Statistikexpert om coronakrisen: Vad driver Regeringens överdrifter?

publicerad 23 november 2020
- Gästskribent
Stefan Löfven och Jan Hagberg, 2020. Foto: Regeringen resp. privat. Kollage: NewsVoice
Stefan Löfven och Jan Hagberg, 2020. Foto: Regeringen resp. privat. Kollage: NewsVoice
Stefan Löfven och Jan Hagberg, 2020. Foto: Regeringen resp. privat. Kollage: NewsVoice

STATISTISK ANALYS & DEBATT. “Dödligheten i år avviker inte nämnvärt från tidigare års influensasäsonger”, “fundera över vad som ligger bakom hetsen kring årets influensavåg” och “de stora medierna deltar i detta spel, i ett spel med obegripliga siffror. Public Service inte undantaget”. Det säger en pensionerad matematisk statistiker som skarpt varnar för att inkompetens styr Regeringen.

Text: Jan Hagberg, pensionerad chefaktuarie (matematisk statistiker)

Nedanstående grafer är konstruerade från SCB:s statistik över avlidna i Sverige, dag för dag under åren 2015 – 2020.

Den första grafen visar utvecklingen från 1 januari till den 8 oktober för varje år från 2015 till 2020, med varje år redovisat separat:

Dödstal i Sverige fram till oktober 2020. Källa: SCB
Dödstal i Sverige fram till oktober 2020. Källa: SCB

Den andra grafen ger, från årets början till början av november, dels ett medelvärde för åren 2015-2019, dels en ren redovisning för år 2020:

ArcanumSkolan 2024
Dödstal i Sverige fram till mitten på november 2020. Källa: SCB
Dödstal i Sverige fram till mitten på november 2020. Källa: SCB

Denna SCB:s statistik uppdateras kontinuerligt och kan laddas ned som Excel-fil.

Dödligheten i influensan kan inte vara orsak till krisstämningen

Tabellvärdena kan anses som så stabila, tillförlitliga att man från dem kan dra allmänna slutsatser om läget – bortsett från de senaste 14 dagarna – en period för vilken rapporteringen inte hunnit bli komplett.

Med de båda graferna framför ögonen måste man börja fundera över vad som ligger bakom hetsen kring årets influensavåg. Om det nu inte är något annat – för att påminna om vad Winston Churchill vid något tillfälle sa: ”Never let a good crisis go to waste” dvs låt aldrig en god kris gå till spillo!

Realiteten är ju den, att dödligheten i influensa i varje fall inte kan vara orsak till krisstämningen. Skillnaden mot andra influensaår som framgår av graferna är alldeles för liten för det!

Redan en okulärbesiktning med blotta ögat av ovannämnda Excel-tabell är tillräcklig för att finna när influensan slagit till de olika åren, med en förhöjd dödlighet. En förhöjd dödlighet som tidigare uppenbarligen inte väckt någon större och allmän oro.

Åren 2015 och 2018 låg dödligheten på grund av influensa över genomsnittet, men ingen larmade om det, en nedstängning av landet fanns då överhuvudtaget inte ens på kartan.

För att nu inte tala om år 2009, svininfluensans år, ett år som i och för sig ligger utanför här givna tabeller.

Dödligheten i år avviker inte nämnvärt från tidigare års influensasäsonger

Vad man kan se i år är en överdödlighet (beror lite på hur man jämför) om kanske 3000 personer från slutet av mars fram till början av juni. Detta motsvaras i sin tur av en underdödlighet under tredje kvartalet detta år, jämfört med tidigare år!

Människor knuffades alltså över kanten aningen tidigare jämför med föregående år, men då sannolikt snarast beroende på brister inom vården – och påtagliga brister i dess organisation  – och en skippad beredskap. Inte sjukdomen i sig. Kring detta borde debatten stå het, men inte.


Vi har en handfallen regering bestående av i huvudsak Campus Bommersvik och därtill fyraprocentarna, av personer utan annan erfarenhet än att bära pärmar mellan möten, personer utan yrkeserfarenhet, praktisk kunskap. Ofta alldeles för unga för att ha någon egentlig livserfarenhet, utan någon form av överblick av samhället.


En regering utan ledarerfarenhet

Ledarerfarenhet saknar väl de flesta i regeringen. En regering som knappast har åstadkommit något vettigt under den period då sjukdomen härjat. Med en sjukvårdsminister som bara kan peka finger, i stället för att ta befälet och till sitt förfogande inrätta en ledningsgrupp för att ta itu med vårdens alla problem, alldenstund delar av sjuk- och åldringsvården så påtagligt fallerat.

På andra sidan det politiska staketet ser det ut på samma sätt – med en hord av gamla MUF:are i full politikerkarriär. Kristerssons ”slagkraftiga” inlägg på DN Debatt den 20/11 handlade om utökad provtagning – med tester som ingalunda är tillförlitliga, de klassar en hel skara influensor som corona – och därutöver smittspårning.

I moderaternas förslag till ekonomisk strategi fanns inget som antydde, att det är ren galenskap med den nedstängning som nu pressas på det ekonomiska livet i landet.

Hjälp, säger jag. Hur ska vi få in kunskap, visdom och överblick bland de som har det politiska ansvaret för Sverige?

De stora medierna deltar i detta spel, i ett spel med obegripliga siffror. Public Service inte undantaget. Där tycks man bara vilja dela in världen i små tal och stora tal, utan relation till något! Allt över 100,000 representerar något stort, något skrämmande.

Jämförelser

Bara ett exempel:nyhetssidan stod det vid något tillfälle ”120 000 döda i covid-19 i Brasilien” – utan någon relation till tidsperiod eller omnämnande att detta gäller ett land med 210 miljoner invånare. Vad är meningen med att publicera en sådan ”nyhet”? Talet 120 000 där motsvarar knappt 6000 döda i Sverige!

Å andra sidan, nio kan vara ett stort tal! Som vad gäller antalet döda i helikopterolyckan utanför Umeå för några år sedan. Allt beror alltså på omständigheterna. Det finns sålunda en sifferhysteri grundad på okunskap om hur de ska, bör tolkas och vara till vägledning.

I Sverige härjade 1993 det som blivit kallat Pekinginfluensan. I vårt land dog det året 97 000 människor, en överdödlighet med 7000 personer jämfört med kringliggande år! På en befolkning som då var drygt sju miljoner. Knappast någon i Sverige idag minns denna influensa, trots de noterbara dödstalen. Det finns heller inga skräckinjagande reportage från den tiden, knappt något står att finna på google om denna influensa. Detta som relief till den galenskap som pågår nu.

Om man vill tala om en verklig epidemi i vårt land, ska man gå tillbaka till år 1834 i Sverige. Det året dog 3500 av Stockholms då 97 000 invånare i kolera på två månader. Vilket idag skulle svara mot 70 000 dödsfall i Stockholms län, på ett par månader.

En sakdiskussion efterlyses!

Text: Jan Hagberg, pensionerad chefaktuarie, tidigare ordförande i Svenska Aktuarieföreningen (i Sverige krävs av en aktuarie en akademisk examen inom matematik, matematisk statistik och aktuariell teori)

Relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Nej att detta med nedstängningar inte har med att rädda liv eller smittspridning att göra har många misstänkt länge. Ju mer fakta och data (statistik) som finns tillgänglig desto tydligare står det klart. Nej det handlar som många misstänkt om något annat tex The Great Reset. Många nationella ledare börjar nu rabbla samma mantror och påven och Vatikanen står också bakom agendan.

  Länkar den här episoden av Warroompandemic med Steve Bannon. Finns en del intressant i den och det står väl mer och mer klart hur detta med Corona krisen har med Trump och det amerikansk valet att göra. Blir också mer tydligt för var dag hur korrupt media är men också amerikanska domstolar och inte bara demokrater utan också republikaner.

  • Tack, Agneta för att även du uppmärksammar att påven och Vatikanen står bakom The Great Reset. Dessa krafter har länge nog gömt sig bakom sina halmgubbar och sin falska framtoning som en kristen religion.

   I samverkan med andra oerhört rika och mäktiga organisationer och individer verkar de för att återinföra och fullkomna den maktfullkomlighet de innehade under medeltiden.

   Alla vi som vill ha en tillvaro grundad på frihet från förtryck och sann individuell frihet under ansvar för våra medmänniskor, för djuren och för naturen behöver inse att vi behöver kämpa för detta.

   Det är inte nog med att människor ger goda förslag till förbättring, när dessa på alla tänkbara sätt motarbetas av makthavare i ledningarna för de organisationer som styr vårt samhälle.

   Vi behöver synliggöra de informella maktstrukturerna och verka för att de mister sitt inflytande.

   I min artikelserie “Granskning av Katolska kyrkan” belyser jag Vatikanens oerhörda makt i bakgrunden. Här är de tre första artiklarna:

   https://newsvoice.se/2020/10/en-granskning-av-katolska-kyrkan-makt-och-rikedom-del-1/

   https://newsvoice.se/2020/10/katolska-kyrkan-granskas-agenda/

   https://newsvoice.se/2020/11/katolska-kyrkan-granskas-slavsamhallet-agenda-2030/

   Jag har för avsikt att fortsätta att skriva fler artiklar i denna serie – men om jag stoppas – hoppas jag att någon av er andra som fått insikt om detta tar vid.

 • Nej att detta med nedstängningar inte har med att rädda liv eller smittspridning att göra har många misstänkt länge. Ju mer fakta och data (statistik) som finns tillgänglig desto tydligare står det klart. Nej det handlar som många misstänkt om något annat tex The Great Reset. Många nationella ledare börjar nu rabbla samma mantror och påven och Vatikanen står också bakom agendan.

  Länkar den här episoden av Warroompandemic med Steve Bannon. Finns en del intressant i den och det står väl mer och mer klart hur detta med Corona krisen har med Trump och det amerikansk valet att göra. Blir också mer tydligt för var dag hur korrupt media är men också amerikanska domstolar och inte bara demokrater utan också republikaner.

  • Tack, Agneta för att även du uppmärksammar att påven och Vatikanen står bakom The Great Reset. Dessa krafter har länge nog gömt sig bakom sina halmgubbar och sin falska framtoning som en kristen religion.

   I samverkan med andra oerhört rika och mäktiga organisationer och individer verkar de för att återinföra och fullkomna den maktfullkomlighet de innehade under medeltiden.

   Alla vi som vill ha en tillvaro grundad på frihet från förtryck och sann individuell frihet under ansvar för våra medmänniskor, för djuren och för naturen behöver inse att vi behöver kämpa för detta.

   Det är inte nog med att människor ger goda förslag till förbättring, när dessa på alla tänkbara sätt motarbetas av makthavare i ledningarna för de organisationer som styr vårt samhälle.

   Vi behöver synliggöra de informella maktstrukturerna och verka för att de mister sitt inflytande.

   I min artikelserie “Granskning av Katolska kyrkan” belyser jag Vatikanens oerhörda makt i bakgrunden. Här är de tre första artiklarna:

   https://newsvoice.se/2020/10/en-granskning-av-katolska-kyrkan-makt-och-rikedom-del-1/

   https://newsvoice.se/2020/10/katolska-kyrkan-granskas-agenda/

   https://newsvoice.se/2020/11/katolska-kyrkan-granskas-slavsamhallet-agenda-2030/

   Jag har för avsikt att fortsätta att skriva fler artiklar i denna serie – men om jag stoppas – hoppas jag att någon av er andra som fått insikt om detta tar vid.

 • Mycket insiktfull analys! Slutsatsen är det inte kan vara överdödlighetstal, som styr Sveriges kompetensavlöfvade regerings agerande, vilket det borde vara. Vidare borde insikt försöka nås via statistiskt signinfikanta obduktioner, som kan sannolikhetsgöra hur många som de facto dör p.g.a. Sars-Cov2. Nuvarande schablon, att någon som dör med s.k. påvisad C-19 skall räknas som död därav, är befängd.
  Dessutom påvisas C-19 med PCR-test. Den franske professorn Didier Raoult har experimentellt, vetenskapligt undersökt detta test. I Europa tillämpas vid diagnos mellan 30-40 reproduktionscykler. Raoults analys visar att vid 30 cykler visar positiva test till 80% falskt positiva resultat, vid 35 cykler 97% falskt positiva och vid 40 cykler logaritmiskt approximativt 100% falskt positiva resultat. En uppgift som jag fått säger att laboratorier i Sverige tillämpar 35 cykler, men behöver verifieras.
  Regeringen använder sig således av i huvudsak falska testningsresultat för att motivera allt mer drakoniska åtgärder, baserat på falska slutsatser om en snabbt pågående smittspridning. Sådan finns inte, det pågår istället en ‘testpandemi’ och därför är nuvarande och föreslaget påökade inskränkningar tagna ur luften. Under tiden orsakas ekonomisk härdsmälta. Samma processer pågår i många länder. Syftet från bakomliggande ‘kontrollörer’ är att förmå länder inkl. Sverige att snabbt öka sin externa finansiering av samhällets åtaganden med upplåning, vilka pengar ledande finansfamiljer med organ gärna tillhandahåller.

 • “varnar för att inkompetens styr Regeringen”.

  Själ tror jag att fullblodspsykopaterna är mycket väl medvetna om vad de gör.

  Så länge man kan hålla fasaden om dumhet uppe så kan ingen hållas ansvarig, och man kan hålla människor i ett handlingsförlamat limbo där ingen gör något själv utan hoppas på att våra politiker ska ta sitt sunda förnuft till fånga.

  Alla lallar med i skådespelet. Samtidigt som Löven uppmanar oss till att välja ut en person att umgås med, och förbjuder folksamlingar på mer än 8 personer. Samtidigt tar regeringen hit specialstyrkor för militärövningar.. Kanske tusentals soldater ihopträngda i militärfordon.
  Visst har mannen kanske inte världens högsta IQ. Men han är väl inte helt efterbliven! Vi måste ta ansvar säger han. Att någon över huvud taget lyssnar på honom övergår mitt förstånd.

  Det bästa Wallenberg kunde göra är väl att ge honom “Corona” igen, och ta bort honom ur rampljuset.

  De som styr regeringen är mycket kompetenta på det de sysslar med.

  Men med fler initiativ som dessa så blir det förhoppningsvis slut på det…

  https://www.youtube.com/watch?v=Icz5ByckK1Q

  https://www.youtube.com/watch?v=R7fy7oXxBvc

  Tusentals demonstrerar på gatorna i Köpenhamn, och vad gör SVT. Absolut ingenting!

  https://www.youtube.com/watch?v=rX7Xj_mRa7Y

  När alla blir medvetna om skådespelet kan vi kanske faktiskt få en demokrati.
  Frågan är bara hur gropig vägen dit blir………

  • Ja, exakt Josef Persson! Den verkliga demokratin kommer, men hur gropig blir vägen? Ska vi ner till 500 000 000 i befolkning som Georgia Guidstones stipulerar? Covidiotin stod som hopp nummer 1 gällande depopulationsagendan, men maskineriet gnisslar betänkligt. Gasen i botten på 5G-frekvensen är ju en lösning för dem, men även denna faktor har folk börjat se igenom.

 • Ja jag fick den Influensan 1993,kom ihåg att jag var så dålig så man fick krypa till toaletten.
  Har haft Covid,den var som en smekning i jämfört med Peking influensan,ändå är jag 27 år äldre.

 • Mycket insiktfull analys! Slutsatsen är det inte kan vara överdödlighetstal, som styr Sveriges kompetensavlöfvade regerings agerande, vilket det borde vara. Vidare borde insikt försöka nås via statistiskt signinfikanta obduktioner, som kan sannolikhetsgöra hur många som de facto dör p.g.a. Sars-Cov2. Nuvarande schablon, att någon som dör med s.k. påvisad C-19 skall räknas som död därav, är befängd.
  Dessutom påvisas C-19 med PCR-test. Den franske professorn Didier Raoult har experimentellt, vetenskapligt undersökt detta test. I Europa tillämpas vid diagnos mellan 30-40 reproduktionscykler. Raoults analys visar att vid 30 cykler visar positiva test till 80% falskt positiva resultat, vid 35 cykler 97% falskt positiva och vid 40 cykler logaritmiskt approximativt 100% falskt positiva resultat. En uppgift som jag fått säger att laboratorier i Sverige tillämpar 35 cykler, men behöver verifieras.
  Regeringen använder sig således av i huvudsak falska testningsresultat för att motivera allt mer drakoniska åtgärder, baserat på falska slutsatser om en snabbt pågående smittspridning. Sådan finns inte, det pågår istället en ‘testpandemi’ och därför är nuvarande och föreslaget påökade inskränkningar tagna ur luften. Under tiden orsakas ekonomisk härdsmälta. Samma processer pågår i många länder. Syftet från bakomliggande ‘kontrollörer’ är att förmå länder inkl. Sverige att snabbt öka sin externa finansiering av samhällets åtaganden med upplåning, vilka pengar ledande finansfamiljer med organ gärna tillhandahåller.

 • Sen skall man oxå veta att tidigare år har ca 1miljon 65+ vaccinerats med influensa vaccin (enl SCB och FHM).
  Då kan man ju dra slutsatsen att dödligheten föregående år (2015-2019) skulle varit mycket högre utan vaccin och att covid-19 är mindre dödligt än en vanlig förkylning.
  Eller att influensavaccinet är verkningslöst.

  /Elvis

  • Enligt en studie jag läste om tidigare i år löpte de som vaccinerats mot influensa 38% HÖGRE risk att bli sjuka i COVID än de ovaccinerade! Tydligen hade man vaccinerat hårt mot influensa i norra Italien där sedan COVID slog till som värst.
   Carina Agrell har helt rätt. Syftet är att krascha världsekonomin för att bygga upp en världsordning enligt Agenda 2030. Eller “The Great Reset” som World Economic Forum talar om. Eller “Build Back Better” som är en Orwellsk slogan som flera av världens “ledare” använder sig av, bl.a Biden. På World Economic Forums hemsida har man, syftande på år 2030, kunnat se en bild på en leende man och texten “You will not own anything and you will be happy”.
   Efter att ha krossat medelklassen och gjort större delen av befolkningen beroende av allmosor från eliten, kan man bygga sin New World Order, eller Hunger Games society som David Icke kallar det hela.
   Men försök säga det här till gemene man och du blir idiotförklarad med “Du och dina konspirationsteorier”. Vår enda räddning är nog Trump och hans supporters. Vinner Biden är det kört.

   • Det är ju storbankirer som ligger bakom detta tredjepartsspel, så börja med hur banker skapar pengar. Det är enkelt att visa på t.ex. att äpplen som idag kostar 45:-sek /kg, förra året kostade 35:-sek, men äpplet är lika stort alla år igenom. Detta landar direkt och sedan öppna försiktigt med annat skumrask, men inte för mycket på en gång. Igenkänningsfaktorn gör mycket av jobbet i efterföljande tid.
    Vad gäller ordet “konspirationsteori” avslutar man ofta det snacket tvärt om man berättar kort ordets bakgrund. Och false flag incidenten Tong King bukt attacken.

 • Det finns ett uttryck som nog är rätt träffande för vissa politiska ledare:
  DUMHET ÄR LEDANDE ELEMENT FÖR ONDSKAN

  Det som sker nu är mycket ont. Gamla människor hålls inlåsta och får inte träffa sina anhöriga under större delen av tiden och blir de sjuka utsätts de för det som har omskrivningen “pallitativ vård”.
  Företag går i konkurs på löpande band och kan övertas av storbankerna och jätteföretagen för en spottstyver.
  Folk i allmänhet hindras från att gå på möten, tillställningar och idrottsarrangemang. Och vi får inte utöva sport inomhus.

  Lättlurade politiker har bjudits in till möten med världens absoluta ekonomiska elit till de så kallade Bilderbergmötena som äger rum tre dagar i sträck på helt avspärrade lyxhotell, där vad som helst kan hända.
  Dessa privata arrangemang, där “våra folkvalda” frotterar sig med miljardärer, kungar, drottningar, prinsar, furstar, diktatorer, världsledare, generaler, mediemoguler och ägarna till de största bankerna och företagen i världen är helt omgivna av sekretess. Allt är hysch-hysch! Ingen som inbjuds får berätta om vad som skett där och vad som avhandlats. Inget skrivs i statsfinansierade tidningar och inget sägs i statsfinansieradTV och radio.

  Tidigare var till och med existensen av dessa Bilderbergmöten okänd för alla utomstående, men de avslöjades av en grävande journalist och nu finns det en mycket sparsam hemsida, där dagordning och officiella deltagare finns upplistade. Här är en punkt från en av dagordningarna:
  “The Future of Democracy and the Middle Class Trap”
  https://bilderbergmeetings.org/meetings/meetings-overview.338306

  Den före detta CIA-agenten Robert David Steele har berättat om hur han varit med om att arrangera sex-fällor för ledande politiker där minderåriga utnyttjades. Allt filmades i smyg. Dessa politiker blev sedan mycket medgörliga.

  – Borde inte ansvarsfulla ledande politiker ha bättre vett än att delta i dessa Bilderbergmöten och liknande privata arrangemang med miljardärerna?

 • “varnar för att inkompetens styr Regeringen”.

  Själ tror jag att fullblodspsykopaterna är mycket väl medvetna om vad de gör.

  Så länge man kan hålla fasaden om dumhet uppe så kan ingen hållas ansvarig, och man kan hålla människor i ett handlingsförlamat limbo där ingen gör något själv utan hoppas på att våra politiker ska ta sitt sunda förnuft till fånga.

  Alla lallar med i skådespelet. Samtidigt som Löven uppmanar oss till att välja ut en person att umgås med, och förbjuder folksamlingar på mer än 8 personer. Samtidigt tar regeringen hit specialstyrkor för militärövningar.. Kanske tusentals soldater ihopträngda i militärfordon.
  Visst har mannen kanske inte världens högsta IQ. Men han är väl inte helt efterbliven! Vi måste ta ansvar säger han. Att någon över huvud taget lyssnar på honom övergår mitt förstånd.

  Det bästa Wallenberg kunde göra är väl att ge honom “Corona” igen, och ta bort honom ur rampljuset.

  De som styr regeringen är mycket kompetenta på det de sysslar med.

  Men med fler initiativ som dessa så blir det förhoppningsvis slut på det…

  https://www.youtube.com/watch?v=Icz5ByckK1Q

  https://www.youtube.com/watch?v=R7fy7oXxBvc

  Tusentals demonstrerar på gatorna i Köpenhamn, och vad gör SVT. Absolut ingenting!

  https://www.youtube.com/watch?v=rX7Xj_mRa7Y

  När alla blir medvetna om skådespelet kan vi kanske faktiskt få en demokrati.
  Frågan är bara hur gropig vägen dit blir………

  • Ja, exakt Josef Persson! Den verkliga demokratin kommer, men hur gropig blir vägen? Ska vi ner till 500 000 000 i befolkning som Georgia Guidstones stipulerar? Covidiotin stod som hopp nummer 1 gällande depopulationsagendan, men maskineriet gnisslar betänkligt. Gasen i botten på 5G-frekvensen är ju en lösning för dem, men även denna faktor har folk börjat se igenom.

 • Konsekvenserna av detta lurendrejeri är ohyggliga och då nämnde Jan Hagberg inte ens Sveavägen 68 i Stockholm. Platsen för all omstörtande verksamhet mot VÅRT Sverige!

 • Tack Jan Hagberg för att du sätter dödstalen i sitt rätta perspektiv. Det torde bli uppenbart även för den dummaste av politiker att statistiken högljutt skvallrar om att här finns en mängd hundar begravda. Finns det ens någon säsongsinfluensa längre? Plötsligt tycks alla influensafall vara en produkt av Covid-19!

  Covidmonstret är inget annat än en syndabock, i syfte att skapa dimridåer och spegeleffekter för det i vilket fall som helst aritmetiskt nödvändiga ekonomiska systemet. Den skuldmättnad som uppstår när skuldslavarna är slut på lagret, innebär att de globala maktspelarna inte längre har motivation att upprätthålla systemet. Centralbankstaternas marionettpolitiker har fått order att demontera hela verksamheten, och de effekter som detta får ser vi nu begynnelsen av och den som extrapolerar kan lätt se hur samhället kommer att se ut om ett antal år. Finns t ex kollektivtrafik?

  Eftersom vi inte anses kunna åka kollektivt riskfritt så kommer folk att flytta in till städerna i snabbare takt och det ligger i linje med Agenda 2030. När endast en bråkdel anlitar kollektivtrafiken, blir det lätt att motivera en nedläggning. Estoppellagstiftningen ska förvisso hindra politiker att själva orsaka försämringar som de sedan kan använda i sin argumentation, men “Covidkrisen” blir säkert ett giltigt skäl.

  Godtycket att hit och dit lätta på regelverk för att därefter lösa upp dem skapar förvirring. Testerna fungerar inte, vilket underblåser benägenheten att kalla alla nysningar för Covidmedierade. Allt fler maskerade dyker upp i butikerna, och snart är det dessa som agerar poliser och attackerar medmänniskor och kräver mask för att få handla.

  Det som driver regeringens överdrifter är helt enkelt planen att genomföra Agenda 2030, och vissa politiker är säkert införstådda med det, medan andra troligen inte är det. Här en intervju av SwebbTV:s Michael Willgert med Jacob Nordangård, vilken forskat kring globalisternas drivkrafter: https://www.youtube.com/watch?v=k6IrZg3wgIQ&t=14s

 • Ja jag fick den Influensan 1993,kom ihåg att jag var så dålig så man fick krypa till toaletten.
  Har haft Covid,den var som en smekning i jämfört med Peking influensan,ändå är jag 27 år äldre.

 • Sen skall man oxå veta att tidigare år har ca 1miljon 65+ vaccinerats med influensa vaccin (enl SCB och FHM).
  Då kan man ju dra slutsatsen att dödligheten föregående år (2015-2019) skulle varit mycket högre utan vaccin och att covid-19 är mindre dödligt än en vanlig förkylning.
  Eller att influensavaccinet är verkningslöst.

  /Elvis

  • Enligt en studie jag läste om tidigare i år löpte de som vaccinerats mot influensa 38% HÖGRE risk att bli sjuka i COVID än de ovaccinerade! Tydligen hade man vaccinerat hårt mot influensa i norra Italien där sedan COVID slog till som värst.
   Carina Agrell har helt rätt. Syftet är att krascha världsekonomin för att bygga upp en världsordning enligt Agenda 2030. Eller “The Great Reset” som World Economic Forum talar om. Eller “Build Back Better” som är en Orwellsk slogan som flera av världens “ledare” använder sig av, bl.a Biden. På World Economic Forums hemsida har man, syftande på år 2030, kunnat se en bild på en leende man och texten “You will not own anything and you will be happy”.
   Efter att ha krossat medelklassen och gjort större delen av befolkningen beroende av allmosor från eliten, kan man bygga sin New World Order, eller Hunger Games society som David Icke kallar det hela.
   Men försök säga det här till gemene man och du blir idiotförklarad med “Du och dina konspirationsteorier”. Vår enda räddning är nog Trump och hans supporters. Vinner Biden är det kört.

   • Det är ju storbankirer som ligger bakom detta tredjepartsspel, så börja med hur banker skapar pengar. Det är enkelt att visa på t.ex. att äpplen som idag kostar 45:-sek /kg, förra året kostade 35:-sek, men äpplet är lika stort alla år igenom. Detta landar direkt och sedan öppna försiktigt med annat skumrask, men inte för mycket på en gång. Igenkänningsfaktorn gör mycket av jobbet i efterföljande tid.
    Vad gäller ordet “konspirationsteori” avslutar man ofta det snacket tvärt om man berättar kort ordets bakgrund. Och false flag incidenten Tong King bukt attacken.

 • Det finns ett uttryck som nog är rätt träffande för vissa politiska ledare:
  DUMHET ÄR LEDANDE ELEMENT FÖR ONDSKAN

  Det som sker nu är mycket ont. Gamla människor hålls inlåsta och får inte träffa sina anhöriga under större delen av tiden och blir de sjuka utsätts de för det som har omskrivningen “pallitativ vård”.
  Företag går i konkurs på löpande band och kan övertas av storbankerna och jätteföretagen för en spottstyver.
  Folk i allmänhet hindras från att gå på möten, tillställningar och idrottsarrangemang. Och vi får inte utöva sport inomhus.

  Lättlurade politiker har bjudits in till möten med världens absoluta ekonomiska elit till de så kallade Bilderbergmötena som äger rum tre dagar i sträck på helt avspärrade lyxhotell, där vad som helst kan hända.
  Dessa privata arrangemang, där “våra folkvalda” frotterar sig med miljardärer, kungar, drottningar, prinsar, furstar, diktatorer, världsledare, generaler, mediemoguler och ägarna till de största bankerna och företagen i världen är helt omgivna av sekretess. Allt är hysch-hysch! Ingen som inbjuds får berätta om vad som skett där och vad som avhandlats. Inget skrivs i statsfinansierade tidningar och inget sägs i statsfinansieradTV och radio.

  Tidigare var till och med existensen av dessa Bilderbergmöten okänd för alla utomstående, men de avslöjades av en grävande journalist och nu finns det en mycket sparsam hemsida, där dagordning och officiella deltagare finns upplistade. Här är en punkt från en av dagordningarna:
  “The Future of Democracy and the Middle Class Trap”
  https://bilderbergmeetings.org/meetings/meetings-overview.338306

  Den före detta CIA-agenten Robert David Steele har berättat om hur han varit med om att arrangera sex-fällor för ledande politiker där minderåriga utnyttjades. Allt filmades i smyg. Dessa politiker blev sedan mycket medgörliga.

  – Borde inte ansvarsfulla ledande politiker ha bättre vett än att delta i dessa Bilderbergmöten och liknande privata arrangemang med miljardärerna?

 • Konsekvenserna av detta lurendrejeri är ohyggliga och då nämnde Jan Hagberg inte ens Sveavägen 68 i Stockholm. Platsen för all omstörtande verksamhet mot VÅRT Sverige!

 • Tack Jan Hagberg för att du sätter dödstalen i sitt rätta perspektiv. Det torde bli uppenbart även för den dummaste av politiker att statistiken högljutt skvallrar om att här finns en mängd hundar begravda. Finns det ens någon säsongsinfluensa längre? Plötsligt tycks alla influensafall vara en produkt av Covid-19!

  Covidmonstret är inget annat än en syndabock, i syfte att skapa dimridåer och spegeleffekter för det i vilket fall som helst aritmetiskt nödvändiga ekonomiska systemet. Den skuldmättnad som uppstår när skuldslavarna är slut på lagret, innebär att de globala maktspelarna inte längre har motivation att upprätthålla systemet. Centralbankstaternas marionettpolitiker har fått order att demontera hela verksamheten, och de effekter som detta får ser vi nu begynnelsen av och den som extrapolerar kan lätt se hur samhället kommer att se ut om ett antal år. Finns t ex kollektivtrafik?

  Eftersom vi inte anses kunna åka kollektivt riskfritt så kommer folk att flytta in till städerna i snabbare takt och det ligger i linje med Agenda 2030. När endast en bråkdel anlitar kollektivtrafiken, blir det lätt att motivera en nedläggning. Estoppellagstiftningen ska förvisso hindra politiker att själva orsaka försämringar som de sedan kan använda i sin argumentation, men “Covidkrisen” blir säkert ett giltigt skäl.

  Godtycket att hit och dit lätta på regelverk för att därefter lösa upp dem skapar förvirring. Testerna fungerar inte, vilket underblåser benägenheten att kalla alla nysningar för Covidmedierade. Allt fler maskerade dyker upp i butikerna, och snart är det dessa som agerar poliser och attackerar medmänniskor och kräver mask för att få handla.

  Det som driver regeringens överdrifter är helt enkelt planen att genomföra Agenda 2030, och vissa politiker är säkert införstådda med det, medan andra troligen inte är det. Här en intervju av SwebbTV:s Michael Willgert med Jacob Nordangård, vilken forskat kring globalisternas drivkrafter: https://www.youtube.com/watch?v=k6IrZg3wgIQ&t=14s

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *