Globala dagar för klimat och fred: 26 september är FN:s dag för avskaffandet av kärnvapen

publicerad 26 september 2020
- av Gästskribent
President of the seventy-fifth session of the United Nations General Assembly
President of the seventy-fifth session of the United Nations General Assembly. UN press photo.

Den 25 september utlyste Fridays For Future en global manifestationsdag och den 26:e är FN:s internationella dag för ett totalt avskaffande av kärnvapen. Miljontals människor världen över har insett och börjat reagera mot att deras framtid är hotad på många fronter.

Ökat antal klimatflyktingar och begränsade resurser ökar risken för konflikter. Vissa nuvarande politiska ledare väljer att rusta för krig och satsar miljarder på vapen och militär. Alltmedan FN:s globala mål uppmanar världens länder att verka för fredliga och inkluderande samhällen samt hållbar energi.

I Sverige får Försvarsmakten cirka fem gånger mer än åtgärderna för att bromsa klimatförändringarna, utan krav på styrning eller krav på redovisning av sin klimat­påverkan. Enbart Försvarets utsläpp för inrikes transporter motsvarar en tredjedel av det svenska inrikesflyget, enligt SCB.

Absurda summor läggs idag på militär upprustning. 1822 miljarder dollar investerades globalt år 2018. Världens militära utgifter fortsätter att öka. Varje timme investerar väldens kärnvapenländer mer på att modernisera befintliga arsenaler än FN:s årliga budget för kärnvapennedrustning.

Kärnvapnen står färdiga för att utplåna mänskligheten

Behovet av omställning är akut. Vi citerar FNs tidigare generalsekreterare Ban Ki Moon: ”Världen är överbeväpnad och freden underfinansierad”. Vad gör våra svenska politiker?

Femtiosex före detta politiker i Natoallierade länder har skrivit ett öppet brev till sina nuvarande ledare att skriva under FN:s förbud mot kärnvapen. Sverige har ännu inte undertecknat.

Läs mer: 56 tidigare politiska ledare från 22 länder vill ha förbud mot kärnvapen – ingen från Sverige

Kärnkraftsindustrin, uppbackad av vissa politiker propagerar för utbyggd och ny kärnkraft. Och därmed fortsatt spridning av uran och andra miljöfarliga ämnen från gruvbrytning, anrikning, reaktordrift, avfallshantering och kärnkraftsolyckor. Detta trots att alternativen nu byggs mycket snabbare, billigare och är mindre farliga för människor och miljön.

Kärnkraften är inte utsläppsfri [*1]. I ett livstidsperspektiv är växthusgasutsläppen från svensk kärnkraft lika stora som från allt årligt svenskt flygande, in- och utrikes. Kärnkraft har så höga kostnader att det nu bara är militära skäl som kan få den ”lönsam”. Den tar årtionden att bygga och våra utsläpp måste börja minska nu. Den tar ännu längre tid att riva och ingen vet än hur avfallet ska säkras i 100 000 år. Riskerna för obegripligt stora katastrofer ökar ju mer man förlänger brukstiden. Kärnkraften måste helt enkelt avvecklas så snabbt som möjligt.

Det är dags att våra makthavare tar miljöfrågorna på allvar. Det gäller politiker och företagsledare på alla nivåer men även dig och mig. Även vi kan påverka utvecklingen genom att handla hållbart, tala om för politiker vad vi tycker och välja kloka politiker.

Text: Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen och Kvinnor för fred, Sundsvall

Signerat: Måna Wibron, Runa Forsman, Ulrika Hådén, Linnéa Henriksson, Berth Henriksson, Birgitta Krona, Hjördis Johansson, Gertie Gagner, Elisabet Finné, läkare och medlem i SLMK/ Svenska läkare mot kärnvapen, Sundsvall

*1. Jan Willem Storm van Leuven, 2015. Rapport till de Gröna i Europaparlamentet och till COP 23.

Relaterat