Handläggare på MPRT med usla betyg i naturvetenskap underkände NewsVoice på “vetenskaplig grund”

publicerad 18 december 2020
- av Anders Gustafsson
MPRT (mediemyndighet). Originalfoto: Corina Rainer. Licens: Unsplash.com. Montage: NewsVoice
Anders Gustafsson, handläggare Rhodin och Georg Lagerberg. Foton: Privata (pixelerade). Montage: NewsVoice
Anders Gustafsson, handläggare Rhodin och Georg Lagerberg. Foton: Privata (pixelerade). Montage: NewsVoice

ANALYS & DEBATT. NewsVoice blev i förra veckan felaktigt underkänd för mediestöd av handläggaren Rohdin på Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT). Hon skriver i sitt avslag att det "förekommer artiklar med ett innehåll som inte förefaller grundas på vetenskap eller fakta". Rohdin var extremt tydlig i sitt beslut och förbjöd principiellt innehåll som: gurkmeja mot cancer, "anti-vaccinbudskap" och varnande artiklar om "elektrosmog". Myndigheten uppger i dag, en vecka efter beslutet, att "inget ämne eller någon viss artikel" går att exemplifiera som bakgrund till avslaget.

Text: Anders Gustafsson

Samtidigt visar det sig i dokument som NewsVoice tagit del av att Rohdin knappt klarade av sina studier på gymnasiet där hon hoppade över flertalet svåra ämnen.

Rohdin läste en begränsad version av det Naturvetenskapliga programmet där flera svåra vetenskapliga ämnen valts bort. Hon läste till exempel bara Fysik A (med betyg G) och inte de svårare kurserna.

Halvdanna kunskaper inom flera naturvetenskapliga ämnen

Överlag fick hon följande betyg i vetenskapsrelaterade ämnen:

  • Biologi A med betyg G
  • Biologi B med betyg G
  • Fysik A med betyg G
  • Kemi A med betyg G
  • Kemi B med betyg G
  • Matematik A med betyg G
  • Matematik B med betyg G
  • Matematik C med betyg VG
  • Matematik D med betyg G
  • Teknologi A med betyg VG

Enligt det äldre betygssystemet har Rohdin alltså fått betyg mellan 1 och 3 (av max 5) i nästan alla vetenskapliga ämnen. Det rådande betygsystemet består av skalan: G, VG och MVG. Det betyder att ett G endast motsvarar 1-3 enligt det äldre betygsystemet.

Efter detta har Rohdin läst museologi och etnologi på Umeå universitet. Hon började sedan jobba som antikvarie, men bytte därefter karriär och blev biståndshandläggare för socialfall.

Läs mer: Avslöjande: Handläggare på MPRT fokuserade på att underkänna oberoende medier – blev lurad på halv miljon kronor

Handläggare kan sätta "obekväma tidningar" i konkurs

Rohdin är en makthavare inom MPRT och kan lägga sig i hur en miljard kronor i svenskt mediestöd fördelas varje år. NewsVoice ärende hanterades av Dinara Berg, men togs sedan över av Rohdin efter att Berg redan hade godkänt NewsVoice.

Läs mer: Georg Lagerberg: ”knepiga” tidningar ska inte ha mediestöd

När det gäller flera medier så som tidningarna Offensiv, Proletären och Internationalen innebär ett avslag på presstöd en omedelbar konkurs där en drabbad tidning läggs ner och all personal sparkas eftersom staten betalar för runt 75 procent av kostnaderna. Rohdin sitter alltså som beslutsfattare och kan avgöra vilka medier som ska få finnas kvar och vilka som ska släckas ner. Hennes bedömning är helt avgörande för en tidnings existens.

Innan den nya Mediestödsförordningen hade outbildade biståndshandläggare ganska begränsade möjligheter att med politiska motiveringar underkänna tidningar så att de gick i konkurs. Idag är det helt annorlunda då flertalet gummiparagrafer tillkommit i reglerna. Rohdin menar i NewsVoice fall att hon har utvärderat tidningens material från ett "vetenskapligt perspektiv". Hon ansåg sedan att hon hade rätten som handläggare att förinta hela massmediet.

Detta har godkänts av hennes chef Georg Lagerberg trots att Rohdin knappast kan klassas om vetenskapskunnig.

Text: Anders Gustafsson

Relaterat