SvD och NewsVoice skrev om gurkmeja – SvD fick miljoner – NewsVoice ingenting

publicerad 9 december 2020
- Torbjörn Sassersson red.
MPRT (mediemyndighet). Originalfoto: Corina Rainer. Licens: Unsplash.com. Montage: NewsVoice

ANALYS & DEBATT OM MEDIESTÖD. Idag meddelade myndigheten MPRT att NewsVoice inte får mediestöd för 2020. Myndigheten uppger att NewsVoice har ett: “innehåll från skribenter och debattörer utanför det konventionella systemtänkandet” samt att det förekommit påstått ovetenskapliga artiklar om att gurkmeja kan vara verksamt mot cancer, men även SvD har redovisat gurkmejans effekt mot cancer och tidningen fick bla 12 miljoner kr i mediestöd för 2020.

Text: Torbjörn Sassersson, grundare, redaktör och ansvarig utgivare, NewsVoice | Temabild: MPRT (mediemyndighet). Originalfoto: Corina Rainer. Licens: Unsplash.com. Montage: NewsVoice

100-tals miljoner kronor delas ut varje år till svenska medier. De olika stöden går under olika namn som: redaktionsstöd, presstöd, mediestöd och driftstöd. Ett antal nya nätmedier som Exakt24 (927.000 kr), Samnytt (1,2 miljoner kr) och SwebbTV (350.000 kr) har fått redaktionsstöd i år, men två tidningar NewsVoice och Nya Dagbladet som uppfyllde samtliga villkor fick ingenting.

MPRT motiverade avslaget för Nya Dagbladet med att tidningen kunnat produceras i hög grad tack vare ideella krafter, trots att själva syftet med mediestödet är att hjälpa tidningar med små resurser. Mycket mer än så skrev inte MPRT i sin motivering. Desto mer skrev MPRT i avslaget för NewsVoice.

Politiskt betingat avslag – NewsVoice får inte en krona

Vi har fetat det som vi tycker är anmärkningsvärt.

Motiveringen:

“Myndigheten har granskat innehållet i NewsVoice Web Magazine. I mediet förekommer artiklar med ett innehåll som inte förefaller grundas på vetenskap eller fakta. Det rör sig t.ex. om artiklar som handlar om att man kan bota cancer med gurkmeja, artiklar med ett anti-vaccinbudskap och artiklar som handlar om risker med elektrosmog. Det redaktionella innehållet består även delvis av material som redaktionen själv har märkt som kontroversiellt. Sasser Media Lab AB beskriver också på hemsidan att tidningen bland annat fylls med innehåll från skribenter och debattörer utanför det konventionella systemtänkandet.

Stöd enligt 2 § mediestödsförordningen (2018:2053) kan endast ges till allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög kvalité. Delar av det redaktionella innehållet i NewsVoice Web Magazine består av artiklar som präglas av ett icke- vetenskapligt synsätt.

Mediestödsnämnden anser därför att NewsVoice Web Magazine inte präglas av ett redaktionellt innehåll med hög kvalité. NewsVoice Web Magazine kan därmed inte anses vara ett sådant nyhetsmedium som uppfyller syftet enligt 2 § mediestödsförordningen. Sasser Media Lab AB:s ansökan om redaktionsstöd 2020 ska därför avslås.”

Beslutet togs av Anita Linder (ordf) samt ledamöterna Stefan Attefall, Rossana Dinamarca, Hans Ekström, Bengt Eliasson, Inger Fredriksson, Dag Klackenberg, Kristoffer Löfblad, Niclas Malmberg, Maria Norbäck, Gunnar Nygren och Brit Stakston. Handläggaren Kajsa Rohdin var föredragande.

NewsVoice ligger: “utanför det konventionella systemtänkandet”

Det mest anmärkningsvärda är att MPRT uppger att NewsVoice har artiklar med ett: “innehåll från skribenter och debattörer utanför det konventionella systemtänkandet”. Således kan inte ens debattörer som inte arbetar avlönat på redaktionen få skriva fritt eftersom MPRT uppger att det är ett problem om dessa rör sig utanför ett konventionellt systemtänkande.

MPRT anser även att det förekommer artiklar som saknar vetenskaplig grund. Detta är falskt. Vi ställer höga krav på att artiklar ska ha referenser till vetenskap och forskning om dessa texter gör vetenskapliga anspråk. Däremot gäller mer fria tyglar i debattartiklar, precis som i alla andra tidningar. En debattör ska inte alltid behöva vara bunden till vetenskapliga bevis för att kunna debattera. Vi har dessutom öppna kommentarsfält, till skillnad från många andra tidningar, så att kommentar kan postas för att diskutera vetenskaplighet, fakta och forskning.

De beslutsfattande ledamöterna på MPRT är i själva verket ute på en politiskt korrekt is som är mycket hal. Myndighetspersonerna utger sig för att besitta vetenskaplig kompetens för att kunna välja vilken forskning som subjektivt är godkänd och vilken som inte ska vara det. MPRT gör alltså vetenskap och forskning till något politiskt, vilket bör vara ett tjänstefel. Vetenskap får aldrig vara politisk, än mindre politiskt korrekt.

Bara “fina” tidningar får skriva om gurkmeja mot cancer

Ett exempel på att MPRT bedömer två tidningar olika trots att båda skriver om samma sak och på samma sätt, är några artiklarna om gurkmeja. MPRT anser att artiklarna i NewsVoice om att gurkmeja kan vara verksamt för att behandla cancer är ovetenskapliga. Samtidigt har även Svenska Dagbladet (SvD) publicerat artiklar om att gurkmeja är verksamt mot cancer. Artiklarna i SvD och NewsVoice är likvärdiga i sin framställning av gurkmejans relation till cancer och båda hänvisar till vetenskaplig forskning (skillnaden är dock att NewsVoice artiklar är djupare och innehåller fler referenser).

Lästips i Dagens Nyheter: Hallon och curry ger cancerskydd

“Vad har hallon och curry gemensamt? Jo, båda tycks ha förmågan att förebygga cancer, rapporterar forskare vid ett cancerforskarmöte i New Orleans.”
“En annan forskare har funnit att ett ämne i gurkmeja, som ingår i currykryddan, minskade risken hos råttor att drabbas av grovtarmscancer med 30 procent.”

Subjektivt styrda ledamöter på MPRT

I övrigt lägger sig MPRT i att bedöma andra frågor som tex joniserad strålning (elektrosmog) och vacciner trots att NewsVoice som tidning är noga med att skilja på nyhetsartiklars krav på vetenskapliga referenser och fria debattörers rätt att fritt diskutera och ogilla elektrosmog och vacciner.

Sammanfattningsvis anser tydligen MPRT att tidningar ska behandla alla politiskt och ekonomiskt känsliga ämnen på samma sätt dvs enligt “det konventionella systemtänkandet”. Tidningar som inte följer systemtänkandet ska alltså inte ha stöd eller rättare sagt, de tidningar som MPRT subjektivt inte gillar, ska inte ha något.

MPRT, om NewsVoice raderar artiklarna om gurkmeja, kan vi få stödet nästa år istället?

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • NewsVoice ligger: ”utanför det konventionella systemtänkandet”. Följaktligen ligger vi som kommenterar på NV (Ehrenamtlich) också utanför ett “konventionellt systemtänkande”.
  Därmed får vi veta av Anita Linder et consortes, liksom strax tidigare av Cilla Benkö, att sanningen är helt underordnad den politiska nyttan av allehanda försök av verklighetsbeskrivning, som MSM för fram.
  Finns det några exempel på helt klara lögner som svenska folket har fått sig förklarade som “sanning” i avsikt att “förbättra” vår demokrati. Visst gör det det.
  1. Estoniasänkningen
  2. Elfte september
  3. Judeförföljelserna i betydelsen “de sex miljonerna gasade judarna”
  4. Banksystemet; Ett pyramidspel med uppnådd skuld mättnad

  “Det demokratiska samhället mår bäst av en gemensam verklighet, skriver Sveriges Radios Cilla Benkö och Björn Löfdahl.” Det hävdades i a f i Expressen (Häxpressen, ni vet) den 19:e november i år.
  Detta skrevs som en följd av det monumental valfusket i presidentvalet från Demokraternas sida och som i huvudsak förtegs av MSM härstädes.
  Att Eliten och deras rövslickande hantlangare önskar sig EN ENDA verklighet, kan inte gynna demokratin. Bara det att dom blir rikare och mer maktfullkomna och de “99-Procenten” blir bara fattigare.
  Med detta uttalande har Benkö-tanten försäkrat sig om att uppnå herostratisk ryktbarhet redan under sin levnad. Ett öde vilket även fru Linder delar.

  • Intressant, Clareus: Sveriges Radios Cilla Benkö och Björn Löfdahl vill alltså att alla ska tycka lika för att minska oron i samhället. Man hör ofta detta om samsyn och att kontrollera oron i samhället. I själva verket är kontrollpersonerna oroliga.

 • Som jag ser det är NewsVoice den enda redaktion som blir den vi vill ha: för vill man ändra eller på annat sätt påverka innehållet är det bra att sända in de artiklar man vill ha publicerade, om bara artiklarna håller den höga kvalité som förväntas. Alla andra alternativa medier har inte den möjligheten, utan vi får stå helt kraftlösa utanför och har bara att hoppas.

  • Det är helt sant att NewsVoice är allra mest beroende av ett bra innehåll och många artiklar kommer från läsarna själva. Jag önskar att fler människor engagerar sig i skrivande och undersökande. Alla kan berätta något. Man måste INTE vara journalist för att skriva. Ofta när jag frågar personer om de vill medverka svarar de att de inte är journalister eller att de tycker att de skriver så dåligt. Människor är egentligen bara blyga och försiktiga.

   Jag ser ofta NewsVoice som en gräsrotsrörelse.

 • “Myndigheten för press radio och TV är nu ett öppet hot mot demokratin”.

  https://nyadagbladet.se/insandare/myndigheten-for-press-radio-och-tv-ar-nu-ett-oppet-hot-mot-demokratin/

  [Artikeln finns även i NewsVoice med rubriken: Myndighet delar ut miljoner till skvallertidningar med hitte-på-nyheter]

  Någon demokrati har vi inte, och även om de inte är något hot mot något vi inte har så har ju det varit vitsen hela tiden. Att förhindra fri och öppen åsiktsbildning. Det är ju vad man gjort hela tiden.

  Men artikeln är väldigt underhållande, parodin blir lite pinsam för vår kära myndighet.

 • Hmm, kan väl mest instämma!

  Prenumererar själv på Nya Tider, den enda “alternativa” median som finns i pappersform då jag försöker undvika datorn. I var och vartannat numer har man olika “hälsotips”, diverse naturmedel. Men det eviga tjatet om migrationen blir tröttsamt. Sällan eller aldrig går man djupare i resonemangen om varför.

  Generellt gillar och stödjer jag alla initiativ som för oss alla framåt. Men även om jag ogillar
  Aftonhatet så måste jag hålla med, visst är det lite inavel.
  https://www.aftonbladet.se/kultur/a/rg8zJ8/ytterhogerns-nasta-strid-mot-mediehusen

  Sen kan man väl konspirera hur mycket man vill om orsaken. Själv tror jag det är den naturliga förklaringen att Newsvoice är FÖR ovetenskaplig. Eftersom “vetenskapen” idag är en sekt med utdaterade dogmer med prästerna i Vof i spetsen, så får man väl se det som en god merit.

  Medberoende problematiken är ju också en risk. Var själv med i lokalstyrelsen här för Elöverkänsligas Riksförbund. Det är alltid ett jävla liv om föreningens statsbidrag från Voffare och liknande. Men i själva verket tror jag det var genialiskt av Socialstyrelsen att bevilja det.
  Svenska skattebetalarnas pengar går till att hålla förbundet mer vänliga mot SoS. Man vågar inte kritisera dem så hårt. Och man bygger upp organisationen kring bidraget. Försvinner det så, ja……….

  Själv tycker jag alltid att man ska bemöta människor med respekt, om de nu förtjänar det.
  Men man säger till när något är fel. Att kunna göra det rakt ut kräver ju att man står på egna ben. Är man halvt bakbunden av den man kritiserar blir det ju lite löjligt.

  Själv känner jag mig mest hemma här, vi är alla olika, men det är OK. Och många “alternativa” media är för mig mer mainstream idag än “mainstream”. Det eviga tjatet om
  det stackars alternativmedian blir lite tröttsamt. Gå vidare! Möjligtvis tittar folk fortfarande på skräpet, men vem har respekt för Aftonhatet, Häxpressen och de andra? De flesta tittar väl bara för att inte bli efter, eller för att kontrollera dem, eller av gammal vana. Min gamla far köper dem enbart för tipset, han har aldrig haft internet, men spottar åt journalisterna och “skräpet” i dyngan. Vem liter på något de skriver idag?

  Så kämpa på Torbjörn! Hade jag haft råd skulle jag ha stöttat mer ekonomiskt. Newsvoice behövs. Sin egen nicsh! Men ändå fri.

  Swebbtv har gjort en rad program om vindkraft, mycket bra! Men skulle de våga göra inslag om en sån här sak? https://www.aureon.ca/ Sannolikt aldrig!

  Nya tider kritiserar till höger och vänster! Men Sverigedemokraternas blöta fester, vänsterprassel osv. Åkesson vänstra tydligen med en ung dam på kansliet! DÅ blir det naturligtvis censur…. https://sd.se/ Inga namn nämnda. Helylle konservative Jimmy mår väl
  inte så bra av sånt? Skådespelet går vidare.

  Att Kenta på Samnytt inte skulle känna till sånt…..

  Fast ibland är det väl bättre att tiga! Men fri media är inte friare än vad ansvarig utgivare har integritet och självrespekt! Chang Frick är väl också en joker med integritet! Men vi har väl lite olika intressen.

  Och vem vet, en vacker dag kanske vetenskap inte blir det “konventionella systemtänkandet”
  längre. Och då kanske vetenskap blir vetenskap igen. Och det vore ju trevligt. Naturligtvis har alla stora vetenskapliga upptäckter genom historien gjorts genom konventionellt systemtänkande, ha ha.

  God natt!

  • Håller med om SwebbTV: ringde in till Live sändningen men fastnade i slussen då jag föreslog djupintervju av Lasse Wilhelmson i minst tre avsnitt – kommer naturligtvis aldrig att ske, trots att han är akademiker tillika forskare som över 90 procent av alla som kommer till tals på SwebbTV är. Annars så högaktar jag SwebbTV som betytt oerhört mycket för oppositionen men som sagt skulle redaktionen byta inriktning kan vi påverka lika mycket som vi kan påverka SVTs redaktionella innehåll.

 • Tack för alla kommentarer. Det var varit en hektisk dag, vilket inkluderade att vi bytte upp NV till en snabbare och mer säker webbserver. Två artiklar hängde inte med i migrationen, men de ska publiceras igen, imorgon.

  Bakom ridåerna pågår nu en febril aktivitet på och runt MPRT. Många frågor har ställts om varför vissa får mediestöd och andra inte. Om det är bra eller inte med stöd, om de påverkar det redaktionella besluten, återstår att se. Läsarna kommer att vara de hårdaste domarna.

 • Det finns en hel del forskning om cancer och gurkmeja/www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancer-in-general/treatment/complementary-alternative-therapies/individual-therapies/turmeric och http://www.mayoclinic.org › curcumin › faq-20057858. Problemet är att man vill inte godkänna viss forskning för den stämmer inte med det som gynnar läkemedelsindustrins vinstintressen. Gurkmeja, vem kan tjäna pengar på det? Ingen har väl sagt att gurkmeja garanterat botar cancer men man vet att cancer har med kronisk inflammation att göra och att gurkmeja är mkt antiinflammatoriskt.
  Newsvoice.se är inte inne i det konventionella systemtänkandet enligt MPRT. Patetiskt argument.Jag tror dessutom inte att MPRT vet vad systemtänkande är, men upplysningsvis betyder systemtänkande ett slags tänkande som intresserar sig för och vill förstå hur olika delar av ett system kan ha inverkan på varandra inom helheheten.Det är ett holistiskt tänkande vilket inte är precis anses konventionellt.Helhetstänkande ligger till grund för funktionell medicin och är det som även vägleder de som jobbar med hälsa och att läka sjukdomar genom att intressera sig för orsakerna snarare än att dämpa symtom.

 • Man får väl anta att denna samling endast är en hop ‘nyttiga idioter’ som går andras ärenden! Det gäller förstås att ‘..sälla sej till ledet..’

 • Kan det vara så här att redaktionerna: Exakt24 (927.000 kr), Samnytt (1,2 miljoner kr) och SwebbTV (350.000 kr) når väldigt många, är för etablissemanget farligare och därför finns en vilja att omvänt påverka? Med dessa bidrag växer redaktionerna och till sist beroende av bidragen för att överleva och kommer därför att marknadsanpassa sitt redaktionella innehåll? Därmed gör samhället en långsiktigt vinst, då reglerna kan komma att ändras, eller tolkningen komma att ändras och reaktionerna måste då också följa med? Det är ju bara att jämför med NyaTider, som jag prenumererar på, värsta coronahysterin, naturligtvis, tar en redaktion mot pengar förväntar sig givaren ett visst inflytande.

  Anser att NewsVoice är mycket bättre än de andra nämnda redaktionerna. SwebbTV kan man inte kommentera, Samnytt samma gamla unkna immigrantrapporterande samt EXAKT24, bakom en betaldvägg?

  • Jag instämmer till fullo med det du skriver, Erik, och tillägger:

   – Newsvoice är ett Speakers Corner – en strålande pärla mitt i all dynga!

   – Tack, Newsvoice, för att det här finns plats för skribenter och debattörer utanför det konventionella systemtänkandet!!!

 • Man börjar undra vad stödet egentligen är till för?

  Om det som skrivs om inte passar de som delar ut stödet, väljer de uppenbarligen att hitta en “rimlig” förklaring till avslaget, även om man tekniskt sett uppfyller villkoren.

  Om du Torbjörn säljer ut NewsVoice genom att radera artiklarna om gurkmeja (vilket jag förmodar bara sades rent hypotetiskt), vilka fler artiklar framöver tror du sedan också kommer att “krävas” tas bort, om vidare stöd ska ges?

  Det ser ut som mutor i form av bidrag, för de som väljer “rätt” väg.

  De stora media som får stöd idag mister det nog inte för en lite gurkmejafadäs. Men skulle det krävas kan de ju alltid komma ut en ny artikel som motsäger eller dementerar tidigare ogillad artikel.

  Undrar hur många gånger denna typ av styrning av innehållet i bidragsmedia sker?

  Tyvärr verkar det som att ett media inte förblir fritt längre när det börjar ta emot “bidrag”. Ska bli intressant att se hur detta kommer att påverka SwebbTV.

 • För djävligt Torbjörn, jag hade hoppas!

  Det blir å ge än mer ekonomiskt stöd då i framtiden hör jag. För att vara så det lite kameral, så är gurkmeja (kurkumin) som mest effektivt direkt i maten, dvs att det kokas i olja alltså.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *