Fauci uppbackad av Trump: “När vi har vaccinet är militären på plats!”

publicerad 20 september 2020
- av Börje Peratt
Donald Trump. Foto: Gerd Altmann. Licens: CC0 1.0, Pixabay.com

DEBATT. Presidenten för världens mäktigaste nation talar i klartext om för befolkningen att om ni inte vaccinerar er så skickar jag militären på er. Hur mycket behöver Trumpfans för att inse vad denne man är i stånd till?

Text: Börje Peratt, ordförande föreningen Humanism och Kunskap | Artikeln har tidigare publicerats på föreningens hemsida | Artikelbild: Donald Trump. Foto: Gerd Altmann. Licens: CC0 1.0, Pixabay.com

Trump säger att då man har vaccinet framme så kommer man att genomföra Covid-19-vaccinering med militären uppradad. I praktiken har Donald Trump delegerat makten över militären till dr Anthony Fauci vid NIAID.

Detta vaccin och alla de risker den för med sig till trots så finns en sådan utbredd rädsla bland människor att många hoppas på och kanske tror att ett fulvaccin ska ge skydd när det i själva verket sannolikt är tvärtom.

Det innebär att Fauci med militärens hjälp planerar en massvaccinering för att säkerställa miljardvinster.

Man brukar ju prata om insiderbrott när en person har fullständig inblick i ekonomiska faktorer som gör att denna person före alla andra kan satsa rätt och göra stora vinster. I detta fall handlar det om en person som gjort mycket mer än så.  Faucis organisation äger patent på Covid-19-vaccinet, NIAID. Anthony Fauci var också initiativtagare till utvecklingen av detta coronavirus och har medverkat till att finansiera det. Fauci har patent på allt som rör smittan, testmätning, behandling och vaccin. När alla indicier pekar på en skyldig hur kommer det sig att detta får pågå utan att världens ledare, företag och organisationer reagerar. Har denna Fauci tillförskansat sig sådan total kontroll över världen att han är oantastlig? Ja, enligt filmaren Mikki Willis pekar mycket åt det hållet. Se hans dokumentärfilmer Plandemic.

För att ytterligare förstärka hotbilden har hans organisation under Bill Gates och Tedros som regerar WHO fått all världens idrott att stänga ned och tvingar sedan aktiva och funktionärer att använda munskydd även fast läktarna är tomma.

Detta munskyddsanvändande har en enda funktion och det är att förstärka rädslan.

Läkaren John Ziegler går i videon nedan till offentlig attack mot skräckpropaganda och lutar sig mot forskare som avfärdar munskyddet.

Sedan detta inslag har John Ziegler fått stort stöd inte minst i den nya folkrörelse i USA

Burn Your Mask’ challenge

Denna kampanj för mänskliga fri och rättigheter sprids nu snabbt i USA. Länk1, Länk2, Länk3, Länk4, Länk5, Länk6, Länk7.

Burning mask. Foto: WFMY News2
Gruppen ReOpen North Carolina skapade: “Burn Your Mask Challenge” (#burnyourmask). Foto: WFMY News2. “On Monday, Gov. Roy Cooper said he would consider making masks mandatory. Reopen NC burned masks in response.”

Vi vet nu vilka det är som ligger bakom inskränkningarna och vilka som har makten att få hela världen in i ett beteende med avsikt att framkalla rädsla och distansera människor från varandra.

Sättet att bygga upp detta med att bland annat rapportera smitto- och dödssiffror i ett tidigt skede för att dra all uppmärksamhet till sig är ett klassiskt säljtrick som i sammanhanget är absurt då en vanlig säsonginfluensa smittar så många fler än detta påstådda C19. När man konstaterar alla mätfel kommer väl också denna så kallade pandemi att försvinna? Eller?

Ja, vi har varje år en säsonginfluensa som smittar uppemot 2-300 tusen och av dessa dör uppemot 2000. Om detta har det varit fullständigt tyst. Svensk officiell dödsstatistik visar inte på några större avvikelser från tidigare år förutom en överdödlighet i april sannolikt kopplad till vanvård av äldre.

Obducenten fann inget virus i påstådda Covid19-patienter

Det är uppenbart att testmätningar ger fel statistik och att de flesta insjukna har inte drabbats av Covid 19 utan sannolikt har de fått en förkylning, en influensa eller en inflammation som felaktigt diagnosticerats C19. Med detta sagt blir polisstatsageranden mer skrämmande än C19 och tänk om det också i Sverige leder till tvångsvaccinering mot ett virus som internationellt ansedda forskare menar inte är särskilt farligt eller smittsamt med få undantag.

Hur hälsovådligt är då det planerade vaccinet?

I Norditalien genomfördes en vaccinationskampanj sommaren/hösten 2019 med ett fulvax (en cocktail av några av de farligaste influensorna) vilket enligt italienska läkare låg bakom det stora antalet döda. Se en video med en italiensk läkare som hävdar att Covid19 är en plan för massutrotning. Ja, det är en konspirationsteori.

En kanadensisk statlig studie har kommit fram till att dessa årliga vaccinationer mot influensa/virus är oprecisa och kan vara kontraproduktiva eftersom de sänker immunförsvaret. En sådan vaccinationskampanj skulle således kunna vara farlig för den äldre sårbara populationen. Denna risk bör de äldre få kännedom om. Särskilt nu då skurkarna i sina scenarier från 2019 har övat in en ny “pandemi” med start hösten 2020.

Text: Börje Peratt, ordförande föreningen Humanism och Kunskap