Febernedsättande kan hindra kroppen från att läka Covid-19

publicerad 2 december 2020
- Gästskribent
Gunnar Jansson (Nakh.net). Pressfoto: Karl-Göran Fougstedt
Gunnar Jansson (Nakh.net). Pressfoto: Karl-Göran Fougstedt
Gunnar Jansson (Nakh.net). Pressfoto: Karl-Göran Fougstedt

HÄLSA & DEBATT. Naturläkaren Gunnar Jansson skriver att febern är immunförsvarets naturliga metod för att bekämpa virus och andra mikroorganismer som orsakat infektioner i kroppen. Janssons uppfattning får stöd i bokcitat från Hans Wigzell som tidigare var professor i immunologi vid Karolinska Institutet och Uppsala Universitet. Febernedsättande läkemedel kan därför bromsa tillfrisknandet från Covid-19, varnar Jansson.

Text: Gunnar Jansson

År 1989 utkom boken ”Vårt fantastiska immunförsvar” av Hans Wigzell. Han var då professor i immunologi vid Karolinska Institutet. I kapitel 7 om infektionsförsvaret, skriver han:

”Om en mikroorganism skall kunna framkalla sjukdom krävs en rad förutsättningar. Organismen måste vara livskraftig och ha förmåga att framkalla infektioner. Dessutom måste värden ha brister i sitt immunförsvar, som tillåter denna invasion av mikroorganismer”

Hans Wigzell menar här, enligt vad jag förstår, att en mikroorganism bara kan framkalla sjukdom om där finns en mottaglig individ det vill säga en person med brister i sitt immunförsvar.

Covid-19

Folksamlingar, fester och liknande anses vara smitthärdar, javisst, men sällan eller aldrig insjuknar alla, trots att viruset finns omkring samtliga individer. De som inte insjuknar är således immuna. Den egentliga orsaken till insjuknande är väl då brist i immunförsvaret.

Professor Hans Wigzell. Pressfoto: Carl Hjelte
Professor Hans Wigzell. Pressfoto: Carl Hjelte

I samma kapitel under rubriken feber, skriver Wigzell:

”Många infektioner orsakar förhöjd kroppstemperatur och ofta kan man visa att detta ökar motståndskraften. Temperaturer på 40 gr C och över detta dödar syfilis och gonorre organismer och ökar motståndskraften mot flera virussjukdomar tex polio.  Att i tid och otid sänka febern vid infektioner med mediciner kan alltså i vissa fall orsaka en försämring i infektionsförsvaret.”

Författaren menar här att febern är en försvarsmekanism, således något positivt även vid svåra akuta sjukdomar, men några av de mest sålda läkemedlen nu för tiden är just febernedsättande, typ Paracetamol och Alvedon.

Till min mottagning under hösten har kommit flera patienter, som insjuknade i Covid-19 under våren och som ännu inte är friska. De lider av svår energilöshet och diffusa influensasymtom. Samtliga har enligt egen uppgift tagit febernedsättande under sjukdomens akuta fas.

Det är för Hans Wigzell och mig inte alls märkligt att de inte tillfrisknar, eftersom febernedsättande medel ofta leder till brister i immunförsvaret och, enligt mig, banar väg för kroniska sjukdomar.

Den svåraste pandemin som grasserat på jorden hittills är spanska sjukan där 50-100 miljoner människor dog. Statistik från USA visar att patienter som drabbades av lunginflammation vid spanska sjukan och fick skolmedicinsk behandling hade en dödlighet på 5,7%. De som fick homeopatisk behandling hade en dödlighet på 0,7%.

Text: Gunnar Jansson, Nakh.pb.online

Relaterat

 • ForskaSverige.se: Hans Wigzell tilldelas Forska!Sveriges hedersutmärkelse

  “Under en period var han [Wgzell] ordförande för Nobelkommittén i Fysiologi eller Medicin. Han har haft ledande positioner, främst som chef för Statens Bakteriologiska Laboratorium (SBL) och som rektor vid Karolinska Institutet. Som vetenskaplig rådgivare till regeringen var Wigzell initiativtagare till att Sverige skulle driva på för att skapa ett europeiskt forskningsråd. Efter många års arbete inrättades år 2007 ERC, European Research Council, som nu utgör ett centralt nav för forskningsstöd i Europa.”
 • NewsVoice: Professionell homeopati är ofta en överlägsen terapiform

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Min mor född i Berlin Tyskland hade sina metoder från hemlandet med sig om hur man hanterade olika saker, och det överensstämmer med Sörens erfarenhet, undrar hur och var hans metod kommer ifrån.

  När jag som barn kände mig dålig och hade feber vid exempelvis förkylning blev jag nerbäddad med extra täcken, fick varma drycker, sov mycket och svettades enormt,
  Efter något eller några dygn var febern över, kroppen piggnade till och ganska fort var det full fart igen med att bygga kojor eller annat trevligt.

  Intressant att läsa vad Hans Wigzell skrivit, det stämmer helt med min erfarenhet, även om jag är amatör i ämnet men jag måste erkänna en sak.

  Jag hade glömt att använda mors och Hans Wigzells metod och fastnat i “pillerträsket” som dom flesta där Alvedon är huskur på mycket, men jag är stolt för jag har sagt nej till Statiner, och gjort läkarna arga.
  Har läst vad dessa preparat gör med kroppen och vill inte att min kropp skall utsättas för detta. Men den allra största medicinska “striden” blir nog Covid 19.

  Och jag reagerar på att vi dom “sköra” är en av grupperna som först skall känna på dessa preparat som så “mirakulöst” framställt så enormt snabbt.

  Min uppfattning är att det viktigaste är läkare och vårdpersonal måste prioriteras som första grupp, och våra viktiga höga politiker som nästa.

 • Min erfarenhet: när jag får feber kryper jag så snart som möjligt i säng och rör mig så lite som möjligt eventuellt med god dryckjom vid min sida men viktigast att jag är snabbt i säng (utan sängkamrat ) skall poängteras

 • Högsta chefen för Socialstyrelsen, generaldirektör Olivia Wigzell, borde ta lärdom av sin pappa när det gäller febernedsättande medel.

 • Ingen, ingen alls funderar överhuvudtaget åt hållet “life force”, prana” chi, orgone m fl namn på denna eteriska substans som man känt till länge, länge i österländsk tradition… men, det är ju inte konstigt alls egentligen… västerlandet har noll koll på detta, utom när det kommer till kampsport…. Chi gong, tai chi, srn har vi aikido… m fl metoder för att lära sig om, och fylla på med chi…

  men… det kanske kommer nångång… men frågan är… det ligger ju inga stålar i det, så….

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *