World Economic Forum: En global cyberpandemi kommer – Värre än Covid-19

publicerad 1 december 2020
- av Torbjörn Sassersson red.
Klaus Schwab, grundare av och ordförande för World Economic Forum. Foto: Remy Steinegger.

VÄRLDEN. World Economic Forum (WEF) varnar världen för en oundviklig covidliknande och global cyberpandemi som sprider sig snabbare än ett biologiskt virus, men som har en lika stor eller större påverkan på världssamhället. WEF menar att coronakrisen gett världsledare viktiga insikter.

Text: Torbjörn Sassersson, uppdaterad kl 21:24, 5 dec

WEF publicerade denna varning på sin hemsida redan den första juni 2020 i artikeln: "What the Covid-19 pandemic teaches us about cybersecurity – and how to prepare for the inevitable global cyberattack".

WEF konstaterar att när Covid-19 var som värst under våren 2020 befann sig fler än 2 miljarder människor i någon form av lockdown och 91% av världens befolkning bodde i länder med gränskontroller eller reserestriktioner.

En cybervirus är snabbare än ett biologiskt virus

"We should prepare for a COVID-like global cyber pandemic that will spread faster and further than a biological virus, with an equal or greater economic impact." - WEF

World Economic Forum befarar att sannolikheten är stor att en kommande och oundviklig global cyberpandemin blir värre, eftersom vi historiskt redan vet att cyberattacker kan slå ut både kommunikationssystem som internet och eldistribution till hela städer, landsbygd, myndigheter, fabriker, logistik och vårdapparat.

WEF skriver att världen är känslig för flera samtidiga hot som viruspandemier, cyberattacker, klimatförändringar och miljöhot. Vi kommer snart och garanterat att drabbas på en högre katastrofal nivå, är budskapet.

"And a cyber pandemic is probably as inevitable as a future disease pandemic. The time to start thinking about the response is – as always – yesterday."

Inlärningsprocessen för världens ledare måste fortsätta. Vi måste lära oss de hårda läxorna från Covid-19-krisen för att kunna förbereda oss för en framtida global cyberattack, menar WEF.

  1. "A cyberattack with characteristics similar to the coronavirus would spread faster and further than any biological virus."
  2. "The economic impact of a widespread digital shutdown would be of the same magnitude – or greater – than what we’re currently seeing."
  3. "Recovery from the widespread destruction of digital systems would be extremely challenging."

Läs mer: Världen utvecklas som Bondskurken Blofeld vill ha den

WEF beräknar att en cybertattack kommer att sprida sig extremt snabbt i samhället. Det handlar om 10 gånger snabbare eller mer än ett biologiskt virus. Som exempel nämns WannaCry-attacken 2017 där ett cybervirus utnyttjade en sårbarhet i Windows vilket förlamade mer än 200,000 datorer i 150 länder. Dagens cyberattacker är mycket snabbare och mer sofistikerade. Stuxnet eller ”the bug” är en datamask som användes för att sabotera urananrikningscentrifuger i Iran. Masken upptäcktes i juli 2010 efter ha läckt ut på internet. Masken konstruerades av USA och Israel. Stuxnet hade innan det attackerade legat gömt i datasystem i 18 månader.

WEF skriver att ett cybervirus idag har förmågan att sprida sig till 1 miljard datoriserade enheter på endast fem dagar.

"If cyber-covid mirrored the pathology of the novel coronavirus, 30% of infected systems would be asymptomatic and spread the virus, while half would continue functioning with performance severely degraded – the digital equivalent of being in bed for a week. Meanwhile 15% would be “wiped” with total data loss, requiring a complete system reinstall."

"Millions of devices would be taken offline in a matter of days." - WEF

Klaus Schwab varnar för en oundviklig covid cyberpandemi. Foto: Remy Steinegger.
Klaus Schwab, grundare av och ordförande för World Economic Forum. Foto: Remy Steinegger. Licens: CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons

Global cyber lockdown

World Economic Forum skriver att åtgärden vid en cyberattack är att helt koppla bort alla utsatta enheter från varandra (teknisk distansering) och internet för att undvika infektion.

"Hela världen skulle uppleva cyberlockdown tills ett digitalt vaccin utvecklades. All affärskommunikation och dataöverföring skulle blockeras. Social kontakt skulle reduceras till personer som är kontaktbara genom personliga besök, fast telefoni i kopparnät, snigelpost eller kortvågsradio." - WEF

En enda dag utan internet skulle kosta världen mer än 50 miljarder dollar. En 21-dagars global cyberlockdown kan kosta över 1 biljon dollar, bedömer WEF. Mängder av frågor tornar upp sig.

  • Hur ska radiostationer kunna sända samhällsviktig information om utrustning och radiomaster inte fungerar?
  • Om blott 5% av världens kommunikationsutrustning skadas och måste ersättas hur ska produktionsindustrin klara av att snabbt nyproducera utrustning som dessutom måste distribueras, installeras och konfigureras?

"Replacing 5% of the world’s connected devices would require around 71 million new devices."

World Economic Forum pekar ut Kina som en möjlig cyberbov i ett tänkt drama eftersom Kina, enligt data från 2018, producerar 90% av alla mobiltelefoner, 90% av alla datorer och 70% av alla TV-apparater. Organisationen avslutar med konstaterandet att kritisk information behöver sparas i fysisk form.

Läs hela WEF:s artikel för ytterligare detaljer.

Text: Torbjörn Sassersson