Lockdownism: Den nya totalitära ideologin och strategin

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 15 oktober 2020
- Jan Norberg
Lockdown-depression. Foto: Public Domain Pictures. Licens: Pixabay.com

Jan Norberg följer utvecklingen i Brasilien, ett mycket stort diversifierat land med drygt 200 miljoner invånare. Pandemins effekter har slagit hårt mot landet och nu börjar reaktionerna komma även där mot en iscensatt globalistisk statskupp som sker runt om i världen. Norberg har översatt en artikel av Jeffrey Tucker från tankesmedjan Mises.

Text Jeffrey Tucker och fri översättning: Jan Norberg. Redigering: NewsVoice | Originaltext: “Lockdown: a nova ideologia totalitária” | Foto: Public Domain Pictures. Licens: Pixabay.com

Varje politisk ideologi har tre element:

 • en vision om helvetet med en fiende som måste krossas;
 • en vision om en mer perfekt värld; och
 • en övergångsplan från det ena till det andra.

Övergångsmedlen innebär i allmänhet att man tar kontroll och tar full användning av samhällets mest kraftfulla verktyg, Staten. Av denna anledning tenderar ideologier att vara totalitära. De är i grunden beroende av att övervinna individers preferenser och val samt ersätta dem med ett system av övertygelser och beteenden som utformats av någon upplyst kommitté. Ett uppenbart fall är kommunismen. Kapitalismen är fienden. Att kontrollera arbetare och avskaffa privat egendom skulle vara ett paradis och medlen för att uppnå detta skulle vara den våldsamma expropriationen av bourgeoisiens ägodelar, med mordet på dess motståndare som manifestation.

Socialismen erbjuder en mjukare version av samma projekt och inom fabianismen uppnår du samma mål genom gradvis ekonomisk planering.

“Fabianerna är en brittisk, intellektuell, socialistisk rörelse/tankesmedja bildad 4 januari 1884. De påverkade bland annat Mahatma Gandhis politiska tänkande, och bidrog till bildandet av Centralföreningen för socialt arbete.” – Wikipedia

Ideologin om rasism föreskriver något annat. Helvetet skulle vara etnisk integration och blandning av raser. Paradiset skulle vara rashomogenitet och förändringsmedlen är marginaliseringen eller folkmordet på vissa raser.

Fascismen ser global frihandel, individualism och invandring som fienden, medan kraftfull nationalism skulle vara ett paradis. Sättet att göra övergången är att ha en bra ledare. Du kan se samma egenskaper i vissa typer av teokratisk religiös tradition.

Var och en av dessa ideologier kommer med ett huvudsakligt intellektuellt fokus, någon form av berättelse utformad för att få uppmärksamhet: Utforskning, Olikhet, Rasteori, Nationell identitet och Frälsning, och var och en har sitt eget språk för att signalera koppling till ideologi.

Praktiskt taget alla ovanstående ideologier är redan välkända och är väl slitna. Världen har redan mycket praktisk erfarenhet av var och en av dem. Det är möjligt att helt enkelt vända sig till historien för att observera mönster, känna igen deras anhängare och motbevisa deras teorier.

Emmanuel Macron - Pressfoto: Europaparlamentet
Superteknokraten Emmanuel Macron – Pressfoto: Europaparlamentet

Den nya totalitära ideologin lockdownism styrs av teknokrater med ett virus som sidekick

År 2020 har gett oss en ny ideologi med totalitära tendenser. Det finns en vision om helvetet, av himlen och ett övergångsmedel. Den har en unik språkapparat. Den har ett mentalt fokus. Den har signalsystem för att avslöja och rekrytera supportrar.

Denna ideologi har blivit känd över hela världen som “lockdown”. Vi kan också lägga till suffixet “ism” till ordet: “lockdownism”.

Dess syn på helvetet är ett samhälle där patogener cirkulerar fritt. Dess paradis är ett samhälle som helt kontrolleras av medicinska teknokrater, vars huvudsakliga uppgift är att undertrycka alla sjukdomar. Det mentala fokuset är virus och andra skadedjur. Antropologi är att betrakta alla människor som lite mer än påsar fyllda med dödliga patogener. Människor som är mottagliga för ideologi är människor med varierande grad av misofobi – en gång betraktade som ett mentalt problem, men nu förhöjt till ett tillstånd av social medvetenhet.

I år var det första testet av lockdownism

Lockdownismen har varit imponerat effektiv. Även i länder där rättsstatsprincipen och individuella friheter är källor till nationell stolthet har människor hamnat i husarrest. Deras kyrkor och företag stängdes. Miljontals entreprenörer och arbetare förödmjukades av staten, som förutom att förbjuda dem att arbeta också hävdade att deras aktiviteter inte var nödvändiga för någon. Polisen uppmuntrades att genomdriva alla drakoniska förordningar och att gripa dissidenter som erbjöd motstånd.

Förödelsen kan jämföras med krigstillstånd, förutom att det är ett krig som regeringen bedriver mot människors rätt att röra sig och handla fritt, och det som är mest imponerande är att detta kring ännu inte har presenterats några som helst empiriska bevis i världen. Denna totalitära, narkotiska och aldrig tidigare skådade politik har inte haft någon egentlig effekt för att kontrollera viruset, allra minst utplåna det.

Ännu mer imponerande är de få platser som förblev helt öppna (South Dakota, Sverige, Tanzania, Vitryssland) inte har förlorat mer än 0,06% av sina befolkningar pga viruset , i motsats till platser som New York och Storbritannien, som stängdes helt och hade den högsta dödligheten per capita.

Tidigt var de flesta överens om att restriktionerna på något sätt var nödvändiga och kortvariga. Två veckor blev 30 dagar som blev 7 månader. Detta är bokstavligen en ny totalitarism och där vi har eliten som följer en viss uppsättning regler med en annan uppsättning regler gäller för de förtryckta.

Språkbruket är nu oerhört etablerat och accepterat: att plana ut kurvan, att sakta ner spridningen, livräddande social distansering och nödvändig isolering av smittade etc.

Fienden är viruset och alla måste leva sina liv enbart för att undvika smittan. Eftersom du inte kan se viruset betyder det genererar en allmän paranoia om din nästa: någon annan än du har viruset, vem som helst kan vara en superspridare och du kan känna igen de som inte lyder på deras olydiga och icke-undergivna beteende.

Plötsligt har “experter” och myndigheter runt om i världen infört begränsningar för vem du kan ta emot hemma. De förbjuder evenemang, avskaffar resor och de har till och med väckt misstro mot husdjur. Allt detta ledde till en effektiv demontering av det vanliga livet i alla städer, som fortfarande är långt ifrån att återhämta sig.

Den nya puritanismen

Attityden hos anhängarna av lockdownism syftar till ett samhälle som ska gå tillbaka till naturens tillstånd genom en utopisk rening av livet. Denna neuros med ett samhälle utan patogener förklarar en av de konstigaste egenskaperna hos lockdownism: dess puritanism.

Observera att nedstängningen attackerade särskilt allt det som är kul: film, teater, kulturevenemang, sport, resor, bowling, barer, restauranger, hotell, gym och klubbar. Redan nu finns det platser med utegångsförbud för att förhindra att människor stannar ute sent på kvällen – med absolut ingen medicinsk motivering. Om en aktivitet är kul så blir det ett mål för denna puritanism.

Det finns ett moraliskt inslag här: Tanken är att ju fler människor som har kul, desto fler val de gör på egen hand, desto mer sprids sjukdomar (synderna). Det är en sanitär version av Savonarolas religiösa ideologi, vilket ledde till Bonfire of the vanities (Fåfängans fyrverkeri).

Lockdownism har alla element som förväntas. Den har ett maniskt fokus på ett enda problem – förekomsten av patogener – för att utesluta alla andra bekymmer. Minst oroande är mänsklig frihet. Den andra mindre oron är föreningsfrihet. Det tredje minsta problemet är äganderätten. Allt detta måste böja sig mot den teknokratiska disciplinen för sjukdomsreducerande åtgärder.

Konstitutioner och regeringsgränser spelar ingen roll. Notera också hur lite medicinsk terapi lyfts fram. Det handlar inte om att göra människor bättre. Det handlar bara om att kontrollera hela livet.

Social distansering den nya nationella trosbekännelsen

Det är också värt att notera att de oavsiktliga konsekvenserna inte uppmärksammades. Förstörelsen av tusentals småföretag och arbetstillfällen har förlett miljontals människor in i depression (med en avsevärd ökning av antalet överdoser och självmord). Livet för otaliga miljoner runt om i världen har splittrats. Lockdownism medför inga goda resultat när det gäller folkhälsan, utan tvärtom.

Detta är inget annat än ren fanatism, en slags galenskap som skapas av en vild vision om en endimensionell värld där allt liv är organiserat kring sjukdomsförebyggande.

Observera också (avsiktlig) okunnighet om att våra organismer (genom immunsystemet) utvecklades tillsammans med virus under en miljon år. Det finns inget erkännande av denna verklighet, inte ens hos “experter”. Tvärtom är det enda målet att göra “social distansering” till den nya nationella trosbekännelsen.

Depression, psykisk ohälsa. Foto: Florian Pérennès. Licens: Unsplash.com (free use)
Depression, psykisk ohälsa. Foto: Florian Pérennès. Licens: Unsplash.com (free use)

Kultens mål?

Detta måste sägas tydligare: Vad allt detta egentligen innebär är införandet av en påtvingad mänsklig separation. Det betyder nedmontering av marknader, städer, sportevenemang och slutet på din rätt att röra dig fritt.

Hela argumentet bygger på ett enkelt misstag: tron ​​att mer mänsklig kontakt sprider mer sjukdomar och dödsfall, men till skillnad från denna galenskap hävdar den framstående Oxford-epidemiologen Sunetra Gupta att globalisering och mer mänsklig kontakt har förstärkt immuniteten och gjort livet mycket säkrare för alla.

Anhängarna av lockdownism är överraskande framgångsrika med att övertyga människor om deras galna åsikter. Allt du behöver göra är att tro att det enda målet för alla i samhället är att undvika viruset. Därigenom blir alla konsekvenser tydliga. Innan du vet ordet av det har du gått med i en ny totalitär kult.

Lockdowns blir mer och mer som en fanatisk politisk ideologi, ett politiskt experiment som direkt angriper civilisationens grundläggande postulat.

Denna ideologi får inte tas på allvar. Den måste bekämpas med samma glöd som fria individer gjort motstånd mot alla andra onda ideologier som försökt beröva mänskligheten hela dess värdighet.

Text Jeffrey Tucker och fri översättning: Jan Norberg. Redigering: NewsVoice | Originaltext: “Lockdown: a nova ideologia totalitária”


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: lockdownism
Stöd NewsVoice 2024
 • Människor över hela jorden samlas nu för att demonstrera och protestera mot de fruktansvärda levnadsvillkor som skapas av de agendor som nu genomförs i en rasande fart av enormt mäktiga och ofattbart hänsynslösa krafter.

  Förhoppningsvis tar även många “nyvakna” svenskar mod till sig och visar sitt stöd för de läkare som samlas till en manifestation mot Corona-agendan NU PÅ LÖRDAG i Stockholm!

  Vi behöver alla GÖRA vad vi kan för att stoppa dem som mördar, plågar och förslavar.

  “Framstående medicinska experter och andra medlemmar från World Doctors Alliance planerar att hålla tal i Kungsträdgården nu på lördag den 31 oktober. Deltagarna är en del av ett växande nätverk av läkare, forskare, advokater och demokratiaktivister som är kritiska mot den hårda repression som medborgare världen över utsätts för i kölvattnen av coronakrisen – något som ser ut att bli den mest betydelsefulla protesten på området som hittills ägt rum i Sverige.”
  https://nyadagbladet.se/inrikes/lakare-fran-flera-lander-samlas-i-stockholm-i-ny-protest-mot-nedstangningar/

  Lördagens manifestation i Kungsträdgården är planerad till klockan 12:00 och går under parollen “Stå upp för sanning och frihet”.

  Du, medmänniska, kan bidra till uppvaknandet i vårt sömniga Sverige genom att ta dig till Kungsträdgården på lördag!

  Ni som bor nära och som lätt kan ta er dit – STÄLL UPP!

 • Kanske blir President Trump den ”fria mänsklighetens” räddning vilket få medborgare kan förvänta sig av ”löfvensocialister”. Dessa kan ju inte ens garantera en svensk medborgares rätten till LIV än mindre EGENDOM.
  Jans artikel bör läsas och förstås av svenskar.
  När bluffen om ”virushanteringen” en gång blir avslöjad, vem kommer att stå med skammen, sanslösa politiker eller medborgaren ?
  Utmärkt artikel, tack för den.

 • Frankrike just nu: Utegångsförbud mellan 21-06 i 9 större städer. Masktvång i många städer ute pa gatan.. Man kan inte träffas i större grupper än 6 personer. På restaurang tar de ens namn och telefon nummer och skriver upp en på en lista. Masktvång i affärer och offentliga byggnader samt inne på restaurang när du går till bordet, när du vill gå på toaletten och medan du väntar på maten. Masken av endast när du äter. 135 euro i böter om man bryter mot dessa regler. Detaljstyrning och kontroll av människor…

 • [En del av denna kommentar kommer att raderas inom kort. Alla privata diskussioner mellan dig och Dahl är off-topic. / red]

  Tack för din förlåtelse Hans, det har aldrig varit min avsikt att stigmatisera dig för din religiösa övertygelse.

  På ett kulturellt plan så är vi ju i Sverige ett ganska sekulariserat samhälle, och det tycker jag är bara är bra då religion är en privat sak.

  Jag förnekar inte någon att utöva sin religion och den kristna traditionen i Sverige bygger ju på en försiktig approach vad gäller förkunnelse/mission, men det religiösa utövandet får inte övergå till att bli en mer central fråga än vad som är sunt.

  Titta bara på Islam, vilket jag för övrigt inte anser vara en religion öht, där är ju förkunnelsen/missionen ett central tema och Islams icke toleranta och våldsamma förtryck av oliktänkande är definitivt en form av teokratisk överhöghet som har påtagliga likheter med fascism. Därav min reflektion här ovan m a a artikeln.

  När dessutom svenska kyrkan anammar Islam så blir jag skitskraj för var det skall sluta i Sverige. För en islamist uppmanas ju att ljuga och bedra sin omgivning, allt i denna sk religions namn.

  Nu fortsätter vi vår dialog och går vidare, jag ser fram emot din nästa artikel Hans!!!

 • [En del av denna kommentar raderades eftersom den utgjorde en privat diskussion mellan Dahl och Norberg. Texten är off-topic.]

  Jag tänkte faktiskt på dig [Dahl] när jag tragglade mig igenom denna brasilianska artikel. Som framgår av detta citat härnedan ur artikeln så tror jag att det finns med i den ursprungliga artikelförfattarens associationer, men frågan blir om du och andra därmed är en individer med fascistoida ideal. Jag tror inte det men det ligger i farans riktning att egenskaperna för teokratiska ideal ligger nära fascismens ideal.

  Åtminstone gäller detta, enligt min egen uppfattning, för de muslimer som har islam som sina religiösa ideal, vad är skillnaden?

  “Fascismen ser global frihandel, individualism och invandring som fienden, medan kraftfull nationalism skulle vara ett paradis. Sättet att göra övergången är att ha en bra ledare. Du kan se samma egenskaper i vissa typer av teokratisk religiös tradition.”

  • [Denna kommentar raderades eftersom den utgör en privat diskussion mellan Dahl och Norberg. Kommentaren är off-topic.]

  • [Denna kommentar raderades eftersom den utgör en privat diskussion mellan Dahl och Norberg. Kommentaren är off-topic.]

   • [Denna kommentar raderades eftersom den utgör en privat diskussion mellan Dahl och Norberg. Kommentaren är off-topic.]

    • [Denna kommentar raderades eftersom den utgör en privat diskussion mellan Dahl och Norberg. Kommentaren är off-topic.]

 • Corona-hysterin och Klimat-hysterin är ju skapade av Big Media och Big Pharma som ägs av The Deep State. Och de gör vad de kan för att vi, som betalar, ska bli så fattiga att vi inte har några resurser att försvara oss med när de riktiga hoten gör sig gällande. När hela samhällen går på knäna så kommer fler att gå i en annan riktning. Och denna riktning är INTERNET. De inom den djupa staten är ju ganska enfaldiga. Vi har, genom historien, varit väldigt lydiga, men den tiden är förbi. Kanalerna på internet blir fler o fler, varefter de censureras och förhindras så går de bara över till en annan kanal och fortsätter. Och de sprider en sanning som “Den Djupa Staten” är uppenbarligen livrädd för. Jag tror inte de kan vinna. Sanningen är som solen och månen, den är svår att dölja.

  • Big Media är som en enda världsomfattande BLÅSBÄLG som blåser liv i alla de falska “nyheter” och lögn-drypande förklaringar och propaganda-agendor som omsorgsfullt blivit smidda i tankesmedjor i syfte att vilseföra, passivisera och värva vissa.

   – Och alla de som faller offer för Big Medias luft-slott kan känna sig blåsta!”

 • Toppen, Jan, att du översatt denna enormt viktiga artikel!

  Fabianerna, The Fabian Society, är en av de oerhört mäktiga organisationer som verkar för att införa en global oligarki.

  The Fabian Society grundades på 1800-tatet och London School of Economics, där bland annat George Soros skolats, är en av deras viktigaste “plantskolor”.

  Fabianerna – vars symboler är vargen i fårakläder (som står för infiltration) och sköldpaddan (som symboliserar långsiktigheten) – använder kommunism och socialism i alla former som sina verktyg – och de verkar i hemlighet bakom andra organisationer.
  De är hjärnorna bakom Marx, Engels, Lenin, Trotskij, Mao, Pol Pot…

  Här är första delen i en serie artiklar artiklar som redogör för denna lömska – och för de flesta okända – organisation FABIANERNA:

  https://peterkrabbe.wordpress.com/2016/10/01/fabianismen-del-1-under-skoldpaddans-skal-gommer-sig-labour-ovanpa-rider-rothschild/

 • Tack för berömmet Kerstin, men det är precis som Torbjörn påpekar en Brasiliansk artikel som jag med viss möda lyckats läsa och översätta från Portugisiska. Äras den som äras bör.

  Artikeln träffar nästan helt rätt på mig i alla fall, den reflekterar och sätter ord på vad jag tror många känner men har svårt att uttrycka.

  Jag börjar alltmer tappa tilltron till jordens alla politiker i olika länder, de drivs av ängslighet och rädsla samt av känslan att inte våga sticka ut. Det blir en Följa John föreställning där man vill visa dådkraft och där man tar rygg på sjukvårdsteknokrater vilka i sin tur står i stark beroendeställning till den globala läkemedelsindustrins alla tentakler.

  Paradoxalt nog så framstår Donald Trump som mänsklighetens räddare, så låt oss innerligt hoppas att han nu blir omvald den 3/11 2020. Blir han det inte så väntar mörka tider är jag rädd.

  Jag har tidigare sagt att han på inget sätt är den perfekte Presidenten men överväg alternativen så blir valet genast enklare. Tyvärr matar all världens Marxistisk Main Stream media på med sin hatiska retorik mot Trump och en bedövande majoritet av till exempel svenskarna känner därför vämjelse mot honom utan att själva ha analyserat de olika kausala sambanden som drivit fram den situation som vi nu befinner oss i.

  Jag är sannolikt inte den enda som har olika favoritkällor att söka kraft ifrån, en sådan källa som jag varmt kan rekommendera är en Youtubare som kan hittas under “artistnamnet” Amazing Polly. Den kvinnan får alla andra grävande journalister att framstå som klantiga amatörer vid en jämförelse.

  Jag betecknar mig som en extrem individualist men inser samtidigt att det är en lyx jag kan unna mig som oberoende pensionär. Dvs alla vilka jobbar och stretar för att få mat på bordet och lydigt betalar in skatter till våra vansinniga politiker kan inte alla gånger unna sig lyxen det innebär att kunna strunta i vad andra tycker.

  Redan 1986 (?) i en tid av visst svårmod läste jag två böcker av James W Dyer, “Sikta mot stjärnorna” och “Älska dig själv” vilka betytt mycket för min egen personliga övertygelse att jag inte behöver andras gillande för att själv må bra.

  • Amasing Polly är nu som ett flertal andra fria reporters censurerade av BigTech.
   Hon finns på BITCHUTE f.n.
   Just nu i veckan slog en censuringsvåg in i netet så det blir att leta upp sina favos på andra media. Några har startat egna servers likt som X22TV och Natural news gjort. Det är ett tecken på att odjuret trängts in i ett hörn.

  • Som vanligt en mycket genomarbetad artikel från Jan Norberg. Själv är jag inte lika förtjust i Trump men håller med om att Amerikansk politik och den djupa staten inte har några vettigare kandidater i stället för Trump, där är Trump given som Amerikas enda vettiga alternativ (tror många på, men det är så det beskrivs, kommer till det) För det jag vänder mig emot är alla de fria medier och några fria bloggare som ställer allt sitt hopp till att Trump blir vald i November och att Trump är den enda eller en av anledningar till att slippa krig och terrorism i framtiden.

   Trumps valfläsk har varit och är väl fortfarande att göra Amerika stort igen och där håller jag med, hellre USA än Kina utan att ta ställning för landets nya president i November för vinner gör han ju helt klart det är ju det som är meningen när vi går in i det nya, där agenda 2030 står för dörren, socialismens maktövertagande för att få slut på krig, svält och fattigdom en fantastisk skicklig manöver av den djupa staten som är långt fler än några myndighetspersoner eller/och agenter.

   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=215011

 • Observera att artikeln är skriven av Jeffrey Tucker och sedan är fritt översatt av Jan Norberg och därefter redigerad av mig. Originalartikeln heter “Lockdown: a nova ideologia totalitária”, på portugisiska. Jag har förtydligat detta under rubriken på svenska ovan.

  Det var suveränt att Jan hittade denna artikel för den penetrerar den pseudovetenskap och det PR-spinn som omgärdar Covid-19-krisens dramatik, denna globala teater med ett förhållandevis normalfarligt virus i centrum, enligt nya rön från riktiga forskare och genuina läkare som inte spelar med i spelet.

 • Otroligt bra artikel. Vi lever i en tid vars politiker tycks ha tappat all logik.Helhetsseende har reducerats till Covid seende och allt annat tycks komma i tredje hand.
  Det värsta är den brist på förtroende som växer fram p.g.a alla märkliga och odemokratiska beslut som regeringar fattar utan att överhuvudtaget fråga folket. När vi tappar tilltro , och blir misstänksamma, inträffar en djup oro inom oss. Kan vi inte lita på myndigheter och regering uppstår en farlig situation. I Spanien har denna bristande tilltro funnits länge men nu är den värre än någonsin.Det sjuder av ilska och snart kan det explodera. Dessutom mår människorna väldigt illa psykiskt och ekonomiskt. Hur är det möjligt att så många regeringar är så enögda? Vad vill de? Vad är planen? Många andra med mig börjar tro att det är en fruktansvärd plan på gång, och att många länders regeringar är indragna.
  idag uttalade sig EU om en ny europeisk lockdown. När fick de rätt att bli sjukvårds teknokrater?Hur långt ska det här drivas? Din analys är suverän Jan och jag hoppas du vill dela med dig framöver, om vad du tror ligger bakom allt detta eller hur det är möjligt att så många länder är så enögda att de inte ser att deras sanitära åtgärder skapar än större förluster än själva COVID. Jag efterfrågar inte USA grepp på Covid men konstaterar att man absolut inte villl erkänna att det finns bot för COVID och att man skulle kunna göra kampanjer för att ökar människors immunitet speciellt för de äldre.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *