Mats Knutson: Löfven utnyttjar coronakrisen för att få mer makt – Analys sammanfattas

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 26 december 2020
- Torbjörn Sassersson
Mats Knutson, inrikespolitisk kommentator på SVT, 2020. Pressfoto: SVT
Mats Knutson: Stefan Löfven utnyttjar coronakrisen för att samla mer central makt. Pressfoto: SVT
Mats Knutson, inrikespolitisk kommentator på SVT, 2020. Pressfoto: SVT

KONTROVERSIELLT. Mats Knutson som är inrikespolitisk kommentator på SVT sedan 1996 skriver att Stefan Löfven utnyttjar coronakrisen för att samla mer central makt. NewsVoice sammanfattar Knutsons analys.

Mats Knutson konstaterar att Stefan Löfven avslöjat sig själv i en färsk SVT-intervju med bakgrund av att oklara ansvarsförhållanden har blottlagts under coronakrisen.

“Enligt grundlagen är det regeringen som styr riket, riksdagen som stiftar lagar och kommuner och regioner som ansvarar för exempelvis omsorg och sjukvård. Detta gäller även i kris, men har lett till oklarheter kring ansvarsfrågan i olika situationer under pandemin.”

Det anmärkningsvärda är att Regeringen tillsätter en utredning med målet att ändra grundlagen så att Regeringen, vilket i praktiken innebär att Socialdemokraterna (red anm) skaffar sig utökade maktbefogenheter vid större kriser tex vid en pandemi, en naturkatastrof eller ett terrorattentat, varnar Mats Knutson. Normalt saknar Regeringen möjligheter att genomföra långtgående åtgärder utan att Riksdagen först fattar lagstiftningsbeslut.

Problemet som lyfts fram i kritiken är alltså att Socialdemokraterna försöker tillskansa sig utökad makt genom att köra runt Riksdagen vilket görs möjlig genom att ändra i grundlagen. Knutson påpekar att det som regel egentligen krävs två likalydande beslut av Riksdagen med ett mellanliggande val. Det tar för mycket tid, verkar Regeringen anse.

SVT-intervjun tydliggör även att Stefan Löfven vill ge Regeringen större makt gällande ansvarsfördelningen mellan Regeringen och kommunerna. Löfven vill ge erövra mer makt till sin egen Regering genom att flytta bort den från kommunerna. Det kontroversiella är att det kommunala självstyret även det är reglerat i grundlagen, påpekar Mats Knutson.

“Nu talar statsministern om att förskjuta mer makt och ansvar till regeringen, vilket i så fall skulle ske på kommunernas och regionernas bekostnad. Kontroversiellt även om det enbart skulle kunna gälla i krislägen”, skriver Knutson.

Mats Knutson: “Coronapandemin gör planerna mindre känsliga”

Mats Knutson menar att statsministerns uttalanden i SVT-intervjun under normala omständigheter skulle vara uppseendeväckande, men att coronakrisen gör Socialdemokraternas planer mindre politiskt känsliga.

För Löfven verkar det handla om ta tillfället i akt för att flytta över mer makt till Regeringen genom att ge Sverige särskilda krisregler och samtidigt flytta bort fokus från eventuella dåliga beslut som Regeringen kan ta, anser Knutson.

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice, med reservation för eventuella feltolkningar

Källa och relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Mats Knutson