Säpo orosanmäler oönskade personer till socialtjänsten

publicerad 27 december 2020
- Anders Gustafsson
Ivar Arpi Socialtjänsten
Ivar Arpis barn fick visa hur övergrepp skett med hjälp av olika nallar när hemmet stormades av Socialtjänsten.

DEBATT. Sveriges Säkerhetspolis (SÄPO) gör anmälningar till socialtjänsten för att försöka konfiskera nationellt sinnade personers barn. Redan under 2017 började Sveriges Radio sprida idén att nyttja rätten att anmäla föräldrar till socialtjänsten för att krossa inbillade fiender. Eftersom en stor andel av SR/SVT:s personal är “kommunister” sprider de givetvis godvilligt dessa uppmaningar.

Text: Anders Gustafsson | Uppdaterad 7 jan 2021

SÄPO:s idé är att myndigheten skall anmäla personer trots att man helt saknar insyn i barnens familjeliv.

“Den svenska säkerhetspolisen har satt i system att göra orosanmälningar till Socialtjänsten mot politiska aktiva föräldrar där man skriver att deras barn far illa.” – Nya dagbladet

Säpo skriver:

”Säkerhetspolisen har information att Joakim och [hans hustru] verkar för den våldsbejakande högerextrema organisationen Nordiska motståndsrörelsen, NMR och att ett eller flera av familjens barn ska ha närvarat i samband med att NMR genomfört flygbladsutdelning. Säkerhetspolisen bedömer att det finns en ökad risk att barnen utsätts för hot och/eller fysiska angrepp i samband med offentliga aktiviteter som anordnas av NMR.”

SÄPO:s idé är att myndigheten skall massanmäla personer trots att man helt saknar insyn i barnens familjeliv.

Detta har nu nått Ivar Arpis hushåll.

Socialtanter stormar Ivar Arpis lägenhet

I en krönika som Arpi publicerade den 22 december i den nya tidningen Bulletin skriver han att en orosanmälan upprättades mot hans familj. I artikeln framstår Arpi som ovetandes om Statens och vänsterns metoder för att tysta och bryta ner meningsmotståndare och skyller istället på en granne. Detta är givetvis inte det som har hänt utan vänstern har plockat upp SÄPO:s manualer.

Trots att de två yngre och troligtvis barnlösa socialtanterna helt saknade bevis på vanvård stormade de in i familjen Ivar Arpis lägenhet. De låste sedan in sig i ett rum med barnen för att manipulera dem under en okänd tid. Ett av barnen blev så övertygad av personernas goda inställning att hon ville bjuda på fika. Detta trots att de precis utsatts för ett utstuderat övergrepp som kan ge dem men för livet, inte minst genom att föräldrarna börjar bete sig onormalt.

Psykisk tortyr

Övergreppet mot Arpis familj ledde till att båda föräldrarna fick sömnsvårigheter. Enligt artikeln drabbades makan av ångestattacker efter övergreppet och vaknade mitt i natten med stora oroskänslor.

Tänk om de tar barnen! Någons anonyma lögn leder till att en myndighet inte bara har rätt, utan skyldighet, att förhöra våra barn i enrum. Hur vet man att man kommer att få en rättvis bedömning? Maktlösheten är kvävande.

Ivar Arpi menar också att situation har varit ångestframkallade för honom själv. Detta även om han visste att anmälan var gjord på falsk grund. Från texten kan man utläsa att han var obekväm med att Staten skulle avgöra om han fick fortsätta att vara far till sina barn.

Terrorn måste stoppas

Enligt information som Arpi citerar görs det ungefär 330.000 orosanmälningar om året vilket skall motsvara nästan 10 procent av alla barn i landet. Det är oklart om detta har justerats för familjestorlek och om många fler barn utsätts för statens godtyckliga förhör i grupp.

Att en så stor andel av Sveriges familjer utreds utan bevis måste givetvis stoppas, speciellt när den enda grunden är föräldrarnas politiska åsikter.

Det bästa alternativet i detta fall är att orosanmäla alla “kommunister” och socialister i Sverige så att de får känna på sin egen massanmälande medicin.

Enligt svenska lagar får man tydligen ljuga hur mycket som helst och anmäla baserat enbart på politisk åskådning.

Text: Anders Gustafsson

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq