Forskare påvisar vilseledande information om SARS CoV-2 och Covid-19

publicerad 10 september 2020
- Kerstin Unger-Salén
Coronavirus i Spanien 2020. Foto: Gustavo Fring. Licens: Pexels.com
Coronavirus i Spanien 2020.

Många börjar bli mer och mer skeptiska mot den information som levereras av etablerade media. Man börjar också inse att en del beslut gällande SARS CoV-2 baserar sig på ogrundade påståenden som inte håller i vetenskapligt seriösa sammanhang.

Text: Kerstin Unger-Salén

Professor Beda Stadler. Pressfoto: Researchgate
Professor Beda Stadler. Pressfoto: Researchgate

Professor Beda Stadler har 30 års erfarenhet av forskning i immunologi. Han är tidigare direktör på det immunologiska institutet vid Universitetet i Bern och är starkt kritisk mot många direkt felaktiga, offentliga uttalanden om SARS CoV-2 och framför allt om de tester som används för att fastställa om man är smittad eller har antikroppar. Han menar att informationen behöver nyanseras. Debatten baserar sig på ofta på trossystem snarare än rationellt och vetenskapligt grundade resonemang. När dessa oriktiga påståenden väl etablerats är det näst intill omöjligt att korrigera dem oavsett om det kommer från ett vetenskapligt experthåll eller inte.

Vad man bör eller inte bör säga, vad som betraktas ”politiskt korrekt”, tycks väga tyngre än uttalanden från experter med lång och gedigen erfarenhet i immunologi. Etablerade media upprepar ofta okritiskt sk offentligt accepterad information även om forskare som vet vad de talar om, försöker korrigera grova felaktigheter. Ett sådant är till exempel att asymptomatiska, dvs de som inte uppvisar några symtom, skulle vara smittbärande eller att PCR-test är ett säkra test som visar reella siffror om vem som smittats.

Sammanslutningen Americas Frontline Doctors hävdar att det finns framgångsrika metoder för att behandla Covid-19, 27 juli 2020. Foto: Tea Party Patriots Foundation

Allt fler läkare och forskare träder fram och försöker göra sig hörda, men blir ofta negligerade av pressen och tas ner av sociala medieplattformar som bara lyder “faktacheckar” och överordnade intressen som inte har att göra med allmänhetens behov av allsidig, opartisk och vetenskapligt välgrundade uppgifter.

Journalister saknar dessutom ofta specialutbildning inom vetenskap och medicinska frågor och kan inte läsa statistik. De tilldelas otillräcklig tid för att göra efterforskning när de ska skriva ihop en artikel och kan därför leverera stundtals ogrundade, icke faktabaserade påståenden som väcker djup oro hos allmänheten. Det är tex en stor skillnad på om man dör med Covid-19 eller dör av Covid-19 alternativt om man dött av andra orsaker, men ändå hamnat i Covid-19-statistiken. Hur dödstalen presenteras spelar stor roll.

Man påstår gärna att Covid-19 är ett nytt virus. Det formella namnet för viruset är SARS CoV-2 och det tillhör en stor familj av coronavirus, varav sex är kända för att ha infekterat människor under tidigare år. Fyra av dessa är ansvariga för vanliga förkylningar.

Juan Pablo Horcajada. Pressfoto
Juan Pablo Horcajada. Pressfoto

Flertalet virologer anser att allmänheten redan kan ha en viss immunitet mot viruset och när vi infekteras av ett virus från samma familj kan det uppstå en korsreaktion och immunförsvaret kan utveckla antikroppar  som hjälper mot Covid-19, säger Juan Pablo Horcajada som leder avdelningen för infektionssjukdomar på Hospital del Mar Medical Research Institute i Barcelona.

“Vi har levt länge med coraonavirus och de flesta åstadkommer mindre respiratoriska sjukdomar som  exempelvis en vanlig förkylning medan SARS och MERS är mera allvarliga till sin karaktär. Vad vi inte vet är i vilken utsträckning de kan skydda.”

I en nyligen publicerad  artikel i Science bedömer man att 20 till 50% av de som aldrig fått SARS-CoV-2 kan vara skyddade på cellnivå mot sjukdomen. Man kan således vara immun utan att ha varit sjuk i Covid-19.  


Antikroppar är inte heller det enda immunförsvar vi har. Att bara testa antikroppar utan att ta med andra immunförsvarsmekanismer ger en felaktig bild av befolkningens verkliga immunitet.


PCR-testet är inte tilförlitligt och få vet vad det verkligen mäter

Som kronan på verket av dumheter, påpekar professor Beda Stadler, finns de som påstår att man kan ha coronaviruset och vara smittbärande utan att uppvisa symptom. Enligt vissa virologer som Stadler ifrågasätter skulle “friska”/sjuka, kunna ha SARS CoV-2 virus utan att immunförsvaret omedelbart reagerar.

“Om ett virus angriper celler och växer betyder det att celler dör varpå immunförsvaret omedelbart aktiveras och infektionen sätter igång. Ett kardinalt symptom av en infektion är smärta.”

Att symptomlösa covidsjuka skulle kunna smitta har varit en av kärnfrågorna som medför panik hos framförallt äldre. För läkare och de flesta virologer samt Världshälsoorganisationen (WHO), kan såkallade asymptomatiska personer inte smitta. Det här är en oerhört viktig punkt och många förleds att tro att man kan smittas även av dem som till synes är friska. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), USA:s Folkhälsomyndighet, liksom WHO fick ta tillbaka tidigare påståenden att asymptomatiska är smittbärande.

CDC rekommenderar att asymptomatiska inte nödvändigtvis ska låta testa sig rapporterar CNBC den 26 augusti. CDC använder nu ett annat språk och refererar numera till asymptomatiska som friska människor, men de fortsätter hävda att dessa kan sprida sjukdomen utan att uppvisa symptom. Vi får se när även detta måste tas tillbaka. Vi är sjuka för att vi har symptom och har vi inga symptom är vi helt enkelt inte sjuka, är den slutsats som måste dras.

Kan man vara immun utan att ha haft Covid-19? Professor Beda Stadler påpekar att knappt några barn under 10 år får Covid-19, dvs de är immuna och bidrar således inte till smittspridning. Observera, de tycks vara immuna utan att ha haft Covid-19 tidigare. Kan det ha att göra med att deras immunförsvar helt enkelt är mera motståndskraftigt?

Den andra vågen som vi nu alla oroar oss för, kommer enligt Stadler att vara mindre farlig men kanske mera smittsam. Han vill likna denna återkommande SARS CoV-2 vid en besvärlig förkylning. Redan nu konstaterar man att SARS CoV-2 inte är lika virulent längre, vilket ger en strimma av hopp i en allt mer förbryllande värld.

Maria DeJoseph Van Kerkhove. Licens: CC BY-SA 4.0
Maria DeJoseph Van Kerkhove. Licens: CC BY-SA 4.0

Maria Van Kerkhove, på WHO förklarar att vetenskapsmän är oeniga om och ännu inte bestämt hur ofta sk asymptomatiska som har Covid-19, dvs friska/sjuka, kan smitta andra. Dagen innan sade hon att smittspridning från asymptomatiska är mycket ovanlig.

”Det vore onekligen intressant om principen (att man kan vara sjuk utan symptom) blev allmänt accepterat inom medicinska sammanhang för det skulle bli ett klart problem för sjukförsäkringskassan och privata sjukförsäkringar om man kunde anmäla sig sjuk utan symptom”, säger professor Stadler.

De som har symptom bör således isolera sig och bära mask, men övriga borde få gå fria och utan mask såvida de inte är bland många människor i en trång miljö. Sådana direktiv följer man inte i tex Spanien där alla måste bära en mask utanför hemmet.

Läs mer: Kerstin Unger-Salén: Vittnesmål från coronakrisen i Spanien – Undantagstillstånd och utegångsförbud

Coronavirus i Spanien 2020. Foto: Gustavo Fring. Licens: Pexels.com
Coronavirus i Spanien 2020. Foto: Gustavo Fring. Licens: Pexels.com

Collateral damage

Som vi alla vet ledde SARS CoV-2 till att många länder (som Spanien), gjorde en närmast drakonisk lockdown vilket naturligtvis redan skapat collateral damage i form av stor arbetslöshet och ekonomisk katastrof för många familjer, generell ökad fattigdom, ångest, depression och andra sjukdomar. Dessutom har man skjutit upp operationer, undersökningar och behandlingar som i sin tur lett till dödsfall som kunde ha undvikits. I Tyskland visar offentlig statistik att 90% av programmerade operationer utfördes inte under mars och april månad.

Lägg därtill att alla medborgare över 6 år gamla (i Spanien) idag, i smällheta augusti månad, tvingades bära mask, och nu är det även obligatoriskt i skolorna, vilket bäddar för mer ohälsa och ett trauma för dessa barn.

Professor Beda Stadler påpekar att det inte finns någon korrelation mellan strikt lockdown och mindre dödsfall. Argentina och Spanien är bra exempel. De har trots stenhård lockdown haft mycket höga dödstal. Dessutom beror dödstalen på hur pass effektiva behandlingar man gett på sjukhusen. Många faktorer spelar alltså in vilka leder till en ökad dödlighet, men som för den skull inte direkt är knutna till själva coronaviruset

Immunförsvaret avgör hur vi klarar av Sars CoV-2

En central spelare i kampen mot Covid-19 är vårt immunförsvar. Det är ett faktum som man skulle önska att myndigheter klargjorde för allmänheten. Varför inte ge konstruktiva oavhängiga råd om hur man själv kan stärka sitt immunförsvar? En av de största fienden till ett starkt immunförsvar är stress. När pressen skapar onödig oro och sensation kring Covid-19 medverkar de till att sänka människors immunförsvar. Det är viktigt att de tar sitt ansvar.

Gifter och främmande kemiska ämnen är en annan stark faktor som försvagar vår motståndskraft och varje år vräker vi ut mer och mer kemikalier på jorden. Generellt har immunförsvaret allt svårare att klara av sina uppgifter eftersom vi håller på att förgifta oss. 70% av autoimmuna sjukdomar anses vara framkallade av gifter i närliggande miljö och cancer är också beroende av ett sänkt immunförsvar.


Under gynnsamma omständigheter är immunförsvaret ett fantastiskt, uthålligt och komplext system som försvarar oss mot invasion av virus, parasiter och patogena bakterier. Redan i det första stadiet lyckas det för det mesta förgöra eventuella virus och bakterier.


Vanligtvis agerar immunförsvaret snabbt och effektivt och det enda vi märker är små tecken att systemet fungerar genom att vi får en förkylning och feber. Ibland, kan emellertid immunförsvaret överreagera. Det kallas för ”cytokine storm” och reaktionen kan bli dödlig för patienten.

En utmärkt artikel i tidningen The Atlantic: ”Immunology Is Where Intuition Goes to Die”, är publicerad den 8:e augusti, 2020 av Ed Young. Det är en lång, nyanserad artikel som klargör många aspekter av hur immunförsvaret fungerar, speciellt i samband med SARS CoV-2. Så fort som ett virus gör sin entré i vår kropp reagerar immunförsvaret omedelbart. Redan av den här beskrivningen börjar vi förstå att teorin om asymptomatiska covidsjuka inte har en vetenskaplig grund.

När cellerna känner av molekyler som associeras med patogener börjar de producera cytokiner. Vita blodceller attackerar viruset, äter upp det och bombarderar det med destruktiva kemikalier samt frigör än mer cytokiner. De kan också förhindra att virus reproducerar sig och då kallas de interferoner.


Allt detta leder till inflammation, värme, svullnad, smärta; tecken på att immunförsvaret fungerar som det ska. I nästa stadium sätter T-celler igång sitt försvar och aktiverar även B-celler som skapar antikroppar.


Dessa celler (B-celler) har minne och tar längre tid på sig (några dagar) att komma igång. Efter att de gjort sig av med viruset, dör de så småningom, men en liten del fortsätter att patrullera och skulle en ny attack komma är de förberedda och redo och har inte glömt bort vilket virus det var. Med andra ord är vi sannolikt immuna ett bra tag framöver, men varför blir vissa så sjuka och andra inte? Det har att göra med hur starkt immunförsvaret är och hur snabbt det reagerar, menar författaren till artikeln.

Covid-19-debatt

Gamla människor är av förklarliga skäl mer i riskzonen helt enkelt för att immunförsvaret försvagas med åren. Det kan man kompensera till del, genom en hälsosam livsstil; motion, yoga, äta mängder färska (helst organiskt odlade) grönsaker och frukter, mindre kolhydratrik föda och i övrigt se till att kosten består av färska, rena och icke industriframställda råvaror.

Immunförsvaret sitter huvudsakligen i våra tarmar. Bra tarmhälsa kommer från obesprutade och färska råvaror. Kosttillskott som D- och C-vitamin, zink och magnesium och gurkmeja som är anti-inflammatoriskt är vettiga att ta. En hel del forskning pågår om melatonin. Den bekräftar att melatonin, C- och D-vitamin är viktiga för att bli motståndskraftiga gentemot virussjukdomar. Varför inte förse människor med vettig information som kan medverka till förbättrad hälsa?

I Vårdguiden rekommenderar man att endast de som är över 75 år bör pröva D-vitamintillskott, och dessutom föreslår man alltför låga doser trots forskningsrapporter som påvisar hur viktigt D-vitamin är för att kunna bekämpa virus såsom SARS CoV-2. En sådan rapport är från Israel, där forskarna studerade plasma nivåer av D-vitamin hos 14 000 personer som testats för COVID-19. Resultaten visar: att plasma D-vitaminnivåerna hos dem som testat positivt var signifikant lägre än hos dem som testat negativt och som var 50 år och äldre”, berättar dr Eugene Merzon, som ledde studien.

Egentligen är det helt makalöst oansvarigt av myndigheter att inte rekommendera alla att ta D-vitamin inför hösten och speciellt i covidtider. Vad finns det att förlora? Varför inte låta mäta D vitamin nivåer hos befolkningen och ge individuellt anpassade råd angående hr mycket D vitamin man bör ta? Varför har Melatonin förbjudits när det är tillåtet att köpa  över diask i övriga Europa?                                

Influensasprutan som framför allt rekommenderas till äldre människor är känd för att vara notoriskt mindre effektivt för denna åldersgrupp.


Det faktum att äldre människor inte svarar väl på immuniserings program (inte heller något man vill tala om i vaccinationskampanjer för äldre) med vaccineringar, är något man ignorerat i diskussionssammanhang kring Covid-19-vaccinet trots att de äldre är de som mest skulle behöva ett bättre skydd.


 

En forskningsstudie från Pentagon som heter “Influenza vaccination and respiratory virus interference among Department of Defense personnel during the 2017–2018 influenza season”, visar att influensa vaccinet kan öka risken för andra respiratoriska virus. Trots detta rekommenderar Vårdguiden och Folkhälsomyndigheten influensasprutan till hösten. Personer över 65 år rekommenderas dessutom att ta ett vaccin mot pneumokocker, ett vaccin som kan orsaka lunginflammation.

 • Har myndigheterna undersökt om de vacciner man rekommenderar, kan öka risken för Covid?
 • Är det inte oansvarigt att så lättvindigt rekommendera influensasprutan mot bakgrund av vad som framkommit i Pentagons forskningsstudie? Speciellt eftersom den är riktad mot den mest sårbara åldersgruppen.

Det går inte att utesluta möjligheten att de som haft mest problem när de blivit sjuka med Covid-19, är de som snällt och lydigt följt myndigheternas rekommendationer och vaccinerat sig mot influensa år 2019.

De som i särklass dött mest av/med Covid-19 är äldre människor, samma grupp som mest låter sig vaccineras mot influensan. Ställ alltid frågor innan du accepterar läkemedel och vaccineringar.

Just nu är det viktigt för läkemedelsindustrin att vi alla ska fösas in i ett bås där vaccinering framstår som den enda lösningen på alla våra problem. Att kunna få till stånd en mass-vaccinering av hela världsbefolkningen vore onekligen ett av de största scoopen genom tiderna för denna, enligt mitt förmenande, skrupellösa industri. Läs gärna senator Robert Kennedys uttalanden på hans informationsrika webbsida www.childrenshealthdefense.org och lyssna på hans intervju med skådespelaren Alec Baldwin; ”Exposing the truth”.                                                     

PCR testet lider av många brister

PCR-testet används flitigt för att fastställa om man är sjuk med SARS CoV-2. Intressant nog står det klart och tydligt på den spanska Folkhälsomyndighetens offentliga webbsida  att detta test inte är lämpligt för att fastställa om någon har COVID-19! Här pågår masstestning i många länder trots att testet inte är lämpligt för det man testar.

I Sverige säger Folkhälsomyndigheten numera att man inte kan använda PCR-test för att avgöra om någon är smittsam eller inte. Varför testar man då?

Testet är ofta missvisande för det är konstruerat på ett sätt som kan upptäcka RNA i oerhört små mängder. Vad det plockar upp betyder inte alltid att det representerar ett infektionsvirus som SARS CoV -2, säger man på det prestigefyllda CEBM (the Centre for Evidence Based Medicine). Det är något som även professor Stadler håller med om.

PCR-testet lider av allvarliga tillkortakommanden eftersom det ”över diagnosticerar”. Det kan testa positivt utan att man nödvändigtvis är sjuk. Till och med en immun person som kanske redan haft Covid-19 och är frisk kan tex testas positivt. Det är i ett sådant fall inte ett virus som upptäcks, utan en bruten del av ett viralt genom.

”Ja, det är riktigt” säger Stadler. ”Även om detta smittgivande virus sedan länge är dött, kan ett coronatest ge ett positivt svar därför att PCR metoden multiplicerar varje liten fraktion av det virala genetiska materialet tillräckligt för att det ska kunna upptäckas.”

Det var precis vad som hände när världsnyheten, som även delades av WHO, meddelade att 200 koreanska medborgare, som redan haft Covid-19, blivit infekterade en gång till. Av den anledningen drog man slutsatsen att det troligtvis inte fanns immunitet mot detta virus. Vad som verkligen hände (och en ursäkt kom enbart senare) var att de immuna koreanerna var totalt friska. De hade bara haft en lätt batalj med viruset.

Kruxet, som förklarar hur missuppfattningen kom till stånd, berodde på att CPR testet som sagt är överkänsligt och registrerar skräp från virus, varför det kom tillbaka som ”positivt” trots att de redan tidigare haft Covid.

“Det är högst troligt att ett stort nummer av dagligen rapporterade infektions fallen helt och hållet beror på viralt skräp”, avslutar han. 

En hel del testar också positivt som egentligen är immuna och friska, de så kallat asymtomatiska. I flera länder lägger man stor vikt vid att hitta de asymtomatiska som testat positivt för att sätta dem i karantän. Överhuvudtaget förefaller det helt absurt att man låter ett så bristfälligt test ligga till grund för frihetskränkande och ångestskapande beslut.                                                                                                                                         LBloomberg kom nyligen ut med nyheten att frusna kycklingvingar från Brasilien och frusen lax från Norge testat positivt för Covid-19 i Kina. Viralt skräp dyker upp lite här och var tycks det. PCR-test är således inte tillförlitligt som mätinstrument av vem som smittats av Covid. Det här vet den vetenskapliga expertis som studerar dessa frågor, men det är få som nämner detta i den offentliga debatten.

I Spanien ökar antalet covidfall dramatiskt just nu, och en del beror på att man testar långt fler än tidigare för att ta reda på hur många som smittats. Ny oro och rädsla piskas upp i media och följden blir att gränser åter stängs, kommuner försätts i karantän, skolor öppnar inte till hösten, folk får inte gå till jobbet och kommer kanske än en gång berövas en av de mest fundamentala demokratiska rättigheter, nämligen rörelsefrihet. Landet försätts i en allt djupare depression och varje ökning av redovisade fall leder till fler restriktioner som skapar ångest om ytterligare ekonomiska förluster som inte går att rädda. Alla politiker är nu helt inne på att testa mer och mer, utan att egentligen veta vad testet mäter. Var finns logiken?

Det visar sig också enligt en studie på John Hopkins sjukhus, att de som har covidsymtom och testar negativt kan ändå vara sjuka i SARS CoV-2. Eftersom testet ofta används på personal som arbetar på ålderdomshem för att utesluta att de kan smitta de äldre-boende, borde man även här och av andra skäl, vara kritisk mot PCR-testets allvarliga brister.

Anti-kroppstestet är inte heller tillförlitligt

Den offentliga versionen att antikroppar är det enda måttet på immunitet, behöver också nyanseras. Det är normalt att man kan ha haft antikroppar efter en sjukdom men efter en tid minskar de i aktivitet. För den skull  betyder det inte  att man saknar långvarig immunitet. Pinfärsk forskning föreslår att de som utsatts för andra coronavirus som framkallar en vanlig förkylning kan hjälpa oss att utveckla antikroppar mot SARS CoV-2 virus.

”Om vi vill ha en fullständig bild av SARS CoV-2 immunitet måste vi söka oss bortom anti-kroppar. Människor sätter likhetstecken mellan antikroppar och immunitet men immunförsvaret är så mycket mer. Antikroppar är bara en bråkdel av den större bilden“, säger Paul Griffin, professor i medicin vid University of Queensland i Brisbane, Australien.

Andra immunceller som T-celler är mer viktiga för långtidsimmunitet. Studier föreslår att de också är aktiva för SARS CoV-2.         

T-celler kan döda virusinfekterade celler, och de kan komma ihåg tidigare sjukdomar och sätta igång antikroppssoldater långt efter de lämnat slagfältet. Människor som infekterades av coronaviruset från SARS år 2003 till exempel, visar sig fortfarande ha en T-cells respons 17 år senare.  Det kan betyda att T-celler också kan skydda SARS-överlevare mot infektionen åtminstone två decennier senare, långt efter att antikropparna avtagit. 

Till sist kan det vara bra att vara medveten om att alla läkare och virologer sannerligen inte är överens med den officiella bilden som sänds ut av media, regeringar och WHO. I många delar av världen har läkare gått samman och skapat läkarorganisationer som vill korrigera påståenden med vetenskapliga fakta.

De kallas för ”läkare för upplysning” eller ”Läkare för sanningen”. Naturligtvis rapporterar man inte om detta i etablerade media. Läkarna anser det saknas transparens och kritiserar internationella institutioner, media samt sociala media för att censurera det som inte passar in i den bild som läkemedelsindustrin kämpar för att upprätthålla.

Media lider av intressekonflikter. Vacciner är ett sådant område där informationen är ensidig. Man informerar sällan om de faktiska skador som vaccin kan ge för att de innehåller för många toxiska ingredienser. Är det någon som reflekterat över varför Alzheimer ökar så kraftigt samtidigt som befolkningen vaccineras allt mer? Vacciner numera innehåller nanopartiklar av aluminium (adjuvant) som kan ta sig igenom hjärnbarriären. Aluminium är ett neurologiskt gift som är känt för att direkt kunna länkas till neurologiska sjukdomar som exempelvis Alzheimers och Parkinsons. När neurotoxiska substanser och patogener passerar blodbarriären och lyckas ta sig in i hjärnan, försvarar den sig genom att använda beta-amyloid för att fånga in dem och göra sig av med dem. Det är så plackbildning börjar vilket bidrar till Alzheimers men den är inte grundorsaken. Alla bör läsa noggrant innehållsförteckningen innan de tar ett vaccin eller be läkaren att läsa upp vad som står.

Läs gärna nedanstående referenser: “Elevated brain aluminum, early onset Alzheimer’s disease in an individual occupationally exposed to aluminum”.

Till sist, tänk om det redan finns en bot för Covid-19, men vi inte får reda på det eller det inte tillåts? I Sverige har myndigheterna bestämt att  läkare att inte får pröva Hydroxychloroquine i samband med zink och Asitrimosina, fastän det använts med framgång i bla USA och Frankrike. Intravenöst C-vitamin i höga doser samt ozonterapi har också prövats med framgång på vissa sjukhus i Sydkorea, Kina och Italien, men det vill man inte heller kännas vid i Vårdguidens direktiv eller i den officiella versionen.

I många storstäder sjuder det av missnöje hur man hanterar hela frågan om SARSCoV-2. En del offentlig informationen stämmer helt enkelt inte, och man använder test som lider av stora brister men vars resultat likväl ligger till grund för drastiska beslut som  blir ödesdigra för  enskilda människor. Dessutom vill man helst upprätthålla bilden av att SARSCoV-2 hittills inte går att att bota och man tillåter inte välbeprövade behandlingar som använts av läkare på intensivvården på många sjukhus runt om i världen under covidtider och, som visat sig kunna bota Covid-19. Inte undra på att människor känner stor frustration och börjar ifrågasätta vad den här pandemin verkligen handlar om.

Text: Kerstin Unger-Salén

Referenser

Theatlantic.com/health/archive/2020/08/covid-19-immunity-is-the-pandemics-central-mystery/614956/

Scitechdaily.com/alzheimers-disease-linked-to-exposure-to-aluminum/
Alzheimer’s Disease Linked to Exposure to Aluminum

Alzheimer’s Disease Linked to Exposure to Aluminum

Alzheimer’s Disease Linked to Exposure to Aluminum.A new study published in the Journal of Alzheimer’s Disease (JAD) on January 13, 2020, supports a growing body…

Jan 21, 2020 – A new study published in the Journal of Alzheimer’s Disease (JAD) on … there would not be any AD if there were no aluminum in the brain tissue. … Long Before Alzheimer’s Symptoms, Plaque Emerges Deep in the Brain [Video] … career to trying to prove aluminum adjuvants in vaccines cause alzheimer’s.

(PDF) Aluminum in the central nervous system (CNS): Toxicity …

Researchgate.net › publication › 236266138_Alu…

A spectrum of neurological diseases such as Alzheimer’s,. Table 1 Estimates of daily … CNS neurotoxic role of aluminum vaccineadjuvants, and. nish with a … brief, these studies show that aluminum nanoparticles are. carried from the site of … (PDF) Aluminum and Alzheimer’s Disease: After a Century of …

Researchgate.net › publication › 49682395


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Hur länge skall samma internettroll få påstå på Newsvoice att extrem marknadsliberalism och monopolkapitalism, som har förstört beredskapen samt kanske t.o.m. har skapat virusutbrottet, är “socialistisk”, fastän det är en uppenbar lögn för varje människa som undersöker vad ordet “socialism” betyder?

  Varför tillåter Newsvoice detta internettroll att härja utan rättelser? För att sänka sin egen trovärdighet och repellera människor från kommentarsfälten?

 • Hur länge skall samma internettroll få påstå på Newsvoice att extrem marknadsliberalism och monopolkapitalism, som har förstört beredskapen samt kanske t.o.m. har skapat virusutbrottet, är “socialistisk”, fastän det är en uppenbar lögn för varje människa som undersöker vad ordet “socialism” betyder?

  Varför tillåter Newsvoice detta internettroll att härja utan rättelser? För att sänka sin egen trovärdighet och repellera människor från kommentarsfälten?

 • Tack Kjell Holmsten! Det är dags att fler får upp ögonen för “terrain-theory” som pekar på att det enda som orsakar sjukdom och död är gifter (i mat, vatten, luft och elektrosmog) och näringsbrist (avsaknad av essentiella vitaminer, mineraler, enzymer och energi). Virus och bakterier är våra vänner. Virus kommunicerar celler emellan att det finns gifter i kroppen som måste ut vilket sker genom svettning (feber) och avföring. Så länge vi upprätthåller en balans i vår terräng där vi samspelar med alla möjliga bakterier och håller celler giftfria så blir vi inte sjuka. Varken virologin eller bakteriologin har bevisat att “germ-theory” håller streck. Det är en obevisad teori och att basera politiska beslut på sådana vacklande underlag är brottsligt!

 • Tack Kjell Holmsten! Det är dags att fler får upp ögonen för “terrain-theory” som pekar på att det enda som orsakar sjukdom och död är gifter (i mat, vatten, luft och elektrosmog) och näringsbrist (avsaknad av essentiella vitaminer, mineraler, enzymer och energi). Virus och bakterier är våra vänner. Virus kommunicerar celler emellan att det finns gifter i kroppen som måste ut vilket sker genom svettning (feber) och avföring. Så länge vi upprätthåller en balans i vår terräng där vi samspelar med alla möjliga bakterier och håller celler giftfria så blir vi inte sjuka. Varken virologin eller bakteriologin har bevisat att “germ-theory” håller streck. Det är en obevisad teori och att basera politiska beslut på sådana vacklande underlag är brottsligt!

 • Tack för en väldigt bra och behövlig artikel som vågar ifågasätta vad det är som ser och skett senaste halvåret. Håller med Thomas Nygren och Kerstin Unger Sahlén om problemet med att man tillmäter testerna så mycket tilltro och tar de som argument för att vidta så drastiska åtgärder runt om i världen. Länkar en bra artikel där Torsten Engelbrechts genomgång av PCR testets problem återfinns längst ner. https://degraw.substack.com/p/national-security-alert-covid-tests I artikeln finns länkar till relevanta studier mm.

  Har en bekant som blev allvarligt sjuk under Corona krisen i våras. Han testades 4 ggr fick positivt på fjärde försöket då de äntligen kunde klassa honom som ett Covid 19 fall. Då hade han redan tillfrisknat. Så går det alltså till i Sverige också och säger väl en del om hur tillförlitlig Covid statistiken är. Det är mycket som inte gått rätt till under dessa månader!

 • Tack för en väldigt bra och behövlig artikel som vågar ifågasätta vad det är som ser och skett senaste halvåret. Håller med Thomas Nygren och Kerstin Unger Sahlén om problemet med att man tillmäter testerna så mycket tilltro och tar de som argument för att vidta så drastiska åtgärder runt om i världen. Länkar en bra artikel där Torsten Engelbrechts genomgång av PCR testets problem återfinns längst ner. https://degraw.substack.com/p/national-security-alert-covid-tests I artikeln finns länkar till relevanta studier mm.

  Har en bekant som blev allvarligt sjuk under Corona krisen i våras. Han testades 4 ggr fick positivt på fjärde försöket då de äntligen kunde klassa honom som ett Covid 19 fall. Då hade han redan tillfrisknat. Så går det alltså till i Sverige också och säger väl en del om hur tillförlitlig Covid statistiken är. Det är mycket som inte gått rätt till under dessa månader!

 • Hej Thomas Nygren,håller med dig och vad som jag blir upprörd över är att man använder test som är mer eller värdelösa för att stänga ner människors möjlighet att kunna upprätthålla sin egen ekonomi. Fattigdom och brustna drömmar dödar också.
  Kjell Holmsten, förstår inte vilken desinformation min artikel bidrar till?

 • Hej Thomas Nygren,håller med dig och vad som jag blir upprörd över är att man använder test som är mer eller värdelösa för att stänga ner människors möjlighet att kunna upprätthålla sin egen ekonomi. Fattigdom och brustna drömmar dödar också.
  Kjell Holmsten, förstår inte vilken desinformation min artikel bidrar till?

 • Försiktighet skadar inte, men det måste väl i rimlighetens namn även gälla för de motåtgärder som vidtogs i samband med “pandemin”? De samhällsekonomiska kostnaderna för “den stora nedstängningen”, både vad gäller resursallokering och mänskligt lidande, kommer förmodligen att påverka oss i decennier framöver. Effekter i form av en våg av konkurser och företagsnedläggningar och en därmed sammanhängande högre arbetslöshet. Inställda livsnödvändiga operationer och en ökad psykisk ohälsa i samband med långvarig isolering. Kopplat till dessa effekter finns också farhågor om ett ökande antal självmord. Visst, försiktighet är bra, så länge den inte i sig själv blir kontraproduktiv. Vi kommer snart att bli “statistiskt” varse om vad bristen på konsekvensanalyser i samband med “den stora nedstängningen” av hela samhället, kommer att ha kostat både i samhällsekonomiska termer och i mänskligt lidande. Med facit i hand, så borde vi ha börjat med att stänga ned alla äldreboenden, istället för att stänga ner skolor, företag och resten av samhället. Hoppas att politikerna kommer ihåg det, nästa gång någon ropar “varg”.

 • Försiktighet skadar inte, men det måste väl i rimlighetens namn även gälla för de motåtgärder som vidtogs i samband med “pandemin”? De samhällsekonomiska kostnaderna för “den stora nedstängningen”, både vad gäller resursallokering och mänskligt lidande, kommer förmodligen att påverka oss i decennier framöver. Effekter i form av en våg av konkurser och företagsnedläggningar och en därmed sammanhängande högre arbetslöshet. Inställda livsnödvändiga operationer och en ökad psykisk ohälsa i samband med långvarig isolering. Kopplat till dessa effekter finns också farhågor om ett ökande antal självmord. Visst, försiktighet är bra, så länge den inte i sig själv blir kontraproduktiv. Vi kommer snart att bli “statistiskt” varse om vad bristen på konsekvensanalyser i samband med “den stora nedstängningen” av hela samhället, kommer att ha kostat både i samhällsekonomiska termer och i mänskligt lidande. Med facit i hand, så borde vi ha börjat med att stänga ned alla äldreboenden, istället för att stänga ner skolor, företag och resten av samhället. Hoppas att politikerna kommer ihåg det, nästa gång någon ropar “varg”.

 • TS: Vill förtydliga ett fel i artikeln,det står ” hysterin har sin grund i den falska vetenskap som kallas Germ-teorin eller grodd-teorin” det ska stå – “Västerländsk vetenskap har gjort allt för att dölja en mycket gammal vetenskap om Germ-teorin och grodd-teorin.

  Stryk gärna denna mening “Den går ut på att injicera ett gift eller en cocktail som kallas vaccin i stället för att förebygga sjukdom med naturens egna preparat nämligen vår föda med extra vitaminer och mineraler, något det finns massor om att läsa på Webben.”

 • En mycket intressant artikel men tyvärr desinformation. Jag tror att många här på NW förstått att jag är motståndare till den moderna? Västerländska? Medicinska? Vetenskapen? Varför? Jo, ingen har väl kunnat undgå att hela denna Sjuk-vårds-industri inte vill sina kunders bästa, att de ska bli friska och gå igenom deras “behandlingar” utan klagomål? Hundra tusentals patienter dör årligen av iatrogena (av Läkare och sjukvård orsakad skada eller död). Säg den bilhandlare som skulle överleva under sådan kundmisshandel, det existerar självklart inte. Men en Politiker och Affärsintressen styrd Byråkrati som gjort allt för att slå i Svenska folket en fantasi om Svensk sjukvårds förträfflighet har lyckats med det som ingen Bilhandlare eller Livsmedelshandlare någonsin lyckats med att dra in tusentals miljarder dollar i vinster årligen på gifter och affärsmän med undermålig utbildning gör? Man tar sig för pannan och får rysningar.

  Hela detta spektakel med COVID-19 hysterin har sin grund i den falska vetenskap som kallas Germ-teorin eller grodd-teorin. Den går ut på att injicera ett gift eller en cocktail som kallas vaccin i stället för att förebygga sjukdom med naturens egna preparat nämligen vår föda med extra vitaminer och mineraler, något det finns massor om att läsa på Webben. Mycket finns att läsa på denna sida –

  https://questioningcovid.com/

 • Tack Kerstin för en ingående och väldig objektiv och upplysande artikel. Dax att ställa de verkliga frågor till de som felinformerar och vilseleder.

 • TS: Vill förtydliga ett fel i artikeln,det står ” hysterin har sin grund i den falska vetenskap som kallas Germ-teorin eller grodd-teorin” det ska stå – “Västerländsk vetenskap har gjort allt för att dölja en mycket gammal vetenskap om Germ-teorin och grodd-teorin.

  Stryk gärna denna mening “Den går ut på att injicera ett gift eller en cocktail som kallas vaccin i stället för att förebygga sjukdom med naturens egna preparat nämligen vår föda med extra vitaminer och mineraler, något det finns massor om att läsa på Webben.”

 • En mycket intressant artikel men tyvärr desinformation. Jag tror att många här på NW förstått att jag är motståndare till den moderna? Västerländska? Medicinska? Vetenskapen? Varför? Jo, ingen har väl kunnat undgå att hela denna Sjuk-vårds-industri inte vill sina kunders bästa, att de ska bli friska och gå igenom deras “behandlingar” utan klagomål? Hundra tusentals patienter dör årligen av iatrogena (av Läkare och sjukvård orsakad skada eller död). Säg den bilhandlare som skulle överleva under sådan kundmisshandel, det existerar självklart inte. Men en Politiker och Affärsintressen styrd Byråkrati som gjort allt för att slå i Svenska folket en fantasi om Svensk sjukvårds förträfflighet har lyckats med det som ingen Bilhandlare eller Livsmedelshandlare någonsin lyckats med att dra in tusentals miljarder dollar i vinster årligen på gifter och affärsmän med undermålig utbildning gör? Man tar sig för pannan och får rysningar.

  Hela detta spektakel med COVID-19 hysterin har sin grund i den falska vetenskap som kallas Germ-teorin eller grodd-teorin. Den går ut på att injicera ett gift eller en cocktail som kallas vaccin i stället för att förebygga sjukdom med naturens egna preparat nämligen vår föda med extra vitaminer och mineraler, något det finns massor om att läsa på Webben. Mycket finns att läsa på denna sida –

  https://questioningcovid.com/

 • Tack Kerstin för en ingående och väldig objektiv och upplysande artikel. Dax att ställa de verkliga frågor till de som felinformerar och vilseleder.

 • Hur länge skall socialistiska politiker tillåtas att utöva skrämsel och hot mot Sveriges befolkning?
  Dessutom plundras på sina tillgångar för att göda och livnära en oavsättlig tjänstemannabyråkrati.
  Vad håller du på med Kristersson, avsätt ”löfvensocialisterna” innan Sverige totalruineras.

 • Hur länge skall socialistiska politiker tillåtas att utöva skrämsel och hot mot Sveriges befolkning?
  Dessutom plundras på sina tillgångar för att göda och livnära en oavsättlig tjänstemannabyråkrati.
  Vad håller du på med Kristersson, avsätt “löfvensocialisterna” innan Sverige totalruineras.

 • En lång men läsvärd och upplysande artikel – tack för den! Har alltid behållning av dina artiklar Kerstin. Det känns bra att veta att det finns många som kämpar för att vi ska få veta sanningen om det som pågår (ofta bakom lyckta dörrar). Situationen människor tvingats in i är svår för många. Jag hörde senast idag om en ung man som inte orkade längre utan tog sitt liv (hans femåring får nu växa upp ..utan sin pappa). Så många är nu utan hopp om framtiden, efter att ha förlorat sitt arbete, sin bostad, familj och vänner, osv. De ekonomiska och mentala ärr som denna ‘pandemi’ skapar kommer att visa sej vara långt värre än viruset som orsakar sådan panik hos myndigheter och media över hela världen.

 • FN:s pandemiklassning av covid-19, börjar i takt med sammanställningar och analyser av faktisk statistik, alltmer likna en global överreaktion av episka mått. Den absoluta majoriteten av de som har avlidit i Sverige, har varit mycket gamla och sjuka människor på våra äldreboenden. Huvuddelen av dessa med en mycket kort förväntad återstående livslängd. Många av dessa åldringar avlider dessutom under “vanliga” år, i normalt återkommande influensaepidemier. Att “den stora nedstängningen” av hela det svenska samhället och resten av världen mot bakgrund av denna statistik, idag framstår som alltmer orimlig blir allt tydligare. I bl.a. London och Berlin har stora demonstrationer hållits där man protesterar mot vad man kallar en “globalistisk coronarepression”. Demonstranterna menar här att makthavarna genom att utlysa en pandemi, “förstorar riskerna” med covid-19 för att få en förevändning att införa alltfler restriktioner och därigenom skaffa sig en allt större kontroll över medborgarna. I dag så kan man väl i efterhand konstatera att vi i Sverige, rimligen borde ha börjat med att “isolera” äldreboendena, istället för att “stänga ned” resten av samhället.

 • En lång men läsvärd och upplysande artikel – tack för den! Har alltid behållning av dina artiklar Kerstin. Det känns bra att veta att det finns många som kämpar för att vi ska få veta sanningen om det som pågår (ofta bakom lyckta dörrar). Situationen människor tvingats in i är svår för många. Jag hörde senast idag om en ung man som inte orkade längre utan tog sitt liv (hans femåring får nu växa upp ..utan sin pappa). Så många är nu utan hopp om framtiden, efter att ha förlorat sitt arbete, sin bostad, familj och vänner, osv. De ekonomiska och mentala ärr som denna ‘pandemi’ skapar kommer att visa sej vara långt värre än viruset som orsakar sådan panik hos myndigheter och media över hela världen.

 • FN:s pandemiklassning av covid-19, börjar i takt med sammanställningar och analyser av faktisk statistik, alltmer likna en global överreaktion av episka mått. Den absoluta majoriteten av de som har avlidit i Sverige, har varit mycket gamla och sjuka människor på våra äldreboenden. Huvuddelen av dessa med en mycket kort förväntad återstående livslängd. Många av dessa åldringar avlider dessutom under “vanliga” år, i normalt återkommande influensaepidemier. Att “den stora nedstängningen” av hela det svenska samhället och resten av världen mot bakgrund av denna statistik, idag framstår som alltmer orimlig blir allt tydligare. I bl.a. London och Berlin har stora demonstrationer hållits där man protesterar mot vad man kallar en “globalistisk coronarepression”. Demonstranterna menar här att makthavarna genom att utlysa en pandemi, “förstorar riskerna” med covid-19 för att få en förevändning att införa alltfler restriktioner och därigenom skaffa sig en allt större kontroll över medborgarna. I dag så kan man väl i efterhand konstatera att vi i Sverige, rimligen borde ha börjat med att “isolera” äldreboendena, istället för att “stänga ned” resten av samhället.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *