SvD och NewsVoice skrev om gurkmeja – SvD fick miljoner – NewsVoice ingenting

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 9 december 2020
- Torbjörn Sassersson
MPRT (mediemyndighet). Originalfoto: Corina Rainer. Licens: Unsplash.com. Montage: NewsVoice

ANALYS & DEBATT OM MEDIESTÖD. Idag meddelade myndigheten MPRT att NewsVoice inte får mediestöd för 2020. Myndigheten uppger att NewsVoice har ett: “innehåll från skribenter och debattörer utanför det konventionella systemtänkandet” samt att det förekommit påstått ovetenskapliga artiklar om att gurkmeja kan vara verksamt mot cancer, men även SvD har redovisat gurkmejans effekt mot cancer och tidningen fick bla 12 miljoner kr i mediestöd för 2020.

Text: Torbjörn Sassersson, grundare, redaktör och ansvarig utgivare, NewsVoice | Temabild: MPRT (mediemyndighet). Originalfoto: Corina Rainer. Licens: Unsplash.com. Montage: NewsVoice

100-tals miljoner kronor delas ut varje år till svenska medier. De olika stöden går under olika namn som: redaktionsstöd, presstöd, mediestöd och driftstöd. Ett antal nya nätmedier som Exakt24 (927.000 kr), Samnytt (1,2 miljoner kr) och SwebbTV (350.000 kr) har fått redaktionsstöd i år, men två tidningar NewsVoice och Nya Dagbladet som uppfyllde samtliga villkor fick ingenting.

MPRT motiverade avslaget för Nya Dagbladet med att tidningen kunnat produceras i hög grad tack vare ideella krafter, trots att själva syftet med mediestödet är att hjälpa tidningar med små resurser. Mycket mer än så skrev inte MPRT i sin motivering. Desto mer skrev MPRT i avslaget för NewsVoice.

Politiskt betingat avslag – NewsVoice får inte en krona

Vi har fetat det som vi tycker är anmärkningsvärt.

Motiveringen:

“Myndigheten har granskat innehållet i NewsVoice Web Magazine. I mediet förekommer artiklar med ett innehåll som inte förefaller grundas på vetenskap eller fakta. Det rör sig t.ex. om artiklar som handlar om att man kan bota cancer med gurkmeja, artiklar med ett anti-vaccinbudskap och artiklar som handlar om risker med elektrosmog. Det redaktionella innehållet består även delvis av material som redaktionen själv har märkt som kontroversiellt. Sasser Media Lab AB beskriver också på hemsidan att tidningen bland annat fylls med innehåll från skribenter och debattörer utanför det konventionella systemtänkandet.

Stöd enligt 2 § mediestödsförordningen (2018:2053) kan endast ges till allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög kvalité. Delar av det redaktionella innehållet i NewsVoice Web Magazine består av artiklar som präglas av ett icke- vetenskapligt synsätt.

Mediestödsnämnden anser därför att NewsVoice Web Magazine inte präglas av ett redaktionellt innehåll med hög kvalité. NewsVoice Web Magazine kan därmed inte anses vara ett sådant nyhetsmedium som uppfyller syftet enligt 2 § mediestödsförordningen. Sasser Media Lab AB:s ansökan om redaktionsstöd 2020 ska därför avslås.”

Beslutet togs av Anita Linder (ordf) samt ledamöterna Stefan Attefall, Rossana Dinamarca, Hans Ekström, Bengt Eliasson, Inger Fredriksson, Dag Klackenberg, Kristoffer Löfblad, Niclas Malmberg, Maria Norbäck, Gunnar Nygren och Brit Stakston. Handläggaren Kajsa Rohdin var föredragande.

NewsVoice ligger: “utanför det konventionella systemtänkandet”

Det mest anmärkningsvärda är att MPRT uppger att NewsVoice har artiklar med ett: “innehåll från skribenter och debattörer utanför det konventionella systemtänkandet”. Således kan inte ens debattörer som inte arbetar avlönat på redaktionen få skriva fritt eftersom MPRT uppger att det är ett problem om dessa rör sig utanför ett konventionellt systemtänkande.

MPRT anser även att det förekommer artiklar som saknar vetenskaplig grund. Detta är falskt. Vi ställer höga krav på att artiklar ska ha referenser till vetenskap och forskning om dessa texter gör vetenskapliga anspråk. Däremot gäller mer fria tyglar i debattartiklar, precis som i alla andra tidningar. En debattör ska inte alltid behöva vara bunden till vetenskapliga bevis för att kunna debattera. Vi har dessutom öppna kommentarsfält, till skillnad från många andra tidningar, så att kommentar kan postas för att diskutera vetenskaplighet, fakta och forskning.

De beslutsfattande ledamöterna på MPRT är i själva verket ute på en politiskt korrekt is som är mycket hal. Myndighetspersonerna utger sig för att besitta vetenskaplig kompetens för att kunna välja vilken forskning som subjektivt är godkänd och vilken som inte ska vara det. MPRT gör alltså vetenskap och forskning till något politiskt, vilket bör vara ett tjänstefel. Vetenskap får aldrig vara politisk, än mindre politiskt korrekt.

Bara “fina” tidningar får skriva om gurkmeja mot cancer

Ett exempel på att MPRT bedömer två tidningar olika trots att båda skriver om samma sak och på samma sätt, är några artiklarna om gurkmeja. MPRT anser att artiklarna i NewsVoice om att gurkmeja kan vara verksamt för att behandla cancer är ovetenskapliga. Samtidigt har även Svenska Dagbladet (SvD) publicerat artiklar om att gurkmeja är verksamt mot cancer. Artiklarna i SvD och NewsVoice är likvärdiga i sin framställning av gurkmejans relation till cancer och båda hänvisar till vetenskaplig forskning (skillnaden är dock att NewsVoice artiklar är djupare och innehåller fler referenser).

Lästips i Dagens Nyheter: Hallon och curry ger cancerskydd

“Vad har hallon och curry gemensamt? Jo, båda tycks ha förmågan att förebygga cancer, rapporterar forskare vid ett cancerforskarmöte i New Orleans.”
“En annan forskare har funnit att ett ämne i gurkmeja, som ingår i currykryddan, minskade risken hos råttor att drabbas av grovtarmscancer med 30 procent.”

Subjektivt styrda ledamöter på MPRT

I övrigt lägger sig MPRT i att bedöma andra frågor som tex joniserad strålning (elektrosmog) och vacciner trots att NewsVoice som tidning är noga med att skilja på nyhetsartiklars krav på vetenskapliga referenser och fria debattörers rätt att fritt diskutera och ogilla elektrosmog och vacciner.

Sammanfattningsvis anser tydligen MPRT att tidningar ska behandla alla politiskt och ekonomiskt känsliga ämnen på samma sätt dvs enligt “det konventionella systemtänkandet”. Tidningar som inte följer systemtänkandet ska alltså inte ha stöd eller rättare sagt, de tidningar som MPRT subjektivt inte gillar, ska inte ha något.

MPRT, om NewsVoice raderar artiklarna om gurkmeja, kan vi få stödet nästa år istället?

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq