Neurolog: Munskyddstvång ger skador på nervsystemet – särskilt allvarligt för barn

publicerad 17 november 2020
- Kerstin Unger-Salén
Dr. M Griesz-Brisson MD, PhD
Dr. M Griesz-Brisson MD, PhD
Dr. M Griesz-Brisson MD, PhD. Pressfoto.

CORONAKRISEN GRANSKAS. Dr Margareta Griesz-Brisson gör ett upprop och en vädjan i en video, där hon med tyngd av sin långvariga erfarenhet som läkare med neurologi och miljösjukdomar som specialitet, valt att gå emot Tyskland och många andra länders beslut om munskyddtvång och lockdown.

Text: Kerstin Unger-Salén

Dr Margareta Griesz-Brisson MD, PhD är specialist på neurologiska sjukdomar, neuroregeneration, neuroplasticitet, miljömedicin och smärtbehandling. Hon är medicinsk direktör på The London Neurology and Pain Clinic och är specialiserad i neurologi, utbildad läkare (MD PHD), tidigare med en position på avdelningen Neurology & Pharmacology vid Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i Breisgau (1981 – 1989) och på Environmental Medicine and Neurotoxicology, European Academy of Environmental Medicine. Hon leder även en klinik i Tyskland.

Griesz-Brisson efterlyser försiktighet med de covidvaccin som nu är på ingång. Uppropet vänder sig till hennes kollegor, till politiker och myndigheter och framför allt till allmänheten. Hon uppmanar människor att vakna upp och att ta ansvar för de dåliga beslut som nu tas tex förhastade beslut om vaccin, men hon fokuserar på riskerna med munskydd i sitt framträdande i en video daterad den 22 oktober 2020.

”Vi är ansvariga för vad vi gör, glöm inte det! Vakna Tyskland! Till syvende och sist är det allmänheten som måste ta saken i egna händer och säga ifrån. Hon upprepar; Vakna Tyskland, det handlar inte om virus, munskydd eller om din hälsa. Jag är inte rädd att säga detta för jag kom från ett ofritt och odemokratiskt land som Rumänien och bosatte mig och utbildades i Tyskland som är ett fritt och demokratiskt land.”

Hon menar att det är finansintressen som med diktat styr hur man beslutat hanteringen av Covid-19, och det sker inte för människornas bästa. Hon anklagar de länder som infört munskyddstvång och lockdown för att det helt strider mot mänskliga rättigheter samt att det ur en medicinsk synvinkel är helt oförsvarligt att avkräva befolkningen att följa sådana bestämmelser.

Munskydd ger syrebrist och skador på nervsystemet

Som neurologisk specialist menar hon att munskyddstvång leder till syrebrist och att man tvingas andas in luft innanför munskyddet som innehåller för mycket koldioxid och för lite syre. Eftersom hjärnan är en av kroppens största konsumenter av syre, (speciellt hos barn vars hjärna är i utveckling) är munskyddstvånget en allvarlig risk för hälsan. Kronisk syrebrist framkallar demenssjukdomar och förlust av nervceller. Framöver kommer vi se en epidemi av demenssjukdomar, menar hon.

Enligt denna neurologspecialist förhindrar eller skyddar dessa munskydd inte från virus som SARS-CoV-2. Hon menar att alla som vill bör bli fritagna från munskyddstvång att har rätt till detta. Barn som tvingas ha munskydd påtvingas syrebrist under flertalet timmar om dagen. Minskad tillgång av syre är skadligt, säger hon, eftersom hjärnan behöver syre för att fungera.

Griesz-Brisson säger vidare i sin video, att hon vet hur skadligt syrebrist är för hjärnan, hjärtspecialister vet detsamma för hjärtat, lungexperter vet desamma vad gäller lungorna. Det är ingen nyhet utan en medicinsk sanning.

Det är alltså kontraindikativt att tvinga människor bära munskydd med tanke på konsekvenserna. Varje organ i kroppen påverkas negativt.

“The rebreathing of our exhaled air will without a doubt create oxygen deficiency and a flooding of carbon dioxide. We know that the human brain is very sensitive to oxygen depravation. There are nerve cells for example in the hippocampus, that can’t be longer than 3 minutes without oxygen – they cannot survive. 

The acute warning symptoms are headaches, drowsiness, dizziness, issues in concentration, slowing down of the reaction time – reactions of the cognitive system. However, when you have chronic oxygen depravation, all of those symptoms disappear, because you get used to it. But your efficiency will remain impaired and the undersupply of oxygen in your brain continues to progress.”

Hon frågar vidare:

  • Var finns medicinska myndigheter, sjukvårdsförsäkringen och medicinska föreningar? Det borde vara deras skyldighet att uttala sig mot lockdown, från allra första början.
  • Varför straffas läkare som ger sin patient undantag från munskyddstvånget?
  • Måste en läkare bevisa att syrebrist är skadligt för människor? Vad för slags medicin representerar de?

I detta sammanhang vill jag bara tillägga att i Spanien som i ett flertal andra länder, gäller munskyddstvång för alla dem som jobbar utanför hemmet eller promenerar på gatan eller går in i en butik. Likaså tvingas barn från 6 års ålder bära munskydd i skolan, på rasterna, på gatan och i affärer. Brist på syre märks inte, menar dr Margareta Griesz-Brisson, men likväl påverkar det hjärnans välstånd.

Munskyddstvång för barn är särskilt alarmerande

Griesz-Brisson säger:

”To deprive a child’s or an adolescent’s brain from oxygen, or to restrict it in any way, is not only dangerous to their health, it is absolutely criminal. Oxygen deficiency inhibits the development of the brain, and the damage that has taken place as a result cannot be reversed.

The child needs the brain to learn, and the brain needs oxygen to function.  We don’t need a clinical study for that. This is simple, indisputable physiology. Conscious and purposely induced oxygen deficiency is an absolutely deliberate health hazard, and an absolute medical contraindication.”

Det är ett anmärkningsvärt upprop som denna video innehåller. Den har gjorts av en framstående läkare inom neurologi. Jag ber läsaren att fundera över vad hon har att vinna på att träda fram på detta sätt.

Egentligen har hon allt att förlora och inget att vinna. Kanske riskerar hon sin legitimation? Som jag förstår gör hon det främst som medmänniska och för att hon anser det vara hennes plikt och ansvar att tala om vad hon vet som expert.

Text: Kerstin Unger-Salén, hälsoprofil

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq