2020 gav prov på härskartekniken: ”Problem – Reaction – Solution”

publicerad 24 januari 2021
- Gästskribent
Lennart Fröderberg - privat foto

Strategin handlar om att en maktfullkomlig gruppering som redan har ett färdigformulerat mål (solution) först skapar ett problem som anpassats för den redan färdiga lösningen. Problemen som leder oss till den önskade lösningen presenterades 2010, 2015 och 2020 i tre TED Talks av Bill Gates.

Text: Lennart Fröderberg

PROBLEM

TED talk 2010

Bill Gates var redan sedan många år en anhängare av klimatfrågor. Han presenterade i talet en lösning på det påstådda koldioxid- och klimatproblemet genom att med: ”ett mycket bra jobb med nya vacciner” reducera jordens befolkning med 10-15%. Bill Gates presenterade en matematisk formel för hur det skulle gå till.

Bill Gates proklamerade sig själv vid World Economic Forum i Davos i januari 2010 som en filantrop och att det kommande årtiondet skulle bli vaccinernas årtionde. Vid tiden för den egenutnämnda titeln låg Bill Gates personliga nettoförmögenhet på blygsamma 54 miljarder dollar, ett resultat av mer än 30 års slit med Microsoft. Notera att kommande årtionde skulle bli vaccinernas årtionde enligt Bill Gates. Hans ”filantropiska” engagemang får en remarkabel påverkan på hans personliga nettoförmögenhet 10 år senare.

TED Talk 2010

TED talk 2015

Bill Gates varnade världen att vi som utgör jordens befolkning inte var förberedda för en ny pandemi. Intressant hur Bill Gates kunde veta det, dessutom samma år som han fick igenom ett patent på ett vaccin mot ett virus som ännu inte ens existerade. Det ”upptäcktes” först 5 år senare.

Han arrangerade även en pandemiövning i oktober 2019. Övningen kallades Event 201. Arrangörer var Bill & Melinda Gates Foundation tillsammans med World Economic Forum. Kinas ansvarige för China Center for Disease Control and prevention (CCDC) var med på simulationsövningen Event 201.

TED Talk 2015

TED talk 2020

Bill Gates presenterar sin lösning på problemet genom en vision som gick ut på att vaccinera varje människa på planeten, varje man, kvinna och barn. 7 miljarder människor skulle alltså vaccineras, enligt Bill Gates plan, för att minska jordens befolkning med 10-15% Det betyder mellan 700 miljoner och lite över 1 miljard människor enligt Bill Gates prognos inte längre kan tillåtas ha någon plats på jorden om klimatet skall räddas enligt den matematiska formel Bill Gates presenterade 10 år tidigare.

NewsVoice: Läs mer om Bill Gates, vacciner och befolkningskontroll

Det som Bill Gates beskriver kan vara världens hittills mest utstuderade PRS-kampanj. Noteras bör även att Bill Gates nettoförmögenhet mer än fördubblats under hans första årtionde som filantrop. Bill Gates personliga nettoförmögenhet låg i slutet av 2020 på 118 miljarder dollar. Gates har mer än fördubblat sin personliga nettoförmögenheten under sitt arbete som självutnämnd filantrop under ett decennium som han utlyst som vaccinernas årtionde.

Notera även att Bill & Melinda Gates Foundation orsakade paralysering av 496.000 barn i Indien under 5 års ålder mellan 2000-2017. Barnen blev paralyserade av innehållet i ett vaccin som påstods skydda barnen mot polio. Det finns bildbevis på när Bill Gates själv ger barn poliovaccinet. Observera att Bill Gates inte är en läkare med någon som helst behörighet att administrera vaccin.

TED Talk 2020

REAKTION

Den reaktion som blev resultatet av det problem som Bill Gates redan lagt grunden till 2010 var att WHO den 11 mars 2020 meddelade att det nu rådde en Covid-19-pandemi. Det proklamerades dagen efter att den numera största finansiären av WHO, Bill & Melinda Gates Foundation, givit ett bidrag till WHO på runt 200 miljoner dollar. Frågan som borde ställas i kommande förhör med inblandade parter är om det fanns någon koppling mellan det stora bidraget och det faktum att redan dagen efter proklamerandet fanns en global Covid-19-pandemi.

WHO rekommenderade även att alla medlemsländer skulle nyttja RT-PCR-kitet som professor Drosten utvecklat med grund i nobelpristagaren Carry Myllis uppfinning PCR (Polymere Chain Reaction). Testkitet godkändes av WHO utan att någon analys skett i någon form av peer-review genomförts.

När en studie tills slut genomfördes i november 2020 fann 22 mycket meriterade vetenskapsmän och läkare att det underlag professor Drosten haft som grund för WHO att fatta sitt beslut på, nämligen den numera ökända Corman Drosten-studien, inte var något annat än ett vetenskapligt bedrägeri.

Forskarna fann 10 mycket allvarliga fel. Två av författarna till studien var i högsta grad jäviga eftersom de satt i styrelsen för organet Euro Surveillance som på EU-nivå godkände Corman Drosten-studien på blott 24 timmar, ett arbete som vanligtvis är mycket tidskrävande eftersom det är viktigt att det görs seriöst för att minimera risken att dåliga studier släpps igenom.

Corman Drosten-rapporten som godkändes av Eurusurveillance: Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR

Peer-review av Corman-Drosten rapporten: Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020 – CORMAN-DROSTEN REVIEW REPORT

Konsekvenser

  • Många företag har tvingats till likvidering på grund av den ekonomiska situation som den bedrägliga påstådda Covid-19 pandemin givit som konsekvens.
  • Många människor har mördats på hem för äldre för att de på felaktiga grunder tvingats medicineras med morfin som gjort att andningen påverkats så patienten långsamt kvävts.

De som inte ”avlivats” av morfin har dött under respiratorbehandlingar (respiratorer har ofta visat sig fungera som härdar för bakterier och mikrosvamp). Fungerande vård hade varit vård med syrgas eller omedelbar insättning av intravenös C-vitamin och eller tidig insättning av hydroxiklorokin och zink.

  • Många människor har tagit sina liv i den ensamhet som social distansering och karantän inneburit.
  • Familjer har brutits upp för att rädslan som media medvetet spridit under mer än 9 månader har gjort folk hjärntvättade och vettskrämda så att missbruk m.m ökat.

SOLUTION

Lösningen på det problem som Bill Gates lade grunden till redan 2010 har hela tiden påståtts vara att vaccinera hela jordens befolkning mot ett påstått Covid-19 virus vid namn SARS-Cov-2, ett virus som ännu inte ens har isolerats.

Det beskrivs i peer-review-studien som avslöjar Corman-Drosten bedrägeriet. Bedrägeriet som lade grunden för hela bluffen med Covid-19 pandemin globalt.

Det har under 2020 medvetet stressats fram över 210 vaccin för att ”rädda” jordens befolkning från att riskera att ”dö” i en påstådd Covid-19-pandemi.

Över 210 vaccin ingår i programmet som i USA kallats för Warp Speed.

Det inte många känner till är att alla tillverkare av de vacciner som ingår i ”bekämpningen” av Covid-19-pandemin, efter det att CDC proklamerat State of Emergency, är att dessa företag erhåller full ekonomisk täckning för alla utvecklingskostnader associerade med vaccinutvecklingen.

Inte bara vaccintillverkarna får finanser utan även alla som tillhandahåller teknik eller mjukvara, som exempelvis appar för kontaktspårning etcetera som har bäring på den påstådda Covid-19-pandemin.

Det här styrs genom innehållet i vad som kallas PREP Act från 2005.

Den lagen styr även så att alla som lyder under PREP Act även är totalt immuna mot juridiska åtal, så ingen vaccintillverkare som skadar eller dödar någon människa genom innehållet i vacciner kan ställas inför rätta om innehållet i vaccinet orsakat skadan eller dödsfallet.

Notera även att amerikanska NIAID äger mer än 3500 patent. Så NIAID är en av de största ägarna av patent till vacciner och läkemedel.

Dr Anthony S. Fauci leder NIAID sedan 1984. Fauci har verkat som presidentens högsta medicinska rådgivare för de 6 senaste presidenterna. Han har blåst samtliga presidenterna under 36 år.

Dr Anthony S. Fauci äger personligen 14 patent i eget namn samt är medgrundare till företaget Moderna som äger ytterligare 140 patent kopplade till vaccinindustrin. En av de stora finansiärerna till Moderna (modeRNA) är Bill & Melinda Gates foundation.

Moderna finansieras sedan 2009 med runt 1,6 miljarder US dollar årligen av medel från NIAID som ursprungligen kommer från DARPA som är en del av det amerikanska försvaret med intressen i biovapentillverkning, en produktion som ofta sker i samma lokaler som övrig vaccintillverkning sker. Vacciner lyder vidare inte under läkemedelslagstiftning utan under vapenlagstiftning. Vaccin går under lagar och regler som gäller för National Security.

Anthony S. Fauci har även tillsammans med Gates stora ägarintressen i bolaget Gilead som står bakom bluffen med Remdesivir som tidigare påstods skydda mot Covid-19 bättre än hydroxyklorikin med zink.

Ser du mönstret?

Du kanske ser mönstret med det som beskrivits ovan. Det är ett av de största bedrägerierna mot mänskligheten genom tiderna.

Min önskan är att min text har ökat din kunskap i ett väldigt viktigt ämne, en kunskap som rimligen ligger till grund för beslut som utgör skillnaden mellan liv och död för dig själv, och dina nära och kära. Ingen människa vid sina sinnens fulla bruk kan vaccinerar sig med ett helt otestat vaccin efter att tagit del av det jag skrivit ovan.

Det är inte ens ett vaccin. Det är ett bedrägligt genetiskt experiment som gömts bakom ett påstått vaccin som lurats på befolkningen genom att media hjärntvättat människor med syfte att skapa maximal rädsla så att befolkningen utan att ifrågasätta ställer upp på ett episkt genetiskt experiment som de lurats att tro är ett vaccin mot Covid-19.

Det enda skydd mot den här formen av bedrägerier är kunskap, verklig kunskap.

Text: Lennart Fröderberg

 


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq