Medieombudsmannen Ola Sigvardsson grovt partisk mot alternativmedia

Mediagranskning och debatt

publicerad 14 december 2020
- Anders Gustafsson
Medieombudsmannen Ola Sigvardsson. Foto: Vogler. Licens: CC BY-SA 4.0
Medieombudsmannen Ola Sigvardsson

Nyligen uppmärksammades av Dagens Media att Nya Tider och Exakt24 har anslutit sig till Medieombudsmannen (MO) som styrs av den fd maoisten Ola Sigvardsson, tidigare skribent för Röd Ungdoms tidskrift Rödluvan. Även NewsVoice har anslutit sig på grund av Myndigheten för Press, Radio och TV:s föreskrifter gällande mediestöd. NewsVoice fortsätter granskningen av mediestödet.

I poddar visar Ola Sigvardsson dock sitt avståndstagande mot ”alternativmedia” i Sverige och han anser med presumtion att dessa inte följer medieetiska regler. Han menar i samtal med Helena Giertta i programmet Journalistenpodden att ”det återstå att se” om Nya Tider och Exakt24 ”kan bli etiska”.

”Medieombudsmannen ersätter [2020] Allmänhetens Pressombudsman, PO, som funnits sedan 1969. Bakom den nya Medieombudsmannen står TU – Medier i Sverige, Sveriges Tidskrifter, Publicistklubben, Journalistförbundet, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion och TV4.”Tidningsutgivarna

Enligt MPRT:s enhetschef, den SD-ogillande Georg Lagerberg gäller numera, åter igen med presumtion, att man anses följa medieetisk sed om man är ansluten till Medieombudsmannen (alltså raka motsatsen till MO:s åsikt). Fler och fler anser därför att de blir tvångsanslutna då de annars skulle stå utanför MPRT:s stödsystemen, detta trots att Riksdagen uttryckligen ville undvika denna form av uteslutningar som kan leda till omfattande självcensur. Samhällsnytt uppmärksammade detta nyligen.

Enhetschef för ansökningar på MPRT Georg Lagerberg har nu kombinerat det hela med direktcensur mot gurkmeja, vaccinfrågor och många andra frågor som anses kontroversiella.

Läs mer: Georg Lagerberg: ”knepiga” tidningar ska inte ha mediestöd

Ola Sigvardsson smutskastar alternativmedia

I en intervju med Helena Giertta i Journalistenpodden avsnitt 75 uttrycker sig Ola Sigvardsson både partiskt och nedvärderande om alternativmedia. Giertta pratar öppet om att påstått extrema sajter anmäler sig till det pressetiska systemet varvid Sigvardsson nämner Nya Tider och Exakt24. Han går dock längre än att nämna tidningarna och väljer istället att beskylla Nya Tider för ”bråk vid bokmässan”. Tidningen är dock istället känd för att vara den enda egentliga högertidning som får presstöd och som tvingats anordna egna bokmässor eftersom de vägrats tillträde till bokmässan i Göteborg efter att Socialdemokraten och HBTQ-aktivisten Frida Edman tog över denna verksamhet 2018.

Ola Sigvardsson kommer in på Exakt24 och nämner direkt Erik Almqvist som han beskyller för inblandning i en ”järnrörsskandal” för runt elva år sen – alltså en icke-händelse där ingen ens blev skadad eller något olagligt överhuvudtaget inträffade . Han verkar sedan road av att Almqvist tvingats flytta till Ungern på grund av det svenska medieklimatet vars grova partiskhet han verkar uppskatta och medverka i.

Samtidigt som Ola Sigvardsson baktalar privatpersoner från ”högern” utan att de får komma till tals i programmet slår han sig själv för bröstet och menar att hans arbete handlar om ”privatlivets helgd”. Han menar vidare att hans organisation handlägger ärenden om ”kränkning av enskild person” och ”publicitetsskador”. Han verkar dock inte ha några som helst problem att både kränka meningsmotståndare och försöka åsamka dem publicitetsskador genom att repetera publicistövergrepp eller beskylla hela tidningar för påhittade våldsamheter.

Helena Gierrta menar vidare i programmet att ”om det kan få de här högerpopulistiska och andra att bli etiska, så kanske det är jättebra”. Sigvardsson svarar då:

”Det återstår att se. Det är väldigt lätt att fylla i en blankett och skicka in till oss.”

I Journalistenpodden avsnitt 73 säger Helena Gierrta följande gällande Nya Tider:

”Det visar att de inte är intresserade av medieetik. De vill inte följa den etik som vi har kommit fram till under många många decennier när det gäller publicitetsskada. De är inte intresserade av att vara en tidning som man skall ta på allvar, helt enkelt”.

Ola Sigvardsson svarar då: ”Nej, så är det” och därefter beklagar sig båda över att Nya Tider vägrade betala en bluffaktura från MO. Han har alltså redan en förutfattad mening om detta, men verkar inte ha några problem med Expressen, Aftonbladet eller Stiftelsen Expo och andra tidningar/tidskrifter som sysslar med integritetskränkande hembesöksjournalistik, massuthängningar av icke-dömda personer och väldigt omfattande åsiktsregistrering.

Som chef för MO, där han styr vad medier får skriva om, menar Ola Sigvardsson att ”allmänintresse är det som styr, inte misstankegrad”. Det är dock han som har monopol på att bestämma vad som är av ”allmänintresse” numera. Om en afghan som sökt skyddsbehov i Sverige begår en våldtäkt mot en svenska flicka ligger det utanför Sigvardssons intresse. Efter en översyn från hans fällningar framgår att han troligtvis hade fällt en tidning som skrev sanningen med fullt källmaterial.

Diskriminerar Samhällsnytt – tar bort ”länkning”

Även Samhällsnytt tvingades anmäla sig till MO och listades direkt på hemsidan. En skärmdump togs direkt på detta:

MO Samhällsnytt
Nu är Samhällsnytt som enda tidning i Sverige listad med namn istället för en länk på MO:s hemsida.

Det fanns vid tillfället 63 anslutna medieplattformar där alla var listade med en URL till hemsidan, men när sidan besöktes några dagar senare hade Ola Sigvardsson bestämt sig för att han inte ville länka till Samhällsnytt. I ett helt uppenbart fall av diskriminering har han nu därför tagit bort länken och ersatt den med texten ”Samhällsnytt”.

MO Samhällsnytt
Ola Sigvardsson registrerade Samhällsnytt med sidans URL precis som de andra 62 sidorna initialt.

Vi har sökt Sigvardsson för en kommentar på ärendet, men han vägrar att svara. Detta trots att hans uppdrag är att vara tillgänglig för allmänheten. Frågan är nu om Sigvardsson precis som med Nya Tider och Exakt24 kommer att nyttja sin maktposition för att smutskasta och förtala Samhällsnytt och tex NewsVoice. Att han punktmarkerar oss och diskriminerar oss är nu redan klarlagt.

Medieombudsmannen Ola Sigvardsson utreds av Skatteverket – en oseriös verksamhet utan insyn

Efter samtal med Ola Sigvardsson (ansvarig utgivare för MO) framkommer det att han är ointresserad av att själv följa regler. De har till exempel ingen egen ansvarig utgivare registrerad hos MPRT för hemsidan trots att han uppger det [han har nu lovat att åtgärda detta, red anm]. De verka också sakna registrering för moms och anser helt utan anledning att de är en ”allmännyttig ideell förening”. Hur en förening som inte tillåter medlemskap av andra än sina huvudmän kan vara allmännyttig är oklart. Varför allmänheten skulle dra nytta av censuriver mot alternativmedia är också oklart.

Vi ställer frågor till Sigvardsson om MO:

Följer ni offentlighetsprincipen?

”Nej, det gör vi inte. Vi är inte en myndighet.”

Har ni valt att hålla vissa delar offentligt?

”Det enda som är offentligt i vår verksamhet är besluten från mediernas etiknämnd.”

Kan man få kopia på era årsredovisningar med ekonomisk information?

”Nej, vi redovisar ingen ekonomisk information. Vi är finansierade helt och hållet av våra huvudmän inte av staten eller samhället och vi redovisar inga finanser.”

Och det kommer då från TU-medier, SVT, Sveriges Radio och TV4?

”Det stämmer ja. Alla våra huvudmän som är åtta stycken de bidrar på olika nivåer.”

Det är huvudmännen som har skapat organisationen och sen har ni gjort en överenskommelse internt om hur finansiering skall gå till från dem?

”Exakt så.”

MO utvärderar inte publicistreglerna

Samtidigt som Ola Sigvardssons organisation och utredningar är hemliga har hans chef, Robert Aschberg registrerat många av sina verksamheter i Storbritannien och utreds därmed aldrig av sin gamla partikamrat från Sveriges Kommunistiska Parti (SKV).

Märkbart är att Stiftelsen Expo vars tidning står under MO:s översyn inte har blivit fälld för en enda uthängning någonsin. Om de har blivit anmälda eller inte framgår inte av MO:s årsberättelser, men detta är givetvis mycket troligt … och hemligt.

Publicistreglerna som enligt MPRT utgör ”god medieetisk sed” visar sig inte vara det som MO jobbar med. Istället är de fokuserade på en liten del av detta, nämligen vem man får hänga ut i en publikation. Det går alltså bra att publicera helt ensidig information som helt syftar till att sprida en förvrängd världsbild.

Ola Sigvardsson får frågor om verksamheten:

Hur skiljer sig er verksamhet från granskningsnämnden?

”De kan bara prova etermediesändningar i public service bolagen. De kan alltså inte pröva pressen, någonting på nätet eller sociala medier.”

Sigvardsson utvecklar vad verksamheten handlar om:

”Vi sysslar bara med intrång i privatlivet eller kränkning av enskild person. Granskningsnämnden sysslar även med otillbörligt gynnande, saklighet, opartiskhet och sånt. I viss mån kan man också säga att vi bevakar juridisk persons rättighet till rättelse eller genmäle om man har blivit granskad.”

De medieetiska reglerna är väl mycket bredare än kränkningar mot individer?

”Ja, det är de. Man kan inte säga att det finns ett likhetstecken mellan vårt arbete och hur de medieetiska reglerna är utformade.”

Det som ni hanterar om man tittar på publicistreglerna är att man respekterar enskildas privatliv?

”Ja, på ett eller annat sätt. Olika former av kränkning är vår huvudsakliga verksamhet. Den publicistskada som uppkommit – är den försvarlig eller oförsvarlig?”

Det täcker inte publicistregel nummer ett då, att man är allsidig?

”Nej, vi sysslar inte med det.”

Möjligt momsfusk

MO är en nystartad legal enhet som tagit över Pressombudsmannens (PO):s verksamhet i sin helhet. Det är dock oklart varför den gamla verksamheten måste likvideras och en helt ny startas. Misstankar finns dock om att de nya huvudmännen (SR, SVT, UR och TV4) inte vill ta ansvar för ett historiskt bagage. I vår granskning upptäcker vi ganska snabbt att MO till exempel saknar momsregistrering och vi tar upp detta med Ola Sigvardsson.

MO Fusk
Den privata föreningen är inte registrerad för F-skatt eller moms.

Jag såg att ni inte är registrerade för moms med Skatteverket?

”Nej, vi är inte registrerade för moms för vi är momspliktiga, eftersom vi är en ideell förening. Vi är pliktiga och vi betalar moms. Jag tror snarare att det är så att man skall visa att man är momsbefriad. Alla affärer av det här slaget är ju momsbelagda. Vi är inte momsfria.”

Enligt Skatteverket står det: ”Registrerade för moms: Nej”. Ni har både ingående och utgående moms alltså?

”Ja, vi är helt inne i det systemet.”

Tidningen Nya Tider fick dock i april en faktura från Sigvardsson i form av en expeditionsavgift på 13.000 kronor helt utan moms.

Försök till bedrägeri med fakturor

Ola Sigvardsson har beklagat sig i poddar över att han inte får betalt för bluffakturor som skickas ut från MO. Att vilseleda om ett skuldförhållande är dock något som han numera skall ha slutat med. Det kan nämligen utgöra bedrägeri enligt brottsbalken där brott kan föreligga även om inga pengar betalas.

Nya Tider har ju fått fakturor innan trots att de inte var anslutna. Vet du hur det gick till det där?

”Vi skickar ju fakturor, åtminstone har vi gjort det fram tills nu, till dem som blir fällda. Däremot är det ju så att de som inte är anslutna till systemet dem kan vi inte tvinga till något.”

Så fram till nyligen har ni skickat fakturor till alla som ni fäller även om de inte är anslutna?

”Ja, åtminstone sedan årsskiftet.”

Vad är det som gör att ni tror att ni får skicka fakturor till folk som inte ha bett om dem?

”Jag har ingen anledning att svara på den fråga eftersom jag har berättat hur det är. Vi har ju inga maktmedel att driva in dem där.”

Man får väl inte skicka fakturor till företag eller privatpersoner hur som helst eller?

”Jag har ingen anledning att besvara den frågan.”

Medieombudsmannen utreds av Skatteverket

MO kan enligt Skatteverket vara deklarerad som en ”allmännyttig ideell förening”, men för att kunna kalla sig detta och vara helt skatte- och momsbefriad i sin fakturering krävs att man uppfyller vissa krav. Man skall till exempel vara ”allmännyttig” och inte vara en ”branschförening” eller liknande.

MO Sigvardsson
Skatteverkets regler för ”allmännyttig ideell förening” – MO är en branschförening och inte allmännyttig

Man skall också vara ”öppen för alla som vill bli medlemmar”. MO uppfyller dock inte dessa krav alls. Av stadgarna framgår istället att föreningen inte tillämpar öppen medlemsantagning överhuvudtaget. Det är istället en privat förening med ”huvudmän” som utser en styrelse som bestämmer. Något medlemskap går inte att söka alls.

Skatteverket utreder nu om Ola Sigvardsson verkligen följer reglerna och är skattebefriad. Om det visar sig att han inte gör det kommer föreningen själva få stå för de momsbelopp som saknas.

Ola Sigvardsson momsfusk
Skatteverket har fyra krav för att man skall klassas som allmännyttig. MO uppfyller inte öppenhetskravet.

Det går däremot fint att underställa sig deras tolkning om vad en felaktig kränkning är och godta att man blir fakturerad för analysen av detta om fällande.

Trots att Ola Sigvardsson har varit involverad i verksamheten sedan juli 2005 kan han dock inte svara på frågor om medlemskap utan hänvisar till Robert Aschberg:

”Frågor om MEFO [Medieetikens förvaltningsorgan] får du rikta till MEFO, förslagsvis styrelsens ordförande Robert Aschberg.”

Men Sigvardsson försöker svara på en del annat:

Är MO en branschorganisation?

”MO är ett branschinstitut som drivs av MEFO.”

Varför skulle MO vara en allmännyttig förening?

”MO är ingen förening. MEFO är däremot en ideell förening.”

Varför har ni har ingen registrerad ansvarig utgivare?

”Vi har sedan tidigare registrerat mig som ansvarig utgivare för po.se. Däremot har vi inte registrerat namnbytet till medieombudsmannen.se. Något vi kommer göra omgående, sedan du påpekat förhållandet.”

Det visar sig alltså att MO helt enkelt glömt bort att registrera sin nya verksamhet själva. Samtidigt ställer de krav på att alla som frivilligt ansluter sig skall skicka in en kopia på sitt ”utgivningsbevis”.

Varför det är så viktigt för Ola Sigvardsson att särskilja på ”Medieetikens förvaltningsorgan – MEFO” och ”Medieombudsmannen – MO” är oklart.

Ola Sigvardsson avstånd från kommunistiska åsikter från ungdomen

När Ola Sigvardsson under 1970-talet var verksam i ett marxist-leninistiska kampförbund släpades regelmässigt mer bemedlade människor ut från sina hem av Sigvardssons bundsförvanter i olika länder och avrättades med nackskott samtidigt som deras tillgångar konfiskerades. I dag säger sig dock Sigvardsson ta avstånd från kommunism.

Är du ansluten till någon kommunistisk organisation nu?

”Nej.”

Men du har varit det tidigare?

”På 70-talet.”

I dag, tar du avstånd från kommunism?

”Det har du ingen anledning att fråga mig om. Det har jag ingen anledning att svara på.”

Du kan inte svara på om du tar avstånd från kommunism?

”Ja, absolut, jag tar avstånd från kommunism.”

Ola Sigvardsson slänger efter denna fråga på telefonluren. I samtal med MO:s administrativa chef Carina Vigede framgår det att han efter har varnat all personal för inkommande samtal med obekväma frågor. Vigede vägrar därför att svara på frågor och slänger även hon på luren.

MO:s verksamhet syftar till nedstängning av alternativmedia

Ola Sigvardsson vill nu alltså inte ”avrätta” oss som han ville under sin ungdom. Nu vill han med sina förutfattade meningar arbeta för att stänga ner all oberoende press i Sverige genom att samla på sig massanmälningar via MO. Detta samtidigt som han tillåter Aschberg och andra politiskt allierade att hålla på med nästan precis vad som helst via utländska bolag.

Under tiden klappar han givetvis Expressen och Aftonbladet på axeln då de har sådana resurser att deras publicistiska övergrepp aldrig går att stoppa. Så är det i alla fall om man besvärar sig med att lyssna på de poddar som Sigvardsson deltar i.

 

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq