LO Landin: “Allt fler börjar inse att de etablerade medierna sprider fake news”

publicerad 15 oktober 2020
- av Extern resurs
Lars-Olof Landin. Foto: Kerstin Karlsson, Sveriges Radio
Lars-Olof Landin. Foto: Kerstin Karlsson, Sveriges Radio
Lars-Olof Landin. Foto: Kerstin Karlsson, Sveriges Radio

DEBATT. Kunskapsresistent, populist, konspirationsteoretiker är omdömen som politiker, journalister men också tjänstemän i den ”djupa staten” ger personer, som uttrycker en annan uppfattning än den, som det styrande politiska och ekonomiska etablissemanget bygger sin makt på.

Text: Lars-Olof (LO) Landin, ordförande nätverksallinansen (Creapreneur.se) coh sekreterare i Riksföreningen för Metabol Hälsa (Metabolhalsa.se

För att göra dessa omdömen vetenskapligt sanna kan man göra en utredning för att slå fast vad kunskapsresistens är för något, för att med stöd av vetenskapen kunna avföra åsikter som anses farliga om de framförs offentligt.

Riksbankens jubileumsfond gav 2018 hela 50 miljoner kronor till professor Åsa Wikforss för att tvärvetenskapligt forska på temat ”Kunskapsresistens: Orsaker, konsekvenser och motmedel”. Med denna forskning i ryggen kan man sedan förbjuda personer, som nu är ”vetenskapligt bevisat kunskapsresistenta”, att sprida information.

I Sverige är vi annars kända för att ha världens äldsta skydd vad gäller yttrandefrihet och garanti för insyn i den statliga makten, men det skyddet kommer inte längre att gälla alla utan bara dem, som inte anses kunskapsresistenta eller som är trogna rådande dogmer.

Av det ekonomiska etablissemanget kontrollerade och ägda media cementerar dessutom politiskt korrekta åsikter genom att upprepa de rätta sanningarna och välja de rätta experterna och krönikörerna som dagligen i radio, television och tidningar bekräftar vad som är hälsosamt, hållbart, demokratiskt och evidensbaserat eller kort och gott vad som är sanningen och ingenting annat än sanningen.

När en epoks infrastruktur, värderingar och regler är etablerade är det svårt för nya idéer att få finansiering och bli upptäckta. Den innevarande epoken, den s.k. industriepoken med enorm tillväxt baserad på stordrift, globalisering, urbanisering och digitalisering har gjort mark- och maskinägare, byggare och ägare av infrastruktur så osannolikt förmögna, att de kan köpa och kontrollera i stort sett vadsomhelst – resurser, politiker och hela länder.

Upplysningsvis finns det några historiskt väl kända kunskapsresistenta, populistiska och konspirationsteoretiska personer. Dessa är Sokrates från Grekland, Jesus från Gallleen, Giardano Bruno från Italien, Martin Luther från Tyskland och Martin Luther King från USA, som alla dödades för att de hade en annan uppfattning än de styrande i det land och under den epok de levde. Men vem fick rätt och vem minns mördarna?

Historielöshet och tystnadskultur

Det mest skadliga för ett samhälle och dess utveckling är historielöshet och tystnadskultur. Tyvärr har vi i Sverige drabbats av båda dessa farsoter.

Historielösheten har ökat i samma takt som den svenska skolan har slutat att ha lärande (läsa, skriva, räkna) samt logiskt och kritiskt tänkande som mål. Istället har skolan blivit en politiserad institution för socialt experimenterande, där lärarna blivit diskussionsledare och alla skall vara med och tycka och tänka om det samhälle vi lever i.

Farsoten sprider sig till universiteten, när det från grundskolan kommer nya studenter som inte kan läsa och räkna. Forskningsresultaten blir därefter och vår högteknologiska industri får allt svårare att rekrytera arbetskraft inom landet. Historielösa politiker med religionsfobi talar om svenska värderingar och använder begrepp och citat utan kunskap om att dessa bygger på en 500 årig kristen tradition, och man glömmer bort att 5 miljarder människor i världen är tillhöriga olika religiösa samfund.

Tystnadskulturen är resultatet av den innevarande epokens globala maktstruktur i form av stora globala företag vars ägare har råd att köpa allting inklusive styrande politikers lojaliteter och med ledare som vet priset på allt, men ofta saknar kunskap om värdet på det mesta. Det har lett till ett alltmer vänskapskorrupt samhälle, där de som inte underordnar sig det styrande etablissemangets vilja marginaliseras, blir av med forskningsanslag och med jobbet. Det uppstår trånga åsiktskorridorer i vilka nya idéer undertrycks.

I dessa korridorer lever givetvis visselblåsare och sanningssägare farligt. Och för landet är det förödande, eftersom år av utveckling går förlorade och landet tappar i konkurrenskraft, vilket är precis vad som har hänt i Sverige under snart en generation. Detta kan utläsas i värdet av vår ständigt försvagade valuta sedan 1970-talet.

Alternativmedicin och alternativmedia

Tills…som trollen i solen spricker de stora tystnaderna till slut. De små är obehagliga genom sin diskreta existens. I skymundan underminerar de effektivt det öppna samhället genom att sabotera de kreativa kafferasterna som borde präglas av orädda meningsutbyten, fria tankar och idéer för hur världen ska utvecklas”, som sanningssägaren Inga-Britt Ahlenius skriver i SvD.

Den i Sverige förhärskande skolmedicinen får nu utstå massiv konkurrens från den så kallade alternativmedicinen, som övriga världens samlade medicinska kunskaper och erfarenheter föga ödmjukt kallas i Sverige. Motvilligt tvingas skolmedicinen acceptera nya kolleger i form av naprapater och akupunktörer, vars förebilder varit verksamma i andra länder i tusentals år.

Och motvilligt tvingas skolmedicinen snart att medge att de blott 50-åriga officiella kostråden, som alla svenskar har blivit uppmanande att följa, nu har lett till en pandemi i vilken 40 miljoner människor i världen dör i förtid – den metabola pandemin.

Och motvilligt kommer skolmedicinen att tvingas medge att den i alla etablerade media och av politiker hysteriskt upphaussade coronapandemin i själva verket bara är en skugga av den metabola pandemin (övervikt, diabetes, hjärtkärlsjukdomar etc), och att det i själva verket är de som redan har dessa underliggande sjukdomar och därmed ett sämre immunförsvar också är de som framförallt har avlidit i årets säsongsinfluensa orsakad av viruset Covid 19.

Och snart kommer man att tvingas medge att det är de stora livs- och läkemedelsbolagens produkter och de skolmedicinska råden som i själva verket orsakat pandemin, som snart halva världsbefolkningen lider av.

Vilka är då de som likt trollen i solen ska få också dessa stora tystnader att spricka. Vem upplyser oss om vad som verkligen händer i världen? Jo, men visst, dessa media kallas mycket riktigt för alternativmedia och anklagas ofta för just kunskapsresistens, populism och konspirationsteori i etablerade media och av politiker samt tjänstemän i den djupa staten.

Nyligen arrangerades i Sverige den Alternativa bok- och mediamässan.  Allt fler börjar inse att de etablerade medierna sprider fake-news, medan många alternativmedia sprider information om vad som verkligen händer i världen.

Text: Lars-Olof (LO) Landin, ordförande nätverksallinansen (Creapreneur.se) coh sekreterare i Riksföreningen för Metabol Hälsa (Metabolhalsa.se