Georg Lagerberg: “knepiga” tidningar ska inte ha mediestöd

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 13 december 2020
- Torbjörn Sassersson
Bild: Anders Gustafsson intervjuar Georg Lagerberg på MPRT (th, privat foto, pixelerat). Montage: NewsVoice
Bild: Anders Gustafsson intervjuar Georg Lagerberg på MPRT (th, privat foto, pixelerat). Montage: NewsVoice

Anders Gustafsson telefonintervjuade Georg Lagerberg på MPRT om hur myndigheten resonerat i sina bedömningar om vilka nyhetsmedier som ska få redaktionsstöd eller inte. Det framkommer att myndigheten givit frikostiga stöd till medier som kan ifrågasättas om de överhuvudtaget är nyhetsmedier. Andra medier kallas “knepiga” och får ingenting trots att de uppfyller villkoren. NewsVoice fortsätter granskningen av MPRT och mediestödet.

Intervju: Anders Gustafsson | Text: Torbjörn Sassersson

Tidningarna Yippie, QX, Allt om Osby och Bjäre.nu innehåller inte riktiga nyheter, menar Gustafsson, som konstaterar att sajterna mest består av marknadsföring av företag, hyllningar och hemma-hos-reportage. Poängen med redaktionsstödet är att ge stöd till tidningar som har som primär målsättning att bedriva nyhetsförmedling.

Georg Lagerberg använder begreppet “knepiga tidningar”

Efter en lång tystnad svarar Georg Lagerberg att man helt enkelt “gjort den bedömningen”. Lagerberg säger att han inte har detaljkännedom om flera av de tidningar som Gustafsson tar som exempel, men att handläggarna har haft gemensamma sammankomster om de tidningar som ansetts vara “knepiga”. Han syftar då på de tidningar som i slutänden inte fått stöd. Gustafsson drar omedelbart tillbaka Lagerbergs uppmärksamhet till de tidningar som också kan uppfattas som knepiga, men från ett utanförperspektiv tex tidningen Yippie som fick nästan en halv miljon kronor i stöd.

MPRT: Beviljade redaktionsstöd 2020 (PDF)

Nyheter24

Ett av de mest anmärkningsvärda avslagen gäller Nyheter24 som har som primär verksamhet nyhetsförmedling med sektioner som: inrikes, utrikes, forskning, brott, teknik och politik, men Georg Lagerberg uppger att handläggarna på MPRT bedömt att tidningen har för mycket slagsida åt kultur.

Gustafsson kontrar då med att Nyheter24 i så fall måste jämföras med bedömningen av tex Allt om Osby som är fattig på nyheter. Allt om Osby fick över en miljon kronor i redaktionsstöd. Georg Lagerberg har ingen kommentar på det annat än att man gjort den bedömningen att Allt om Osby ska ha stöd medan Nyheter24 inte ska ha något alls.

Läs mer: Myndighet delar ut miljoner till skvallertidningar med hitte-på-nyheter

Nya Dagbladet behöver inte stöd – för mycket ideellt arbete

Gustafsson går in på exemplet Nya Dagbladet som inte heller fick stöd. Frågan ställs om paragraf 9A och Lagerberg måste då kontrollera vad den betyder. MPRT har för Nya Dagbladet som enda media tillämpat denna paragraf för att ge avslag och motiveringen är att Nya Dagbladet inte får stöd för att de haft för låga lönekostnader för redaktionen och att det betyder att de arbetar ideellt.

“Hade de redovisat för andra kostnader så hade de ju också haft ett annat behov. Så är det ju” – Georg Lagerberg

Markus Andersson som är redaktör på Nya Dagbladet säger till NewsVoice att det är både felaktiga uppgifter och ett felaktigt beslut som myndigheten kommer med.

“Redaktionen har redovisat kostnader för hyror, utrustning, bildköp och alla andra typiska kostnader som en redaktion har inklusive löner till redaktörer och skribenter. Att arvodena varit låga och att vissa insatser varit ideella kan självfallet inte vara skäl till att tidningen inte skall erhålla stöd för de kostnader som faktiskt kan påvisas.”

Gustafsson menar att Nya Dagbladet hamnat i ett moment 22 eftersom ett stöd skulle innebära att tidningen kan börja avlöna sina medarbetare på normala nivåer vilket innebär att de redaktionella kostnaderna skulle hamna på kanske 1,2 miljoner kronor per år. Det hade helt enkelt varit perfekt för Nya Dagbladet att få stödet eftersom de redan satsat sina pengar på att utveckla redaktionen som sådan.

Gustafsson frågar retoriskt att om en tidning inte kunnat uppvisa höga kostnader, för att man inte haft pengar, finns inte då heller något behov av stödpengar? Georg Lagerberg säger att redaktionsstödet inte är ett uppstartsbidrag varpå Anders Gustafsson påpekar att Nya Dagbladet funnits som registrerad tidning sedan 2012.

Aftonbladet

Gustafsson tar upp exemplet Aftonbladet som både gjort en rejäl vinst ett år och fått beviljat redaktionsstöd två år senare. Hur kan det gå ihop? Lagerberg menar att även om en tidning gjort vinst så betyder inte det att samma tidning inte kan ha behov av stöd. Aftonbladet gjorde en vinst 2018 på 140 miljoner kr och fick redaktionsstöd 2020 på 11,9 miljoner kr.

Georg Lagerberg om NewsVoice: “skiljer ut sig jämfört med andra medier”

MPRT uppger i sitt avslag att NewsVoice har ett: ”innehåll från skribenter och debattörer utanför det konventionella systemtänkandet” samt att det förekommit påstått ovetenskapliga artiklar om att gurkmeja kan vara verksamt mot cancer, detta trots att även SvD redovisat gurkmejans effekt mot cancer och sedan fått 12 miljoner kr i redaktionsstöd för 2020.

Läs mer: SvD och NewsVoice skrev om gurkmeja – SvD fick miljoner – NewsVoice ingenting

Gustafsson frågar om det är otillåtet att skriva om gurkmeja mot cancer, om vaccinkritik och risker med elektromagnetisk strålning (MPRT använder begreppet elektrosmog i sitt avslag). Gustafsson frågar också om det kan medföra en risk att andra medier inte vågar ta upp dessa ämnen om det kan leda till framtida avslag av förnyat stöd.

Georg Lagerberg svarar att det inte är otillåtet att skriva om ämnena, men att det ska vara hög kvalitet. Lagerberg tycks sedan motsäga sig själv när han säger att stödet ska bidra till mångfald trots att NewsVoice avviker från det allmänna och “godkända” narrativet, som MPRT i sitt avslag kallar “konventionellt systemtänkade”, vilket tydligen gäller för stödgodkända tidningar. När Gustafsson pressar Lagerberg på vad dålig kvalitet egentligen handlar om svarar Lagerberg att NewsVoice avviker från rådande vetenskapliga uppfattningar och att MPRT gjort “helhetsbedömningar”.

Gustafsson ökar trycket med frågan om George Lagerberg styrs av “en känsla i sin kropp” och att det är synonymt med det vaga ordet “helhetsbedömning”. Nej, svarar Lagerberg, men “det ska vara riktiga nyheter”.

Mot slutet av intervjun ställer Gustafsson specifika frågor huruvida MPRT-personalen har kännedom om att det finns risker med experimentella vacciner och elektromagnetisk strålning. Lagerberg svarar:

“I de exempel, och det finns fler, så är det här ett medium som skiljer ut sig jämfört med de andra och därför har det mediet inte bedömts som att det har ett redaktionellt material av hög kvalitet.”

Därmed har Georg Lagerberg förklarat att det räcker med att en tidning “skiljer sig” från ett “konventionellt systemtänkade” så är det samma sak som bristande kvalitet.

Gustafsson försöker avslutningsvis sammanfatta myndighetens bristande förmåga att göra mätbara och i övrigt adekvata bedömningar av vad som kan anses vara redaktionellt material av hög kvalitet. Lagerberg undviker frågorna och avslutar samtalet.

Intervju: Anders Gustafsson | Text: Torbjörn Sassersson

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Och så att ingen glömmer bort vad som är MPRT:s uppdrag:

  “Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har i uppdrag att verka för yttrandefrihet och stödja möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv.” – MPRT

 • Alternativmedia har börjat prostituera sig? Vart ska det sluta, och jag som trodde det var fria medier. Håller mig allt mer borta härifrån och jag tror ingen här kommer sakna mig!

  • Jag måste dementera det. Vi har sökt stödet enbart för att vi har rätt att söka det och för att det skulle lyfta verksamheten. Det är först efter att vi sökt stödet som det framkommit att det är PK-villkorat. Vi hoppades in i det sista att det var politiskt ovillkorat, att vi kunde berika medielandskapet med något utanför det konventionella systemtänkandet.

   • Här kommer då första frågan: om bidraget enbart var pk- villkorat, varför fick då t ex swebbtv bidrag, som flera av varandra oberoende bedömare vittnat om att regeringen, via YouTube, idkat påverkan i syfte att stänga ner deras kanal? En rimlig fråga eller hur. Lyssnade i morse på Uti Lina på swebbtv och mitt i inslaget kommer Mickes röst och säger att det gamla vanliga kanalen inte får något bidrag utan lever på donationer, vilket inte stämmer. Varför skänka till dom, när Newsvoice inte får bidrag?

  • Kjell, jag skulle sakna dig väldigt mycket, om du skulle upphöra med att skriva här på Newsvoice! Och jag är övertygad om att många andra också skulle göra det! Dina kloka kommentarer och din stora kunskap om alternativa metoder till hälsa – och om mycket annat – är väldigt berikande, anser jag.

   Jag delar din frustration över att pengar som är förknippade med villkor och restriktioner har börjat flöda in i alternativmedia.

   Det är genom pengar som kombinerats med villkor som så många organisationer, som en gång i tiden styrts av ett ärligt engagemang, successivt har tagits över av ondsinta krafter och blivit deras verktyg.

   Men jag hoppas och tror att redaktören för Newsvoice, Torbjörn Sassersson, menar allvar när han betygar att han inte kommer att underkasta sig några sådana villkor.

   Newsvoice är ett Speakers Corner, en möjlighet för vanliga människor att ge uttryck för sina åsikter, både i form av artiklar och kommentarer, så jag hoppas verkligen att denna grönskande oas i en öken av propagandakanaler kan fortsätta att värja sig från alla försök att ta över genom “frikostiga” monetära gödselspridare.

   Och så länge det förhåller sig så, hoppas jag att du fortsätter att delge oss dina erfarenheter, kunskaper och kloka tankar, Kjell!

   • Du skriver: “Jag delar din frustration över att pengar som är förknippade med villkor och restriktioner har börjat flöda in i alternativmedia.”

    Det återstår att se om alternativmedia kommer att anpassa sig efter systemmedias narrativ. Innan vi vet det kan de inte dömas. Allt annat är negativa spekulationer.

    Om läsarna av alternativmedia satt ett värde och därför velat bidra hade det kanske sett annorlunda ut, men eftersom 99% av läsarna inte vill stödja alternativmedia överhuvudtaget tvingas vi att trolla med knäna för att upprätthålla våra verksamheter.

    Nya Dagbladet har tex inte kunnat betala sina anställda/skribenter med full ersättning och det använde MPRT emot dem med motiveringen att de inte ska ha stöd eftersom “de arbetar ju så mycket ideellt”.

    • Jag förstår att ni som har byggt upp och ansvarar för alternativmedia brottas med stora ekonomiska svårigheter. Det är min förhoppning att ni kan finnas kvar som oberoende nyhets- och diskussionskanaler!

     Men när etablissemangets pengautdelare tillåts göra intrång blir det ofta rätt kritiskt. Kanske har de inte särskilt stora – om än några – krav till en början, men de lär nog komma efter ett tag.

     Jag har sett så många exempel på hur etablissemangets pengar har förstört fina ideella skapelser!

     Jag skulle gärna själv vilja bidra med ekonomiskt stöd till Newsvoice, men jag är pensionär med rätt knappa ekonomiska resurser och jag har nu fått besked om att min avloppsanläggning blivit underkänd av miljökontoret, trots att jag har en trekammarbrunn i mycket gott skick.
     Detta är väldigt dyrt att åtgärda och jag väljer därför att stödja Newsvoice på andra sätt än att ge ekonomiska bidrag. Jag har opponerat mig mot beslutet och lämnat in en överklagan – och om jag skulle kunna undgå denna så onödiga och stora kostnad, så kan jag ge ekonomiskt stöd framöver till Newsvoice.

     Och jag vill uppmana alla som har möjlighet att stötta Newsvoice ekonomiskt att göra det!

     • Hans, det är ett sätt att töms landsbygden på. Det finns mycket att säga om detta, dom jag har kunskap om. Kan tipsa om ett billigt alternativ, om jag bara för din mejladress. Hör med Torbjörn angående kontakt med mig.

      • Ja, Erik, detta är ren förbannad terror mot oss på landsbygden!

       Det finns inga bäckar eller åar eller andra vattendrag där jag bor. Marken består av rullstensåsar, vilket innebär att det lilla gråvatten som sipprar ut från min trekammarbrunn via T-röret först renas i en bädd av dränering och sedan därefter i marken. Mitt brunnsvatten tar jag från bykällan som ligger flera hundra meter ifrån. Närmsta sjö befinner sig flera hundra meter bort och
       mellan sjön och mitt hus är en kulle – ändå underkändes min avloppsanläggning!

       Det är ren terror som drabbar i synnerhet oss gamlingar på landsbygden. Jag har talat med många andra förtvivlade människor som terroriserats på samma sätt som jag.

       Detta är en del av AGENDA 30!
       Alla ska enligt denna så onda agenda fösas in i städerna så att vi blir lättare att kontrollera.

       Tack, Erik, För din erbjudan om hjälp!
       Jag har just mailat Torbjörn och bett om
       han ska förmedla våra mailadresser till varandra.

    • Torbjörn, det jag skriver som svar på Kjells kommentar handlar varken om något dömande eller om negativa spekulationer. Jag ger uttryck för en farhåga beträffande pengaflöden från etablissemangets skattkistor – inget annat.

     Och Nya Dagbladet anser jag vara ytterligare en annan grönskande oas vid sidan av Newsvoice i fråga om yttrandefrihet och nyhetsrapportering.

     Här är en artikel i Nya Dagbladet om en ärlig och modig högt uppsatt politiker som många svenska politiker borde ta lärdom av:
     https://nyadagbladet.se/utrikes/estlands-justitiekansler-medborgerliga-fri-och-rattigheter-allvarligt-hotade/

     Citat från artikeln:
     “I ett framförande på en konferens för estniska jurister lyfter landet justitiekansler Ülle Madise fram ståndpunkten att det är oroväckande hur konstitutionella medborgerliga friheter får stå åt sidan med smittskyddsbekämpningen som motiv.”

     Swebbtv och andra alternativmedia är också mycket bra och jag hoppas att samtliga ärliga och fria alternativmedia förblir ärliga och fria!

     För att återgå till Newsvoice så uppskattar jag mycket att ALLA får komma till tals. Det publiceras en hel del artiklar här som jag absolut inte instämmer med. Det publiceras även många artiklar som jag anser vara i överensstämmelse med mina egna ståndpunkter. Samtliga dessa artiklar är viktiga, för de visar att det råder yttrandefrihet här!

     Och vi som läser en artikel kan lovorda, kritisera, komplettera, diskutera en artikel, vilket gör att även artiklar som kanske inte faller så många läsare här på Newsvoice i smaken kan leda till intressanta diskussioner i kommentarsfältet.

     I det sammanhanget skulle jag vilja återknyta till en artikel som publicerades här för snart ett år sedan som ledde till en rätt givande diskussion i kommentarsfältet, tycker jag:
     https://newsvoice.se/2020/02/snart-kommer-skelleftea-pride-9-till-15-februari-2020/

      • Vad fint av Lennart Matikainen att gå i clinch med denna otäcka förtalskampanj mot hans vän Tobbe Larsson!

       Nya Dagbladet bör definitivt be om ursäkt för detta påhopp.

       Och Nya Dagbladet bör definitivt inte samarbeta med Expo, som är en mycket otäck organisation.

       Nu, Kjell, förstår jag bättre din vrede och besvikelse.

 • “Helhetsbedömning”

  I första kursen i “språka på byråkratiska” får samtliga myndighetsanställda lära sig två stycken mantran. “Helhetsbedömning” och “Samlad bedömning”. Dessa mantran ska myndighetspersonen sen upprepa med eftertryck, hög tonföring och den totala och fullständiga samvetslöshet som präglar snart varenda tjänstehen i den socialistiska industridiktaturen Sverige. Begreppen måste enligt 1:1 byråkrattrovärdighetslagen sedan förekomma minst en gång i varje avslagsbeslut från en myndighet.

  Slår man upp ordet “Helhetsbedömning” i byråkratiska ordboken, så står som följer…..

  “Ordet helhetsbedömning används oftast i samband med avslag på allehanda beslut. Det tillför i sammanhanget legitimitet och trovärdighet till ett beslut där man

  1§ Fullständigt saknar underlag för beslutet.

  2§ Har ett underlag men inte orkar läsa det.

  3§ Eller i största allmänhet vill påstå något utan motivering, sakliga argument, eller vid avsaknad av all typ av bevisning.

  Historisk började ordet helhetsbedömning användas som programmering och mantra till nyanställda som en reaktion på människors totala avsaknad av förtroende för myndigheter. Ordets förmåga att återställa förtroende kan diskuteras.”

  Det hela blir ju bara parodi. Dessa människor hatar ju bara all form av fritt tänkande och öppen debatt. Låt dem stagnera och dö.

  Själv tycker jag man ska ta bort hela mediamutan, förlåt mediastödet. Då skulle vi kunna få en friare och rättvisare media. Visst skulle mediamonopolet, annonsgisslan osv fortfarande inte försvinna. Men man skulle inte kunna ta våra skattepengar och ge ut i propagandastöd.

  Då skulle den “media” som människor faktisk värdesätter och betalar för vara den som frodas.

  • Fantastiskt roande att läsa. Jag hade ingen aning om att detta är ett etablerat och tillämpat byråkratiskt begrepp. Jag trodde det var en allmän floskel.

   Floskel: tom fras, slitet uttryck, klyscha, harang, svulstighet, bombasm, fras, klyssja (Synonymer.se)

   Men var hittar man byråkratiska ordboken på nätet? Jag har sökt men ej funnit.

   • Vill i sammanhanget påminna om (den av skadlig propaganda) påverkade hjärnan fattar beslut i det omedvetna blixtsnabbt, innan ens ansökan har lästs igenom:

    “Alltså, beslutet som fattas av oss människor, fattas i förväg, i det undermedvetna. Vi upplever (efteråt) att det skett ett medvetet beslut – men de är en tro och inget annat. Tänk på det när du hör andra uttala sig i termer av att dem fattat ett beslut efter moget övervägande. I själva verket beslutar sig hjärnan direkt, på en gång och under tiden man grubblar, sipprar det omedvetna beslutet upp till förmedveten nivå och vi anar var åt det lutar”.

    Orsaken till att vissa alternativa medier fick stöd får vi nog tillskriva regeln som bekräftar undantaget samt möjligen kontakter.

    * Källa https://newsvoice.se/2019/09/den-fria-viljan-illusion/

 • Anders Gustafsson, Du får i nåder vara ytterst tacksam för att mästerhycklare och parasiter svarar överhuvudtaget.
  Den nya normen bland socialister är annars att slänga på luren.
  Det tycker jag svenska folket bör utläsa konsekvenserna av.
  Ulf Kristersson kom fram ur ditt gömsle och avpollettera ”löfvensocialisterna”!

 • Tack Erik. Ja, man får se det så. NewsVoice sökte redaktionsstödet för 2020 baserat på utgifter och innehåll från 2019. MPRT motiverad avslaget bla för artiklar om gurkmeja i NV skrivna 2013, 2015 och 2018. Inga var skrivna 2019 eller 2020.

  Det betyder att det aldrig går att få stödet kommande år eftersom det tittar lång bakåt i tiden, alternativt att jag raderar artiklarna som en biktning och då kanske de ger nåd, men vad är då poängen med NewsVoice? Varför göra en tidning som är en ekokammare för etablissemangsmedia och därmed inte tillför någon nytta och inte berikar den mångfald som mediestöden ska stimulera?

  Jag tycker att Exakt24, Samnytt och SwebbTV ska behålla pengarna och göra ännu mer bra arbete.

  • Nej, nej, det får inte ske… Den första aha-upplevelsen, som verkligen fick mig att öppna ögonen för NewsVoice, var publiceringarna av kolloidalt silver, som går tillbaka till 2012; och som jag innan inte visste ett skvatt om. Skulle NewsVoice abdikera från hälsofriheten, förlorar tidningen sin själ!

 • Torbjörn, betrakta avslaget som medial kvalitetsstämpel. Staten kommer naturligtvis aldrig stödja redaktioner som ifrågasätter deras hyckleri. Låt oss därför granska de redaktioner som fått stöd, och ställa oss frågan varför de fick stöd och hur detta stöd kan komma att påverka redaktionerna samt utnyttjas.

  Varför kan inte Exakt24 (927.000 kr), Samnytt (1,2 miljoner kr) och SwebbTV (350.000 kr) lägga pengarna in en pott samt bilda ett eget “MPRT version 2” och fördela om pengarna?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *