Vänsternationalism växer i Sverige – Vad händer?

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 15 augusti 2020
- Jan Norberg
Stefan Löfven. Urpsrungligt foton: Mostphotos.se (redaktionell licens). Montage: NewsVoice
Vänsternationalism?
Bild: Kan Stefan Löfven rädda Sverige med vänsternationalism? Ursprungligt foto: Mostphotos.se (redaktionell licens). Montage: NewsVoice

DEBATT. Ett nytt fenomen har sett dagens ljus, nämligen en vänsternationell rörelse börjar synas alltmer i den svenska debatten. Man kan ana att det nu sitter svenska socialister i olika tankesmedjor och funderar på hur man ska hantera en omsvängning mot vänsternationalism.

Internationellt ser man numera att Sverige agerat annorlunda jämfört med alla andra länder då det gäller hanteringen av coronakrisen, men framför allt beträffande medias rapportering.

Sverige har ju tidigare präglats av en ganska socialistisk styrning och den konformativa men ack så socialistiska hjärntvätten har suttit djupt i den svenska befolkningen. Politiker och myndigheter har ju alltid vetat bäst vad som är bra för landet Sveriges befolkning. Den doktrinen gällde i alla fall fram till utbrottet av coronapandemin.

Svenska politiker abdikerar

På sedvanligt socialistmanér förväntade sig den svenska befolkningen att politiker och myndigheter skulle komma med tydliga pekpinnar och anvisningar för hur svenskar skulle förhålla sig i coronatider, men det blev inte riktigt så med facit hand. Svenska politiker stod handfallna och tog därför skydd bakom expertis, varför man skickade fram Anders Tegnell och andra av skattemedel finansierade myndighetspersoner. Ovana att tvingas överta politikernas roll som allvetare så kunde vi alla se hur feg svensk myndighetsutövning kom att ta te sig när politikernas tydliga anvisningar uteblev.

Dags för den omyndige svensken att själv ta eget ansvar

Svenskt konsensustänkande går ju i korthet ut på att som kollektiv, på bästa DDR-manér, följa strömmen och göra som man blivit tillsagd, men när politikerna pga feghet överlät ansvaret på myndighetspersoner så blev den dagliga press-brief’en från en kärna av myndighetspersoner den ledstjärna medborgarna hade att följa.

Denna mycket ovanliga situation fick konsekvenser skulle det visa sig. Med nymornat intresse kunde annars så politiskt korrekta svenskar ana ett paradigmskifte i relationen mellan politiker och vanliga människor. Människor började tappa sin obegränsade tillit till svenska politiker. Ett uppvaknande var på väg. Man övergick från blind tilltro för politiker till att istället lägga sitt öde i myndighetsutövares händer, från en auktoritet till en annan.

Sverige överlämnade ansvaret för coronahanteringen till den egna befolkningen – en världsunik strategi?

Den korrupta svenska mediakåren stod handfallna och visste inte hur de skulle rapportera utvecklingen i coronatider när inte svenska politiker framförde den svenska hållningen. MSM hade fått nya smågudar! Inte heller kunde MSM omtolka och presentera ett politiskt korrekt narrativ. Den svenska befolkningen kunde ju själva varje dag ocensurerat ta del av utvecklingen via presskonferenserna. Att kritiskt granska och ifrågasätta vad sk myndighetsexperter rekommenderar vore ett etikettsbrott endast överträffat av den blinda lydnaden som gäller i kontakterna med politiker. En ny tid stundade.


Jag har därför under våren och sommaren kunnat se en del konsekvenser av detta paradigmskifte även på andra områden. Svensken har insett att det personliga ansvaret är viktigt för att kunna klara den egna situationen i kristider.


Detta kräver dock att individen själv inser att det verkligen är kristider och att det egna omdömet är det som ligger till grund för hur man som individ skall förhålla sig. För genomsnittssvensken var detta en helt ny situation och frustrationen över det egna ansvaret kunde tydligt skönjas i den dagliga tillvaron.

Att Sverige av alla länder skulle överlämna ansvaret för coronahanteringen till den egna befolkningens individuella ansvar förvånade samtliga, inklusive utländska medier.

”Nånting har hänt” uttryckte Joseph Heller för många år sedan och det skall därför bli mycket intressant och se vad det får för konsekvenser för den så fullständigt hjärntvättade och djupt kollektiviserade svenska befolkningen. En intressant trend som jag i egenskap exilsvensk redan kunnat notera är att den svenska befolkningen känner sig stolta över det faktum att de som enda land sluppit statliga pekpinnar och anvisningar samt tilldelats ett stort mått av eget individuellt ansvar. De försvarar därför ivrigt den svenska coronastrategin. Därav de stigande opinionssiffrorna för bla Sozzarna.

Vänsternationalism

På senare tid har den politiska debatten i Sverige plötsligt fått ett nytt inslag, en vänsternationalism. Paradigmskiften sker ofta långsamt och successivt, men utlöses normalt av någon omvälvande händelse och kanske är coronapandemin den händelse som får den nationella svenska folksjälen att vakna. Att vakna upp och ompröva sina politiska ställningstaganden är ingen enkel process då man tidigare ständigt tvingats ta hänsyn till den trånga åsiktskorridoren och den PK-doktrin som etablerats av politiker och MSM. Lägg därtill den allvarliga stigmatisering som den socialistiska doktrinen utsatt oliktänkare för.

Ett nytt fenomen har sett dagens ljus, nämligen en vänsternationell rörelse börjar synas alltmer i den svenska debatten. Personligen har jag inte tagit ställning till detta fenomen ännu då rörelsen så här långt ännu bara är i sin linda. Det är ju möjligt att den svenska djupt socialistiskt hjärntvättade opinionen som ett första steg börjar anamma ett nationellt tänkande. Inte en minut för sent om någon frågar mig, men en vänsternationell rörelse har mycket långt att gå innan den utvecklats till en svensk folkrörelse. Det kommer att ta tid och vägen till ett uppvaknande har i så fall bara börjat.

Man kan ana att det nu sitter svenska socialister i olika tankesmedjor och funderar på hur man ska kunna hantera den omsvängning som nu sett dagens ljus. Att forma en svensk variant på den internationella och värdekonservativa rörelse som sveper över världen blir en grannlaga uppgift för dem vilka under många årtionden torgfört den svenska socialistiska modellen som den enda. Den som lever får se.

Text: Jan Norberg

Relaterat

 • Fplus: Forskare: Så växer vänsternationalismen under [corona]krisen
 • Sverigepartiet: Sveriges enda vänsternationalistiska parti
 • Wikipedia: “Vänsternationalism är en form av nationalism som lyfter upp social rättvisa, folklig suveränitet och nationellt självbestämmande och ofta kopplas till antiimperialism.Denna ideologiska strömning har sitt ursprung i den jakobinska rörelsen under franska revolutionen och dess omedelbara efterträdare i Frankrike förespråkade civil nationalism, i motsats till etnonationalismen som växte sig stark i Tyskland under 1800-talet. Vänsternationalism skiljer sig traditionellt från typisk nationalism förespråkad av den politiska högern…”


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Nation är ett lite luddigt begrepp. Men jag tolkar det som en flock som har språk, myter och seder tillsammans.
  Under 70-talet växte en vänsterrörelse som för min del innebar att jag blev syndikalist och började spela svensk folkmusik som komplement till jazzen. Den frihetliga socialism jag gillade baserade sig på att befria sig från kapitalism och statsstyrning. I stället borde vi bli demokrater. D v s vi borde själva äga produktionsmedlen och tillsammans ha makten över alla de angelägenheter som är gemensamma. Att alla som arbetade på tidningen Arbetaren hade samma lön och att SAC:s förhandlare inte uppbar mer än den genomsnittliga industriarbetarlönen var sympatiskt. Det var förvånansvärt lätt att som syndikalist förhandla lokalt. Motståndet fanns mest hos enstaka LO-funktionärer. Några arbetskamrater anslöt sig då de förstått vitsen med den kroppsnära demokrati syndikalismen stod för. Det kändes rätt att flytta till landsorten (från Stockholm) och starta ortens nedlagda spelmanslag och svänga runt i polskor och sjunga i körer. Många samhällsengagerade agerade kulturnationalistiskt, värnande sin etniska särart. Samtidigt öppnades våra sinnen för andra kulturers musik och danser. Kärlek till det säregna och lokala är väl en förutsättning för att mångfalden ska blomma? Det är mycket sorgligt då internationalismen, som avsåg kommunikation och solidaritet mellan nationer, ersatts av globalismen som resulterar i monumental enfald och en kollektiv rotlöshet som bl a resulterar i klanliknande trygghetsstrukturer.

  • Då medger du att du blivit lurad och vilseförd, eller hur??

   Tänk om fler kunde vara så sanningsenliga som du Mats BV Ericsson.

   • Lurad av vem? Med vilket syfte? Läs en gång till och försök förstå vad jag menar, nämligen att man är vänster betyder inte att man behöver förneka sin etniska tillhörighet.

    • Mats, du uppmanade mig att läsa en gång till, lydig som jag är så gjorde jag det.

     Min ursprungliga fråga till dig var om du “erkände” att du varit lurad och vilseförd??

     Den frågan besvarar du inte genom ett klassiskt trick, dvs att ställa motfrågor. Lite för enkelt Mats, du behöver svara på mina frågor först.

     Men jag tar din text under lupp:

     “Den frihetliga socialism jag gillade baserade sig på att befria sig från kapitalism och statsstyrning. I stället borde vi bli demokrater. D v s vi borde själva äga produktionsmedlen och tillsammans ha makten över alla de angelägenheter som är gemensamma.”

     Var finns dina exempel på “frihetlig socialism”?? Vilka länder ??

     Din definition på att vara demokrat är att “vi borde äga produktionsmedlen och tillsammans ha makten”. Är det din definition av demokrati?? Vilka är vi??

     Låt oss ta ett exempel. Anta att jag lånar pengar, skuldsätter mig tungt och startar ett företag. Verksamheten anställer en del människor och börjar gå riktigt bra, lönsamheten är hygglig så att jag kan betala tillbaka mina långivare och bli skuldfri.

     Precis när jag tänkt börja tjäna pengar på mitt hårda arbete och mitt risktagande så knackar företrädare för den socialistiska regimen på dörren och säger att de nu övertar mitt företag i enlighet med din tes om att “vi (dvs du och dina socialistiska kompanjoner) skall äga produktionsmedlen”.

     Du sitter fortfarande fast i ett kriminellt tänkande, att socialister när som helst kan konfiskera privat egendom. Det är den socialism som du fortfarande verkar hylla. Wake up Mats!!

     Du fortsätter vidare med en passage som jag tolkar som ett tydligt förespråkande av våld:

     “Några arbetskamrater anslöt sig då de förstått vitsen med den kroppsnära demokrati syndikalismen stod för.”

     “kroppsnära” demokrati är en omskrivning för maffialiknande förhandlingsmetoder där våld och hot om våld är en viktig ingrediens. Våldsförhärligande socialister av den typ vi nu ser i USA genom BLM rörelsen. Kanske du skulle flytta till USA och ansluta dig till Antifa/BLM så att du får utlopp för din våldsbenägna läggning.

     Din avslutning är ännu ett bevis för att du sörjer de tider som har flytt, din nostalgiska tillbakablick då du andra vänsterradikala ohämmat kunde lalla runt och inte ta eget ansvar är en svunnen tid som du ser tillbaka på med stort vemod.

     Erkänn att du saknar 68-tiden då knätofsförsedda vänsterflummare kunde hålla sig fast i Love, Peace and Understanding.

     • Du har kort sagt inte förstått vad jag menar. Då man är PK bär man glasögon och ger sig gärna rätten att som lyssnare äga tolkningsföreträde.
      Jag ska ge några svar som kan få dig att lämna skyttegraven.
      Det finns inget exempel på det samhälle jag önskar. Så är det med visioner – de finns inte…
      Jag tycker man ska ta ägaransvar för det man är beroende av, som t ex bostad, kommun och produktionsmedel. Inte individuellt, utan tillsammans.
      Jag har har varit företagare med anställda och satsat pengar som därmed “vuxit”. De anställda var för ängsliga för att våga bli delägare. Hur ett företag går beror på flera faktorer, varav personalens insats är tyngre vägande än kapitalet.
      Kapitalister “konfiskerar” löpande en del av värdet som personalen skapar. Den beskattningen kallar de vinst.
      Med “kroppslig” menar jag bara vardagsnära, direkt deltagande.
      Vänstern på 60-talet ville ta ansvar för utvecklingen men kunde inte. Motståndaren var ju mycket starkare och väl organiserad. Bl a hade de makten över media.
      Jag erkänner att jag gillar vad tidigare generationer traderat till oss (knätofs) och 60-talets strävan efter kärlek, fred och förståelse för varandra.
      Erkänner du att du ogillar våra rötter och att du strävar efter hat, krig och missförstånd?

      • Mats min vän din dröm om pengar
       Tycks mig liten och trång
       Vi drömmer drömmen om gröna ängar
       Vinterns lek och en sång
       Kanske jag ändrar mig
       Då hörs jag av
       Då ska jag presentera mig som din
       Mister medel-Svensson

       Ja du Mats en drömmare bara, detta är din filosofi!!

       Din inställning är så typisk för den djupt hjärntvättade svenska befolkningen, problemet är att ränderna aldrig går ur.

       Jag citerar ett avsnitt från din text:

       “Det finns inget exempel på det samhälle jag önskar. Så är det med visioner – de finns inte…”

       Din inställning är just det som håller tillbaka de nödvändiga samhällsförändringarna, du är i själva verket en bra representant för den inpräntade drömmen om socialismens paradis. Som dessvärre inte går att exemplifiera med ett enda land där den lyckats bra.

  • bra jobbet med musiken – den höjer den emotionella nivån eftersom folkmusik är konservativ.
   Våra europeiska musikrötter finns i Latinamerika med kanske lite avvikare i Gulfen och Rio. Mex ranchero är glad och Cumbia passar våra långa dansben. Kul vore om svensk folkmusik kunde fås i nyare sättningar utöver den tradiga fiolen.

   • Svenska musiker och kompositörer har länge använt vår folkmusik vid inspelningar, framträdanden och kompositioner. Pianisten Jan Johansson gjorde en LP på 60-talet där han framförde urgamla låtar som bedårande jazz och Ale Möller lånar gammalt svenskt stoff och blandar med andra nationers toner och instrument. Men det spelas inte mycket musik med svenska rötter i våra media.
    Jag har en musiktjänst som låter mig lyssna på hela världens radiostationer. Alla länder har kanaler för just den egna musiken. Men inte Sverige!! Det svenskaste som sänds är dansband. Såå pinsamt!

 • Nation är ett lite luddigt begrepp. Men jag tolkar det som en flock som har språk, myter och seder tillsammans.
  Under 70-talet växte en vänsterrörelse som för min del innebar att jag blev syndikalist och började spela svensk folkmusik som komplement till jazzen. Den frihetliga socialism jag gillade baserade sig på att befria sig från kapitalism och statsstyrning. I stället borde vi bli demokrater. D v s vi borde själva äga produktionsmedlen och tillsammans ha makten över alla de angelägenheter som är gemensamma. Att alla som arbetade på tidningen Arbetaren hade samma lön och att SAC:s förhandlare inte uppbar mer än den genomsnittliga industriarbetarlönen var sympatiskt. Det var förvånansvärt lätt att som syndikalist förhandla lokalt. Motståndet fanns mest hos enstaka LO-funktionärer. Några arbetskamrater anslöt sig då de förstått vitsen med den kroppsnära demokrati syndikalismen stod för. Det kändes rätt att flytta till landsorten (från Stockholm) och starta ortens nedlagda spelmanslag och svänga runt i polskor och sjunga i körer. Många samhällsengagerade agerade kulturnationalistiskt, värnande sin etniska särart. Samtidigt öppnades våra sinnen för andra kulturers musik och danser. Kärlek till det säregna och lokala är väl en förutsättning för att mångfalden ska blomma? Det är mycket sorgligt då internationalismen, som avsåg kommunikation och solidaritet mellan nationer, ersatts av globalismen som resulterar i monumental enfald och en kollektiv rotlöshet som bl a resulterar i klanliknande trygghetsstrukturer.

  • Då medger du att du blivit lurad och vilseförd, eller hur??

   Tänk om fler kunde vara så sanningsenliga som du Mats BV Ericsson.

   • Lurad av vem? Med vilket syfte? Läs en gång till och försök förstå vad jag menar, nämligen att man är vänster betyder inte att man behöver förneka sin etniska tillhörighet.

    • Mats, du uppmanade mig att läsa en gång till, lydig som jag är så gjorde jag det.

     Min ursprungliga fråga till dig var om du “erkände” att du varit lurad och vilseförd??

     Den frågan besvarar du inte genom ett klassiskt trick, dvs att ställa motfrågor. Lite för enkelt Mats, du behöver svara på mina frågor först.

     Men jag tar din text under lupp:

     “Den frihetliga socialism jag gillade baserade sig på att befria sig från kapitalism och statsstyrning. I stället borde vi bli demokrater. D v s vi borde själva äga produktionsmedlen och tillsammans ha makten över alla de angelägenheter som är gemensamma.”

     Var finns dina exempel på “frihetlig socialism”?? Vilka länder ??

     Din definition på att vara demokrat är att “vi borde äga produktionsmedlen och tillsammans ha makten”. Är det din definition av demokrati?? Vilka är vi??

     Låt oss ta ett exempel. Anta att jag lånar pengar, skuldsätter mig tungt och startar ett företag. Verksamheten anställer en del människor och börjar gå riktigt bra, lönsamheten är hygglig så att jag kan betala tillbaka mina långivare och bli skuldfri.

     Precis när jag tänkt börja tjäna pengar på mitt hårda arbete och mitt risktagande så knackar företrädare för den socialistiska regimen på dörren och säger att de nu övertar mitt företag i enlighet med din tes om att “vi (dvs du och dina socialistiska kompanjoner) skall äga produktionsmedlen”.

     Du sitter fortfarande fast i ett kriminellt tänkande, att socialister när som helst kan konfiskera privat egendom. Det är den socialism som du fortfarande verkar hylla. Wake up Mats!!

     Du fortsätter vidare med en passage som jag tolkar som ett tydligt förespråkande av våld:

     “Några arbetskamrater anslöt sig då de förstått vitsen med den kroppsnära demokrati syndikalismen stod för.”

     “kroppsnära” demokrati är en omskrivning för maffialiknande förhandlingsmetoder där våld och hot om våld är en viktig ingrediens. Våldsförhärligande socialister av den typ vi nu ser i USA genom BLM rörelsen. Kanske du skulle flytta till USA och ansluta dig till Antifa/BLM så att du får utlopp för din våldsbenägna läggning.

     Din avslutning är ännu ett bevis för att du sörjer de tider som har flytt, din nostalgiska tillbakablick då du andra vänsterradikala ohämmat kunde lalla runt och inte ta eget ansvar är en svunnen tid som du ser tillbaka på med stort vemod.

     Erkänn att du saknar 68-tiden då knätofsförsedda vänsterflummare kunde hålla sig fast i Love, Peace and Understanding.

     • Du har kort sagt inte förstått vad jag menar. Då man är PK bär man glasögon och ger sig gärna rätten att som lyssnare äga tolkningsföreträde.
      Jag ska ge några svar som kan få dig att lämna skyttegraven.
      Det finns inget exempel på det samhälle jag önskar. Så är det med visioner – de finns inte…
      Jag tycker man ska ta ägaransvar för det man är beroende av, som t ex bostad, kommun och produktionsmedel. Inte individuellt, utan tillsammans.
      Jag har har varit företagare med anställda och satsat pengar som därmed “vuxit”. De anställda var för ängsliga för att våga bli delägare. Hur ett företag går beror på flera faktorer, varav personalens insats är tyngre vägande än kapitalet.
      Kapitalister “konfiskerar” löpande en del av värdet som personalen skapar. Den beskattningen kallar de vinst.
      Med “kroppslig” menar jag bara vardagsnära, direkt deltagande.
      Vänstern på 60-talet ville ta ansvar för utvecklingen men kunde inte. Motståndaren var ju mycket starkare och väl organiserad. Bl a hade de makten över media.
      Jag erkänner att jag gillar vad tidigare generationer traderat till oss (knätofs) och 60-talets strävan efter kärlek, fred och förståelse för varandra.
      Erkänner du att du ogillar våra rötter och att du strävar efter hat, krig och missförstånd?

  • bra jobbet med musiken – den höjer den emotionella nivån eftersom folkmusik är konservativ.
   Våra europeiska musikrötter finns i Latinamerika med kanske lite avvikare i Gulfen och Rio. Mex ranchero är glad och Cumbia passar våra långa dansben. Kul vore om svensk folkmusik kunde fås i nyare sättningar utöver den tradiga fiolen.

   • Svenska musiker och kompositörer har länge använt vår folkmusik vid inspelningar, framträdanden och kompositioner. Pianisten Jan Johansson gjorde en LP på 60-talet där han framförde urgamla låtar som bedårande jazz och Ale Möller lånar gammalt svenskt stoff och blandar med andra nationers toner och instrument. Men det spelas inte mycket musik med svenska rötter i våra media.
    Jag har en musiktjänst som låter mig lyssna på hela världens radiostationer. Alla länder har kanaler för just den egna musiken. Men inte Sverige!! Det svenskaste som sänds är dansband. Såå pinsamt!

