Extremhögern och extremvänstern delar världsuppfattning

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 20 september 2020
- Jan Norberg
Högern mot vänstern - Foto: Crestock.com
Extremhögern och extremvänstern delar världsuppfattning. - Foto: Crestock.com
Högern mot vänstern – Foto: Crestock.com

DEBATT. Det finns många som läser och kommenterar på NewsVoice och som återkommande försöker distansera sig från begreppet höger eller vänster. Deras budskap är att det inte längre spelar någon roll om åsikter som förs fram är höger eller vänster.

Text: Jan Norberg

Efter en ganska djup analys av olika texter som publicerats har jag valt ut en text. Den är på inget sätt komplett då jag valt brottstycken ur den för att visa på att extremhögern och extremvänstern ofta delar grundläggande ideologisk uppfattning.

Många inom extremvänstern hatar ju allt vad Israel står för och de gör heller ingen hemlighet av var de står i den sk judefrågan. När man läst texten nedan inser man att vänsterns uppfattningar är monumentalt anti Israel.

Läs denna text noga och reflektera därefter en stund över hur väl texten överensstämmer med vad extremhögern tycker i samma fråga.

När du läst klart kan du rulla ned en bit och fundera lite på om höger och vänster egentligen betyder något i samhällsdebatten.

Notera att detta INTE är en text skriven av mig eller någon annan skribent hos NewsVoice:

“Medlemmar av ”right” och ”alt-right” älskar att använda begrepp som ”etablissemanget”, ”den djupa staten”, ”globalister” etc. för att beskriva politiska fiender. Och visst, jag använder också dessa begrepp. För att fatta mig kort, betecknar jag dem helt enkelt för ”härskarklassen”.”

“Det är förvisso tveklöst sant att många liberaldemokrater är den härskande klassens marionetter, men så är också många konservativa republikaner. Den härskande klassen har monopoliserat kontrollen av filosofi, prioriteringar och politik hos de båda stora partierna i Washington D.C.

Den härskande klassen har bemästrat vänster-höger paradigmen till perfektion. Hela den politiska debatten i USA är fokuserad runt vänster-höger paradigmen. Om du är republikan, är demokrater fienden; om du är demokrat, är republikaner fiender. Hela den politiska världen kretsar runt denna uppfattning.

Det hela är ett skådespel, en fasad, ett trick.”

***

“Och när det gäller att göra det bekvämt för internationella bankirer (m.a.o. skapa och öka den skuldbaserade ekonomin), spelar både republikaner och demokrater gladeligen med. Den enda skillnaden i den ekonomiska politiken hos konservativa och liberaler i Washington är att liberalerna vill ha skatter att spendera medan konservativa vill låna och spendera. Båda dessa grupper vill spendera. Inget av dessa partier bryr sig ett skvatt om en sund penningpolitik och finansiellt ansvar. Det är därför det inte spelar någon roll vem som är president (inklusive Donald Trump) eller vilket parti som kontrollerar kongressen (inklusive Republikanerna).”

***

“Medlemmar, tidigare medlemmar och vänner till förbrytarnas, tjuvarnas och skurkarnas sammanslutningar kända under namnen the Council on Foreign Relations (CFR), Trilateral Commission (TC) and Bilderberggruppen översållar varje presidents regering oavsett politiskt parti. Donald Trump håller på att överträffa både G.W. Bush och Barack Obama när det gäller CFR utnämningar, en milstolpe som han tveklöst kommer att passera om han blir omvald till en andra mandatperiod.

Men elefanten i Washington D.C:s bakre rum är den israeliska lobbyn. I det stora hela kan man säga att Israel och den härskande klassen är en och samma sak.”

***

“Sedan åratal, har Israels premiärminister Benjamin Netanyahu (korrupt politiker och massmördare) både privat och offentligt skrutit om att Israel kontrollerar USA. Här en privat inspelad video i vilken Netanyahu skryter om Israels inflytande över USA. Notera hur han hånar det amerikanska folket för att vara så lättroget.”

***

“Israels ”vaktmästare” premiärminister Benjamin Netanyahu, som är misstänkt för korruption och som snart kommer att gå till val, skröt nyligen om att ministeriet av strategiska affärer har lyckats underminera konstitutionens första tillägg om yttrandefrihet i USA genom att påverka delstatsparlamenten att stifta lagar som förbjuder en bojkott av Israel.”

***

“Jag slår vad om att de flesta amerikaner är helt omedvetna (eftersom de sionist kontrollerade medierna i USA inte berättar för dem) hur den amerikanska ambassaden i Israel vänder ryggen åt de grymheter som Israel begår mot amerikaner utomlands.”

***

“Den israeliska armén och polisen har faktiskt dödat ett antal amerikanska medborgare utan någon riktig protest från statsdepartementet eller Vita Huset. Oviljan att konfrontera Israel på någon nivå beror på den enorma judiska makten i USA, som använder pengar och kontrollen över media för att korrumpera det politiska systemet på nationell, delstats och lokal nivå.”

Visst är det lätt och tro att denna text är hämtad från något forum med typiska vänsteråsikter, dvs aversionen mot Israel och allt vad judar står för?

Då kan jag avslöja att texten är hämtad från Nordfronts hemsida, och de killarna kan ju knappast sägas vara vänster, eller hur?

Min slutsats blir därför att den extremvänstern och extremhögern egentligen delar världsuppfattning i för politiken väsentliga stycken.

Med detta vill jag därför poängtera att politik i dag egentligen mestadels handlar om socialism och konservatism, eller om ni så vill, patriotism och globalism.

Kommentera gärna och du som vill försöka ta bort höger-vänster-diskussionerna borde nog ompröva sin dyn på detta perspektiv.

Text: Jan Norberg | Läs mer av Norberg


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Det har att göra med att de båda sidorna är kollektivister: högerkollektivister respektive vänsterkollektivister. I jämförelse, Nazitysklands propagandaminister Goebbels konstaterade att sovjetkommunismen hade mycket gemensamt med nazismen. Han insåg helt korrekt att deras världssyn var i överensstämmelse, vilket fick Hitler att tysta honom. Den Nya Högern kallar sig ”identitärer”, som innebär att de anammat identitetspolitiken. Människorna har alltså en kollektiv identitet, och vi är inte i första hand individer. Den Nya Högern bygger främst på Friedrich Nietzsche. Även deras ryske representant, nämligen Alexander Dugin, bygger på Nietzsche. De tror på erövrandet av Makten—det centrala i Nietzsches filosofi. Kollektivismen i alla dess former är den moderna tidens förbannelse. Det är konsekvensen av kristendomens tillbakagång.

  • Jag instämmer i din definition av att de båda är kollektivister men inte i att all kollektivism måste vara ond.
   Ist tror jag att det väsentliga är vilken bakgrund som ledningen har.

   Kina nu har beskrivits så här nyligen.
   Meritokrati i toppen demokrati i botten och data i mitten eller ibland experiment i mitten.
   Med demokrati åsyftas den flitigt använda rådgivande funktionen i deras flerpartisystem. Som alltså inte kan användas för att byta ut någon i meritokratin i toppen om den inte misskött sig.

   Men det som kännetecknar en meritokrati om den definieras på ett konstruktivt sätt är att dom faktiskt VILL FÅ IN KRITIK så dom vet om deras reformer funkar.
   Kina har ett efter vad det verkar ambitiöst sätt att utvärdera reformerna empiriskt och dom modifierar det som inte ger önskat utfall.
   Inga ideologiska filter bara resultat!

   I väst är det en rik oligarki som inte kan väljas bort ens om dom missköter sig i folkets ögon.
   Deras ‘meritokrati’ är endast kopplad till makt och pengar inte till kunskap.
   Deras elitkollektiv är ett exempel på den onda varianten.
   Carroll Quigley skrev om den anglosaxiska elitens hemliga samarbete att ‘dom är som dom vill att vi ska tro att kommunisterna är’

   JFK ville samla ‘The best and the brightest’ dvs han tänkte i samma anda.
   Platon kan sägas vara en tidig exponent för samma ide.

   • Men, Peter Grafström, du gör fel när du låter dig bländas av det kinesiska exemplet.

    DET SOCIALA BETYGSSYSTEMET

    Kinas sociala betygssystem är välkänt nu, och det går börja med att titta hos NewsVoice 21 mars 2018.
    https://newsvoice.se/2018/03/socialt-betygsystem-kina-medborgare/

    Eller hos Ny Teknik 2 januari 2018, uppdaterat september 2019.
    https://www.nyteknik.se/kronikor/kina-ar-pa-vag-mot-det-perfekta-overvakningssamhallet-6891158

    Man startar med 1000 poäng, och sedan kan det gå utför. När poängen har blivit alltför låg kan man inte köpa biljett till vissa tåg eller flyg.

    Ett sådant här övervakningssamhälle tillsammans med socialt betygssystem är, näst kärnvapenkrig eller biologisk katastrof, det värsta som kan hända oss.

    VILKEN NIVÅ?

    Du delar in Kinas samhällssystem i tre nivåer: “Meritokrati i toppen demokrati i botten och data i mitten eller ibland experiment i mitten.”

    VILKEN NIVÅ är det som inför det sociala betygssystemet?
    Den i botten, demokratin? Nej.
    Den i mitten, data eller experiment? Nej.
    Meritokraterna? Naturligtvis Ja. Ingen annan nivå kan genomföra detta.

    “Inga ideologiska filter bara resultat!”. Du imponeras tydligen av människor som skapar RESULTAT, men det som betyder något är ju vad resultatet BLIR. Det fanns de som tyckte att Pinochet skapade resultat, och under historiens gång är det många andra också som har skapat resultat, av olika slag.

    • Med resultat menar jag samma positiva helhetsintryck som du vill ha jag menar inte bokslut som är det enda som man i väst tillämpar.
     Lita inte på västs beskrivning av det kinesiska ‘betygssystemet’
     Din negativa bild är helt missriktad.
     Men dom kommer säkert att uppdatera det efter hand när dom studerar mer feedback för hur det funkar.
     Och hur har vi det här om vi missar en betalning tex?
     Det kan bli långa efterräkningar som du nog vet om man har betalningsanmärkningar.
     Och självklart är det inte botten på pyramiden som gör upp systemet i Kina.
     Det är ju det som är vitsen med meritokrati att dom står för planeringen. Men det som kännetecknar en bra intelligensaristokrati är att dom premierar självinsikt och därmed inte som våra medelmåttor utestänger kritik genom ideologisk förblindning eller politisk korrekthet.
     Men däremot lyssnar toppen på konstruktiv kritik från den rådgivande delen.
     Det är personval i Kina inte ett oåtkomligt korrupt kotteri som hos oss.
     Fråga intelligenta individer som försökt etablera sig i det svenska mediokra politikerkollektivet.
     Kunskap göre sig icke besvär.
     De mediokras karriärer befrämjas av anslutning till den utifrån pådyvlade värdegrunden.
     I viss mening har vi ett slags kommunistiskt beteende här i deras kretsar.
     Det är hos oss det intoleranta tyrraniet och kunskapsfientliga och kunskapsföraktande paradigmet utövas,
     Jag tror att Kina möjligen tagit intryck av kloka amerikaner som sagt att det som kännetecknar en sund organisation är hur fort konstruktiv kritik når toppen.
     Kina har gått igenom en epok med marxism som importerades från väst och som modifierades utan att det blev riktigt bra.
     Dom har lärt sig av misstagen – något som verkar vara sällsynt i väst och nu är dom i Kina väldigt lösningsinriktade.
     Inga ideologiska kvarnstenar om halsen vare sig den marxistiska eller den liberala utan fastmer ett pragmatiskt ingenjörsperspektiv.
     I human anda och visdom som hos Konfucius.

 • “texten är hämtad från Nordfronts hemsida, och de killarna kan ju knappast sägas vara vänster, eller hur?”

  Nordfront är väl typ nazister, eller? Självklart är nazism vänster, vad skulle det annars vara? Alla kollektivistiska rörelse är alltid vänster. Det har det gemensamt att de önskar omkullkasta och omstöpa samhället. Krossa alla konservativa värderingar.

  “Hitler Was a Socialist”
  https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51NPozZzbHL._SX326_BO1,204,203,200_.jpg

  Adolf Hitler: Bolshevik and Zionist

  https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51J6GdIm72L._SX348_BO1,204,203,200_.jpg

 • “texten är hämtad från Nordfronts hemsida, och de killarna kan ju knappast sägas vara vänster, eller hur?”

  Nordfront är väl typ nazister, eller? Självklart är nazism vänster, vad skulle det annars vara? Alla kollektivistiska rörelse är alltid vänster. Det har det gemensamt att de önskar omkullkasta och omstöpa samhället. Krossa alla konservativa värderingar.

  “Hitler Was a Socialist”
  https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51NPozZzbHL._SX326_BO1,204,203,200_.jpg

  Adolf Hitler: Bolshevik and Zionist

  https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51J6GdIm72L._SX348_BO1,204,203,200_.jpg

 • Citatet från Nordfront låter i detta fall som typiska mainstream amerikaner bland dom jag stöter på på nätet. Ibland med försänkningar i deras underrättelseväsen och därför knappast naiva.
  Men dom som inte använder dom delarna av nätet bland amerikanerna kanske inte tänker så.
  I verkligheten har både Nordfront och dessa amerikaner blivit lurade av den samlade härskarklassen, vilken i form av britternas Pilgrim’s society tog över Usa i början av 1900-talet.
  Det är endast en mindre del av anglosaxerna i Usa som uppmärksammat det trots att britterna spelade en helt avgörande roll i kampanjen mot Trump efter makttillträdet.
  Orsaken till att de som vet tigit ihjäl den brittiska länken är att US/UK tillsammans kunnat plundra resten av världen i tyst samförstånd.
  Israel är deras gemensamma kolonialprojekt och dom belönas för att spela den arroganta roll som exemplifieras av uppgifterna om Netanyahu i artikeln. Genom att således belöna arrogans från Israel skapas ett falskt intryck av att anglosaxernas eliter egentligen inte vill stödja sin egen koloni.
  Men både zionism och Israel-projektet var ett kristet anglosaxiskt kolonialprojekt långt innan anglosaxerna lyckas skrämma in judarna i projektet.
  Hitler och de flesta nazister var grundlurade och även dom inledningsvis belönade för arrogans som var fördelaktig ur britternas synvinkel.
  Britternas uppenbarligen mer avancerade intellekt i makthänseende har fört alla bakom ljuset och regisserat världshändelserna i århundraden.

  Om man vill se tecken på någon splittring mellan olika läger ifråga om Israel kan Assange vara ett sånt tecken.
  Wikileaks var från början en psyop med otvetydiga band till imperiets propagandamegafoner.
  Men när dom avslöjade Hillary’s korrespondens efter en insider-läcka föll dom i allvarlig onåd tycks det mig.
  Trump kan ha vunnit valet med hjälp av den läckan påstår en del observatörer och han har ju gått Netanyahu till mötes mer än demokraterna avsåg att göra beträffande Jerusalem.
  Trump är en del av härskarklassen men till en del mot globaliseringen.
  Demokraterna stär närmare det brittiska imperiets agenda.
  Och dom har inget intresse av att frigöra kolonin Israel utan föredrar att ha den kvar i beroendeställning så att den kan spelas ut mot andra.
  Men jag är neutral i den amerikanska inrikes maktkampen för amerikanser kan ha en del skäl att föredra demokraterna.
  Jag respekterar att gräsrötterna där prioriterar olika.
  Demokraterna verkar tycka att Usa inte behöver någon konkurrens från självständiga amerikanska entreprenörer utan att oligarkin och dess finanssektor får bestämma allt=britternas agenda.
  Men demokraterna liksom S här erbjuder mer sociala skyddsnät än republikanerna.
  Jag kan hålla med Nordfront om att det göra mindre skillnad för oss vem som har makten där.

  Jag ser ingen stor likhet med vänstern, dom är sanslöst naiva i mina ögon. Går omkring tyngda av sitt ideologiska filter som en kvarnsten om halsen.
  Att båda sidor talar om härkarklassen är trivialt den existerar ju!
  Nordfront köper liksom många anglosaxer britternas avledningsmanöver om att det bara är en del av härskarklassen medan majoriteten av vänstern inte gör det.
  Och där har vänstern mer rätt även om det inte beror på någon självständig analys utan på att det är inlärt.
  Att vänstern är mot Israel som hittills varit imperiets aggressiva kolonialprojekt är helt logiskt.

  • Den enda som är lurad eller försöker lura andra Peter Grafström. När judendomen gick från religion till nationalist politik (sionismen) var det på grund av Theodor Herzl och Moses Hess; så var det också på basis av socialism: en nationalist socialism för judar i Israel och en multikulti internationell socialism för resten av världen.

   • Jag har inte yttrat mig generellt om vilka övriga egenskaper som ofta kommer tillsammans med zionism utan om hur det började.
    Okunnigt följer du den avkortade historieskrivning som du själv orkat befatta dig med.
    Theodor Herzl blev zionist 1894 då britterna sen Napoleonkrigen hållit på att bygga zionismen för det brittiska imperiets räkning. Hundra år innan Herzl anslöt sig.
    Napoleon ämnade med Leibniz som förebild utveckla Egypten med britterna som belackare.
    Britterna ville mota Rysslands och Frankrikes inflytande och ville skapa ett brohuvud MOT inte i samarbete med områdets utveckling.
    Notera detta: dominans är målet och den dominansen går i hand i hand med en dominans inom bankväsendet.
    Det är därför det var så viktigt för britterna att knyta till sig judarna närmast OCH att hindra lika starka band mellan judar och andra!!!
    Det är därför britterna mer än någon annan hade motiv för Sion vises protokoll och för att stimulera fram nazismen.
    Din ilska är typisk för det man erhåller när man följer en stor mängd anglosaxiska skribenter.
    Jag underkänner inte deras indignation över vad som pågår i världen men dom undviker partiskt att ta upp sånt som avslöjar hur deras egen aristokratiska elit och intelligentia har konspirerat för allt som dom enbart skyller judarna för.
    Det är en symbios och det är det som många anglosaxer inte vill låtsas om.

    Varför är du så besatt av att förneka det??

    Britternas aristokrati planerade alltså sen länge sitt Israel-projekt när dom började besätta Palestina under Palmerston på 1840-talet och publicerade då även British Israelism som lär att anglosaxare och kelter är de verkliga israeliterna.
    Över trettio år senare var Herzl fortfarande för assimilation och inte zionist.
    Han träffade till sin förvåning på kristna predikanter från Usa som pläderade för zionismen.
    Britternas agenter hade då spridit sin nya variant av kristendomen i Usa.
    Men det började redan på 1500-talet när britterna bestämde sig för att göra som Portugal och Spanien: bygga ett imperium och då ville britterna knyta judarna närmare sig av samma skäl som jag ovan nämnde även om det då ännu inte fanns lika långt avancerade planer för nya tunga bankinstanser.
    De puritaner som utvandrade till Usa för den koloniseringen bar med sig ett frö till den zionismen. Usa är därför redan från den fasen en kristen zionistisk anglosaxisk koloni.
    Liksom Israel senare blev.
    Du är i sällskap med många andra okunniga i skuggan av anglosaxernas röststarka kollektiv.

 • Det finns naturligtvis vissa sanningar i texterna. Shimon Peres uttalade efter 11: e september: Det är vi som styr USA och det vet dom om. Att vara i opposion mot judiska intressen i USA kan stoppa karriärer. USA:s utrikespolitik gentemot t.ex. Syrien och Iran är väl uppenbart = Israelisk.

 • Kan någon verkligen ge en entydig definition av vad som är höger respektive vad som är vänster i politiken?

  – Eller omhuldar de flesta kanske “egentillverkade” definitioner som är späckade och kryddade med allsköns konnotativa emotioner och associationer…?

  Och om var och en har sin egen lilla definition, blir då inte diskussionen ett meningsutbyte i en anda av babylonisk språkförbistring?

 • Jag tror och anar att Trump förstår och har visat att Israel grundades i stort sett på den accepterade
  “sanningen” att tyskarna gasade ihjäl 6 miljoner judar. När Benjamin Netayahu förstår att Trump vet om
  den riktiga sanningen så viker Netanyahu ner sig. Den sanning vars grund Israel vilar på är i fara så
  återstår inget annat än att skriva på fredsuppgörelsen. I många länder så är det olagligt att inte ta denna
  “sanning” och börja försöka att bringa klarhet i vad som egentligen hände. Då är det fängelsestraff som väntar. Det finns en annan historia, som inte är skriven av “vinnarna”, men denna historia är mycket
  svåråtkomlig.

  • Trump går efter vad som är politiskt möjligt för honom. Och anglosaxerna speciellt britterna var mycket angelägna om att deras rivaler inte skulle tillåta judisk assimilering. Därför bidrog britterna som nazismens banbrytare och uppmanade direkt Tyskarna till judeutrotning.

   Att du tror att det skulle spela så stor roll för anglosaxernas eliter hur det var med sanningen om antalet dödade judar är nog ett misstag. Skenet var det enda som betydde något och möjligheten att förnedra Tyskland.
   Krossa och förnedra Tyskland var ett uttalat mål redan före WWI

   Vad gjorde britterna för att ta emot judar som Hitler erbjöd omvärlden?
   Obetydligt, britterna ville gärna att Tyskland skulle kunna komprometteras och att britternas kolonialprojekt Israel sen långt över 100 år skulle få bränsle.
   Sverige var kanske dom enda som började ta emot judar under WWII såg jag nyligen nämnas.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *