Swedbank stänger Fria Tiders bankkonton – Pressfriheten under attack

publicerad 29 december 2020
- Anders Gustafsson
Björn Wendleby Swedbank
Swedbank stänger Fria Tiders bankkonton i Estland och Sverige.
Björn Wendleby är advokat för Swedbank som gör allt för att stänga ner Fria Tider.

GRANSKNING & DEBATT. NewsVoice kan idag avslöja att Swedbank har börjat säga upp bankkonton som tillhör stora alternativmedier och deras ägare – formellt för att minska risken för penningtvätt och terrorism. Banken, som styrs av Göran Persson (S), kan vara ute efter att försöka sabotera för framför allt Sverigedemokraterna (SD) inför valet 2022, men även för att förtrycka kritik mot Regeringen.

Text: Anders Gustafsson | #SwebbTV, #Alternativmedia

Den 29 september 2020 utkom Stockholms tingsrätt och rådmannen Anna Flodin med ett beslut om att Swedbank gjort rätt när banken, först låste Fria Tiders (FT) ägares konto för utlandsbetalningar, och sedan sade upp det. Dagen efter beslutet stängde banken slutgiftigt kontot med hänvisning till att de inte kunnat säkerställa om FT utför penningtvätt eller finansierar terrorism.

Läs mer: Harvest Advokatbyrå angriper journalister och opinionsbildare

Absolut makt

Swedbank har utsett elva bankjurister i ärendet och anställt advokaterna Björn Wendleby och Anders Malm, båda partners med Harvest Advokatbyrå, som anfört att banken ”inte kan förstå verksamheten”. De tycker också att FT:s musikinstrument är för dyra och riktar kritik mot att ordet ”bolaget” är ”angivet i singularis”.

I samtal med NewsVoice påstår Anders Malm att han aldrig hört talas om Fria Tider. Björn Wendleby menar dock att han gör det, men istället för att förmedla sin kundkännedomen till Swedbank verkar han ha valt att genomföra en brutal nedstängningsattack.

Det visar sig samtidigt att FT tidigare exponerat domaren Anna Flodins beslut att låta flera gruppvåldtäktsmän stanna i Sverige – något som kan göra henne jävig.

Swedbank har också anklagats för penningtvätt, vilket FT har skrivit om i flertalet artiklar. Det kan alltså röra sig om ett politiskt ställningstagande från banken eller en ren hämndaktion.

Swedbank stänger Fria Tiders bankkonton i Estland och Sverige

Två Swedbank-kunder som fått sina konton uppsagda är tidningen FT och dess chefredaktör Widar Nord. När Swedbank stängde Fria Tiders bankkonton i Estland skyllde de på att bolagets kunder fanns i Sverige och att det därför inte gick att ”uppnå kundkännedom”. Då mejlade Widar Nord Swedbanks svenska huvudkontor och krävde att de skulle öppna ett konto där istället, men strax efter detta stängdes istället hans privatkonto.

Den 17 september 2020 stämde därför Widar Nord Swedbank vid Stockholms tingsrätt och yrkade att Tingsrätten förbjuder att Swedbank stänger Fria Tiders bankkonton. I sin stämningsansökan skriver Nords advokat Carl Ridderstråle att betaltjänstlagen ger alla privatpersoner i EU rätt till ett bankkonto, om det inte strider mot penningtvättslagen.

Banken tycker kunden utgör en ”mycket hög risk”

Widar Nord har bedömts vara en person med ”mycket hög risk” eftersom han bor på Malta och på grund av att FT drivs av ett estländskt bolag. Enligt Widars försvarsadvokat innebär detta att han jämställs med yrkeskriminella och misstänkta terrorister. Banken menar också att deras ”dåliga kundkännedom” skulle kunna innebära ”mycket betydande sanktioner”.

Enligt FT har de haft företagskonto med Swedbank i Estland mellan 2014-2020 och privatkonto med Swedbank i Sverige mellan 1999-2020. Banken har alltså haft en kundrelation som sträcker sig över 26 år i två länder.

Advokaterna klagar vidare på att Nord talat om möjliga köp och försäljningar av musikinstrument – något som de ur tomma intet fått för sig är en matematiskt omöjlighet.

Björn Wendleby ljuger
Björn Wendleby ljuger och påstår att Nord sagt att han skall köpa instrument som överstiger bruttoinkomst före skatt.

Några anklagelser om att FT eller Nord skulle ha gjort något fel eller misstänkt med kontot har Swedbank inte fört fram i målet.

Bankens jurister och advokater vet ingenting

Swedbanks jurist Lars-Gunnar Öberg är en av de elva jurister i bolaget som fått fullmakt i ärendet. Han bekräftar ärendet för NewsVoice och att Harvest advokatbyrå hanterar fallet.

Anders Malm som hanterar ärendet tillsammans med Björn Wendleby får frågor:

Detta handlar om att banken inte lyckats säkerställa att FT inte håller på med penningtvätt eller finansierar terrorism? Är det grunden i ärendet?

”Grunden i målet är att banken känner att de inte har tillräcklig kännedom.”

Banken vet inte vad de driver för verksamhet?

”Banken har ställt de frågor dom har velat och inte fått svar på dem.”

Jag har läst alla aktbilagor i ärendet och får inte riktigt samma intryck. Jag ser att de har stängt bolagskonto i Estland. Då borde det finnas ganska starka misstankar om att de håller på med penningtvätt eller finansiering av terrorism?

”Den kopplingen gör inte jag.”

Känner du till hemsidan Fria Tider?

”Nej.”

Det är inte så att kundens hemsida inte överensstämmer med bankens värdegrund?

”Bankens agerande styrs av vilka regler dem är skyldiga att följa. De har inga synpunkter på politiska preferenser deras kunder har. Jag känner inte till hemsidan och har aldrig varit inne där.”

Banken har alltså aldrig förstått att det är den verksamheten som de driver då?

”Det kan jag inte svara på.”

Du har varit involverad i detta ärende hela vägen fram till beslut av tingsrätten och har fortfarande inte kännedom om vilken verksamhet de driver?

”Kärnan i målet är att banken inte anser sig ha tillräcklig kännedom.”

Du som advokat har inte heller det? Du vet ju inte vad Fria Tider är.

(Anders Malm menar att FT skulle uppgett detta i tingsrättens mål.)

Det kan inte vara så att banken haft ”för god” kundkännedom? Att det är raka motsatsen?

Efter 6 sekunders tystnad:  ”Jag ber att få hänvisa till vad banken framfört i målet.”

Banken vill till och med spåra prenumeranternas pengar

Advokaterna beklagar sig över att FT har prenumeranter som är privatpersoner i inlagorna och skriver att ”företagets intäkter uppgavs komma från insättningar av privatpersoner”.

Att just privatpersoner prenumererar på FT menar banken vidare: ”försvårade möjligheterna att kontrollera medlens ursprung”. Exakt varför banken behöver penningtvättsspåra personerna som betalt 365 kronor om året för en prenumeration är oklart.

De försöker också utmåla FT:s verksamhet som extremt suspekt och vrider brottsmisstankar ur ord som är korrekt angivna i singularis.

Björn Wendleby Ljuger Igen
Björn Wendleby försöker skapa brottsmisstankar från ett substantivs korrekt angivna form i singularis

Rådmannen Anna Flodin jävig?

Beslutsfattare för Stockholms tingsrätt var rådman Anna Martina Flodin som tidigare låtit flera gruppvåldtäktsmän stanna i Sverige. Även om inte FT namngav henne direkt ifrågasattes hennes beslut med kraft av FT i en artikel från 2017. Om gärningsmännen i den bestialiska våldtäkten skrev Flodin:

Ali Nour Abdelkarim Ali ”saknar anknytning till Somalia och att det är farligt för honom att återvända dit.”

Christian Sam ”kommer från Sierra Leone och har beskrivit sin barndom där som svår”. Hon hänvisar sen till olika mindre besvär och avslutar med att det ”innebär att dessa humanitära hänsyn består.”

På Facebook stöttar hon UNICEF Sverige där hon uppmanar folk att bli ”Världsförälder”. Hon har också markerat sitt intresse för ”Vi gillar olika” och ”Amnesty International Sverige”.

Fria Tider överklagar tingsrättens beslut

Banken känner att de saknar tillräcklig kundkännedom och tingsrätten skriver att du [Widar Nord] tycks ljuga om varifrån dina pengar kommer. Försvar?

”Sanningen är att alla våra pengar kommer från tidningsläsarna och att jag kan bevisa det. Så länge jag kan bevisa att jag inte tvättar pengar så får inte Swedbank stänga mitt konto.”

Vad ska du göra nu?

”Överklaga. Jag har inte gjort något fel.”

Har du något mer att tillägga?

”Man behöver ju inte ens fråga sig om det strider mot diverse EU-direktiv utan bara om Sverige är ett bananland eller en rättsstat.”

Kan röra sig om hämndaktion från Swedbank

En möjlig anledning till att Swedbank ger sig på småföretagare med en 20-årig relation med banken kan vara att de själva fått stora böter för att de penningtvättade 40 miljarder kronor på 50 konton och undanhöll information för tillsynsmyndigheterna i både Estland och Sverige.

FT har skrivit flertalet artiklar om alla utredningarna runt Swedbank. Exempelvis har de uppmärksammat att Swedbank fått 4 miljarder i böter och att de förutom penningtvätt misstänks för grovt svindleri. Det kan alltså ligga i bankens intresse att stänga ute journalister och även stänga tidningar som beskriver dem på ett annat sätt än förmånligt.

Text: Anders Gustafsson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq