Tempus-revisor bakom mediestödsbedrägeri

publicerad 29 januari 2021
- Anders Gustafsson
Tempus

GRANSKNING. Den vänsterliberala tidningen Tempus har sedan en tid uppmärksammats för omfattande fusk med mediestöd. Det visar sig nu att en mycket stor del av “försäljningen” har utgjorts av gratisprenumerationer som “tecknats” inom koncernen. Det har även framkommit att tidningen utan stöd i regelverket direktöversatt nästan 100% av materialet i tidningen. Sonny Malmquist på revisionsbyrån Mazars utreddes därför av Revisorsinspektionen (RI) i september 2020 när detta först uppmärksammades.

Text: Anders Gustafsson

Efter att RI i november slagit till mot Mazars med en platsbesök väljer nu Malmquist att erkänna ett upplägg som innebär grovt bedrägeri. I ett nytt dokument som NewsVoice tagit del av menar han att nästan 60% av prenumerationerna felaktigt betalats av moderbolaget som sedan gett bort dem gratis.

I sitt förra svar till Revisorsinspektionen visade Samhällsnytt att han inte gjort någon företagsrevision överhuvudtaget då han räknade fel på 800.000 kronor.

Under tiden som detta pågått har RoseMyndigheten för Press, Radio och TV (MPRT) under ledning av Georg Lagerberg genomfört en räddningsaktion och godkänt tidningen för 1,7 miljoner i driftstöd för 2020.

Vilseleder Revisorsinspektionen

Tempus verksamhet består av ungefär 736.000 kronor i intäkter från prenumeranter. Detta är samtidigt hela koncernens, alltså Tempus och moderbolaget Tricordias, totala omsättning. Den övriga gemensamma omsättningen är luftfakturor som skickas mellan bolagen. På pappret ser det ut som att koncernen omsätter 2,7 miljoner om året då 2 miljoner i luftfakturor skickats internt. Det enda som moderbolaget gör är att de “ger bort” prenumerationer som sedan faktureras som luft med syftet att begå grovt bedrägeri mot MPRT.

I textutdraget nedan framgår att RI har gått igenom Tempus bokföring och kommit fram till samma sak.

Fråga från Revisorsinspektionen
Revisorn har nu erkänt att de bara har 736.000 kronor i försäljning mot slutkund. Detta framgår av ett föreläggande från Revisorsinspektionen.

Trots att förfarande har pågått i minst fem år skriver Malmquist i sitt svar till MPRT att: “för att utöka prenumerationsbasen inför en övergång till digital tidning har moderbolaget betalt för merparten av dessa prenumeranter”. Detta får de givetvis inte göra då prenumerationer skall tecknas av riktiga människor på eget initiativ.

Tempus Tricordia mediestödsfusk - Revisorn Sonny Malmquist i sitt svar till Revisorsinspektionen.
Revisorn Sonny Malmquist i sitt svar till Revisorsinspektionen att Tempus moderbolag betalar för “merparten” av prenumeranterna.

Det nya digitala initiativet är dock en satsning som pågått i två-tre månader och inte under flera år. Tempus har inte haft ett behov av att fejka prenumeranter under sex år utan bara inför lanseringen av den digitala tidningen 2021. RI undersökte Tempus redovisning för 2015-2019 och inte en “digitala lansering” under slutet av 2020. Sonny Malmquist vilseleder alltså RI. Att detta stämmer framgår om man jämför hemsidan från september 2020  med november 2020.

Hela Malmquists svar på Revisorsinspektionens föreläggande är rent hitte-på från första till sista bokstav. Inledningsvis skriver han att:

“Moderbolaget söker upp potentiella prenumeranter till dotterbolaget via organisationer, föreningar och privatpersoner med stora nätverk. Detta sker i huvudsak telefonledes”.


Moderbolaget har dock inga anställda, inga konsulter eller verksamhet överhuvudtaget. Det enda moderbolaget gör att ställa ut en intern luftfaktura om året och ta emot fyra.


 

Malmquist vilseleder återigen RI och påstår sig ha granskat detta. Hur granskar man luftfakturor som motsvarar 73% av en koncerns totala omsättning

Omfattande rättsliga påföljder

Flertalet personer på MPRT har nu haft tillgång till informationen om luftfakturorna och fusket sedan i september. Efter detta har de anställda gjort sig skyldiga till medhjälp till bedrägeri istället för att fastställa det som redan är bevisat.

Handläggarna på MPRT har genomfört en olaglig räddningsaktion för Tempus-Tricordia.

Redan under 2015 hade Tempus en extern omsättning på 1,13 miljoner där ett kriminellt upplägg med moderbolaget genererade de prenumeranter som behövdes för att förskingra 2,2 miljoner i driftstöd från MPRT. Lågt räknat hade alltså gruppen tillskansat sig 12,5 miljoner mellan 2015-2020, men beloppet är troligtvis betydligt högre.

De inblandande personerna och företagen är:

 • Mediaservice i Kristianstad AB: Sköter Tempus falska prenumerationsregister
 • Mazars AB: Revisionsbyrån som godkänt allt fusk och koncernintern fakturering
 • Bo Sonny Malmquist: Huvudansvarig revisor på Mazars som granskat alla “luftfakturor”
 • Kristina Rytterborg (Krystyna Rydje): Ägarinna till Tempus och Tricordia
 • Nicholas Daniel Rydje: Ordförande för Tempus. Deltog i olaglig räddningsaktion på MPRT:s kontor
 • Jan Edgar Georg Lagerberg: Enhetschef på MPRT som deltog i räddningsaktionen
 • Simon Joel Henrik Rose: Jurist som godkände Tempus stöd för 2020 och genomförde den olagliga räddningsaktionen
 • Annika Almström: Jurist på MPRT som godkände revisorns arbete för 2020
 • Nils Håkan Roger Axelson: Ansvarig utgivare för Tempus som skriver på alla dokument inför MPRT
 • Tempus Press AB: Utgivare av tidningen som ställer ut och tar emot luftfakturor varje år
 • Tricordia AB: Moderbolaget till Tempus Press AB som ingår i snurran med luftfakturor
 • Kantar Sifo AB: Företaget som har utfärdat de falska upplageintygen för Tempus under minst sex års tid. Det senaste falska intygen är underskrivna av Jens Borgström och Jörgen Klaréus.

Flertalet av dessa är redan polisanmälda för delaktighet i den omfattande brottsligheten. Utredningar pågår med Ekobrottsmyndigheten i Malmö tillsammans med RI. Rose har sedan avslöjande om hans olagliga räddningsaktion tagit bort sig själv från Ratsit, gömt sin adress på MrKoll och rensat bort all tillgänglig information från sociala medier.

NewsVoice ämnar följa upp detta ärende för att ta reda på om företagen och personerna åtalas och/eller beläggs med näringsförbud.

Läs alla avslöjanden här:

Presstödets utformning är grogrund för korruption

MPRT delar årligen ut presstöd på över 500 miljoner kronor. Detta styrs av ett snårigt regelverk som består av ett riksdagsbeslut, olika förordningar som MPRT skapat och mängder av olika nämnd- och handläggarbeslut som ingen känner till då de ligger gömda i olika diarienummer utan struktur. Detta kan gälla saker som att arabiska är ett minoritetsspråk i Sverige, men inte engelska, eller att en tidningen kan bedömas inte vara stödberättigad eftersom den “är ett komplement” till något annat.

Driftstödet, som Tempus får, är utformat i trappsteg. Om en tidning kommer över 1500 prenumeranter får denne en klumpsumma på 1,76 miljoner kronor. De tidningar som klättrar över 2000 prenumeranter får 600.000 kronor extra, även det som en klumpsumma. Tidningarna som får stöd kan alltså tjäna fler miljoner på att “leta upp” ett par hundra extra prenumeranter.

För åren 2010 till och med 2017 har Tempus fått stöd för 2000 prenumeranter. Detta trots att de inte haft dessa då moderbolaget Tricordia köpt den största delen av exemplaren och gett bort dem gratis. Under 2015 hade koncernen 1,13 miljoner i försäljning mot riktiga kunder vilket motsvarar runt 1000 betalade kunder. Samtidigt har moderbolaget betalt för ungefär lika många prenumeranter och tidningen har därmed inte ens klarat den lägre stödnivån på 1500 på minst sex år.

Den totala brottsligheten borde därmed omfatta mer än 20 miljoner kronor, men troligtvis betydligt mer.

Text: Anders Gustafsson


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Det svenska systemet att plundra medborgarna på egendom är orsaken till bedrägerier, dem vi tvingas uppleva från första parkett.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *