Läkaren Agneta Schnittger om hur mögelhus skadar din kropp

publicerad 20 oktober 2020
- Agneta Schnittger
Ingemar Ljungqvist och Agneta Schnittger. Foto: T. Sassersson

HÄLSA. Ingemar Ljungqvist intervjuar läkaren Agneta Schnittger om hälsoeffekter av mögelangripna hus. Problemet är större än vad de flesta tror. Många läkare känner till hur mögelhus kan göra kroppen sjuk.

Text: Agneta Schnittger | Video och redigering: Torbjörn Sassersson | Intervjun med Ingemar Ljungqvist spelades in den 28 februari 2020 i Provence, Frankrike.

Boverket har funnit att 36 procent av de undersökta fastigheterna är mögelangripna. Det rör sig om såväl privatbostäder som offentliga byggnader såsom skolor, dagis och äldreboenden.

Mögel är mikrosvampar, som utsöndrar biotoxiner. Dessa biotoxiner är gifter som är flyktiga och sprids i luften. Svamparna trivs i värme, fukt och byggnadsmaterial, som de använder som substrat.

Mer info: Agneta Schnittgers böcker

Biotoxiner tas upp av näsa, mun, svalg och luftvägar, vilket ger allergiska besvär med rinnande näsa och inflammationer i svalg och andningsvägar, kronisk bronkit och astma. Luktsinnet påverkas via angreppet i näsan och passagen upp till luktsinnet, där nervreceptorerna skadas. Människor som bor i mögelhus känner oftast inte att det luktar mögel.

Vi sväljer regelbundet ner slem i magtarmkanalen och via tunntarmens genomsläppliga tarmvägg. Gifterna når sedan blodomloppet och resten av kroppen. Det kan ge en hel flora av symptom som: trötthet, orkeslöshet, sköldkörtelrubbningar, led- och muskelvärk, hudutslag, neuroendokrina besvär såsom koncentrationssvårigheter, depression och migrän. Denna systemiska effekt av biotoxiner är mindre väl känd och tolkas oftast som psykiska besvär och behandlas som sådana.

Läs mer av Agneta i NewsVoice

För att koppla ihop patientens symptom med det mögelangripna huset har den amerikanska läkaren Schumacher kunnat odla fram samma mögelsvamp hos patienten som i huset, vilket stärker sambandet. Det är dock inte alltid att man lyckas odla fram mögeltoxinerna, eftersom de är så flyktiga. Ett negativt prov utesluter därför inte ett samband med patientens symptom.

Det finns specialkunniga saneringsfirmor som tex Jerker Anderssons firma i Ljungby, men det är ett dyrt förfarande för en kanske ansträngd hushållsekonomi. Byte av bostad är ibland bättre och det är svårare med offentliga byggnader. Parallellt med saneringen måste patienten behandlas för mögelsvampen.  I korthet med understödjande av immunförsvaret, behandling av tarmen och avgiftning.

Text: Agneta Schnittger

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq