Dr Agneta Schnittger om systembiologi, epigenetik, mikrobiom och glymfsystem

5

HÄLSA. I det här avsnittet förklarar vi hur epigenetik fungerar, vad mikrobiom är för någonting och hur hjärnan kan avgifta sig.

Text: Agneta Schnittger | Videointervju och redigering: Torbjörn Sassersson | Intervjun spelades in den 29 februari 2020 på gården Mas Rabassan, Provence, Frankrike.

De kroniska folksjukdomarna såsom hjärtkärlsjukdomar, diabetes, inflammatoriska sjukdomar och neuroendokrina sjukdomar har de senaste decennierna nått epidemisk utbredning. De har till den allra största delen sitt ursprung i vår moderna livsstil. Vi får sällan råd om hur vi effektivt skall påverka dessa omgivningsfaktorer. Däremot får vi behandling för alla de symtom som dessa sjukdomar ger uttryck för. Har vi predisponerande gener kan de aktiveras av vår livsstil till exempel våra matvanor. De kan också förbli inaktiverade. Man talar här om epigenetik, gener kan slås på och slås av.

Läs mer av Agneta i NewsVoice


Vi lever tillsammans och tack vare den stora mängd bakterier, mikrobiom, som finns i framför allt magtarmkanalen, men även på huden och kroppens slemhinnor. Dessa bakterier är fler än våra egna kroppsceller. De har alla sina egna gener, som kommunicerar med kroppscellers gener. Bakterierna hjälper oss att producera neurotransmittorer och vissa vitaminer.


Glymfsystem

Kroppen har flera system för avgiftning. I hjärnan finns ett speciellt lymfsystem, som kallas glymfsystem, därför att gliacellerna är aktiva. Vi förklarar hur det systemet fungerar.

Våra hälsosamtal är främst är avsedda för de som satt sin tilltro till myndigheternas råd och därför ibland har hamnat i en ohälsospiral.

Mer info: Agneta Schnittgers böcker

Finner du informationen här väl  enkel, men ändå korrekt, så se till att den sprids till de som inte är lika insatta. Berätta även för din läkare och sjuksköterska att det finns annan information, som är vetenskapligt underbyggd!

Har du direkta frågor så gå gärna in i kommentarsfältet och ställ din fråga. Vi lovar att i mån av tid ta oss an ett svar, dvs ta ansvar.

Text: Agneta Schnittger

Relaterat

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

5 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Helena Janlöv Remnerud
Helena Janlöv Remnerud
Gäst
8 november 2020 kl 13:08

Tack Ingemar och Agneta för en lugn och tydlig intervju som med enkla ord förklarar både mikrobiom och glymfatiska systemet som är den del av lymfsystemet som är beläget i hjärnan. Så viktigt att förstå vikten av att genom en god natts sömn ge kroppens lymfsystem en chans att städa ut de slaggprodukter som normalt bildas varje dag. Om inte dessa slaggprodukter rensas ut belastar de självklart annars kroppens förmåga att hålla sig frisk. Lymfsystemet kan vi även aktivera under dagtid eftersom lymfsystemet innehåller muskelsegment som aktiveras när vi rör oss och genom en viss massage som kallas manuellt lymfdränage. Att inte dagligen rensa ut de slaggprodukter som bildas vore som om vi skulle företa oss att blanda ihop en sallad med gamla ruttna tomater och slokande salladsblad tillsammans med nyinköpta och tro att det var en fullvärdig, hälsosam kost.

Ingemar Ljungqvist
Gäst
7 november 2020 kl 20:14

@Maj Rehnberg. Mycket bra kommentar. För att få en förändring till stånd krävs mycket. Både att man sprider meddelande mellan varandra – men också till de inom professionen. Självklart lätt att misströsta, och det drabbar väl också mg själv ibland. Med mer än 25 år som hälsoskribent så vet jag ju vilken makt Big Pharma utövar – men just nu med Coronan har de avslöjat sig alldeles för tydligt för många som vaknar upp.

Dina två slutrader tar jag till mig. Det vore bra. Också ett annat radikalt råd. Gratis rådgivning, men betala medicinen själv. Då skulle läkaren tvingas att ge råd på livsföring och föreslå billiga mediciner eller örter etc. Det som också talar för detta är den ekonomiska press som Big Pharma utsätter hela samhället för. Statsbudgeten kommer att rämna pga medicinkostnader. Det hoppfulla i detta hör vi ibland på radion dvs att man under coronan uppnått en “vårdskuld” på 75000 inställda operationer. Detta var bra för folkhälsan för under perioden juli-september dog ca 20000 människor i Sverige. Flera tusen färre än ett normalår. Och prognosen för hela 2020 pekar på att det blir det lägsta dödstalet under de senaste 10 åren – och så som de skrämt för Coronan!!

Maj Rehnberg
Maj Rehnberg
Gäst
Reply to  Ingemar Ljungqvist
9 november 2020 kl 20:46

Tack för ditt ärliga svar. Att det är flera tusen färre som dött under detta år ska jag slå i skallen på de värsta nöten som jag möter.
Jag hoppas mycket på World Freedom Alliance.

Maj Rehnberg
Maj Rehnberg
Gäst
6 november 2020 kl 18:16

Ni skriver och säger att vi gräsrötter ska sprida det här , tala med vår läkare och sjuksköterska.

Vilken värld lever ni i ? Hur kan du Ingemar Ljungqvist som var med vid demonstrationen i Kungsträdgården i lördags tro att ett fåtal personer ska kunna rå på det mäktiga Big Pharma ?

Större delen av befolkningen tror på skolmedicinen och myndigheterna. Om jag säger något till de flesta anhöriga och bekanta blir det onda ögat.

Det är inget glapp mellan forskningen och doktorerna. Det är ren och skär kontroll över forskningen. Ingenting som botar får användas för det förstör Big Pharmas marknad. Och inte bara det utan det saboterar också Deep States agenda att utrota oss.

Kroniska sjukdomar är Big Pharmas påhitt för att de inte velat bota.

Alternativa har sedan lång tid tillbaka talat om för oss sambandet mellan tarm och hjärna.

Ni talade om de goda mikroberna men de onda då ?

Bruce Lipton säger att gener inte styr våra liv men ni säger att bakteriernas gener gör det ?

Jag talade med min mammas doktorer . De sa bara att det inte var vetenskapligt bevisat att man är allergisk mot färgämnen. Att tala med dem om candidasvampen lyssnar de inte på.
Så de plågade och hade ihjäl henne.

Jag lämnade tre vetenskapliga artiklar om Lyme Disease till min företagsdoktor. Men hon hade så mycket annat att läsa.

Ingen vårdcentral får skattepengar för mig . Jag har skrivit på ett papper att jag vill inte vara listad på någon vårdcentral.
Skilj staten från skolmedicinen. Bara akutsjukhus ska staten bekosta all annan sjukvård kan patienterna som söker skolmedicinen betala själva.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
6 november 2020 kl 11:27

En oerhört viktig intervju!

Åldersforskaren Valter Longo har visat att vi lätt och snabbt kan påverka epigenitiken i vår kropps celler på ett mycket positivt sätt bara genom att fasta.

De vilda djuren vet instinktivt om det och äter i regel inget när de blir sjuka.

Valter Longo undersökte celler från olika delar av kroppen på djur med cancer och fastställde att epigenitiken stärkts mycket vid fasta i celler överallt utom i cancerceller där den försvagats.

När det gäller rening av kroppens organ och lymfsystemet erbjuder sjukvården i Tyskland i mycket högre utsträckning behandlingar som fokuserar på det än i Sverige. I Tyskland inriktas behandlingen inledningsvis ofta på att komma tillrätta med Leaky-Gut-Syndrom (läckande tarm) och åtgärder sätts in för att göra att tarmens mikrobiom byggs upp.

I Sverige inriktar de av myndigheterna strängt styrda läkarna istället behandlingen av så kallade kroniska sjukdomar på multi-medicinering och operationer.

Lars Bern har i sin bok Den Metabola Pandemin tydligt visat att kroniska sjukdomar i allmänhet i själva verket är metabola sjukdomar.

I Sverige har läkemedelsindustrin tagit ett stadigt grepp om regering, riksdag, myndigheter när det gäller hälso- och sjukvården!