där människor hatar auktoritära metoder och förtryck.

  • Starta insamlingen så snabbt som möjligt och återkom, jag łägger ett bidrag direkt.

   [OBS Notera att endast kommentarer med för och efternamn godkänns. Vi gör ett undantag denna gång. / Red]

 • Och Skatteverket – är det inte som en jätte-dammsugar-tratt för vidarebefordran till BIS (och till dem som håller tratten)…

 • Är det kanske dags att klippa alla former för bankkort och DELETA “Swishen”. Därefter kan man med gott samvete banka på “socialens” dörr.
  Förr i tiden tog man ut sina kontanter, vad gör befolkningen nu? Svara på det den som törs!!!
  Alltihop är ULF KRISTERSSONS och Andreas Norléns fel. De skulle avsatt Socialisterna för länge sedan.
  Rättare sagt, de skulle aldrig släppt fram dem!!!

 • Helena Edlund är en knivskarp sanningssägare som i sina artiklar, böcker och uttalanden blottlagt det ruttna inom Svenska kyrkan och svenska statsledningen.

  Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som rengör utsidan av bägaren och skålen, medan de inuti är fulla av vinningslystnad och omåttlighet.
  (Matteusevangeliet 23:25)

 • Jag använder inte Swish själv och donationerna till mig är hittills pinsamt blygsamma, vilket gör att de inte kommer upp i beskattningsbara nivåer och jag tvingas nu söka jobb febrilt.

  I övrig är jag för att alla ska betala skatt i vårt samhälle, även de som får stora donationer via Swish, samt att skatten skall användas för framtidens generationers väl, men det är inte riktigt det som JÖK:en eller borgarna håller på med, tyvärr. De sänker istället sin egna skatt och andra rika knösars skatt och höjer sina egna arvoden. Att majoriteten av folket fortfarande röstar för detta är bisarrt för mig.

  MEN hur har det gått för henne och hennes fall? Har hon fått en human avbetalningsplan på skatteskulden? Har ingen kristlig vrede uppkommit som välter månglarnas bord över ända än? Varför inte?

 • Efter att jag läst boken ” Konsten att överleva Svenska kyrkan ” av prästen Helena Edlund som redogjorde för det hon som präst och människa hade blivit utsatt för så kunde man förstå att hela det svenska samhället skulle svara med en hämnd och Nu har myndighets Sverige svarat med just detta! Man blir shockad, hur orkar dom??? Finns det ingen spärr på allt myndighets-personer tar sig för kan man fråga sig! Men handläggaren blev nog rikligt belönad för sitt ” nit “! Man kan likna detta förfarande med en modern häxjakt där häxbålet numera är utbytt mot ekonomiskt utblottande, man värnar bara de som har ” rätt värdegrund ” vi är snart rättslösa. Detta är rent bedrövligt som Helena Edlund redogjort för i sin artikel. Man blir helt matt och önskar att man inte hade blivit medveten om detta hemska!

 • Helena, du frågade:

  “Skatteverket vill inte svara på varför man granskar just mig…”

  Här har du de mest sannolika svaret:

  1. Du har inflytade på samhället
  2. Du är ensamstående tvåbarnsmamma
  3. Du är kristen, präst

  Jag minns den ensamstående tvåbarnsmamman i USA som piratnedladdat några biofilmer. Hon fick miljonbelopp i copyrightavgifter. Massmedia hakade på och hela USA chockades av straffet och det var meningen. Att sätta ett grymt exempel.

  Jag har märkt att många religiösa konservativa människor i mina ögon ofta har sunda värderingar som ogillas av auktoritära statsmakter. Dessa straffas först och hårdast.

  • Helena Edlund har i sin bok Konsten att överleva Svenska kyrkan avslöjat det enorma hyckleriet inom en institution som tycks ledas av ett väloljat skohorn som har som mål att lägga hela svenska kristenheten under en romersk stövel.

   Vi kan stödja Helena Edlund ekonomiskt genom att köpa hennes böcker.
   Hon skriver ENORMT bra. Hon är ärlig och hon berättar öppet om sitt väldigt intressanta och händelserika liv, fyllt av ovanliga upplevelser i krigshärjade områden, i extrema mobbingsituationer, i glädje och kärlek.

   Hon skriver så att alla kan läsa: enkelt, glasklart, iakttagande.

   KONSTEN ATT ÖVERLEVA SVENSKA KYRKAN är en ögonöppnare!
   https://www.bokus.com/bok/9789188809063/konsten-att-overleva-svenska-kyrkan/

 • Vilket myndighetsövergrepp av astronomiska mått! Vi ger oss ditt fulla stöd Helena. Förslagsvis startar vi en crowdfunding för att läka det ekonomiska såret för dig.

  Det handlar förmodligen mest om en sak, Socialdemokraterna måste vinna nästa val och de tar till alla metoder de kan för att stoppa all regimkritik.

  Jag har tagit bort samtliga Swisha-mig-bilder som ligger i en lång rad av NewsVoice skribentartiklar, för att skydda dessa från att bli angripna av Skatteverket. Återkommer med en ny lösning. Jag tror skribenterna måste öppna utländska stödkonton på något sätt, kanske i ett land med levande erfarenheter av en diktatur, i ett land där människor hatar auktoritära metoder och förtryck.

  • Starta insamlingen så snabbt som möjligt och återkom, jag łägger ett bidrag direkt.

   [OBS Notera att endast kommentarer med för och efternamn godkänns. Vi gör ett undantag denna gång. / Red]

 • Och Skatteverket – är det inte som en jätte-dammsugar-tratt för vidarebefordran till BIS (och till dem som håller tratten)…

 • Helena Edlund är en knivskarp sanningssägare som i sina artiklar, böcker och uttalanden blottlagt det ruttna inom Svenska kyrkan och svenska statsledningen.

  Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som rengör utsidan av bägaren och skålen, medan de inuti är fulla av vinningslystnad och omåttlighet.
  (Matteusevangeliet 23:25)

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *