Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Dr Agneta Schnittger om systembiologi, epigenetik, mikrobiom och glymfsystem

publicerad 5 november 2020
- Agneta Schnittger
Ingemar Ljungqvist och läkaren Agneta Schnittger, 2020. Foto: T. Sassersson, NewsVoice

HÄLSA. I det här avsnittet förklarar vi hur epigenetik fungerar, vad mikrobiom är för någonting och hur hjärnan kan avgifta sig.

Text: Agneta Schnittger | Videointervju och redigering: Torbjörn Sassersson | Intervjun spelades in den 29 februari 2020 på gården Mas Rabassan, Provence, Frankrike.

De kroniska folksjukdomarna såsom hjärtkärlsjukdomar, diabetes, inflammatoriska sjukdomar och neuroendokrina sjukdomar har de senaste decennierna nått epidemisk utbredning. De har till den allra största delen sitt ursprung i vår moderna livsstil. Vi får sällan råd om hur vi effektivt skall påverka dessa omgivningsfaktorer. Däremot får vi behandling för alla de symtom som dessa sjukdomar ger uttryck för. Har vi predisponerande gener kan de aktiveras av vår livsstil till exempel våra matvanor. De kan också förbli inaktiverade. Man talar här om epigenetik, gener kan slås på och slås av.

Läs mer av Agneta i NewsVoice


Vi lever tillsammans och tack vare den stora mängd bakterier, mikrobiom, som finns i framför allt magtarmkanalen, men även på huden och kroppens slemhinnor. Dessa bakterier är fler än våra egna kroppsceller. De har alla sina egna gener, som kommunicerar med kroppscellers gener. Bakterierna hjälper oss att producera neurotransmittorer och vissa vitaminer.


Glymfsystem

Kroppen har flera system för avgiftning. I hjärnan finns ett speciellt lymfsystem, som kallas glymfsystem, därför att gliacellerna är aktiva. Vi förklarar hur det systemet fungerar.

Våra hälsosamtal är främst är avsedda för de som satt sin tilltro till myndigheternas råd och därför ibland har hamnat i en ohälsospiral.

Mer info: Agneta Schnittgers böcker

Finner du informationen här väl  enkel, men ändå korrekt, så se till att den sprids till de som inte är lika insatta. Berätta även för din läkare och sjuksköterska att det finns annan information, som är vetenskapligt underbyggd!

Har du direkta frågor så gå gärna in i kommentarsfältet och ställ din fråga. Vi lovar att i mån av tid ta oss an ett svar, dvs ta ansvar.

Text: Agneta Schnittger

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq