Lars Berns tolkning av Ron Pauls artikel om den stora återställningen

publicerad 8 januari 2021
- Lars Bern
Ron Paul, US House of Representatives, Texas (foto: Public Domain). Lars Bern (foto: NewsVoice)
Ron Paul, US House of Representatives, Texas (foto: Public Domain). Lars Bern (foto: NewsVoice)
Ron Paul, US House of Representatives, Texas (foto: Public Domain). Lars Bern (foto: NewsVoice)

VÄRLDEN. Lars Bern om republikanen Ron Pauls krönika: “The ‘Great Reset’ Is About Expanding Government Power And Suppressing Liberty” om globalisternas stora återställning (The Great Reset) av planeten. Bern återger sin tolkning av Pauls text.

Text: Lars Bern | Artikeln har tidigare publicerats på Antropocene

World Economic Forum är globalisternas egen centralorganisation. Dess grundare och styrelseordförande Klaus Schwab har föreslagit att man skall använda överreaktionen på coronapandemin för att lansera en världsomspännande återställning som han kallar ”The Great Reset.” Han har publicerat en bok med samma titel. Det handlar om att vidga regeringsmakten och undertrycka människors frihet över hela världen.

Schwab föreställer sig ett auktoritärt system där de hyperrika oligarkerna och deras globala storföretag och banker fungerar som partner till en politisk maktelit som de kontrollerar. De globala företagen skall utöva sina statligt beviljade monopolbefogenheter för att maximera värdet för det de kallar ”intressenter” i stället för aktieägare. Intressenter inkluderar politiker, internationella organisationer, företagen själva och ”det civila samhället.”

Naturligtvis kommer regeringsbyråkrater och politiker, tillsammans med de mäktigaste särintressena, att avgöra vilka som är och inte är intressenter, vad som ligger i intressenternas intresse och vilka åtgärder företag måste vidta för att maximera intressenternas värde. Medborgarnas egna önskemål är underordnade.

The Great Reset kommer att dramatiskt utöka övervakningssamhället via realtidsspårning. Det kommer också att ge mandat att utrusta människor med digitala certifikat för att få resa och gå på lokal, med teknik implanterad i deras kroppar för att helt kunna övervaka dem.

I Schwabs förslag till övervakning ingår hans idé att använda skanning av människors hjärnor och nanoteknik för att förutsäga, och vid behov, förhindra individers framtida handlande.

Detta innebär att alla vars hjärna är ”skannad” godtyckligt kan få sina rättigheter kränkta, eftersom en regeringsbyråkrat (tänk Dan Eliasson) bestämmer om den enskilde kan förväntas begå ett brott. Systemet för spårning och övervakning skulle kunna användas för att tysta dem som uttrycker ”farliga” politiska åsikter som stör globalisternas agenda. Den stora återställningen kränker våra gudagivna rättigheter till liv, frihet och strävan efter lycka.

Den stora återställningen innebär en enorm expansion av välfärdsstaten via ett universellt basinkomstprogram samtidigt som flertalet skall vara egendomslösa. Detta kan bidra till att säkerställa efterlevnaden av den stora återställningens auktoritära åtgärder. Det kommer också att bli mycket dyrt. Den resulterande ökningen av statsskulden kommer inte att ses som ett problem av människor som tror på modern monetär teori. Detta är den senaste versionen av sagan att underskotten inte spelar någon roll så länge centralbanker kan tjäna pengar på att ställa ut krediter.

Återställningen handlar om etablerandet av de hyperförmögnas planekonomi styrd av dem och deras globala företag och banker.

The Great Reset kommer i slutändan att misslyckas av samma anledning som alla andra försök av regeringar att kontrollera marknaden misslyckats. Som Ludwig von Mises visade, snedvrider politisk inblandning i marknaden prissystemet. Priserna är hur information om värdet av varor och tjänster som rör andra varor och tjänster förmedlas till marknadsaktörer. Auktoritär inblandning på marknaden stör de signaler som skickas av priserna, vilket leder till ett överutbud av vissa varor och tjänster och ett underutbud av andra. Så ser det ut och har alltid sett ut i planekonomier.

Låsningarna visar farorna med auktoritär kontroll över ekonomin och våra personliga liv. Låsningarna har ökat arbetslösheten, fått många småföretag att stänga och lett till mer missbruk, våld i hemmet och självmord.

Resultatet är en succesiv utplåning av en oberoende medelklass och en massiv förmögenhetsöverföring till multimiljardärerna. Bara hittills under pandemin har ett halvdussin hyperförmögna oligarker ökat sin förmögenhet med ca. 2000 miljarder dollar.

Vi får höra att låsningarna beordras på grund av ett virus som inte utgör någon större fara för en mycket stor andel av allmänheten, men i stället för att anta en annan strategi fördubblar politikerna den misslyckade politiken med masker, nedstängningar och låsningar.

Samtidigt tystar de stora tech-företagen (Google, Youtube, Facebook, Amazon, Twitter m.fl.), som redan ofta fungerar som partner till politikerna, alla som ifrågasätter den officiella linjen om hotet från coronavirus eller effektiviteten av låsningar, masker och vacciner. Nu senast åtgärden där Youtube, med miljöpartiregeringens goda minne, stängde ner det oppositionella Swebbtvs konto. I Polen gör regeringen tvärt om och bötfäller företagens censur på nätet.

Den katastrofala reaktionen på pandemin är bara det senaste exemplet, på hur de som ger upp friheten i utbyte mot löfte om säkerhet eller hälsa kommer att hamna i ofrihet, otrygghet och ohälsa.

Istället för en stor auktoritär återställning behöver vi en stor pånyttfödelse av människors frihet!

Text: Lars Bern

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq