Lennart Bengtsson: När ett inbillat hot ersätter ett verkligt – Coronakris och klimatkris

Publicerad

Författare

Ämne

DEBATT. I Sverige råder den totala tryggheten och det fullständiga omhändertagandet. Ingen skall oroa sig och ingen behöver oroa sig. Allt är lika viktigt och alla är lika viktiga. Ingen försummas och inget glöms bort. Helst skall omtanken omfatta alla och inte bara landets urinnevånare. Att Sveriges befolkning bara är omkring en tusendel av världsbefolkningen innebär inga inskränkningar i ambitionerna. Hur skulle världen kunna klara sig utan svenska insatser? Sådan är självbilden och så lyder det svenska narrativet.

Text: Lennart Bengtsson, professor i dynamisk meteorologi, ledamot av svenska Vetenskapsakademien. 2007 fick han Rossbypriset och 2009 fick han titeln hedersdoktor vid Uppsala universitet. Bengtsson skrev boken “Vad händer med klimatet?”. | Artikeln har tidigare publicerats i Det Goda Samhället | Foto: Vogler. Licens: CC BY-SA 4.0

Coronakrisen

Under det händelserika året 2020 är det två frågor som dominerar. Den ena är coronapandemin som nu har hela världen i sitt grepp. En andra smittvåg är på väg – värre än den första i antalet insjuknade, men ännu inte i antalet avlidna. Jämförelser med länder främst i östra Asien, och i mindre utsträckning i våra nordiska grannländer, visar dock att det går att hålla pandemin i schack genom ett strikt förhållningssätt. Det kanske viktigaste har visat sig vara en effektiv smittspårning samt om nödvändigt karantän av inresande utifrån. Detta är säkert en viktig förklaring till de mycket låga sjukdomstalen inte minst i Taiwan. Dessa, liksom dödstalen där, uppgår till mindre än en tusendel av de svenska som i sin tur är på samma nivå som de i Europa och i USA. Detta gäller såväl den första smittvågen under våren som den nu pågående andra vågen. Huruvida Sverige kontrollerar inresande är oklart men förefaller ännu inte vara fallet.

Inte minst är det de lokala myndigheterna som fallerat och detta främst på grund av bristfälligt ledarskap och bristande förutseende. Under den första smittvågen saknades nödvändig skyddsutrustning då tidigare lager av sådana hade avvecklats, skänkts till anda länder eller helt enkelt destruerats. Tillräcklig sjukvårdspersonal saknades eller saknade tillräcklig utbildning för att möta en pandemi.

I Sverige, där vården av de gamla inte längre är en fråga för familjen utan ett samhällsåtagande, är äldrevården mycket resurskrävande och säkert inte lika cool som nya sportanläggningar. De resurser som krävs för äldrevård har ständigt prutats ned med konsekvenser som tillfällig och dåligt utbildad vårdpersonalen. Resultatet har blivit därefter. Berättelserna häröver är legio och bitvis förfärande och skall inte upprepas här.

Klimatet

Att förberedelser och resurser för coronapandemin varit bristfälliga kan man dock inte säga om den andra faran – verklig eller inbillad – som engagerar landet nämligen den pågående globala uppvärmningen. Trots att effekterna av det varmare klimatet hittills är obetydliga och knappast negativa för Sverige är oron eller åtminstone den mediala oron omfattande och dominerar ständigt nyhetsflödet. Normala väderhändelser, som kraftiga höst- och vinterstormar eller värmeböljor under högsommaren framställs som existentiella hot.

Svenska kommuner proklamerar klimatnödläge och snart går de kanske även upp i stabsläge även om en del kommunala politiker ännu inte har klart sig för vad ett klimatnödläge innebär.

Ordet låter ju så övertygande men i verklighetens värld måste man ju ändå tala om vad det innebär och vilka konsekvenser det får för medborgarna förutom kanske olika former av psykisk hälsovård av klimatoroliga kommuninnevånare.

 • Hotar kanske översvämningar?
 • Håller vattentäkterna på att sina- eller klarar man inte elförsörjningen längre trots att det varmare vädret borde innebära ett minskat energibehov?
 • Eller är det bara en allmän oro som behöver stillas och kanske räcker det med att certifiera utvalda konsulter som kan informera skolorna och de kommunanställda?

Sådana väldiga utmaningar vilar tungt över landets kommunansvariga och det är därför begripligt att man saknat tid och resurser att möta coronapandemin. En del klimataktivister betraktar till och med reducerade samhällsaktiviteter som minskat resande och arbete hemifrån som ett bevis för att ett mer klimathållbart liv är möjligt i en utsatt tid. Att folk blir arbetslösa eller sjuka och kanske avlider förefaller för de klimatengagerade som mindre allvarligt än ett något varmare klimat.

Text: Lennart BengtssonMer läsning

Hetaste smyckestrender 2021. Foto: Pixel Bee. Licens: Unsplash.com https://unsplash.com/@pixelbee

Hetaste smyckestrender 2021 – glitter, pärlor, diadem

0
Vi kollar in de hetaste smyckestrenderna. Därför har vi tagit en närmare titt på vilka accessoarer som kommer att fixa stilen 2021.
Demonstrationer i Köpenhamn mot coronarestriktioner i Danmark, 6 feb 2021. Foto: Ruptly.com

Polisen har svaga resurser att störa Tusenmannamarschen – Kan komma 2000 personer

3
NOTERAT. Imorgon ska två händelser utspela sig på Medborgarplatsen i Stockholm. Dels ska demonstrationen Tusenmannamarschen genomföras och dels kommer eventet dra en stor publik...
Influensavaccin - Foto: LuAnn Hunt, CC0 Creative Commons

Regeringen förbereder Sverige för vaccinskador

7
VACCINSKADOR. Regeringen remitterade den 4 mars ett utkast på en ny lag om statlig ersättning för skador som kan uppstå till följd av vaccin...
Twitter. Foto: Alexander Shatov. Licens: Unsplash. Montage Sanja R. Juric

Twitter raderar tweets kritiska till coronavaccin – Efter 5 varningar stängs kontot

1
MEDIA. Användare flyr från de sociala plattformar som tycks ha startat ett krig mot det fria ordet. Twitter raderar nu tweets och varnar alla...
Arrow, Kelley Aerospace

Världens första supersoniska stridsdrönare

1
WARZONE. Kelley Aerospace i Singapore som ligger bakom världens första obemannade supersoniska stridsdrönare, har redan fått över 100 beställningar på stridsplanet som kan nå...
Dr Erik Enby, 2019. Foto: Ritva och Börje Peratt. Produktion: Börje Peratt.

Recension av boken: “Läkaren som vägrar låta sig tystas” av dr Erik Enby

0
RECENSION. Mycket få böcker har på ett så påtagligt sätt berört och inspirerat mig att reflektera över min egen livs- och kunskapsväg som läkaren...
Hur fungerar ett onlinecasino? Fotot Carl Raw Licens: Unsplash

Hur fungerar ett onlinecasino och hur ser affärsmodellen ut?

0
Hur fungerar ett onlinecasino och hur ser affärsmodellen ut på ett online casino? Många undrar hur de tjänar sina pengar. Som utomstående är det...
Texas, Houston, cowboys. Foto: Anastasiia Craft. Licens: Shutterstock.com

Allt fler stater i USA överger coronarestriktionerna

4
VÄRLDEN. Texas, Mississippi, Michigan, Louisiana, Massachusetts och South Carolina med flera delstater lättar på coronarestriktionerna i USA. Kravet på munskydd upphävs. Guvernörer tar beslut...
Extern Skribent
NewsVoice publicerar externa skribenters texter och externa källdokument i formen av tex debattartiklar eller rapporter. Åsikter, information och påståenden är skribentens egna och representerar varken tidningen NewsVoice, redaktionen eller redaktörens uppfattningar.

8 KOMMENTARER

 1. Vi har ingen trygghet alls i detta land. I vart fall inte vi kvinnor. Vi är totalt rättslösa.
  Vi har myndigheter som sätter en ära i att bedra och förnedra oss in absurdum. Det tillsätts dyra tillsynsmyndigheter som skyddar myndighetenas förövare i stället för att skydda folket. Vart är vi på väg?

 2. Lennart Bengtsson är professor i dynamisk meteorologi och anses vara en av världens ledande experter på klimatet. Han är en av många ärliga vetenskapsmän som gång på gång höjt sin röst för att lugna människor som skrämts upp av den lögnaktiga klimat-agendan.

  Här är en kort lista över några av de syften som ligger bakom Klimatagendan, enligt min mening:

  1. Upprättandet av ett världsomfattande regelverk som står över nationella lagar.
  2. Genom detta världsomfattande regelverk kunna styra den tekniska och ekonomiska utvecklingen i olika delar av världen.
  3. Handeln med ”utsläppsrätter” är enormt lönsam – för dem som kasserar in!
  4. Klimat-agendan fokuserar på ett icke-problem och tar på så vis människors uppmärksamhet från verkliga globala – och nationella – problem.
  5. Klimat-agendan ger en ursäkt för extra-beskattning av allt som är ”fossilt”.
  6. Nationerna ”mjölkas” på mångmiljardbelopp till FN och andra överstatliga organisationer via avgifter för ”klimatåtgärder”.
  7. Klimat-agendan är en väg mot ett globalt styrelseskick, där alla jordens människoskaror är underordnade dem som gör upp reglerna.

  Här kan ni läsa om klimat-skrämseln i min artikel om klimat-agendan och migrations-agendan som tillsammans med corona-agendan är världsövergripande desinformation i syfte att införa slavsamhället
  AGENDA 2030:
  https://newsvoice.se/2020/10/katolska-kyrkan-granskas-agenda/

 3. Jag har svårt att ta ställning i “klimatfrågan” men anser att diskussionen är undermålig. Den borde delas i åtminstone 4 deldiskussioner innan stora syntesen görs: 1) Blir det varmare? 2) Är det bra eller dåligt? 3) Vad beror det på?
  4) Vad kan göras åt det?
  Må så gott.
  / Åke

 4. När media drevet i en fråga är oproportionerlig stor jämfört med verkligheten, borde man se upp och informera sig mera ingående. Viktig är också att ha klart för sig vad dessa överstatliga agendor har för innehåll. Sedan kan man fråga sig om man är enig med dessa agendor eller inte.
  Har man detta löst kan man lätt identifiera de institutioner som bedriver detta och vilka institutioner och enskilda människor som är emot.
  Vad beträffar klimatet så faller hotet genom mänsklig CO2 utsöndring på sin orimlighet, då detta är livet gas.
  Om så är fallet beror klimat på många andra faktorer som människan inte kan påverka och då är det bara att anpassa sig som naturen har gjort i alla år miljoner.

 5. Det är ju ganska fantastiskt att vi fått två stora hysterier på plats nästan samtidigt . Där har också ett enat etablissemang tagit ställning. Corona plandemin är naturlig och härstammar från fladdermöss. Klimat hysterin är däremot man-made och beror på vårt flitiga användande av fossila bränslen. De som är mer insatta som Lennart Bengtsson , Luc Montagnier osv vill snarast hävda det motsatta. Coronan är en planterad epidemi där till och med själva viruset är framtaget med genteknik på laboratorium., främst i Wuhan men med finansiellt stöd från Faucis NIH. Däremot är den lilla klimatförändring vi sett främst ett resultat av solens regelbundna variationer (cykler) dvs helt naturlig och det gäller mer att anpassa sig därefter än kontraproduktiva åtgärder. Att vara ödmjuk för universums krafter!!

  • I Lennart Bengtssons bok bekräftar han att klimatpåverkan är delvis manmade.
   Han har antytt att han är optimistisk om att det finns tid att ställa om tekniskt utan den panik som nu råder.

   Och att vara ödmjuk inför sakliga fakta är inte samma som att vara hjälplöst fatalistisk och vara främmande för att det finns en kvantitativ gräns för naturens anpassningsförmåga visavi vår teknologiska expansion.
   Internets yttrandefrihet har inte resulterat i att lärandeprocessen har lyckats nåt vidare hittills.
   Det är enligt min mening medias och etablissemangets fel och jag anser att det sker avsiktligt för att dom ska kunna köra över oss med argumentet att vi inte vet vårt eget bästa.
   För att motverka det är det viktigt att vi i altmedia söker förstöra den taktiken hos etablissemanget genom att visa att vi faktiskt begriper bättre än dom hoppas.
   Och då måste vi vara mer kritiska även mot skeptikersidan.

 6. Jag håller med Hans Dahl.

  [Text om chemtrials raderad, off-topic]

  När det gäller plandemin så har man väl planerat den ett bra tag och där ingick väl att slänga bort all beredskap som du själv
  säger.
  De som dog var multisjuka och det blir man om man lägger sitt liv i skolmedicinens händer. Dessutom gick man efter vilken ålder patienten hade och satte in palliativ vård i stället för livräddande.
  Att äldrevården är resurskrävande beror på att sjukvården och omsorgen genom sina metoder handikappar de äldre i stället för att bota. De bojkottar allt som kan bota. att vända sig till omsorgen är en variant av ättestupa.

  Detta med andra vågen beror på att vi smittar varann med olika baciller som vi alltid gör efter semester och lov.
  Har alla andra smittor tagit semester ?

  Man säger att en ung man legat i koma i flera månader, men hur vet vi att det inte var av annan orsak än covid-19, TBE kanske.

 7. De inbillade hoten är de värsta eftersom de aldrig går att bemöta med sakliga argument. Okunskap hos den skapade akademin, propaganda, monetär nyhetsmaffia, korrupta politiker och tjänstemän med flera har sin bag att dra efter sej in till sin egen framtid. De som fattar vad som sker just nu är de som befriar sej från det gamla oket.

KOMMENTERA [Se kommentarsregler]

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här