Lockdownism: Den nya totalitära ideologin och strategin

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 15 oktober 2020
- Jan Norberg
Lockdown-depression. Foto: Public Domain Pictures. Licens: Pixabay.com

Jan Norberg följer utvecklingen i Brasilien, ett mycket stort diversifierat land med drygt 200 miljoner invånare. Pandemins effekter har slagit hårt mot landet och nu börjar reaktionerna komma även där mot en iscensatt globalistisk statskupp som sker runt om i världen. Norberg har översatt en artikel av Jeffrey Tucker från tankesmedjan Mises.

Text Jeffrey Tucker och fri översättning: Jan Norberg. Redigering: NewsVoice | Originaltext: ”Lockdown: a nova ideologia totalitária” | Foto: Public Domain Pictures. Licens: Pixabay.com

Varje politisk ideologi har tre element:

  • en vision om helvetet med en fiende som måste krossas;
  • en vision om en mer perfekt värld; och
  • en övergångsplan från det ena till det andra.

Övergångsmedlen innebär i allmänhet att man tar kontroll och tar full användning av samhällets mest kraftfulla verktyg, Staten. Av denna anledning tenderar ideologier att vara totalitära. De är i grunden beroende av att övervinna individers preferenser och val samt ersätta dem med ett system av övertygelser och beteenden som utformats av någon upplyst kommitté. Ett uppenbart fall är kommunismen. Kapitalismen är fienden. Att kontrollera arbetare och avskaffa privat egendom skulle vara ett paradis och medlen för att uppnå detta skulle vara den våldsamma expropriationen av bourgeoisiens ägodelar, med mordet på dess motståndare som manifestation.

Socialismen erbjuder en mjukare version av samma projekt och inom fabianismen uppnår du samma mål genom gradvis ekonomisk planering.

”Fabianerna är en brittisk, intellektuell, socialistisk rörelse/tankesmedja bildad 4 januari 1884. De påverkade bland annat Mahatma Gandhis politiska tänkande, och bidrog till bildandet av Centralföreningen för socialt arbete.” – Wikipedia

Ideologin om rasism föreskriver något annat. Helvetet skulle vara etnisk integration och blandning av raser. Paradiset skulle vara rashomogenitet och förändringsmedlen är marginaliseringen eller folkmordet på vissa raser.

Fascismen ser global frihandel, individualism och invandring som fienden, medan kraftfull nationalism skulle vara ett paradis. Sättet att göra övergången är att ha en bra ledare. Du kan se samma egenskaper i vissa typer av teokratisk religiös tradition.

Var och en av dessa ideologier kommer med ett huvudsakligt intellektuellt fokus, någon form av berättelse utformad för att få uppmärksamhet: Utforskning, Olikhet, Rasteori, Nationell identitet och Frälsning, och var och en har sitt eget språk för att signalera koppling till ideologi.

Praktiskt taget alla ovanstående ideologier är redan välkända och är väl slitna. Världen har redan mycket praktisk erfarenhet av var och en av dem. Det är möjligt att helt enkelt vända sig till historien för att observera mönster, känna igen deras anhängare och motbevisa deras teorier.

Emmanuel Macron - Pressfoto: Europaparlamentet
Superteknokraten Emmanuel Macron – Pressfoto: Europaparlamentet

Den nya totalitära ideologin lockdownism styrs av teknokrater med ett virus som sidekick

År 2020 har gett oss en ny ideologi med totalitära tendenser. Det finns en vision om helvetet, av himlen och ett övergångsmedel. Den har en unik språkapparat. Den har ett mentalt fokus. Den har signalsystem för att avslöja och rekrytera supportrar.

Denna ideologi har blivit känd över hela världen som ”lockdown”. Vi kan också lägga till suffixet ”ism” till ordet: ”lockdownism”.

Dess syn på helvetet är ett samhälle där patogener cirkulerar fritt. Dess paradis är ett samhälle som helt kontrolleras av medicinska teknokrater, vars huvudsakliga uppgift är att undertrycka alla sjukdomar. Det mentala fokuset är virus och andra skadedjur. Antropologi är att betrakta alla människor som lite mer än påsar fyllda med dödliga patogener. Människor som är mottagliga för ideologi är människor med varierande grad av misofobi – en gång betraktade som ett mentalt problem, men nu förhöjt till ett tillstånd av social medvetenhet.

I år var det första testet av lockdownism

Lockdownismen har varit imponerat effektiv. Även i länder där rättsstatsprincipen och individuella friheter är källor till nationell stolthet har människor hamnat i husarrest. Deras kyrkor och företag stängdes. Miljontals entreprenörer och arbetare förödmjukades av staten, som förutom att förbjuda dem att arbeta också hävdade att deras aktiviteter inte var nödvändiga för någon. Polisen uppmuntrades att genomdriva alla drakoniska förordningar och att gripa dissidenter som erbjöd motstånd.

Förödelsen kan jämföras med krigstillstånd, förutom att det är ett krig som regeringen bedriver mot människors rätt att röra sig och handla fritt, och det som är mest imponerande är att detta kring ännu inte har presenterats några som helst empiriska bevis i världen. Denna totalitära, narkotiska och aldrig tidigare skådade politik har inte haft någon egentlig effekt för att kontrollera viruset, allra minst utplåna det.

Ännu mer imponerande är de få platser som förblev helt öppna (South Dakota, Sverige, Tanzania, Vitryssland) inte har förlorat mer än 0,06% av sina befolkningar pga viruset , i motsats till platser som New York och Storbritannien, som stängdes helt och hade den högsta dödligheten per capita.

Tidigt var de flesta överens om att restriktionerna på något sätt var nödvändiga och kortvariga. Två veckor blev 30 dagar som blev 7 månader. Detta är bokstavligen en ny totalitarism och där vi har eliten som följer en viss uppsättning regler med en annan uppsättning regler gäller för de förtryckta.

Språkbruket är nu oerhört etablerat och accepterat: att plana ut kurvan, att sakta ner spridningen, livräddande social distansering och nödvändig isolering av smittade etc.

Fienden är viruset och alla måste leva sina liv enbart för att undvika smittan. Eftersom du inte kan se viruset betyder det genererar en allmän paranoia om din nästa: någon annan än du har viruset, vem som helst kan vara en superspridare och du kan känna igen de som inte lyder på deras olydiga och icke-undergivna beteende.

Plötsligt har ”experter” och myndigheter runt om i världen infört begränsningar för vem du kan ta emot hemma. De förbjuder evenemang, avskaffar resor och de har till och med väckt misstro mot husdjur. Allt detta ledde till en effektiv demontering av det vanliga livet i alla städer, som fortfarande är långt ifrån att återhämta sig.

Den nya puritanismen

Attityden hos anhängarna av lockdownism syftar till ett samhälle som ska gå tillbaka till naturens tillstånd genom en utopisk rening av livet. Denna neuros med ett samhälle utan patogener förklarar en av de konstigaste egenskaperna hos lockdownism: dess puritanism.

Observera att nedstängningen attackerade särskilt allt det som är kul: film, teater, kulturevenemang, sport, resor, bowling, barer, restauranger, hotell, gym och klubbar. Redan nu finns det platser med utegångsförbud för att förhindra att människor stannar ute sent på kvällen – med absolut ingen medicinsk motivering. Om en aktivitet är kul så blir det ett mål för denna puritanism.

Det finns ett moraliskt inslag här: Tanken är att ju fler människor som har kul, desto fler val de gör på egen hand, desto mer sprids sjukdomar (synderna). Det är en sanitär version av Savonarolas religiösa ideologi, vilket ledde till Bonfire of the vanities (Fåfängans fyrverkeri).

Lockdownism har alla element som förväntas. Den har ett maniskt fokus på ett enda problem – förekomsten av patogener – för att utesluta alla andra bekymmer. Minst oroande är mänsklig frihet. Den andra mindre oron är föreningsfrihet. Det tredje minsta problemet är äganderätten. Allt detta måste böja sig mot den teknokratiska disciplinen för sjukdomsreducerande åtgärder.

Konstitutioner och regeringsgränser spelar ingen roll. Notera också hur lite medicinsk terapi lyfts fram. Det handlar inte om att göra människor bättre. Det handlar bara om att kontrollera hela livet.

Social distansering den nya nationella trosbekännelsen

Det är också värt att notera att de oavsiktliga konsekvenserna inte uppmärksammades. Förstörelsen av tusentals småföretag och arbetstillfällen har förlett miljontals människor in i depression (med en avsevärd ökning av antalet överdoser och självmord). Livet för otaliga miljoner runt om i världen har splittrats. Lockdownism medför inga goda resultat när det gäller folkhälsan, utan tvärtom.

Detta är inget annat än ren fanatism, en slags galenskap som skapas av en vild vision om en endimensionell värld där allt liv är organiserat kring sjukdomsförebyggande.

Observera också (avsiktlig) okunnighet om att våra organismer (genom immunsystemet) utvecklades tillsammans med virus under en miljon år. Det finns inget erkännande av denna verklighet, inte ens hos ”experter”. Tvärtom är det enda målet att göra ”social distansering” till den nya nationella trosbekännelsen.

Depression, psykisk ohälsa. Foto: Florian Pérennès. Licens: Unsplash.com (free use)
Depression, psykisk ohälsa. Foto: Florian Pérennès. Licens: Unsplash.com (free use)

Kultens mål?

Detta måste sägas tydligare: Vad allt detta egentligen innebär är införandet av en påtvingad mänsklig separation. Det betyder nedmontering av marknader, städer, sportevenemang och slutet på din rätt att röra dig fritt.

Hela argumentet bygger på ett enkelt misstag: tron ​​att mer mänsklig kontakt sprider mer sjukdomar och dödsfall, men till skillnad från denna galenskap hävdar den framstående Oxford-epidemiologen Sunetra Gupta att globalisering och mer mänsklig kontakt har förstärkt immuniteten och gjort livet mycket säkrare för alla.

Anhängarna av lockdownism är överraskande framgångsrika med att övertyga människor om deras galna åsikter. Allt du behöver göra är att tro att det enda målet för alla i samhället är att undvika viruset. Därigenom blir alla konsekvenser tydliga. Innan du vet ordet av det har du gått med i en ny totalitär kult.

Lockdowns blir mer och mer som en fanatisk politisk ideologi, ett politiskt experiment som direkt angriper civilisationens grundläggande postulat.

Denna ideologi får inte tas på allvar. Den måste bekämpas med samma glöd som fria individer gjort motstånd mot alla andra onda ideologier som försökt beröva mänskligheten hela dess värdighet.

Text Jeffrey Tucker och fri översättning: Jan Norberg. Redigering: NewsVoice | Originaltext: ”Lockdown: a nova ideologia totalitária”


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: lockdownism