 • På de flesta ställen där Vänstern (Lågstern) härskar råder också fulheten. Det är ett tecken på att det man innanför
  pannbenet materialiseras i den fysiska världen. Klotter, trasiga järnvägar, fult klädda människor, ruffiga hus, dåliga skolor, usel musik, brända bilar, gemensamhet saknas till större delen, inga intressanta veteranklubbar etc.
  När får vi se en vacker uppvisning i nationalromantisk musik? Minns att ester sjöng ut sovjet ut ur Estland.
  Som en liten ledstjärna kan ju denna uppvisning från Paraguay duga:
  https://youtu.be/FVOXFgQTqK4

 • På de flesta ställen där Vänstern (Lågstern) härskar råder också fulheten. Det är ett tecken på att det man innanför
  pannbenet materialiseras i den fysiska världen. Klotter, trasiga järnvägar, fult klädda människor, ruffiga hus, dåliga skolor, usel musik, brända bilar, gemensamhet saknas till större delen, inga intressanta veteranklubbar etc.
  När får vi se en vacker uppvisning i nationalromantisk musik? Minns att ester sjöng ut sovjet ut ur Estland.
  Som en liten ledstjärna kan ju denna uppvisning från Paraguay duga:
  https://youtu.be/FVOXFgQTqK4

 • En intressant teori, den att en Vänster-Nationalism är under framväxt och förvisso finns några synliga tecken på det. Rosenbadregimen dök ju upp med en liten svensk flagga i kavajuppslaget när Coronakrisen var ny och dramatisk i våras, då under tv-nyheterna. Måste ha varit en omsvängning under galgen för flertalet av landsförrädarna. Är det endast en taktiskt betingad åtgärd, framsprungen ur bl a Brexit, Trump och en gnagande känsla av tilltagande oro, att det faktiskt verkar stå rejält illa till, överallt på klotet.
  Plandemin COVID1984, med för svenskt vidkommande genant höga dödstal, kan inte ha gått obemärkt förbi. Påbjuden social distansering och inga ordentliga familjeträffar, har säkert fått många att inse att den gamla, suveräna nationen, trots allt gav nån form av större säkerhet och rikedom, än den som Stefan Lövfen nyligen kungjorde skulle bli vår lott, den att nu skall vi låna ut och även skänka bort stora belopp, för att betala för andra EU-staters dåliga ekonomier. En slags beskattningsrätt för de icke folkvalda Bryssel-potentaterna har vi således plötsligt fått på halsen. Klart otrevligt, dessutom tillspetsat av Cecilia Malmström, som precis blev intervjuad av SR/P1, där hon ondgjorde sig över hur snåla vi är, som inte vill skänka mer pengar till EU. Hon är uppenbarligen utsänd av George Soros, att förmedla till svenska folket, den missbelåtenhet han känner mot oss, vilket han ju tidigare i veckan slungat ur sig!
  Vad är Vänster-Nationalism? Låter ju som en variant av National Socialism. Dito i Tysklands Tredje Rike, hade som politisk vision, bl a att klassamhället måste elimineras fullständigt, att “medborgarnytta går före egennytta”, samt att en Gleichschaltung, d v s jämlikhet/jämställdhet var nödvändigt mellan medborgarna, die Genossen.
  Vi står ju inför en stor arbetslöshet, runt 9 – 10 %, vilket Tyskland oxå gjorde 1933; 6 miljoner alltså. Efter sex år var den borta. Skall bli kul att se hur S tänker tackla densamma härstädes, när människo-import har haft högsta prioritet och fått kosta precis vad den vill under 50 års tid, nu kanske måste överges om Sverige skall ha en chans att försöka få näsan över vattenbrynet.

  • Ett återkommande mönster är att stora belopp skänks, men sällan märks en förbättring. Se Sydafrika!
   Varför kan en sozze aldrig köpa produkter av småfolket, där pengarna gör mest nytta, såsom bra frukt till skolor och vården.

  • @ Ulf Claréus 16 augusti, 2020 at 14:22

   Teorin om vänsternationalism kanske är motsägelsefull visavi den tidigare doktrin som sozzarna hållit sig med, men vi får aldrig glömma att för sozzarna står maktinnehavet allra överst på dagordningen.

   Din jämförelse med national socialism kan te sig en smula långsökt för de flesta men det ligger nog mer i den jämförelsen än man till förstone tror. Vi har ju redan en totalitär samhällsstruktur a la DDR där den individuella rätten att ge uttryck för kritiska åsikter inom ramen för normal yttrandefrihet redan är kraftigt beskuren.

   Dagens svenska politiker agerar aktivt för att söka upp, åtala och bestraffa oliktänkande på samma sätt som national socialister gjorde under Hitler och sedermera inom DDR. Angiverisamhället har redan etablerats genom tex Näthatsgranskaren Thomas Åberg.

   Så att svenska sozzar nu tar steget fullt ut och bekänner sig till en slags vänster nationalism handlar ju bara om att paketera sozzeriet lite annorlunda i sin marknadsföring.

   Det skall bli mycket intressant och se hur den hjärntvättade svenska befolkningen omfamnar denna typ av nationalism, särskilt som att den värdekonservativa nationalismen enligt alla sozzar är kriminell och skall hånas samt förföljas.

 • En intressant teori, den att en Vänster-Nationalism är under framväxt och förvisso finns några synliga tecken på det. Rosenbadregimen dök ju upp med en liten svensk flagga i kavajuppslaget när Coronakrisen var ny och dramatisk i våras, då under tv-nyheterna. Måste ha varit en omsvängning under galgen för flertalet av landsförrädarna. Är det endast en taktiskt betingad åtgärd, framsprungen ur bl a Brexit, Trump och en gnagande känsla av tilltagande oro, att det faktiskt verkar stå rejält illa till, överallt på klotet.
  Plandemin COVID1984, med för svenskt vidkommande genant höga dödstal, kan inte ha gått obemärkt förbi. Påbjuden social distansering och inga ordentliga familjeträffar, har säkert fått många att inse att den gamla, suveräna nationen, trots allt gav nån form av större säkerhet och rikedom, än den som Stefan Lövfen nyligen kungjorde skulle bli vår lott, den att nu skall vi låna ut och även skänka bort stora belopp, för att betala för andra EU-staters dåliga ekonomier. En slags beskattningsrätt för de icke folkvalda Bryssel-potentaterna har vi således plötsligt fått på halsen. Klart otrevligt, dessutom tillspetsat av Cecilia Malmström, som precis blev intervjuad av SR/P1, där hon ondgjorde sig över hur snåla vi är, som inte vill skänka mer pengar till EU. Hon är uppenbarligen utsänd av George Soros, att förmedla till svenska folket, den missbelåtenhet han känner mot oss, vilket han ju tidigare i veckan slungat ur sig!
  Vad är Vänster-Nationalism? Låter ju som en variant av National Socialism. Dito i Tysklands Tredje Rike, hade som politisk vision, bl a att klassamhället måste elimineras fullständigt, att “medborgarnytta går före egennytta”, samt att en Gleichschaltung, d v s jämlikhet/jämställdhet var nödvändigt mellan medborgarna, die Genossen.
  Vi står ju inför en stor arbetslöshet, runt 9 – 10 %, vilket Tyskland oxå gjorde 1933; 6 miljoner alltså. Efter sex år var den borta. Skall bli kul att se hur S tänker tackla densamma härstädes, när människo-import har haft högsta prioritet och fått kosta precis vad den vill under 50 års tid, nu kanske måste överges om Sverige skall ha en chans att försöka få näsan över vattenbrynet.

  • Ett återkommande mönster är att stora belopp skänks, men sällan märks en förbättring. Se Sydafrika!
   Varför kan en sozze aldrig köpa produkter av småfolket, där pengarna gör mest nytta, såsom bra frukt till skolor och vården.

  • @ Ulf Claréus 16 augusti, 2020 at 14:22

   Teorin om vänsternationalism kanske är motsägelsefull visavi den tidigare doktrin som sozzarna hållit sig med, men vi får aldrig glömma att för sozzarna står maktinnehavet allra överst på dagordningen.

   Din jämförelse med national socialism kan te sig en smula långsökt för de flesta men det ligger nog mer i den jämförelsen än man till förstone tror. Vi har ju redan en totalitär samhällsstruktur a la DDR där den individuella rätten att ge uttryck för kritiska åsikter inom ramen för normal yttrandefrihet redan är kraftigt beskuren.

   Dagens svenska politiker agerar aktivt för att söka upp, åtala och bestraffa oliktänkande på samma sätt som national socialister gjorde under Hitler och sedermera inom DDR. Angiverisamhället har redan etablerats genom tex Näthatsgranskaren Thomas Åberg.

   Så att svenska sozzar nu tar steget fullt ut och bekänner sig till en slags vänster nationalism handlar ju bara om att paketera sozzeriet lite annorlunda i sin marknadsföring.

   Det skall bli mycket intressant och se hur den hjärntvättade svenska befolkningen omfamnar denna typ av nationalism, särskilt som att den värdekonservativa nationalismen enligt alla sozzar är kriminell och skall hånas samt förföljas.

 • en intressant utveckling har skett med att Grekland och Egypten gått i allians för att boxa in Turkiet, Merkels buddy. Frankrike och Italien har numera intressen i att stänga ute Erdogan från Libyen. Och Erdogan har ingen marin som kan hantera detta. Vart är NATO på väg? Ryssland ligger mest troligt lågt p.g.a. Bosporen, men de satte stopp för oljestölderna. Erdogan har snart endast flyktingvapnet kvar. I förlängningen, vill Ryssland riskera bli instängt i Östersjön lika som Bosporen – knappast.

 • en intressant utveckling har skett med att Grekland och Egypten gått i allians för att boxa in Turkiet, Merkels buddy. Frankrike och Italien har numera intressen i att stänga ute Erdogan från Libyen. Och Erdogan har ingen marin som kan hantera detta. Vart är NATO på väg? Ryssland ligger mest troligt lågt p.g.a. Bosporen, men de satte stopp för oljestölderna. Erdogan har snart endast flyktingvapnet kvar. I förlängningen, vill Ryssland riskera bli instängt i Östersjön lika som Bosporen – knappast.

 • Idag handlar politiken inte så mycket om höger- eller vänsterfrågor. Detta tack vare vårat medlemskap i EU. Den stora skiljelinjen idag, står mellan huruvida vi vill bli “globalistiska världsmedborgare” inom ramen för ett federativt EU, eller om vi vill ha kvar vårat nationella självbestämmande. Ödesfrågan av idag står alltså mellan globalism eller nationalism. Nationalismen av idag, handlar sålunda inte så mycket om nationalchauvinism eller högerextremism. Bakom nationalismen av idag, samlas istället människor från alla “politiska läger”, som vill ha kvar vårat nationella självbestämmande. Att majoriteten av våra politiker i riksdag och regering är globalister och därmed sålunda är fullt beredda att “sälja ut” vårat nationella självbestämmande till Merkel, har väl sedan en tid tillbaka blivit allt mer uppenbart. Ödesfrågan blir här huruvida vi vill ha kvar vårat nationella självbestämmande, eller om vi är beredda att i en allt högre omfattning underordna oss beslut fattade av politiker och byråkrater i Bryssel? Väljer vi det senare alternativet, så kommer vi i förlängningen att omvandlas till en lydstat i en federativ och globalistisk superbyråkrati, under tysk ledning. Är det “den framtid”, vi och våra barn vill ha?

  “Vill vi behålla vår demokrati och yttrandefrihet, så är det hög tid för ett Swexit, dvs. ett “svenskt” Brexit.”

  • Du har fullständigt rätt. Europa är på väg mot “det fjärde riket” och det helt utan vapenmakt. Globalister och bankerna styr helt och hållet fårskocken av EU politiker. Ledda av framförallt Frau Merkel och hennes lillprins Mackron.

 • En Bra iakttagelse Jan Norberg. Den vanliga sosse-politiken var i så många år den att, jobbar du och betalar din skatt så hanterar vi allt annat omkring-arbete som behövs för att landet ska fungera på bästa
  sätt. Men det ena med det andra så började det anas som det kommer mer och mer DDR-smolk i vår dagliga tillvaro. Jag tror att det sitter en massa socialdemokrater på de flesta Förvaltningar och institutioner runtom och överallt i vårt land och dessa “Betongsossar” vill inte bli av med dessa fina sötebrödsdagar som de haft så länge. Alla dessa fackföreningspampar håller så fast om sina “Ämbeten”
  och de är så högt ansedda där de verkar och detta vill de absolut inte förlora. Hellre att det går åt helvete med hela landet, för det är ju åtminstone inte mitt fel, jag gjorde bara min plikt, så det så.
  Och blir det ett Regeringsskifte 2022 så kommer dessa människor att se till så att det blir så svårt som möjligt för dem som ska städa upp i detta träsk som de har verkat i under så lång tid.
  Jag tror att hedern är borta från dessa småpåvar.

 • Kappvändare som Kristersson och Löfven skall sparkas in i evig glömska, bort från alla skattebetalda vilosäten.
  Det skall svenska folket se till snarast möjligt. Ena dagen den tjuvaktige socialisten en gråtande svensk. Man kräks!!!

 • Jag har ett boktips som är 500 år gammalt – “The Politics of Obedience” – skriven av Étienne de la Boétie. Boken är inte mer än 40 sidor cirka men berättar mycket enkelt om hur en tyrann tänker för att uppnå total makt. En huvudstrategi är att låta folket berusas av kortsiktiga nöjen som gör dem helt ointresserade av att försvara sin frihet mot tyrannen.

  Tex att etablera bordeller och krogar samt andra nöjen i städerna. Slutresultatet blir enligt författaren att folket blir till vilda odjur till slut som är extremt enkla att dominera pga deras dumhet. Dock är det till ingen nytta eftersom där inte finns något bra kvar att vara stolt över i ett samhälle av total korruption och kriminalitet. Hoppet är det fåtal upprätta människor som kan upplysa folket om vad som pågår i en långsiktig upplysningsprocess (jämför med alternativmedia i Sverige idag).

  Läsbar PDF – boken börjar på sidan 41 (anarkisterna försöker hävda att författaren var anarkist vilket jag anser vara en vantolkning):

  https://cdn.mises.org/Politics%20of%20Obedience.pdf

 • Idag handlar politiken inte så mycket om höger- eller vänsterfrågor. Detta tack vare vårat medlemskap i EU. Den stora skiljelinjen idag, står mellan huruvida vi vill bli “globalistiska världsmedborgare” inom ramen för ett federativt EU, eller om vi vill ha kvar vårat nationella självbestämmande. Ödesfrågan av idag står alltså mellan globalism eller nationalism. Nationalismen av idag, handlar sålunda inte så mycket om nationalchauvinism eller högerextremism. Bakom nationalismen av idag, samlas istället människor från alla “politiska läger”, som vill ha kvar vårat nationella självbestämmande. Att majoriteten av våra politiker i riksdag och regering är globalister och därmed sålunda är fullt beredda att “sälja ut” vårat nationella självbestämmande till Merkel, har väl sedan en tid tillbaka blivit allt mer uppenbart. Ödesfrågan blir här huruvida vi vill ha kvar vårat nationella självbestämmande, eller om vi är beredda att i en allt högre omfattning underordna oss beslut fattade av politiker och byråkrater i Bryssel? Väljer vi det senare alternativet, så kommer vi i förlängningen att omvandlas till en lydstat i en federativ och globalistisk superbyråkrati, under tysk ledning. Är det “den framtid”, vi och våra barn vill ha?

  “Vill vi behålla vår demokrati och yttrandefrihet, så är det hög tid för ett Swexit, dvs. ett “svenskt” Brexit.”

  • Du har fullständigt rätt. Europa är på väg mot “det fjärde riket” och det helt utan vapenmakt. Globalister och bankerna styr helt och hållet fårskocken av EU politiker. Ledda av framförallt Frau Merkel och hennes lillprins Mackron.

 • Ja, det är en klart intressant utveckling.
  Jag är själv av den åsikten, att vänstern redan från början var bankmaktens skapelse. Det var redan på den tiden då det var öppet att vänstern (Marx’ ideer) sprang fram ur Hegels filosofi. I Marxismen framställs klassmotsättningar som ett axiom, en vetenskaplig upptäckt. I själva verket tillämpas bara Hegels filosofi om tes-mot-antites som måste resultera i syntes.
  Så polariteten ”höger mot vänster” skapades (och upprätthålls idag) av banken, cyniskt uttryckt. I verkligheten är polariteterna imaginära, de kan skiftas (av bankmakten) när som helst, och förvirring uppstår. Bankmaktens mål är globalism. Dvs ett totalitärt envälde. Demokratins död? Tyranni?
  Emellertid är vänsterfolket (typiskt anarkisterna) blinda för den manipulerande bankmaktens existens. De tänker i termer av icke-hierarki, och är oförmögna att se existerande hierarkier. Det första steget torde vara att befria sig från det dualistiska (polariserade) tänkesättet. Då tror jag vi kommer upptäcka att det kan finnas helt andra lösningar.

 • Att skriva om begreppet vänsternationalism, utan att nämna dess historik eller existerande uttalade vänsternationella organisationer utomlands och i Sverige, samtidigt som man placerar en bild på globalisten och EU-vurmaren Löfven, med en svensk flagga i fejset på folk, är i min mening grov desinformation.

 • En Bra iakttagelse Jan Norberg. Den vanliga sosse-politiken var i så många år den att, jobbar du och betalar din skatt så hanterar vi allt annat omkring-arbete som behövs för att landet ska fungera på bästa
  sätt. Men det ena med det andra så började det anas som det kommer mer och mer DDR-smolk i vår dagliga tillvaro. Jag tror att det sitter en massa socialdemokrater på de flesta Förvaltningar och institutioner runtom och överallt i vårt land och dessa “Betongsossar” vill inte bli av med dessa fina sötebrödsdagar som de haft så länge. Alla dessa fackföreningspampar håller så fast om sina “Ämbeten”
  och de är så högt ansedda där de verkar och detta vill de absolut inte förlora. Hellre att det går åt helvete med hela landet, för det är ju åtminstone inte mitt fel, jag gjorde bara min plikt, så det så.
  Och blir det ett Regeringsskifte 2022 så kommer dessa människor att se till så att det blir så svårt som möjligt för dem som ska städa upp i detta träsk som de har verkat i under så lång tid.
  Jag tror att hedern är borta från dessa småpåvar.

 • Kappvändare som Kristersson och Löfven skall sparkas in i evig glömska, bort från alla skattebetalda vilosäten.
  Det skall svenska folket se till snarast möjligt. Ena dagen den tjuvaktige socialisten en gråtande svensk. Man kräks!!!

 • Jag har ett boktips som är 500 år gammalt – “The Politics of Obedience” – skriven av Étienne de la Boétie. Boken är inte mer än 40 sidor cirka men berättar mycket enkelt om hur en tyrann tänker för att uppnå total makt. En huvudstrategi är att låta folket berusas av kortsiktiga nöjen som gör dem helt ointresserade av att försvara sin frihet mot tyrannen.

  Tex att etablera bordeller och krogar samt andra nöjen i städerna. Slutresultatet blir enligt författaren att folket blir till vilda odjur till slut som är extremt enkla att dominera pga deras dumhet. Dock är det till ingen nytta eftersom där inte finns något bra kvar att vara stolt över i ett samhälle av total korruption och kriminalitet. Hoppet är det fåtal upprätta människor som kan upplysa folket om vad som pågår i en långsiktig upplysningsprocess (jämför med alternativmedia i Sverige idag).

  Läsbar PDF – boken börjar på sidan 41 (anarkisterna försöker hävda att författaren var anarkist vilket jag anser vara en vantolkning):

  https://cdn.mises.org/Politics%20of%20Obedience.pdf

 • Ja, det är en klart intressant utveckling.
  Jag är själv av den åsikten, att vänstern redan från början var bankmaktens skapelse. Det var redan på den tiden då det var öppet att vänstern (Marx’ ideer) sprang fram ur Hegels filosofi. I Marxismen framställs klassmotsättningar som ett axiom, en vetenskaplig upptäckt. I själva verket tillämpas bara Hegels filosofi om tes-mot-antites som måste resultera i syntes.
  Så polariteten “höger mot vänster” skapades (och upprätthålls idag) av banken, cyniskt uttryckt. I verkligheten är polariteterna imaginära, de kan skiftas (av bankmakten) när som helst, och förvirring uppstår. Bankmaktens mål är globalism. Dvs ett totalitärt envälde. Demokratins död? Tyranni?
  Emellertid är vänsterfolket (typiskt anarkisterna) blinda för den manipulerande bankmaktens existens. De tänker i termer av icke-hierarki, och är oförmögna att se existerande hierarkier. Det första steget torde vara att befria sig från det dualistiska (polariserade) tänkesättet. Då tror jag vi kommer upptäcka att det kan finnas helt andra lösningar.

 • Att skriva om begreppet vänsternationalism, utan att nämna dess historik eller existerande uttalade vänsternationella organisationer utomlands och i Sverige, samtidigt som man placerar en bild på globalisten och EU-vurmaren Löfven, med en svensk flagga i fejset på folk, är i min mening grov desinformation.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *