Skandal på MPRT – Handläggare genomförde räddningsaktion för Tempus

publicerad 27 december 2020
- Anders Gustafsson
MPRT (mediemyndighet). Originalfoto: Corina Rainer. Licens: Unsplash.com. Montage: NewsVoice
Temabild: MPRT (mediemyndighet).

GRANSKNING & DEBATT. Skandalerna duggar nu tätt hos Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT) där mediestödet under Georg Lagerbergs ledning har övergått i något som liknar anarkotyranni där föreskrifterna inte gäller för ”systempress” medan specialregler tillämpas för att hålla alternativmedia utanför stödsystemet. Rose är den jurist som skall ha utrett den vänsterliberala tidningen Tempus uppmärksammade ärende. I själva verket har han inte utrett någonting alls och Tempus har nu därför felaktigt fått slutgiltigt besked om 2,1 miljoner till kassan.

I fyra delar har Samhällsnytt exponerat att Tempus är ett luftslott som inte borde fått presstöd de senaste 23 åren:

MPRT reagerade efter Samhällsnytts artiklar med att kalla in tidningens ledning till kontoret för att, i ett privat möte, gemensamt designa och genomföra en räddningsaktion. Detta trots att de vet att all rapportering från Samhällsnytt stämmer. Samtidigt som de har arbetat upp den olagliga planen med Tempus har de inte beställt ett enda dokument från Revisorsinspektionen som nyligen har genomfört ett platsbesök hos tidningens revisor Mazars efter Samhällsnytts avslöjanden.

Simon Rose Tempus
Rose genomförde ett hemligt möte med Tempus.

MPRT har nu alltså helt utan stöd i sitt regelverk, den 7 december 2020, godkänt Tempus driftstöd på över två miljoner kronor för 2020. De ansvariga är förutom Georg Lagerberg, juristerna och tillika handläggarna Rose och Annika Almström.

Strax innan beslutet fattades drog Rose på semester utan att informera Annika Almström om ärendets problemställningar överhuvudtaget. Vi har gjort ”vår egen utredning” säger Lagerberg nu på telefon, men det har de inte alls gjort då MPRT inte har sakkunniga inom varken revision eller redovisning.

Läs mer: Tempus-revisor bakom mediestödsbedrägeri

Samhällsnytts avslöjanden blir räddningsaktion

I artiklar från september och framåt har Samhällsnytt rapporterat om att tidningen Tempus material är rena översättningar, något som inte är tillåtet enligt reglerna för presstöd. Efter detta har MPRT kallat in tidningens ledning till ett personligt möte som liknar en ”räddningsaktion”. I utdrag som NewsVoice tagit del av anser myndigheten att Tempus har tre procent originalmaterial. Tempus VD Håkan Axelson vilselder myndigheten i en ansökan och uppger att de har minst 55 procent eget material vilket samtidigt är ett grundkrav för presstöd.

Trots att Tempus alltså ljuger med uppsåt att begå brott har MPRT startat en räddningsaktion för Tempus efter Samhällsnytts avslöjanden om omfattande fusk med rena översättningar och flertalet andra problem med redovisning och prenumeranter.

Efter att Rose lett en helt innehållslös utredning, föredrog Annika Almström i december ärendet framför mediestödsnämnden som godkände allt utan att de informerades om alla utredningar som pågår.

Hon får frågor den 23 december:

Varför har ni inte begärt ut några dokument från Revisorsinspektionen?

”Jag kan inte svara på det. Om jag får ett intyg från en revisor då litar jag på det.”

Men att Revisorsinspektionen har öppnat ett ärende borde väl räcka?

”Jag visste faktiskt inte det förrän du sa det till mig nu.”

Har ni varit i kontakt med Ekobrottsmyndigheten?

”Jag har inte varit det.”

Om det inte är utrett varför har ni inte väntat med beslut till utredningen är klar?

”Det vet jag faktiskt ingenting om.”

Annika Almström jurist
Annika Almström jurist

Trots detta har Almström föredragit ärendet inför mediestödsnämnden och rekommenderat ett godkännande för driftstödet avseende 2020. Ett ärende som hon alltså inte vet någonting om alls.

Annika Almström jurist
Annika Almström har godkänt allt som revisorn har skrivit trots att han är under utredning av RI.

Utöver detta har hon fattat det helt makabra och verklighetsfrånvända beslutet att revisorn har ”granskat tillräckligt underlag”. Detta bara en månad efter att Samhällsnytt bevisat att revisorn räknat fel på 800.000 kronor.

I kommunikationen som Tempus VD Håkan Axelson fått av myndigheten framgår att bara en sida av 32 är originalmaterial. Detta enligt citat från Rose, jurist på MPRT:

Era krönikor och liknande som finns i varje nummer utgör däremot originalmaterial.

Deras två sidor med kortare världsnyheter underkänner han som material som utsatts för ”redaktionell omarbetning” vilket alltså inte är originalmaterial. Axelson svarar på detta e-mail den 8 oktober och har alltså tagit del av myndighetens bedömning.

Trots detta lämnar han några dagar senare den 13 oktober in en ansökan där han försäkrar ”på heder och samvete” att ”tidningens egna redaktionella innehåll utgör minst 55 procent”.

Håkan Axelson ljuger
Håkan Axelson lämnar en falsk försäkran på ”heder och samvete”.

Innan detta har Axelson meddelat till myndigheten att han skall sparka företagets ”layoutare” vilket han menar kommer att frigöra resurser för att ”producera eget material”.

Rose hade den 24 september ett personligt möte med Tempus. Innan mötet hade Rose kommit fram till att Samhällsnytts information stämde, det vill säga att tidningen enbart består av rena översättningar.

Från Roses email:

Vi har gått igenom ett antal av era tidningar och konstaterar att nästan allt material är direkt översatt från andra internationella engelskspråkiga tidningar.

Under mötet spånade de på hur tidningen kan räddas med olika ingrepp och, får man förmoda, helt slippa återbetalningskrav. Den 29 september sammanfattar Rose mötet i ett e-mail till Tempus och skriver:

Från vår sida tänkte vi följa upp med lite förtydliganden och vad vi behöver framåt.

Simon Rose fortsätter:

Ni kan snegla mot detta som ett riktmärke men det är som sagt inte ett krav att uppnå 20 % originalmaterial för att kunna få driftstöd.

Enligt presstödsförordningen är det ett krav att ha 55 procent originalmaterial eller annat eget material men myndigheten verkar nu ha sänkt detta ner till 0 procent med ett informellt krav på 20 procent.

Axelson skriver till Rose att: ”med facit i hand så blir det krångligt att svara uppriktigt i ansökan”. Han är alltså oroad över att ljuga nu när allt är avslöjat, men Rose svarar då att det går bra att ljuga:

Angående din fråga så är det inget problem i sig eftersom vi vet att ni arbetar med frågan och att vi har en dialog om just det kravet.

Myndigheten hittar på nya regler – Allt heter ”helhetsbedömningar”

NewsVoice ställer frågor om Roses hantering av ärendet:

Du skriver att man behöver 20 procent originalmaterial som ett riktmärke? Det verkar ju inte stämma riktigt med förordningen.

”Det finns inga krav på en andel som till exempel 20 procent som det finns i mediestödsförordningen.”

Det står ju 55 procent i presstödsförordningen?

”Det kan också inkludera material som utsatts för ”betydande redaktionell omarbetning”.”

Det som är i Tempus är ju rena översättningar. De är till och med signerade av de utländska journalisterna som skrev dem på engelska?

”Nej, men det kan ju vara inköpt material. Det står i presstödsförordningen om du läser den.”

Men då skall det vara enkom för den tidningen?

”Ja.”

Det måste väl vara unikt?

”Det behöver inte vara unikt.”

Om det skall vara eget redaktionellt originalmaterial?

”Nej, det behöver det inte vara.”

Menar du att TT-nyheter kan vara eget redaktionellt originalmaterial?

”Ja, det beror på i vilka tidningar de publiceras.”

Om man tar in materialet på rätt sätt behöver man inget originalmaterial alls då?

”Det finns inget andelskrav i presstödsförordningen, men man skall ha en andel av originalmaterial och bedömning av det är en del i en helhetsbedömning.”

Man kan säga att det ligger på mellan 0 och 55 procent då?

”Ja, något sånt. Jag skriver i mailet att man kan snegla mot 20 procent, men det är inget krav.”

Så det kan vara noll procent då?

”Noll procent skulle jag säga att man inte kan ha om man vill uppfylla kravet, men det är inte helt fastställt. Det är en del av helhetsbedömningen i övrigt.”

MPRT eget material
Denna föreskrift vill nu MPRT tolka som att kravet kan vara noll procent originalmaterial.

Det framstår alltså som att inga regler gäller överhuvudtaget längre utan att allt faller under begreppet ”helhetsbedömningar” vilket innebär att en handläggare får en variation av känslor i sin kropp då MPRT aldrig har lyckats presentera något underlag för dessa bedömningar.

Myndigheten missleder andra tidningar

I Rose:s e-mail skriver han som sagt att man skall snegla mot 20 procent originalmaterial. Georg Lagerberg som är enhetschef för ansökningar klargör senare att detta handlar om att bedöma om tidningen är en dagstidning.

Det som alltså gäller är att man skall ha ungefär 20 procent originalmaterial och 55 procent eget redaktionellt material. I de e-mail som NewsVoice har tagit del av från MPRT har de i dagsläget ungefär tre procent i båda dessa kategorier.

Det är oklart varför MPRT fortsätter att betala ut stöd till tidning i detta läge och exakt varför de tycker att inget behöver utredas.

Det har tidigare meddelats från MPRT att:

Enbart översättning är inte en betydande redaktionell omarbetning utan för att uppnå det kravet krävs mer eget arbete med materialet.

Det framstår alltså som att MPRT kan ha för avsikt att klassa Tempus översättningar som eget redaktionellt material trots detta. Det är dock oklart hur myndigheten skall gå till väga för att godkänna alla översättningar som eget material. Speciellt då artiklarna är signerade av de utländska journalisterna och inte ens av Tempus egen personal.

Under tiden som MPRT ”utreder” Tempus skickar de 172.000 kronor i månaden till dem. En nästan identisk utredning gällande Liberación resulterade i förluster på fyra miljoner för svenska skattebetalare.

Vid ren revision av Simon Roses konto på Facebook framgår att han passar in ganska väl som ensam ”man” bland de permanenta handläggarna på myndigheten. Hens intressen passar översiktligt ganska väl in med ett vänsterextremt kontor där nästan alla anställda är kvinnor och matriarkala maktstrukturer har eliminerat det lilla förstånd som verksamheten en gång hade.

Myndigheten vet att tidningen har ljugit i minst tio år

NewsVoice har tagit del av en ”utredning” som MPRT genomförde runt 2012. I denna finns ett yttrande från Tempus om innehållet i tidningen.

Tempus Nicholas Rydje
Tempus påstod redan 2012 att material var unikt och enkom för den egna tidningen.

Tempus har också hävdat att deras direkta översättningar är att betrakta som en ”betydande redaktionell omarbetning” och att det 100 procent är eget material. Materialet i Tempus har dock tidigare publicerats i New York Times och är inte alls enkom för Tempus.

Artiklar har inte skrivits om – istället är de direkt översatta utan ingrepp precis så som Rose har verifierat. Varken text eller bild har alltså varit enkom för Tempus och de borde därmed få ett återkrav på minst 20 miljoner kronor.

Istället får de en räddningsaktion och presstöd godkänt genom en olaglig aktion av de som skall säkerställa att reglerna följs.

I samma dokument från Tempus påstås att regeln med 55 procent eget material tillkom 2011-01-01. Det stämmer dock inte då detta gällde redan per Kulturrådets författning KRFS 1997:13. Tempus har alltså fått felaktigt presstöd i 23 år.

Enligt obekräftade uppgifter pågår det just nu en utredning hos Ekobrottsmyndigheten i Malmö gällande Tempus där följande personer är namngivna: Ordförande Nicholas Rydje, ägarinnan Kristina Rytterborg och ansvarig utgivare Håkan Axelson.

Text och granskning: Anders Gustafsson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq