World Economic Forum: En global cyberpandemi kommer – Värre än Covid-19

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 1 december 2020
- Torbjörn Sassersson
Klaus Schwab, grundare av och ordförande för World Economic Forum. Foto: Remy Steinegger.

World Economic Forum (WEF) varnar världen för en oundviklig covidliknande och global cyberpandemi som sprider sig snabbare än ett biologiskt virus, men som har en lika stor eller större påverkan på världssamhället. WEF menar att coronakrisen gett världsledare viktiga insikter.

Text: Torbjörn Sassersson, uppdaterad kl 21:24, 5 dec

WEF publicerade denna varning på sin hemsida redan den första juni 2020 i artikeln: “What the Covid-19 pandemic teaches us about cybersecurity – and how to prepare for the inevitable global cyberattack”.

WEF konstaterar att när Covid-19 var som värst under våren 2020 befann sig fler än 2 miljarder människor i någon form av lockdown och 91% av världens befolkning bodde i länder med gränskontroller eller reserestriktioner.

En cybervirus är snabbare än ett biologiskt virus

“We should prepare for a COVID-like global cyber pandemic that will spread faster and further than a biological virus, with an equal or greater economic impact.” – WEF

ArcanumSkolan 2024

World Economic Forum befarar att sannolikheten är stor att en kommande och oundviklig global cyberpandemin blir värre, eftersom vi historiskt redan vet att cyberattacker kan slå ut både kommunikationssystem som internet och eldistribution till hela städer, landsbygd, myndigheter, fabriker, logistik och vårdapparat.

WEF skriver att världen är känslig för flera samtidiga hot som viruspandemier, cyberattacker, klimatförändringar och miljöhot. Vi kommer snart och garanterat att drabbas på en högre katastrofal nivå, är budskapet.

“And a cyber pandemic is probably as inevitable as a future disease pandemic. The time to start thinking about the response is – as always – yesterday.”

Inlärningsprocessen för världens ledare måste fortsätta. Vi måste lära oss de hårda läxorna från Covid-19-krisen för att kunna förbereda oss för en framtida global cyberattack, menar WEF.

 1. “A cyberattack with characteristics similar to the coronavirus would spread faster and further than any biological virus.”
 2. “The economic impact of a widespread digital shutdown would be of the same magnitude – or greater – than what we’re currently seeing.”
 3. “Recovery from the widespread destruction of digital systems would be extremely challenging.”

Läs mer: Världen utvecklas som Bondskurken Blofeld vill ha den

WEF beräknar att en cybertattack kommer att sprida sig extremt snabbt i samhället. Det handlar om 10 gånger snabbare eller mer än ett biologiskt virus. Som exempel nämns WannaCry-attacken 2017 där ett cybervirus utnyttjade en sårbarhet i Windows vilket förlamade mer än 200,000 datorer i 150 länder.

Dagens cyberattacker är mycket snabbare och mer sofistikerade. Stuxnet eller ”the bug” är en datamask som användes för att sabotera urananrikningscentrifuger i Iran. Masken upptäcktes i juli 2010 efter ha läckt ut på internet. Masken konstruerades av USA och Israel. Stuxnet hade innan det attackerade legat gömt i datasystem i 18 månader.

WEF skriver att ett cybervirus idag har förmågan att sprida sig till 1 miljard datoriserade enheter på endast fem dagar.

“If cyber-covid mirrored the pathology of the novel coronavirus, 30% of infected systems would be asymptomatic and spread the virus, while half would continue functioning with performance severely degraded – the digital equivalent of being in bed for a week. Meanwhile 15% would be “wiped” with total data loss, requiring a complete system reinstall.”

“Millions of devices would be taken offline in a matter of days.” – WEF

Global cyber lockdown

World Economic Forum skriver att åtgärden vid en cyberattack är att helt koppla bort alla utsatta enheter från varandra (teknisk distansering) och internet för att undvika infektion.

“Hela världen skulle uppleva cyberlockdown tills ett digitalt vaccin utvecklades. All affärskommunikation och dataöverföring skulle blockeras. Social kontakt skulle reduceras till personer som är kontaktbara genom personliga besök, fast telefoni i kopparnät, snigelpost eller kortvågsradio.” – WEF

En enda dag utan internet skulle kosta världen mer än 50 miljarder dollar. En 21-dagars global cyberlockdown kan kosta över 1 biljon dollar, bedömer WEF. Mängder av frågor tornar upp sig.

 • Hur ska radiostationer kunna sända samhällsviktig information om utrustning och radiomaster inte fungerar?
 • Om blott 5% av världens kommunikationsutrustning skadas och måste ersättas hur ska produktionsindustrin klara av att snabbt nyproducera utrustning som dessutom måste distribueras, installeras och konfigureras?

“Replacing 5% of the world’s connected devices would require around 71 million new devices.”

World Economic Forum pekar ut Kina som en möjlig cyberbov i ett tänkt drama eftersom Kina, enligt data från 2018, producerar 90% av alla mobiltelefoner, 90% av alla datorer och 70% av alla TV-apparater. Organisationen avslutar med konstaterandet att kritisk information behöver sparas i fysisk form.

Läs hela WEF:s artikel för ytterligare detaljer.

Text: Torbjörn Sassersson

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: cyberpandemi
 • Det ligger ju nära tillhands att den som tjänar pengar på datavirus också tjänar pengar på biologiska virus. Bill Gates/WEF i skön förening. Detta kan ses som ett erkännande i förväg!

 • Det ligger ju nära tillhands att den som tjänar pengar på datavirus också tjänar pengar på biologiska virus. Bill Gates/WEF i skön förening. Detta kan ses som ett erkännande i förväg!

  • Strategin har testats i Sydafrika som vi vet t ex via Palaestra Medias dokumentär. Jag hittar den tyvärr inte på deras kanal – kanske har den raderats?

 • Det finns inget som säger emot att eliten (som säkerligen själva ligger bakom attacken) fortfarande kan kommunicera med varandra via internet, även om resten av världen inte kan.

  • Nej, precis – så skulle det ju bli naturligtvis! Liksom starkt begränsad tillgång för folken när nätet väl kommer igång igen. Som Tege Tornvall indikerar, så är det antagligen under en period av nedstängdhet som möjligheterna finns att bygga upp lokalsamhällen som snart har vant sig av med internet och lägger sin tid på kreativa lösningar för detta samhälle. Det är väl också då UBI:n kommer, och så länge vare sig vaccin eller chipning krävs, så är den av godo för att så många som möjligt ska kunna överleva. Någon kommunal myndighet får kanske åka runt med bussar och dela ut debitkort månad för månad 🙂 Lokala valutor och lokal organisation kanske som Michael Tellingers Ubuntu kanske blir lösningen som kan vända UBI:n ryggen efter en stabiliseringstid?

  • Jo, men visst finns det flera nivåer av internet. Titta enbart på bankID hur snabbt det är! Du kan själv gå förbi DNS enkelt med IPnr. Sedan har man darknet och allt militärt. Och i dagarna lancerades 6G.
   Vi, allmogen ligger i bakvatten hela tiden.

   • Ja, vi är hänvisade till sekundahyllorna! 🙂 Hittade häromdagen en intervju “Dr Lawrence Dunegan recalls 1969 meeting with Dr Richard Day | New Order of Barbarians”

    …där det framgår att vägen redan då var klarlagd.
    Kom också att tänka på hur företagshälsovården har tillgång till preparat som inte vanliga dödliga kan få utskrivna. Jag känner till detta genom personliga kontakter. Vi som inte har något högre marknadsvärde, får sekundamediciner. Vi ska ju inte bli friska utan ständigt återkomma till vårdapparaten med våra löner.

 • Detta talar klart emot stort beroende av elektricitet och digital kommunikation – och för det lokala samhället med personliga kontakter med leverantörer av varor och tjänster.

  • De informella globala makthavarna har enbart terror, svekfullhet och våld i beredskap för mänskligheten. Deras agendor är uppsåtligt helt onda. De skapar kaos, osämja, förvirring och rädsla för att förhindra människor att förenas i samförstånd.

   Vi måste ta avstånd från deras organiserade hierarkier. Det gör vi genom att bygga underifrån. Det lokala, grannsamverkan är vägen.

   “Vi ska gräva, vi ska bygga där vi står!”
   Björn Afzelius

 • Det här skulle kunna vara ett sätt att förhindra, skrämma människor från att inhämta information om den globala elitens planer för en totalitär världsregering?
  Samtidigt som artikeln inbegriper en sanning angående sårbarheten av vår digitala värld så kan den också ses som ett sätt att skrämma oss från det informationsflöde som sanningssökare sprider i en allt utökande hastighet.
  Det enda jag med säkerhet vet är att Klaus Schwab INTE är en vän till mänskligheten!

 • Det är inte svårt att förutse framtiden för denna galning eftersom han själv har satt sig vid spakarna och självklart var detta väntat! Har snart fyllt en TB extern hårddisk med folkbildningsmaterial och behöver ändå en ny dator, så den får förbli ouppkopplad för säkerhets skull. Ett dieselaggregat är nog ingen dum idé heller. Om token får hållas, så blir det väl att istället sprida sanningar i skumma källarlokaler, med lösenord vid dörren. Back to 1939!

  Ska vi gissa hur de nya datorerna kommer att konfigureras, någon?

  • Min spaning är att WEF redan är körd, det är en global stoppkloss. Massor av människor har fattat att externa HDD är en möjlighet att spara information. Konfiguration av det nya systemet kommer troligen att finnas i blockchain och mesh lokalt, bara kolla hur kryptovalutasystemet utvecklas just nu. Pengar som bytesmedel är skapande energi även för mänsklig utveckling.

   • Schwabs Starwars-kostym som man ser i NewsVoice artikel om likheterna med Blofelt, tycker jag skvallrar om att hela karusellen är en psy-op som vi ska bli lättade över att den ställs in när volymen höjts tillräckligt tills folk når panikstadiet. Parasiterna på WEF skrattar nog lika högt som Bill Gates när han beskriver hur vaccinet ska pressas in i barnens vener i någon av intervjuerna med honom. Det är helt enkelt för dumt för att vara sant och meningen att vi ska se igenom spektaklet, hoppas och tror jag!

  • Strategin har testats i Sydafrika som vi vet t ex via Palaestra Medias dokumentär. Jag hittar den tyvärr inte på deras kanal – kanske har den raderats?

 • Det finns inget som säger emot att eliten (som säkerligen själva ligger bakom attacken) fortfarande kan kommunicera med varandra via internet, även om resten av världen inte kan.

  • Nej, precis – så skulle det ju bli naturligtvis! Liksom starkt begränsad tillgång för folken när nätet väl kommer igång igen. Som Tege Tornvall indikerar, så är det antagligen under en period av nedstängdhet som möjligheterna finns att bygga upp lokalsamhällen som snart har vant sig av med internet och lägger sin tid på kreativa lösningar för detta samhälle. Det är väl också då UBI:n kommer, och så länge vare sig vaccin eller chipning krävs, så är den av godo för att så många som möjligt ska kunna överleva. Någon kommunal myndighet får kanske åka runt med bussar och dela ut debitkort månad för månad 🙂 Lokala valutor och lokal organisation kanske som Michael Tellingers Ubuntu kanske blir lösningen som kan vända UBI:n ryggen efter en stabiliseringstid?

  • Jo, men visst finns det flera nivåer av internet. Titta enbart på bankID hur snabbt det är! Du kan själv gå förbi DNS enkelt med IPnr. Sedan har man darknet och allt militärt. Och i dagarna lancerades 6G.
   Vi, allmogen ligger i bakvatten hela tiden.

   • Ja, vi är hänvisade till sekundahyllorna! 🙂 Hittade häromdagen en intervju “Dr Lawrence Dunegan recalls 1969 meeting with Dr Richard Day | New Order of Barbarians”

    …där det framgår att vägen redan då var klarlagd.
    Kom också att tänka på hur företagshälsovården har tillgång till preparat som inte vanliga dödliga kan få utskrivna. Jag känner till detta genom personliga kontakter. Vi som inte har något högre marknadsvärde, får sekundamediciner. Vi ska ju inte bli friska utan ständigt återkomma till vårdapparaten med våra löner.

 • Detta talar klart emot stort beroende av elektricitet och digital kommunikation – och för det lokala samhället med personliga kontakter med leverantörer av varor och tjänster.

  • De informella globala makthavarna har enbart terror, svekfullhet och våld i beredskap för mänskligheten. Deras agendor är uppsåtligt helt onda. De skapar kaos, osämja, förvirring och rädsla för att förhindra människor att förenas i samförstånd.

   Vi måste ta avstånd från deras organiserade hierarkier. Det gör vi genom att bygga underifrån. Det lokala, grannsamverkan är vägen.

   “Vi ska gräva, vi ska bygga där vi står!”
   Björn Afzelius

 • Det här skulle kunna vara ett sätt att förhindra, skrämma människor från att inhämta information om den globala elitens planer för en totalitär världsregering?
  Samtidigt som artikeln inbegriper en sanning angående sårbarheten av vår digitala värld så kan den också ses som ett sätt att skrämma oss från det informationsflöde som sanningssökare sprider i en allt utökande hastighet.
  Det enda jag med säkerhet vet är att Klaus Schwab INTE är en vän till mänskligheten!

 • Det är inte svårt att förutse framtiden för denna galning eftersom han själv har satt sig vid spakarna och självklart var detta väntat! Har snart fyllt en TB extern hårddisk med folkbildningsmaterial och behöver ändå en ny dator, så den får förbli ouppkopplad för säkerhets skull. Ett dieselaggregat är nog ingen dum idé heller. Om token får hållas, så blir det väl att istället sprida sanningar i skumma källarlokaler, med lösenord vid dörren. Back to 1939!

  Ska vi gissa hur de nya datorerna kommer att konfigureras, någon?

  • Min spaning är att WEF redan är körd, det är en global stoppkloss. Massor av människor har fattat att externa HDD är en möjlighet att spara information. Konfiguration av det nya systemet kommer troligen att finnas i blockchain och mesh lokalt, bara kolla hur kryptovalutasystemet utvecklas just nu. Pengar som bytesmedel är skapande energi även för mänsklig utveckling.

   • Schwabs Starwars-kostym som man ser i NewsVoice artikel om likheterna med Blofelt, tycker jag skvallrar om att hela karusellen är en psy-op som vi ska bli lättade över att den ställs in när volymen höjts tillräckligt tills folk når panikstadiet. Parasiterna på WEF skrattar nog lika högt som Bill Gates när han beskriver hur vaccinet ska pressas in i barnens vener i någon av intervjuerna med honom. Det är helt enkelt för dumt för att vara sant och meningen att vi ska se igenom spektaklet, hoppas och tror jag!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *