Kollaborativa robotar samarbetar med dig som medarbetare

publicerad 17 december 2020
- Extern skribent
Lär dig mer om kollaborativa robotar.

TEKNIK. Kollaborativa robotar, eller cobots som de mer allmänt kallas, är designade för att interagera med mänskliga medarbetare och underlätta deras arbetsbelastning. De är, precis som namnet antyder, kollaborativa och används ihop med mänsklig arbetskraft. De ersätter den alltså inte. Kollaborativa robotar är framtiden – på alla tänkbara sätt. Vi förklarar varför.

De är kollaborativa

Robotar som vi normalt känner till, de industriella robotarna, är utformade för att kunna utföra arbetsuppgifter självständigt. Cobots däremot, är robotar som är särskilt utformade för att arbeta tillsammans med människor.

Detta är fördelaktigt på många sätt, men framförallt på grund av det faktum att man inte ersätter den värdefulla mänskliga arbetskraften. Man arbetar tillsammans med den för att effektivisera arbetet.

Kollaborativa robotar ökar produktiviteten på arbetsplatsen

Huvudmålet med en kollaborativ robot på arbetskraften är att optimera arbetet. Med andra ord att uppnå det maximala målet med arbetsuppgiften för minimala kostnader. Med detta sagt kommer mindre fel ske och anställda kommer få tid över till andra uppgifter. Som ett resultat av detta kommer produktiviteten öka och i slutändan resulterar detta i att resultatet blir generellt bättre.

De utför arbetsuppgifterna mer precist

Till skillnad från människor kan cobots utföra uppgifterna på arbetsplatsen betydligt noggrannare. Vi människor utför generellt så mycket arbete vi når inom en viss tidsram. Hinner vi inte med allt får resultatet bli som det blir.

Cobots däremot, utför arbetsuppgifterna tills resultatet är perfekt. De gör det snabbt och kommer aldrig att avvika från uppgifterna trots att det är repetitiva och monotona arbetsuppgifter. Det betyder att tillverkning av produkter alltid kommer att tillverkas med samma kraft och noggrannhet, vilket som säkerställer enhetlighet i kvalitet.

En kollaborativ robot är enkel att programmera

Ännu en fördel med cobots är att de är så enkla att programmera. Ni behöver inte ha en robotingenjör på arbetsplatsen för att lyckas. Vanligtvis kan en helt vanlig anställd lösa det genom att trycka på en knapp. Cobots är ofta små i designen vilket som även gör dem enkla att montera ihop.

De är kostnadseffektiva

Kollaborativa robotar är normalt billigare än industrirobotar, framförallt eftersom de är betydligt mindre. Men rent allmänt är cobots väldigt kostnadseffektiva också. Exempelvis behöver inte nyanställda genomgå utbildning och det behövs inte en som är expert inom robotar för att övervaka och underhålla coboten.

Dessutom genomför cobots som sagt arbetsuppgifter betydligt mer precist, vilket som betyder att ni slipper oroa er för att behöva slösa dyrbart material. De genomför mer arbete inom en viss tidsram än vad mänsklig arbetskraft gör, vilket som leder till att produktionen ökar.

 

Relaterat

  • Läs mer om teknik i NewsVoice

Så här kan du stötta Newsvoice