Internationella Engelska Skolan, sossarna och korrupta fd politiker

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 4 september 2020
- Jan Norberg
Barbara Bergström, grundare av Internationella Engelska Skolan. Pressfoto: Engelska.se
Barbara Bergström, grundare av Internationella Engelska Skolan. Pressfoto: Engelska.se
Bild: Barbara Bergström, grundare av Internationella Engelska Skolan. Pressfoto: Engelska.se

DEBATT. I en tidigare analys granskar Jan Norberg hur de muslimska friskolorna använder skattepengar för att radikalisera eleverna in i Islam. I denna debattartikel tittar Norberg närmare på Internationella Engelska Skolan.

Text: Jan Norberg

Den tyskfödda entreprenören Barbara Bergström, sedan 2001 gift med den svenska journalisten och politiska korridormyglaren Hans Bergström (fd ansvarig utgivare för Dagens Nyheter och numera lobbyist). Barbara Bergström startade 1993 IES och påbörjade en mycket lönsam friskoleverksamhet.

Barbara Bergströms livsresa som började i ett sönderbombat Wuppertal i Tyskland 1946 har iofs inneburit en del privata motgångar men som så många av efterkrigstidens tyskar så visade hon en stark drivkraft och efter vissa turer i bla USA så landade hon i Sverige år 1968. År 1993, hade hon insett att friskolereformen gav henne en affärsmöjlighet som inte funnits tidigare. IES var därmed ett faktum.

Verksamheten utvecklades, men det var först när Hans Bergström (DN:s tidigare chefredaktör) i sin egenskap av radikal socialliberal inom dåvarande Folkpartiet kunde hjälpa henne in i politikens skuggvärld som utvecklingen tog fart på allvar. Hans Bergström har ett mycket brett kontaktnät inom politiken och han kan utan tvekan anses som en typisk vänsterliberal lobbyist med en viss vurm för till socialismen närstående dogmer.

ArcanumSkolan 2024

Självbevarelsedriften gjorde dock att Hans Bergström också utvecklade ett mycket brett kontaktnät i den svenska politikens skuggvärld, något som Barbara Bergström (Bärbel) skulle komma att ha nytta av. Nätverket inom den svenska politiken är större och djupare än vad många är medvetna om och nepotismen är legio.

Efter att Hans Bergström lobbat hårt för friskolereformen kunde han därför också hjälpa Barbara med goda råd i hennes skolverksamhet. Hans politiska kontakter blev värdefulla instrument för att snabbt kunna expandera friskoleverksamheten i Sverige. Hans Bergström har under åren arbetat frenetiskt i bakgrunden för att inte olika konstellationer av sosseregimer skall falla för trycket att avskaffa friskolorna. Han har tex uppmuntrat unga borgerliga kommunalpolitiker att engagera sig i skolpolitiska frågor för att säkra friskolereformens långsiktiga överlevnad, belöningen för dessa unga adepter kommer senare på sedvanligt korrupta villkor. Under tiden har Hans och Bärbel kunnat fortsätta att expandera sin lukrativa friskoleverksamhet.

Socialisternas ständiga kritik

Socialisterna har alltsedan friskolereformens start ständigt attackerat reformen på ideologiska grunder (se tex rapporten här ovan), i deras värld är ju entreprenörskap en styggelse. Vänsterns bärande argument har ju varit den segregation och de orättvisor som friskolereformen inneburit, samt att det kunnat tas ut för stora vinster av skattebetalarnas medel. Den vilken vill fördjupa sig vad tex Vänsterpartiet tycker kan läsa artikeln: De blir rika på våra skolor.

Den socialistiska kritiken riktar ju in sig på att det inte skall vara möjligt för elever och föräldrar att med hjälp av skolpengssystemet välja skola då detta strider mot den statligt styrda och kontrollerade kollektivism som vänstern alltid förordar, men främst är det möjligheten för friskolorna att tjäna pengar som stör dessa socialister.

Vad dessa socialister aldrig verkar fråga sig är varför och hur friskoleentreprenörerna kan tjäna pengar?

Det är just skolpengens förutsättningar som är huvudproblemet. Den baserar sig på kostnaden som den kommunala skolan kräver för att gå runt och då bör man ha i bakhuvudet att de kommunala skolorna har skyldighet att ta emot alla elever oavsett vilka särskilda behov de har osv. Elever som friskolorna gör allt för att undvika.

Detta innebär i praktiken att de kommunala skolorna vid behov får pengar utöver vad som egentligen behövs och några incitament att försöka öka sin kostnadseffektivitet finns öht inte. Den kommunala skolan är ett gigantiskt svart hål rent ekonomiskt i de kommunala budgeterna. Starkt förenklat så beräknas därför den sk skolpengen baserat på vad en ineffektiv kommunal skola behöver för att gå runt.

Det innebär att de privata friskolorna därmed får ett tydligt incitament att vara mer kostnadseffektiva jämfört med de kommunala skolorna, ingen större ”utmaning” för att uttrycka sig på socialistisk nysvenska. Att konkurrera med kommunala skolor vilka inte bryr sig det minsta om vad det kostar är ju ingen konst, det blir ju spel mot ett mål.

Den andra stora anledningen till varför friskolor kan tjäna pengar ligger i det faktum att kontroll och uppföljning för hur alla skolor verkligen uppfyller målen är så luddiga att det inte ens går att mäta. Mätbarheten och tydliga incitament, både positiva och negativa, lyser enbart med sin frånvaro. Eller som Tom Peters en gång sade, ”What gets measured gets done”. Kanske något för ansvariga politiker att fundera ett tag på?

Bristen på kontroll och mätbarhet ger vinstutrymme för IES

Konkurrensen mellan kommunala skolor och friskolor är ju en veritabel chimär då den ineffektiva kommunala skolans resultat ligger till grund för storleken på skolpengen. Det och inget annat är det egentliga grundproblemet med svenskt skolväsende, inklusive friskolorna. Hade de kommunala huvudmännen haft krav på sig att bedriva sin skolverksamhet utifrån incitament som leder till en kostnadseffektivitet, och skattebetalarnas fromma, så hade sannolikt många kommunala skolor tvingats stänga.

Det ter sig därför högst besynnerligt att debatten kretsar kring det faktum att Barbara Bergström och Hans Bergström för några år sedan kunde sälja merparten av sitt livsverk till en utländsk och synnerligen kapitalstark institutionell ägare och tjäna cirka 700 miljoner. Då hon 2013 sålde ca 75% till det amerikanska riskkapitalbolaget TA Associates så skedde det utan större uppmärksamhet. Hon har därefter så sent som i sommar sålt ytterligare 2 miljoner aktier à 73 kr som inbringade ca 145 miljoner. Kom sedan inte och säg att friskolorna inte skor sig på skattebetalarnas pengar.

Dessa inkomster är vare sig hennes eller hennes makes fel.Det är kostnadsnormen och bristen på resultat och kvalitetsmätning som den kommunala skolan dras med som ger friskolor som IES-möjligheten att lyfta dessa vinster. Självklart ser utländska investerare vilka fördelaktiga villkor privatskolor arbetar under i det socialistiska Sverige. De köper självklart ett vinnande koncept och håller tummarna att lobbyister som Hans Bergström skall fortsätta sin subversiva verksamhet i den politiska maktens alla korridorer. Till och med SD har han lyckats infiltrera, så han ligger verkligen i den gode Hans. Numera har Hans Bergström fått in så många korrupta fd politiker och andra inom IES att han delvis dragit sig tillbaka.

När den totalt misslyckade kommunala skolan ständigt kräver mer pengar för sin undermåliga verksamhet så ställer sig socialistregimen inte ens frågan hur det kan komma sig att elevresultaten blir sämre och sämre till allt högre kostnader. Istället attackerar man friskolorna för att de kan tjäna pengar på de egna politiska tillkortakommandena.

Den svenska djupa staten

Statsråd Anna Ekström
Statsråd Anna Ekström Utbildningsminister. Pressfoto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Tvärtom så agerar den korrupta socalistregimen bakom kulisserna inom den svenska djupa staten så att det framledes inte skall gå att jämföra elevernas samlade resultat för landets alla skolor. I detta fall kallar utbildningsministern Anna Ekström därför till sig myndighetschefen för SCB och ger myndigheten i uppdrag att ändra policy så att jämförelser för alla Sveriges föräldrar skall bli omöjlig.

Att SCB:s chefsjurist går ut i media och beklagar sig över denna policy-ändring är bara dimridåer på sedvanligt Deep State-manér.

Elefanten i rummet

Alla självständigt tänkande och normalbegåvade inser snabbt vad alla inom 8-klövern till alla pris vill undvika att diskutera i skoldebatten att det finns en gigantisk elefant i rummet och den stavas massinvandring från länder med ointresserade individer vars barn inte ser någon anledning att underordna sig svensk skolplikt. Det är ju så mycket mer spännande att tillgodose sitt utbildningsbehov inom de kraftigt våldsbenägna och kriminella nätverken där de får skolning i att hantera skjutvapen och sprängämnen samt att ge dagligt utlopp för sina våldsbenägna gener gentemot ursprungliga svenskar vilka släppt in dem som de gökungar de faktiskt är.

Att bli en högpresterande kriminell blir därför bli prio ett. Låt mesiga ursvenska barn gå i skolan och visa dem genom kraftigt våld att skolan icke göre sig besvär.

Lärarkåren har sig själv att skylla

En drapa av det här slaget måste avslutas med en kraftig salva mot den samlade svenska lärarkåren. På sedvanligt svenskt manér låter sig lärarna att hunsas av såväl sina kommunala arbetsgivare som sina ointresserade elever. Det kanske inte behövs en Caligula-kopia i varje klassrum, men nog skulle svenska kommunala skolor prestera bättre om den svenska lärarkåren reste sig som en person och sade ifrån.

Möjligen har dessa lärare tagit alltför starka intryck av den socialist inspirerade lärarutbildningen, det skulle möjligen förklara varför de inte protesterar.

Slutord

Ja, kanske har den svenska vänstern rätt i sin kritik beträffande friskolor.

Text: Jan Norberg

Relaterat

Varför läser svenska barn sämre?
https://uvell.se/2020/08/27/varfor-laser-svenska-barn-samre/

Engelska skolans grundare fick 700 miljoner kronor
https://sverigesradio.se/artikel/5738380

Nationalekonom: Förstör inte det fria skolvalet
https://www.fplus.se/nationalekonom-forstor-inte-det-fria-skolvalet/a/na5XbQ

Wikipedia: Friskola
https://sv.wikipedia.org/wiki/Friskola

Wikipedia: Skolpeng
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skolpeng

Internationella Engelska skolan
http://vp240.alertir.com/sites/default/files/report/ies_q4_presentation_2019_2020.pdf

Försäljning av aktier i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ)
https://news.cision.com/se/abg-sundal-collier/r/forsaljning-av-aktier-i-internationella-engelska-skolan-i-sverige-holdings-ii-ab–publ-,c3130278

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Det är dags att sätta ner foten (hm, fötterna) vi har fått nog av svågerpolitik och odemokratiska beslut som JÖ och annan kohandel som partier och politiker sysslar med helt öppet och utan att skämmas kör de gladeligen över Svenska folket. FOLKOMRÖSTNINGAR måste genomföras och beslutande sådana. Detta måste diskuteras här på NW! Är Sassersson är någon annan med kunskaper om hur vi ska gå till väga förutom namninsamling – eller finns det redan någon sådan om införande av beslutande folkomröstningar, minst 3-4 st om året i alla avgörande frågor för Sverige! Idéer och tankar om detta.

 • @ Hans Dahl 5 september, 2020 at 13:33

  Att hålla sig till ämnet är förvisso en fråga om subjektivt tyckande, men om man tittar på vad den sällsynt förvirrade Stella skriver så känner jag en ledsamhet över hur mentalt blockerad hon är. Hon påminner lite om en del andra kommentatorer som alltid hemfaller till den besatthet de är fullt upptagna av 24/7/365.

  Du kan ju titta lite på de kommentarsregler som gäller för NV.

  Allmänna riktlinjer

  Din kommentar ska hålla sig till ämnet och de ska hålla en respektfull och god ton. Visa respekt för artikelförfattaren som kan ha lagt ned många timmar eller dagar på att skriva en artikel.
  Sakfrågor ska diskuteras.

  Hans, vad är “associativa kommentarer” ??

  Vem avgör om man som kommentator håller sig ämnet??

  Det är lite av ett typiskt fenomen när man inte vill debattera sakinnehållet i artikeln, dvs att då istället dra iväg rakt ner i diket och ge sig hän åt sina egna konspirationsteorier.

  Stella nämner inte med en stavelse det som artikeln vill belysa. Vad i hela h-e har Stellas inlägg med artikeln att göra öht??

  Stella pratar om verkligheten som om hon hade tolkningsföreträde för den är, men såna är dårarna.

  Jag avslutar med ett citat från denna Bulgariska invällare vilken tror sig stå över oss svenskar.

  Blir någon klok på vad detta har att göra med sakfrågan??

  “Det är folkens betalningsförmåga som är säkerheter.
  Dock utan avtal mellan kommuninvånare och kommunen eller Kommuninvest.
  Utan alla dessa lån skulle inte många kronor cirkulera i ekonomin.”

  Ta bort kommentarer som dessa från Stella blir min uppmaning.

 • Det är Jan Norberg som “bestämmer” över denna artikels kommentarsfält eftersom Norberg skrev artikeln, naturligtvis utan ersättning. Denna förmån och särbehandling har alla skribenter på NV. NV har endast sista ordet vid dispyter och regelbrott mot kommentarsreglerna.

  • Jag uppskattar Jan Norbergs artiklar, hans öppenhet och oräddhet, men jag avskyr hans vilja att dominera kommentarsfältet med hjälp av auktoritära metoder.

   Jag anser att det är synnerligen viktigt att associativa kommentarer ges möjlighet att komma till uttryck!

   Om Jan Norberg verkligen vill avlägsna våra kommentarer här, så tycker jag att han bör utarbeta en kortfattad manual för tillåtna toleransnivåer och standardavvikelser som beledsagande kommentars-filter för sina kommande artiklar.

 • En mycket viktig gemensam nämnare är hur svenska skattepengar används!

  Bidragen är en del av en totalt misskött svensk finanspolitik.

 • “Varför lånar Riksgälden av privata banker istället för Riksbanken tror ni?”

  – Därför att Riksbanken, ledande politiker och Riksgälden vill ha det så.

  Staten, kommunerna…ja, nästan alla här i Sverige lånar pengar – som saknar täckning – av privata banker.

  En sund Riksbank skulle ge ut egna pengar – MED FULL TÄCKNING OCH UTAN RÄNTA.

  Sveriges egna resurser skulle kunna ge full täckning för egna inflations-fria pengar.

  Räntor, inflation, finanskrascher är enbart verktyg i de mäktigas hand för att stjäla från alla andra, deras ljugande gräddfils-tjänstehjon undantagna, som får sina feta smulor.

 • Jag uppskattar dessa människor som frispråkigt dela med sig informationen om denna “het tema” som är att staten subventioner till fria skolor det dem sedan använder som trampolin för radikalisera unga människor inom olika idealism som går emot landet och är en globalt hot etablerade det länder och deras demokratiska ståndpunkter. Staten bidrar med miljoner och inte miljarder skate pengar till många av dessa i vårt land. Är det inte så eller verka som “man själv skjuter sig i foten”. Det Sverige idag är ett resultat av ett korrupt samhälle som sossarna har byggt med “bidrag” till grupper, personer som anses kunna driva ett hot för länder. Deras korruption kan man se och höra på Tv inslag om fallet Sigtuna det partiet agera och låta sig korrumperat eller mutas av etablerade firmor som PEAB för att driva sin vilja samt troende samfund som få mark och byggnationer “gratis” om dessa skulle rösta på deras partiet. Sossarna trampa under sina fötter lagar och förordningar och som förvänta att andra ska följa.Vi håller på skapa ett polariserad samhället det som kommer att orsaka att det blir svarare och “smaka på sin egen medicin” Kontenta av detta och flera avslöjande som händer nästan dagligen och har hänt, är att ingen vill döma någon retroaktivt för det som har hänt och som gör om man kom undan då, då få man gå vidare. Historian berätta händelser människan ser till att man inte ska glömmas och följa deras DNA spår för all framtid. Rättvisan det kan vara det mesta ifrågasatt ordet som en lexikon så småningom tas bort pga det landet och språk vill inte höra eftersom det följes inte heller. Detta är början på förfall till det demokratiska samhället.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *